beantwoord

Omchecken niet nodig tijdens Pinkpop. Kan dat de rest van jaar overal bij alle vervoerders?


Badge +3
Op de website van Pinkpop lees ik het volgende.

"OV-CHIPKAART
Reis je met de OV-Chipkaart? Dan zou je in Heerlen normaal gesproken moeten uitchecken bij NS en weer inchecken bij Veolia. Ten behoeve van een snelle overstap is dit tijdens Pinkpop niet nodig. In Landgraaf kun je, gewoon in- of uitchecken bij NS."
Bron: http://www.pinkpop.nl/2016/nl/festival-informatie/vervoer/

Dus als het de vervoerders uitkomt, kan het omchecken opeens uitgeschakeld worden gedurende een druk weekeinde? Wat een hypocriete onzin. Reizigers hebben op alle stations gedurende het gehele jaar behoefte aan een snelle overstap. Dus ook in bijvoorbeeld Leeuwarden als reizigers uit Harlingen komen. (Een voorbeeld dat een paar weken geleden in het forum aan de orde was.)
icon

Beste antwoord door LauraR NS 11 juni 2016, 10:48

Het is inderdaad gewoon mogelijk om uit te checken bij NS op station Landgraaf (en inchecken is uiteraard ook mogelijk voor de terugreis). Overigens rijdt de trein tussen Heerlen en Hertzogenrath niet tijdens Pinkpop. In plaats daarvan rijdt er een vervangende bus vanaf Heerlen.

iMark, de rest van het jaar kan dit niet op dezelfde manier bij alle vervoerders. Dit is echt een uitzondering.
Bekijk origineel

45 reacties

Badge +3
Deze uitleg is een mooie illustratie waarom de huidige systematiek een aanfluiting is wanneer het aankomt op klankvriendelijkheid en transparantie. Allebei belangrijke elementen waarmee we om de oren werden geslagen toen de OV-chipkaart werd ingevoerd. Helaas is de spoorsector dit uitgangspunt geheel uit het oog verloren en moet het blijkbaar eerst nog slechter worden voordat er iets verbetert.
Ik vind het onbegrijpelijk dat een treinreis van bijvoorbeeld Harlingen naar Doetinchem inmiddels gepaard gaat met twee keer omchecken terwijl ik in het tijdperk van het papieren treinkaartje gewoon kon instappen, overstappen en uitstappen. Dat is met de beste wil van de wereld niet als vooruitgang te zien.

Het NOVB moet als de sodemieter terug naar de tekentafel en het systeem klantvriendelijk aanpassen.
Het punt dat in dit topic gemaakt wordt komt voort uit de verschillende afspraken die gemaakt zijn in de twee concessies, respectievelijk de landelijke HRN-concessie en een regionale. Beide vervoerders kennen hierin een eigen tarief. In eerdere overleggen zijn het dubbel opstaptarief afgeschaft en het degressief kilometertarief doorgevoerd. Beide maatregelen waren in het voordeel van de klant. De vaststelling van de tarieven is echter een afspraak tussen concessieverlener en vervoerder. De overstap van bijvoorbeeld dal naar spits wordt bij de laatste vervoerder gezien als een nieuwe reis. Tenslotte reist de klant op dat moment bij die vervoerder in de spits met het daarbij behorende tarief. Om de reis met twee vervoerders te zien als één reis waarbij het moment van inchecken en het bijbehorende tarief bij de eerste vervoerder bepalend is voor de hele reis zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden tussen vervoerders. Dit overstijgt de mogelijkheden die NS heeft. Binnen het NOVB* zouden hier dan afspraken over gemaakt moeten worden maar tot die tijd zal een reiziger die tijdens één reis gebruikt maakt van twee vervoerders of meer, te maken krijgen met verschillende tarieven en de daarbij behorende voorwaarden.

* Nationaal Openbaar Vervoer Beraad
Je kunt je dus eigenlijk afvragen wat de reiziger opschiet bij aanbestedingen, al is dat eerder een vraag voor de politiek.

Het is niet zozeer een gevolg van het aanbesteden zelf, maar meer van een totaal gebrek aan marktmeesterschap. Men had van begin af aan de vervoerder-overstijgende zaken moeten overlaten aan een organisatie die boven de vervoerders staat: stations, landelijk geldende vervoerbewijzen (inclusief abonnementen) en de verkoop daarvan, reisinformatie, tractie-energie, reizigerrechten en ik vergeet nu vast nog het een en ander. Behalve de laatste zijn al die zaken bij NS ondergebracht, en de concurrenten moeten het maar met NS regelen. Dat NS die macht zou gaan misbruiken, kan geen verrassing zijn.

En wat reizigers ermee zijn opgeschoten: Gebruikers van de aanbestede lijnen hadden met NS een minder frequente treindienst met gedateerd materieel of zelfs helemaal geen treindienst meer gehad. Nou ja, op één uitzondering na dan: Daar is de dienstuitvoering net zo beroerd als wanneer die concessie onderhands naar NS was gegaan. Dan heb ik het natuurlijk over een zeker noord-zuid verbinding in het westen van het land.
Reputatie 6
Badge
Los van het omchecken is het zelfs zo, dat de reiziger extra de dupe is, als een andere vervoerder rijdt, dan wel gaat rijden op een traject, omdat ook bepaalde kortingen aan aanspraken (GTbV) vervallen. Je kunt je dus eigenlijk afvragen wat de reiziger opschiet bij aanbestedingen, al is dat eerder een vraag voor de politiek.
@Klaas-Jan Op bijna alle stations waar omgecheckt moet worden zijn opstoppingen. Kijk maar eens naar bijvoorbeeld Nijmegen, Arnhem, Groningen en Leeuwarden. Er staan hier altijd enorme rijen voor de paaltjes met als gevolg het missen van de vaak toch al krappe aansluitingen. In de tijd van de papieren kaartjes konden de kosten ook gewoon verdeeld worden, ongeacht de eventuele routekeuze. Deze afspraken zouden zelfs gewoon grotendeels overgenomen kunnen worden uit deze tijd. Ik snap niet hoe moeilijk het kan zijn om de reiziger op 1, 2 en 3 te zetten.
Reputatie 4
Badge
Het rapport van de commissie Meijdam is inmiddels al bijna 5 jaar oud. Er is natuurlijk wel iets gewijzigd, omdat de langeafstandskorting op één of andere manier bij de regionale vervoerders wordt doorgerekend (mits geen spits naar dal of omgekeerd). Maar het is toch erg jammer dat er nog steeds geen single check in is, en ook de proef op de Valleilijn steeds wordt uitgesteld. Daarbij moet je niet vergeten dat de problematiek straks een stuk groter gaat worden omdat straks de NS de trajecten Wierden-Enschede en Roermond-Maastricht/Heerlen moet gaan delen met de regionale vervoerder. Dan moeten reizigers echt goed gaan opletten of op het perron weer gaan omchecken.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2011/06/30/rapport-commissie-meijdam-ov-chipkaart
Zoals gezegd, ik zal proberen na te gaan wat ons standpunt hierover momenteel is.
Badge +3
Waarom kan dit niet overal en altijd? Omdat dat momenteel niet de afspraak is. De situatie zoals die op dit moment geldt is gezamenlijk afgesproken. Dus net zoveel NS als de regionale vervoerders. Ik ga navragen of er verandering in het verschiet ligt.
Zoals ik al vermoedde gaat het dus om afspraken. En afspraken kunnen gewijzigd worden.
In het geval van Pinkpop is er een precedent waaruit blijkt dat er wel degelijk afspraken gemaakt kunnen worden wanneer dat de vervoerders beter uitkomt.Ik heb dat eerder hypocriet genoemd en daar blijf ik bij. De afspraken zouden moeten worden gemaakt in het belang van de reizigers. Het kan geen kwaad de vervoerders te blijven herinneren voor wie zij rijden: de reizigers.
Ik heb dit topic onder mijn beheer genomen en ga navragen hoe de stand van zaken omtrent dit issue is. Over Pinkpop kan ik in ieder geval zeggen dat hier bewust voor is gekozen gezien de logistieke uitdagingen op station Heerlen. Het omchecken zou hier voor grote opstoppingen kunnen hebben gezorgd. Er zijn uiteraard financiële afspraken gemaakt met de regionale vervoerder betreffende de verdeling van gelden. Waarom kan dit niet overal en altijd? Omdat dat momenteel niet de afspraak is. De situatie zoals die op dit moment geldt is gezamenlijk afgesproken. Dus net zoveel NS als de regionale vervoerders. Ik ga navragen of er verandering in het verschiet ligt.
Reputatie 6
Badge +1
Het moment van inchecken is inderdaad bepalend voor het tarief. Wanneer je je reis tijdens een dalmoment bij NS begint en je reist bijvoorbeeld naar Leeuwarden en stapt daar in de spits over op een trein van Arriva, dan betaal je, in het geval van een Dal Voordeel vanaf dat moment vol tarief bij Arriva. Het antwoord van Minke is inderdaad onvolledig.

Het antwoord van Minke NS is onjuist, omdat zij schrijft wat ze schrijft. Haar woorden suggereren dat we in Nederland een soort single checkin single checkout hebben ingevoerd waarbij je het systeem wel moet laten weten welke vervoerder je kiest. Maar dat is niet zo. Laten we het vooral duidelijk houden.

Ik ben overigens benieuwd wat er gebeurt als je in het nieuwe systeem incheckt in de daluren op Amsterdam, omcheckt in de spitsuren op Muiderpoort en vervolgens omcheckt in de daluren in Leeuwarden (bijvoorbeeld op weg naar Harlingen). Blijft dan de langeafstandskorting bewaard?
Het moment van inchecken is inderdaad bepalend voor het tarief. Wanneer je je reis tijdens een dalmoment bij NS begint en je reist bijvoorbeeld naar Leeuwarden en stapt daar in de spits over op een trein van Arriva, dan betaal je, in het geval van een Dal Voordeel vanaf dat moment vol tarief bij Arriva. Het antwoord van Minke is inderdaad onvolledig.

Wat is er onvolledig aan ? Je kan het ook gewoon fout noemen, dat is eerlijker.

Iedereen maakt fouten.
Badge +3
@Keuzereiziger
Het systeem is dermate slecht ontworpen dat ze bij NS zelf het ook niet begrijpen. Het is een optocht aan lapmiddelen om de gaten in een systeem te dichten. Maar het verkeerd ontworpen systeem zelf wordt niet ter discussie gesteld. Laat staan dat het bij het oud vuil wordt gezet. De enige plaats waar het thuishoort.

Het merkwaardigste is nog wel dat bij het systeem dat nu bestaat de vaste klanten het meeste last hebben van de omcheckflauwekul en de reisonderbreekproblematiek. Incidentele reizigers met een e-ticket of een eenmalige chipkaart reizen zonder omchecken en ze kunnen zonder problemen hun reis onderbreken.
Het moment van inchecken is inderdaad bepalend voor het tarief. Wanneer je je reis tijdens een dalmoment bij NS begint en je reist bijvoorbeeld naar Leeuwarden en stapt daar in de spits over op een trein van Arriva, dan betaal je, in het geval van een Dal Voordeel vanaf dat moment vol tarief bij Arriva. Het antwoord van Minke is inderdaad onvolledig.
Reputatie 6
Badge +1
Wederom geeft Minke NS geen juist antwoord op een vraag. Zij schrijft:

Tijdens de reis opnieuw uit- en inchecken heeft dan (ook bij overstap naar andere vervoerders) geen gevolgen meer voor het kortingstarief.

Terwijl in dit NS document over de nieuwe prijsberekening duidelijk het volgende te lezen is:

Geldt bij overstappen op een andere treinvervoerder ook dat de eerste check-in van de reis het tarief bepaalt?
Nee, bij overstappen naar een andere treinvervoerder blijft het moment waarop een reiziger incheckt bij die treinvervoerder het tarief bepalen voor het vervolg. Dat verandert dus niet.
.

Jammer dat NS-medewerkers hun eigen publicaties niet goed lezen.
Badge +3
Het is een 'moeilijkheid' omdat NS en de overige vervoerders de problemen zelf geïntroduceerd hebben. Voor de invoering van de OV-chipkaart bestonden deze problemen niet. Het is een aanfluiting dat jullie een systeem hebben geplaatst dat voor de reizigers slechter werkt dan het vorige systeem.
Goed dat jullie meedenken over het verbeteren van de service voor reizigers, maar zoals jullie wellicht weten is dit een moeilijkheid. Op dit moment zijn er verschillende vervoerders die door ons land rijden en er is nog geen oplossing gevonden om dit anders te registreren. In- en uitchecken blijft nodig bij het overstappen naar een andere vervoerder. Wel zal er vanaf 1 september een verandering worden doorgevoerd. Bij de eerste incheck zal het tijdstip geregistreerd worden wat bepalend is voor de korting. Tijdens de reis opnieuw uit- en inchecken heeft dan (ook bij overstap naar andere vervoerders) geen gevolgen meer voor het kortingstarief. Sinds dit buiten de vraag van dit topic valt, raad ik jullie aan om hiervoor een apart topic te starten over verder te discussiëren 🙂
Reputatie 1
Badge
Overigens is dit ouwe koek: in 2015 was al precies dezelfde regeling van kracht, incl SEV-bus naar Herzogenrath. Toen werd dit speciaal omgeroepen in Heerlen elke kaar na aankomst van de IC uit Holland.
In Zwitserland blijken al die spoor+busbedrijven het toch ook prima te kunnen regelen zonder dat idiote in-uitcheckgedoe. En Denemarken ook vwb de treinen-daar hebben ze weer wel gehaal aparte IN+UD=uitsjeckpalen. Het is gewoon ontzetend gezeur van die bedrijven=-het is toch al vanafbegin dat die kaart wordt gezien als enkel bedrijfsvrindelijk en passagierpesterig.
Tot het fluitje gaat, is die in de nabije toekomst.
Badge +3
Bij NS nemen ze het niet zo nauw met de definities. Ze weten ook al niet meer wat 'vertrektijd' betekent.
En wat verstaat NS onder 'nabije toekomst'?
Ik zou uitgaan van alles tussen nu en de verre toekomst. 😛
Badge +3
En wat verstaat NS onder 'nabije toekomst'?
De opmerking van iMark gaat over het feit dat het nu wel kan, terwijl reizigers natuurlijk heel het jaar behoefte hebben aan een snelle overstap. Als het nu geregeld kan worden, kan dat de rest van het jaar ook.

Dat snap ik maar dit gaat in de nabije toekomst niet gebeuren.


Dat is een stellige uitspraak. Ik zou wel willen weten, en ik denk meer mensen met mij, waarom dat dan niet zal gaan gebeuren.
Badge +3
[Ik denk dat dat wel meevalt. De afgelopen jaren kon het ook, volgens dit bericht in ieder geval sinds 2011 al, en het heeft de afgelopen jaren ook niet geleid tot grote ophef.
In vorige jaren waren er nog geen stations met poortjes van verschillende vervoerders bij dezelfde in- en uitgangen. Hierdoor is de discussie weer actueel geworden.
in Parijs ook niet.
Badge +3
Dan heb je niet helemaal begrepen waarvoor de roze registratiepalen dienen in Londen. Ze zijn bijvoorbeeld bedoeld om te registreren dat je niet via Zone 1 reist en zonder routeregistratie te veel voor je reis zou betalen. Het heeft niets met andere vervoerders of andere vervoermiddelen te maken.
https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/oyster/using-oyster/pink-card-readers

Verder is er in Londen geen enkele situatie te vinden waarbij bij dezelfde uitgang poortjes van verschillende vervoerders staan. Daardoor is het systeem relatief eenvoudig en door iedereen te gebruiken.

Er zitten in Londen veel meer slimmigheidjes in het systeem. Zo heeft men de 'daily cap', een dagelijks plafond voor de reiskosten. Het totaal aan reizen op een dag zal nooit meer kosten dan wat een dagkaart gekost zou hebben.
https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/oyster/using-oyster/price-capping

Het Londense voordeeld laat zien welke voordelen het heeft wanneer je één autoriteit hebt die de tarieven vaststelt voor alle vervoermiddelen.

Reageer