beantwoord

Kan mijn reishistorie gewist worden?

  • 9 juli 2014
  • 5 reacties
  • 5657 Bekeken

Volgens een uitspraak van het europese hof heeft iedereen het recht om vergeten te worden. Bij google kun je een verzoek indienen om een zoekresultaat te verwijderen. Kan ik bij NS of bij trans link systems een verzoek indienen om mijn reishistorie te wissen?
icon

Beste antwoord door Anonymous 11 juli 2014, 09:35

Wanneer je een OV-chipkaart koopt en je zet daar Reizen op Saldo op dan ga je akkoord met de AVR-voorwaarden. Google slaat deze gegevens op zondat je akkoord gaat, vandaar dat zij met deze maatregel zijn gekomen. De Nederlandse Spoorwegen - de NS Groep N.V. - vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. NS wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Meer informatie over dit onderwerp kun je hier vinden.

PS: ik heb dit topic verplaatst naar 'OV-chipkaart'.
Bekijk origineel

5 reacties

Badge
Zoiets is mogelijk, maar het zal niet zomaar worden toegewezen, denk ik... Zie https://www.ov-chipkaart.nl/algemeen/onderkant/privacy/#Wat zijn uw rechten?
Wanneer je een OV-chipkaart koopt en je zet daar Reizen op Saldo op dan ga je akkoord met de AVR-voorwaarden. Google slaat deze gegevens op zondat je akkoord gaat, vandaar dat zij met deze maatregel zijn gekomen. De Nederlandse Spoorwegen - de NS Groep N.V. - vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. NS wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Meer informatie over dit onderwerp kun je hier vinden.

PS: ik heb dit topic verplaatst naar 'OV-chipkaart'.
Op basis van artikel 35 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/ ) kun je bij NS/TransLink een verzoek indienen je mede te delen of je persoonsgegevens door hen worden verwerkt. Zij zullen binnen vier weken een volledig overzicht daarvan moeten leveren "in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens".
Vervolgens kun je (op basis van artikel 36 van dezelfde wet) aan de hand van dit overzicht met persoonsgegevens NS of Translink "verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen." Zij zijn niet verplicht jouw verzoek te honoreren, maar bij een weigering moet door hen wel worden beargumenteerd.
Er bestaan meerdere grondslagen waarvoor een onderneming gegevens over jou mag verzamelen. Eentje daarvan is dat je daarvoor toestemming gegeven hebt. Als je geen toestemming hebt gegeven bestaan er nog vijf andere grondslagen waarvoor een onderneming alsnog gegevens over je mag verzamelen en verwerken, zolang daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat. Bijvoorbeeld indien het noodzakelijk is om de overeenkomst, die je bij de aanschaf van je OV-chipkaart ben aangegaan met TLS, uit te voeren of indien er een ander gerechtvaardigd (rechts)belang bestaat. Er bestaat in principe ook geen termijn waarbinnen TLS gegevens over je moet verwijderen. Zolang TLS vindt dat de gegevens aan een van de grondslagen voldoen, mag TLS ze bewaren. Je kunt altijd een verzoek doen om de gegevens te laten verwijderen, maar dat verzoek kan TLS simpel weigeren door naar een van de grondslagen te verwijzen.
Badge
Zie voor meer info over bewaartermijnen van ov-chipkaartgegevens: https://www.ov-chipkaart.nl/algemeen/onderkant/privacy/#Bewaartermijnen

Reageer