beantwoord

Mijn OV chipkaart gaat niet langer dan paar weken mee

  • 2 januari 2015
  • 34 reacties
  • 1211 Bekeken


Toon eerste bericht

34 reacties

Ik zou eerder de servicezuil gebruiken, de noodknop lijkt mij hier niet voor bedoeld.
Advies is inderdaad om eerst de serviceknop te gebruiken. De SOS knop is echt voor noodsituaties.
Reputatie 6
En dan? Wachten (en hopen) totdat er iemand komt om je uit deze noodsituatie te bevrijden?
Poortjes kunnen op afstand worden geopend door de medewerker aan de 'telefoon'.
Reputatie 6
Oh, gelukkig! Je moet er toch niet aan denken, dat wanneer je uit de laatste trein bent gestapt, je tot de eerste trein moet wachten op assistentie.

Het doel van die poortjes is toch vergroting van de veiligheid en zwartrijden te ontmoedigen? In principe is dus mogelijk zonder geldig vervoerbewijs een afgesloten station te verlaten.
Dat is het sowieso wel, ik help ook nog wel eens mensen eruit als er iets is. Daarnaast kan je over poortjes heen, open trappen, achter mensen aanlopen, et cetera.
Ik heb deze kwestie nog even wat verder uitgezocht.

Er is geen sprake is van een koopovereenkomst. NS en Translink leveren een dienst. Op het moment dat de klant een abonnement bij NS afsluit, dan sluit de klant tegelijkertijd een overeenkomst met Translink voor het gebruik met de OV-chipkaart. De klant stemt hier mee in:

"Door akkoord te gaan sluit u ook een overeenkomst (voor het gebruik van de OV-chipkaart) met Trans Link Systems B.V. (TLS) te Amersfoort, de uitgever van de OV-chipkaart. Op die overeenkomst met TLS zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden OV-chipkaart van TLS. Deze voorwaarden vindt u op http://www.ov-chipkaart.nl."

Op grond van de voorwaarden die van toepassing zijn op deze overeenkomst, kan Translink een vervangend exemplaar verzorgen als de OV-chipkaart defect is (zie hieronder). NS verwijst de klant dus niet naar een ander bedrijf, zoals hier wordt gesteld. De klant heeft zelf een overeenkomst met dit bedrijf (Translink) voor zijn OV-chipkaart.

Overigens blijkt de verhouding tussen de klant, Translink en de vervoerder ook uit de website van Translink:

"Uitgever, kaarthouder en vervoerder
Bij de OV-chipkaart zijn drie partijen betrokken:
• De uitgever en eigenaar van de kaart: Translink;
• De kaarthouder: de gebruiker van de kaart;
• Het OV-bedrijf dat de kaarthouder in staat stelt om met de OV-chipkaart te reizen.

Eigendom
Als kaarthouder heb je uitsluitend het gebruiksrecht, Translink blijft eigenaar van de kaart. De kaarthouder is verantwoordelijk voor correct gebruik van de kaart en dient verlies en diefstal zo spoedig mogelijk te melden via 'Mijn OV-chipkaart' op deze website of bij Klantenservice OV-chipkaart via telefoonnummer 0900-0980 (€ 0,50 per gesprek). In bepaalde gevallen kan Translink het gebruiksrecht van de kaart laten eindigen."

In de voorwaarden van Translink staat bovendien:

"Wat gebeurt er bij verlies of diefstal van uw OV-chipkaart?
38. Als u ontdekt dat uw persoonlijke OV-chipkaart gestolen is of als u uw persoonlijke OV-chipkaart verloren heeft, meldt u dit zo snel mogelijk. Dat kunt u doen, als u een account heeft voor Mijn OV-chipkaart, via www.ov-chipkaart.nl/mijnovchipkaart, via
Klantenservice OV-chipkaart of via het webformulier op www.ov-chipkaart.nl. Binnen 24 uur na uw melding blokkeren wij uw persoonlijke OV-chipkaart voor verder gebruik."

en:

"Wat gebeurt er met uw saldo, producten en oude OV-chipkaart als uw persoonlijke OV-chipkaart wordt vervangen?
42. Is uw persoonlijke OV-chipkaart gestolen, heeft u uw persoonlijke OV-chipkaart verloren of is uw persoonlijke OV-chipkaart defect? Op uw verzoek kunnen wij een vervangend exemplaar maken van uw oude persoonlijke OV-chipkaart. Dit kan kosten
met zich meebrengen.
43. Wat u moet doen indien u(w) (vermoedt dat uw) OV-chipkaart defect is, vindt u terug op www.ov-chipkaart.nl of u kunt bellen naar Klantenservice OV-chipkaart.
Dan kan je 2 dingen doen als NS zijnde :

1 Service verlenen aan je klanten die een product bij NS kopen, namelijk een abonnement

2 Klanten doorverwijzen naar TLS, als zijnde dat klant een overeenkomst heeft met TLS en niet met NS.

Doe het dan wel consequent en niet de ene klant wel en de andere klant niet.
Als bedrijf zijnde zou ik overigens liever kiezen voor tevreden klanten die voor hun gevoel gewoon een product kopen bij NS en niet bij TLS.
Hoi MvanGelder.

Dat doen we ook zeker. Wanneer een klant er met Translink niet uitkomt, bemiddelen we graag. De praktijk toont echter dat klanten die Translink benaderen voor een duplicaat, vrijwel altijd prima geholpen worden. Dat gaat eigenlijk altijd goed.

Wij bemiddelen vooral wanneer er sprake is van kastje-muur verhalen, of wanneer de klant geen OV-chipkaart heeft ontvangen na zijn bestellen, en hij Translink niet kan benaderen omdat hij in het buitenland zit. Er moet denk ik altijd ruimte voor uitzonderingen zijn.

Reageer