beantwoord

Hoe begin je een nieuwe reis?

  • 3 september 2016
  • 75 reacties
  • 2679 Bekeken


Toon eerste bericht

75 reacties

Reputatie 2
Bij een tijdsverloop tussen de 34 en 35 minuten hangt het van de secondenstand bij uitchecken af.
Heb je dat geconstateerd of is het een aanname? Het lijkt me nl. vreemd want dan zou het nadeliger zijn dan vermeld wordt.
Reputatie 6
Badge +2
Het is mede gebaseerd op de aanname dat bij de tijd van uit- en inchecken de secondenstand niet van belang is. Bij uitchecken om 9:00:00 ligt de grens dan tussen 9:34:59 en 9:35:00 en bij uitchecken om 9:00:59 ook.

Ik heb het nog even uitgeprobeerd, bij uitchecken om xx:xx:55 begint inderdaad bij inchecken na 34 minuten en 5 seconden al een nieuwe reis. bijdragevandennis 201609
Reputatie 2
Dat is niet fraai. Dat moet veranderen, want wie een stopwatch gebruikt kan bedrogen uitkomen.
Reputatie 7
Badge +3
@Dennis
Niets beters te doen dan met een stopwatch bij een paaltje te gaan staan?
Reputatie 6
Badge +2
@Dennis
Niets beters te doen dan met een stopwatch bij een paaltje te gaan staan?

Ik doe het niet elke dag, hoor. Ik was wel benieuwd, en Alex1 ook.
Reputatie 6
Badge +2
Tot voor kort dacht ik dat de langeafstandskorting doorliep zolang een nieuwe rit wordt aangeduid als ''overstap'', maar de bovengenoemde plekken waar die aanduiding staat (het display bij inchecken bij NS en het transactieoverzicht op SenB4 en op Mijn NS) hanteren het begrip alleen bij overstap van NS naar NS. Als je echter van een andere treinvervoerder overstapt op NS zou er ook langeafstandskorting moeten zijn. Ik vraag me dan ook af of de langeafstandskorting is veranderd, of dat er weinig samenhang (meer) is met het hier gebruikte begrip ''overstap''. bijdragevandennis 201609
Ik houd het erop dat ''Overstap'' op het display bij inchecken bij NS en het transactieoverzicht op SenB4 en op Mijn NS een overstap van NS naar NS betekent waarbij de NS-reis (in bovengenoemde zin) dóórloopt, en dat behalve uit de bedragen nergens uit blijkt of vervoerderoverstijgende langeafstandskorting is toegepast: niet uit de displays bij inchecken, niet uit het transactieoverzicht op SenB4, en niet uit Mijn NS of ''Mijn OV-reishistorie''
Reputatie 6
Badge +2
Bij in- en uitchecken bij btm zonder reizen en vervolgens weer inchecken bij NS binnen 35 minuten na het uitchecken bij NS loopt dezelfde reis door, dus waarschijnlijk ook als het niet btm maar een andere treinvervoerder betreft. bijdragevandennis 201609
Dat laatste toch niet, zie https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5/kun-35-minuten-wachttijd-vermijden-op-stations-meerdere-vervoerderstoch-40-dalkorting-28181/index1.html#post176000.
Reputatie 6
Badge +2
https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5/onterecht-reizen-op-saldo-28311 behandelt een geval met meerdere treinvervoerders. Het lijkt erop dat er voor reizen met de trein nog steeds één vervoerderoverstijgende 6-uursregel is (zoals die al bestond voor de langeafstandskorting). Samen met de 35-minutenregel deelt deze de ritten in in treinreizen. Binnen zo'n treinreis geldt voor opeenvolgende NS-ritten dat die samen een NS-reis vormen. Er is dus geen treinreisoverstijgende 6-uursregel voor een NS-reis. NS-ritten aan het eind van een treinreis en die aan het begin van een volgende treinreis worden voor het ''van rit naar reis'' principe niet samengevoegd. bijdragevandennis
Reputatie 6
Badge +2
Een nieuwe treinreis begint dus bij inchecken voor de trein in elk van de volgende gevallen:
* als er meer dan 34 minuten tussen uit- en inchecken is
* als er meer dan 5 uur 59 minuten tussen de betreffende incheck en de eerste incheck van de lopende treinreis is
* als een rit begint in een andere tariefperiode dan de vorige begon en het niet beide NS-ritten zijn. bijdragevandennis
Reputatie 6
Badge +2
Zie ook https://forum.ns.nl/op-station-17/overstap-check-in-transactieoverzicht-op-ns-kaartautomaten-28093. bijdragevandennis
Reputatie 6
Badge +2
Correctie:

Een nieuwe treinreis begint dus bij inchecken voor de trein in elk van de volgende gevallen:
* als er meer dan 34 minuten tussen uit- en inchecken is
* als er meer dan 5 uur 59 minuten tussen de betreffende incheck en de eerste incheck van de lopende treinreis is
* als een rit begint in een andere tariefperiode dan voor de vorige gold en het niet beide NS-ritten zijn. bijdragevandennis

Er is een melding dat bij een check-in bij NS na een rit bij Arriva Noord sowieso een nieuwe reis zou beginnen, zie het al genoemde https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5/onterecht-reizen-op-saldo-28311.
Reputatie 6
Badge +2
Formulering onafhankelijk van het geldende tarief:

Een nieuwe treinreis begint bij inchecken voor de trein in elk van de volgende gevallen (tijdsduur gebaseerd op tijdstippen in hele minuten):
* als er meer dan 34 minuten tussen uit- en inchecken is
* als er meer dan 5 uur 59 minuten tussen de betreffende incheck en de eerste incheck van de lopende treinreis is
* als een rit begint in een andere tijdcategorie dan de eerste rit van de treinreis en de rit en de vorige niet beide NS-ritten zijn.
Reputatie 6
Badge +2
Om het bij elkaar te hebben hier nog even herhaald:

Een rit loopt van inchecken bij een station tot uitchecken bij een ander station.

En waar het vooral om gaat bij dit specifieke begrip ''treinreis'':

Op elke treinreis is het kortingpercentage van toepassing dat hoort bij het begintijdstip.

De tijdcategorieën zijn afhankelijk van het abonnement, het kunnen er een, twee of drie zijn. bijdragevandennis
Reputatie 6
Badge +2
Update:

Een nieuwe treinreis begint bij inchecken voor de trein in elk van de volgende gevallen (tijdsduur gebaseerd op tijdstippen in hele minuten):
* als er meer dan 34 minuten tussen uit- en inchecken is
* als er meer dan 5 uur 59 minuten tussen de betreffende incheck en de eerste incheck van de lopende treinreis is
* als een rit begint in een andere tijdcategorie dan de eerste rit van de treinreis en de rit en de vorige niet beide NS-ritten zijn
* in het geval van een NS-rit na een rit met Arriva Noord

De bevindingen zijn grotendeels gebaseerd op de vraag of het op bepaalde tijden na bepaalde ritten al of niet mogelijk is nog vrij te reizen met Dal Vrij. Langeafstandskorting is daarbij niet aan de orde.

Het feit dat bij aanvang van een NS-rit na een rit met Arriva Noord een nieuwe ''treinreis'' begint (in de zin dat dan een nieuwe zesuurstermijn ingaat), terwijl je mag verwachten dat de langeafstandskorting dan wel doorloopt, suggereert dat er nog een ander begrip ''treinreis'' is in de zin van langeafstandskorting. bijdragevandennis
Reputatie 6
Badge +2
Aangenomen dat bij achtereenvolgens ritten met NS, een andere vervoerder en NS er meer dan 34 minuten zitten tussen het uit- en inchecken bij NS (dat blijkt soms verschil te maken) wordt de update:

Een nieuwe treinreis begint bij inchecken voor de trein in elk van de volgende gevallen (tijdsduur gebaseerd op tijdstippen in hele minuten):
* als er meer dan 34 minuten tussen uit- en inchecken is
* als er meer dan 5 uur 59 minuten tussen de betreffende incheck en de eerste incheck van de lopende treinreis is
* als een rit begint in een andere tijdcategorie dan de eerste rit van de treinreis en de rit en de vorige niet beide NS-ritten zijn
* in het geval van een NS-rit na een rit met Arriva of Syntus

De aanduiding ''Overstap'' op het display bij inchecken bij NS en het transactieoverzicht op 3xx en Mijn NS komen overeen, m.d.v. dat op 3xx ook transacties staan bij andere vervoerders (waarbij een overstap van btm naar btm in dit verband niet relevant is), en daar bij inchecken bij de Connexxiontrein en de Veoliatrein ook ''Overstap'' kan staan. Ze geven aan dat de treinreis dóórloopt.

Bij een rit bij de Arrivatrein of de Syntustrein na een andere rit is niet direct waarneembaar of de treinreis dóórloopt. Dit is wel te achterhalen door te kijken bij welke volgende check-in bij bijv. NS het geen overstap meer is i.v.m. de zesuursregel, en de relevantie ervan is ook daarin gelegen. bijdragevandennis
Reputatie 6
Badge +2
In het weekend is uiteraard nooit aan het derde punt voldaan, en blijven het eerste, tweede en vierde over. De indeling in ''treinreizen'' doet er dan op zichzelf niet toe, maar in het weekend kunnen de drie resterende regels wel getoetst (en zonodig bijgeschaafd) worden, voor toepassing door de week.

Een gemeenschappelijk aspect met LAK (http://ndovloket.nl/pdf/Business%20rules%20van%20Lange-AfstandKorting%20(LAK)%20-%20141215.pdf) is de 35 minuten. Of de 6 uur bij LAK een rol speelt is mij niet bekend. De verschillen tussen vervoerders bestaan als het goed is niet voor LAK (behalve dat ieder zijn eigen tarieftabel gebruikt). bijdragevandennis
Reputatie 6
Badge +2
Voor een check-in voor de trein is vermoedelijk altijd te zien of daarmee een nieuwe treinreis begint door de vermelding op 3xx van ''Check-In'' (en dus niet ''Overstap'').

Dit lijkt te zijn in elk van de volgende gevallen (tijdsduur gebaseerd op tijdstippen in hele minuten):
* als er meer dan 34 minuten tussen uit- en inchecken is
* als er meer dan 5 uur 59 minuten tussen de betreffende incheck en de eerste incheck van de lopende treinreis is
* als een rit begint in een andere tijdcategorie dan de eerste rit van de treinreis en de rit en de vorige niet beide NS-ritten zijn
* in het geval van een rit met Arriva of Syntus, of een daaropvolgende NS-rit.

Op een niet-NS-incheckscherm wordt vaak vermeld ''Check-In'', ongeacht of er een nieuwe treinreis begint, dus dat is weinig informatief in dit verband. bijdragevandennis
Reputatie 6
Badge +2
Update:

Voor een check-in voor de trein bij NS, Connexxion en Veolia is vermoedelijk altijd te zien of daarmee een nieuwe treinreis begint door de vermelding op 3xx van ''Check-In'' (en dus niet ''Overstap''). Voor een check-in voor de trein bij Arriva en Syntus staat er altijd ''Check-In''. Er kan daarbij een nieuwe reis beginnen of de rit wordt achteraf genegeerd en de reis loopt dus eventueel door met een volgende rit, zie hieronder.

Een nieuwe reis lijkt te beginnen in elk van de volgende gevallen (tijdsduur gebaseerd op tijdstippen in hele minuten):
* als er meer dan 34 minuten tussen uit- en inchecken is
* als er meer dan 5 uur 59 minuten tussen de betreffende incheck en de eerste incheck van de lopende treinreis is
* als een rit begint in een andere tijdcategorie dan de eerste rit van de treinreis en de rit en de vorige niet beide NS-ritten zijn
* bij een rit met NS, Connexxion of Veolia na een rit met Arriva of Syntus tenzij de check-in minder dan 35 minuten na een eerdere check-uit bij NS, Connexxion of Veolia is (met dus daartussen de rit met Arriva of Syntus) bijdragevandennis[/color
Reputatie 6
Badge +2
Het bovenstaande geeft aanleiding te spreken van een zesuurslimietreis i.p.v. een treinreis. Treinritten bij Arriva en Syntus staan hier los van en worden hieronder daarom buiten beschouwing gelaten. Het vierde punt vervalt dan, en de regels zijn dus als volgt.

Een nieuwe zesuurslimietreis begint in elk van de volgende gevallen (tijdsduur gebaseerd op tijdstippen in hele minuten):
* als er meer dan 34 minuten tussen uit- en inchecken is
* als er meer dan 5 uur 59 minuten tussen de betreffende check-in en de eerste check-in van de lopende zesuurslimietreis is
* als een rit begint in een andere tijdcategorie dan de eerste rit van de zesuurslimietreis en de rit en de vorige niet beide NS-ritten zijn

Bij een check-in voor de trein bij NS, Connexxion en Veolia vermeldt 3xx ''Check-In'' als een nieuwe zesuurslimietreis begint, en ''Overstap'' als die doorloopt. Bij een check-in voor NS staat ook op het incheckscherm respectievelijk ''Check-In'' en ''Overstap'', en staat er op Mijn NS respectievelijk ''Start reis'' en ''Overstap''. De vermelde aantallen TE beperken zich tot de TE's van NS, Connexxion en Veolia.

Bij een check-in voor de trein bij Arriva en Syntus staat er altijd ''Check-In'', maar dit staat los van een eventueel lopende zesuurslimietreis. Door de 35-minutenregel zal in veel gevallen de zesuurslimietreis echter niet doorlopen. bijdragevandennis
Reputatie 6
Badge +2
Het lijkt alsof het niet uitmaakt of je tussen verschillende vervoerders overstapt. Laatst ging ik met Arriva van Groningen naar Leeuwarden. Deze reis is niet zichtbaar in Mijn NS. Daar binnen 35 minuten overgestapt naar de NS. In Mijn NS: Tariefeenheden bij aanvang: 54. Dit is precies de afstand Groningen-Leeuwarden.
Zoals uit het bovenstaande blijkt vermoed ik dat dit nu anders is. bijdragevandennis
Reputatie 6
Badge +2
Zie ook https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5/rit-naar-reis-25613/index1.html#post179822, waarin ik een en ander nog een beetje anders formuleer. bijdragevandennis
Reputatie 6
Badge +2
Zie ook:
* https://forum.ns.nl/abonnementen-2/vrij-reizen-dal-vrij-ns-connexxion-veolia-28844
* https://forum.ns.nl/abonnementen-2/vrij-reizen-dal-vrij-arriva-syntus-28845
Reputatie 6
Badge +2
Het lijkt alsof het niet uitmaakt of je tussen verschillende vervoerders overstapt. Laatst ging ik met Arriva van Groningen naar Leeuwarden. Deze reis is niet zichtbaar in Mijn NS. Daar binnen 35 minuten overgestapt naar de NS. In Mijn NS: Tariefeenheden bij aanvang: 54. Dit is precies de afstand Groningen-Leeuwarden.
Zoals uit het bovenstaande blijkt vermoed ik dat dit nu anders is.

Of het is bij vrij reizen anders dan bij reizen op saldo. Welk van de twee was het en wanneer?bijdragevandennis
Reputatie 2
Was met Weekendvrijabonnement op zaterdag 10 september.
Reputatie 6
Badge +2
Het lijkt alsof het niet uitmaakt of je tussen verschillende vervoerders overstapt. Laatst ging ik met Arriva van Groningen naar Leeuwarden. Deze reis is niet zichtbaar in Mijn NS. Daar binnen 35 minuten overgestapt naar de NS. In Mijn NS: Tariefeenheden bij aanvang: 54. Dit is precies de afstand Groningen-Leeuwarden.
Zoals uit het bovenstaande blijkt vermoed ik dat dit nu anders is.

Of het is bij vrij reizen anders dan bij reizen op saldo. Welk van de twee was het en wanneer?


Was met Weekendvrijabonnement op zaterdag 10 september.
Vreemd, dat was dus ook vrij reizen. Bij vrij reizen met Dal Vrij staat er bij een overstap van Arriva naar NS ''Start reis, Tariefeenheden bij aanvang: 0''. bijdragevandennis

Reageer