Juridische basis incheckplicht en sluiten van de poortjesToon eerste bericht

67 reacties

Reputatie 4
Wat heeft een NS-conducteur te vertellen over Arriva of Veolia?
Reputatie 1
Nogmaals , ik heb er geen enkel probleem mee, als mijn bankrekening erdoor gevuld raakt !

Dus ze moeten vooral zo doorgaan.

Er is trouwens geen enkele strafzaak voor gekomen voor een boete bij een niet inchecken abonnement. Ik ken mensen die wachten al 3 jaar op de zaak ...

Het OM durft niet eens tot vervolging over te gaan ! Wat een rechtsstaat !
Reputatie 6
Ik gooi dat hele artikel 47 toch even in de groep, want ik vrees toch, dat daaruit de 'incheckplicht' kan worden herleid:Artikel 47

1 De reiziger is met uitzondering van de gevallen, bedoeld in artikel 45, en met uitzondering van de door de vervoerder bepaalde gevallen, verplicht zich van een geldig elektronisch vervoerbewijs te voorzien:

a. voordat hij, hetzij het vervoermiddel betreedt, hetzij een gedeelte van een station of halte betreedt waar hij blijkens duidelijke aanwijzingen van de vervoerder in het bezit moet zijn van een geldig elektronisch vervoerbewijs of

b. zo spoedig mogelijk nadat hij het vervoermiddel of het gedeelte van het station of de halte heeft betreden, voor zover daar een met afgifte of ontwaarding belaste functionaris of een voor afgifte of ontwaarding bestemd apparaat aanwezig is.

2 Een elektronisch vervoerbewijs is geldig indien:

a. het een nationaal elektronisch vervoerbewijs of een op grond van de concessie door of namens de concessiehouder afgegeven elektronisch vervoerbewijs betreft,

b. de reismogelijkheden van het elektronisch vervoerbewijs toereikend zijn voor de te maken reis en het vertrekpunt elektronisch is geregistreerd,

c. het elektronisch vervoerbewijs, voor zover het op naam is gesteld, overeenstemt met de identiteit van de houder daarvan en

d. de te betalen vervoerprijs voor de reis ten minste gelijk is aan het tarief dat de gebruiker van het elektronisch vervoerbewijs daarvoor verschuldigd is.

3 Een elektronisch vervoerbewijs is niet geldig indien het gewijzigd of anderszins bewerkt is.


Gek genoeg wordt er nog steeds iets verkocht dat geen 'elektronisch vervoersbewijs' is: het e-ticket. Dat zou dan ook geen geldig vervoerbewijs zijn (maar dat is waarschijnlijk een 'door de vervoerder bepaalde uitzondering').

Nu kunnen we natuurlijk altijd de wetten van de Wetgever in vraag stellen - daar hebben we de rechterlijke macht voor- maar Fransvanlandre citeert ook al waarom die registratieplicht er is.
Het artikel lijkt mij dus helaas 'redelijk en billijk'. Men kan de 'incheckplicht' dus niet van tafel schuiven met het argument 'Ik ben geen zwartrijder, want ik kan geen zwartrijder zijn'. De Wetgever heeft de 'incheckplicht' ook nodig om middelen aan de vervoerders toe te wijzen (en die vervoerders hebben daar dus ook alle belang bij).
Voor de scherpslijpers: er is dus blijkbaar geen uitcheckplicht (maar je mag de poortjes ook niet slopen).
Reputatie 1
Ik gooi dat hele artikel 47 toch even in de groep, want ik vrees toch, dat daaruit de 'incheckplicht' kan worden herleid:Artikel 47

1 De reiziger is met uitzondering van de gevallen, bedoeld in artikel 45, en met uitzondering van de door de vervoerder bepaalde gevallen, verplicht zich van een geldig elektronisch vervoerbewijs te voorzien:

a. voordat hij, hetzij het vervoermiddel betreedt, hetzij een gedeelte van een station of halte betreedt waar hij blijkens duidelijke aanwijzingen van de vervoerder in het bezit moet zijn van een geldig elektronisch vervoerbewijs of

b. zo spoedig mogelijk nadat hij het vervoermiddel of het gedeelte van het station of de halte heeft betreden, voor zover daar een met afgifte of ontwaarding belaste functionaris of een voor afgifte of ontwaarding bestemd apparaat aanwezig is.

2 Een elektronisch vervoerbewijs is geldig indien:

a. het een nationaal elektronisch vervoerbewijs of een op grond van de concessie door of namens de concessiehouder afgegeven elektronisch vervoerbewijs betreft,

b. de reismogelijkheden van het elektronisch vervoerbewijs toereikend zijn voor de te maken reis en het vertrekpunt elektronisch is geregistreerd,

c. het elektronisch vervoerbewijs, voor zover het op naam is gesteld, overeenstemt met de identiteit van de houder daarvan en

d. de te betalen vervoerprijs voor de reis ten minste gelijk is aan het tarief dat de gebruiker van het elektronisch vervoerbewijs daarvoor verschuldigd is.

3 Een elektronisch vervoerbewijs is niet geldig indien het gewijzigd of anderszins bewerkt is.


Gek genoeg wordt er nog steeds iets verkocht dat geen 'elektronisch vervoersbewijs' is: het e-ticket. Dat zou dan ook geen geldig vervoerbewijs zijn (maar dat is waarschijnlijk een 'door de vervoerder bepaalde uitzondering').

Nu kunnen we natuurlijk altijd de wetten van de Wetgever in vraag stellen - daar hebben we de rechterlijke macht voor- maar Fransvanlandre citeert ook al waarom die registratieplicht er is.
Het artikel lijkt mij dus helaas 'redelijk en billijk'. Men kan de 'incheckplicht' dus niet van tafel schuiven met het argument 'Ik ben geen zwartrijder, want ik kan geen zwartrijder zijn'. De Wetgever heeft de 'incheckplicht' ook nodig om middelen aan de vervoerders toe te wijzen (en die vervoerders hebben daar dus ook alle belang bij).
Voor de scherpslijpers: er is dus blijkbaar geen uitcheckplicht (maar je mag de poortjes ook niet slopen).


Volgens de wet heb je als je niet uitcheckt geen geldig vervoersbewijs gehad. Mensen die wel zijn ingecheckt hebben dus ook geen geldig vervoersbewijs, omdat ze nog niet zijn uitgecheckt. Maw mensen die ingecheckt zijn, dienen volgens de wet een boete te krijgen, omdat het geldig vervoersbewijs pas wordt verkregen bij de uitcheck !

Hoe gekker kan het worden ?
Reputatie 4
@arge_psv
Ik wordt een beetje moe van dit gezeur.
Als je niet akkoord bent met de regels moet je maar een auto kopen.
Reputatie 1
@arge_psv
Ik wordt een beetje moe van dit gezeur.
Als je niet akkoord bent met de regels moet je maar een auto kopen.


Ik heb er al 2 ! Het is dat de baas alleen de trein betaalt, anders was die kaart allang de deur uit !

En ik zeur niet, ik zeg alleen waar het op staat. Als jij vind dat ik zeur, laat er dan een rechter zich over uit spreken !
Reputatie 7
Badge +3
Er is trouwens geen enkele strafzaak voor gekomen voor een boete bij een niet inchecken abonnement. Ik ken mensen die wachten al 3 jaar op de zaak ...
Sluit je aan bij deze mensen en vertel ons over een jaar of 3 weer eens hoe het er dan voorstaat.

Veel succes!
Reputatie 1
Er is trouwens geen enkele strafzaak voor gekomen voor een boete bij een niet inchecken abonnement. Ik ken mensen die wachten al 3 jaar op de zaak ...
Sluit je aan bij deze mensen en vertel ons over een jaar of 3 weer eens hoe het er dan voorstaat.

Veel succes!


Wat bedoel je met aansluiten ?

Mijn boetes worden na bezwaarschriften steeds geseponeerd. Ik val volgens Veolia ook niet onder de coulanceregeling. Daar heb ik schriftelijk bewijs van. Bij navraag wie er dan wel onder viel, konden ze me melden dat ik dan moest denken aan studenten met een studenten OV. Ik citeer uit de brief getekend door Ben Dwars, directeur Veolia Transport Limburg:

"Er is bij u geen sprake van coulance en daarom zijn er geen gegevens van u meer te vinden in onze systemen. OV Vrij reizen kaarthouders zijn de beste klanten en dienen daardoor niet te worden beboet. Er is bij u dus geen coulance toegepast. Daardoor zijn er dus ook geen gegevens meer van u in onze systemen geregistreerd van het 'zwartrijden'."
Reputatie 4

Volgens de wet heb je als je niet uitcheckt geen geldig vervoersbewijs gehad. Mensen die wel zijn ingecheckt hebben dus ook geen geldig vervoersbewijs, omdat ze nog niet zijn uitgecheckt. Maw mensen die ingecheckt zijn, dienen volgens de wet een boete te krijgen, omdat het geldig vervoersbewijs pas wordt verkregen bij de uitcheck !

Hoe gekker kan het worden ?

Een incheck is inderdaad geen geldig vervoersbewijs en kan zeker beboet worden, wat de precieze regels zijn weet ik niet. Iets met reisrichting.

De verplichting om in te checken geldt in iedergeval niet voor alle reizigers, dat is iets wat in de specifieke voorwaarden van het reisproduct staat.
Reputatie 7
Badge +4
Nee dat zeiden ze zondag bij NS zelf nog.
Ik zou wel eens willen weten welke instantie binnen NS dit verkondigt. Los daarvan heeft NS geen zak te vertellen over Arriva, Syntus en Veolia.

Ik heb met een vervoerder toch helemaal niets te maken ?

Daar heeft U wel degelijk mee te maken. De vervoerder levert diensten waar U gebruik van maakt. Daar gelden de normale regels voor zakelijk verkeer.


Ik heb er zondag 2 gesproken en die zeiden alletwee dat ik ongestoord moet kunnen reizen. Ik hoef niet in te checken met mijn abonnement, want het is betaald. Ook de HC herhaalde dat bij controle. Het is absurd dat vervoerders daar boetes voor geven. Ik voel mij ook gesterkt door mijn rechtsbijstand. Ik heb in november vorig jaar 1000 euro schadevergoeding gehad, door een onterechte boete van Veolia.


Kunt u nagaan waar wanneer die uitspraak over die schadevergoeding is geweest? Ik kan het nergens vinden.
Reputatie 1
Er is geen zaak geweest. Veolia heeft niet eens gewacht tot er een zaak kwam en met mij geschikt tot betaling van 1000 euro. Eigenlijk heeft mijn rechtsbijstand dat gedaan.
Reputatie 7
Badge +4
Is er vanuit Veolia nog een motivatie gegeven? Het bedrag lijkt niet proportioneel.
Reputatie 1
Is er vanuit Veolia nog een motivatie gegeven?

Ik heb zojuist geciteerd uit de brief van de directeur van Veolia Limburg. Verder heb ik niets meer gezien. Ik zit er nu wel mee waar ik nu aan toen ben. Ik val volgens Veolia niet onder de coulance regeling. Waaronder dan wel ?

Het is eigenlijk wel mijn schuld dat ik toegehapt heb op de schikking van 1000 euro en niet een zaak heb afgewacht. Maar ik had liever nu 1000 euro, dan een zaak die misschien jaren duurt ....
Reputatie 7
Badge +3
Bericht opgeheven.
Reputatie 7
Badge +4
Arge gaf dat hierboven al aan, iMark. Het komt me uiterst merkwaardig voor. Alleen de precedentwerking al. Duizend euro is buiten iedere proportie, ook bij een algemeen abonnement. Ik ben benieuwd naar de motivatie voor de schadevergoeding.
Reputatie 7
Badge +3
Ik van volgens Veolia niet onder de coulance regeling. Waaronder dan wel ?
Voor Veolia bent u blijkbaar een reiziger in het bezit van een geldig vervoerbewijs. Niet meer en niet minder.
Het is natuurlijk niet erg slim van de niet-samenwerkende vervoerders dat ze niet een gezamenlijk afgestemd beleid hebben.

@Thom
Als er buiten de rechtzaal is geschikt, is er geen juridisch precedent.
Reputatie 1
Ik moet er wel bij zeggen dat ik er ook niet doorheen kwam bij afdeling boetebeheer en het toen heb overgedragen aan mijn rechtsbijstand. Die kregen blijkbaar meer voor elkaar dan ikzelf.

Reageer