beantwoord

OV krt van mn man gebruiken


Ik kan mijn eigen OV niet vinden en wil die van mn man gebruiken. Staat wel op zijn naam.
Dus kan ik hoe dan ook gebruik van maken??
icon

Beste antwoord door Anonymous 23 juli 2015, 13:15

Nee dat mag niet.
Bekijk origineel

36 reacties

Controle in de trein door v&s zou wel wat vaker mogen wat mij betreft.
Reputatie 7
Vandaag nog een kaart ingenomen zelfs.

UvB + vol tarief ritprijs (50 + ?)
Combibon artikel 71 wpv2000 (95+9)
Reputatie 7
Badge +4
Daarom vroeg ik ook collega's mee te nemen, dat was niet voor niks. 😉
In een geschil tussen een reiziger en Arriva kwam de Geschillencommissie Openbaar Vervoer tot de uitspraak dat je met de persoonlijke ov-chipkaart van iemand anders mag reizen mits geen gebruik wordt gemaakt van persoonlijke kortingsproducten zoals abonnementen. Aangezien NS geen partij was in dit geschil, meent de NS deze uitspraak te kunnen negeren. Het is echter aannemelijk dat de geschillencommissie in een geschil tussen een reiziger en de NS tot dezelfde uitspraak zal komen.
NS respecteert uitspraken van de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. De betreffende uitspraak gaat echter niet over de situatie vandaag de dag (het voorval speelde zich af in februari 2014) en gaat ook niet over NS. De uitspraak geeft daarom geen oordeel over het huidige beleid van NS. Dat beleid is als volgt: Het gebruik van andermans P-kaart is zowel bij wet als bij algemene voorwaarden niet toegestaan. De wet (artikel 47 lid 2 sub c Besluit personenvervoer 2000) bepaalt dat een elektronisch vervoerbewijs geldig is indien het elektronisch vervoerbewijs, voor zover het op naam is gesteld, overeenstemt met de identiteit van de houder daarvan.

Bij mijn weten is deze wet sinds het voorval niet aangepast wat betreft de geldigheid van elektronische vervoersbewijzen. Aannemende dat de Geschillencommissie Openbaar Vervoer geen uitspraken doet die in strijd zijn met de wet, is je bewering dat het gebruik van andermans persoonlijke ov-chipkaart bij wet niet zou zijn toegestaan dus onjuist.
Die onjuiste bewering wordt mijns inziens veroorzaakt doordat je ten onrechte geen onderscheid maakt tussen het elektronische vervoersbewijs (check-in met het niet-persoonsgebonden reisproduct reizen op saldo vol tarief) en de houder ervan (persoonlijke ov-chipkaart).
Reputatie 7
Badge +3
Ja, individuele gevallen waar zo'n commissie voor is bedoeld. Maar niet in situaties waar de commissie de algemene regelgeving wil gaan aanpassen. Daarvoor zul je toch bij de rechter moeten zijn.
Ja, individuele gevallen waar zo'n commissie voor is bedoeld. Maar niet in situaties waar de commissie de algemene regelgeving wil gaan aanpassen. Daarvoor zul je toch bij de rechter moeten zijn.

Inderdaad. Vandaar mijn uitspraak dat dit via de rechter getest moet worden, zodat een eventuele uitspraak -zeer waarschijnlijk, maar niet zeker- ook voor de NS bindend zal zijn. Deze materie zal sowieso opnieuw bekeken moeten worden door de nieuwe OV-betaalmethoden die er aan komen.


Bij deze nodigen wij u dan uit om uw geld hieraan te besteden en te kijken of u deze zaak ook bij de rechter overeind blijft.
Reputatie 7
Uitlokken tot innemen? Neem er per week genoeg in hoor haha
Lees dit en je snapt het ;):

Ik ga hier toch even op reageren als jurist: een uitspraak van de Geschillencommissie is wel degelijk bindend voor de betrokken partijen op grond van art. 7:900 en verder van het Burgerlijk Wetboek.

Ter aanvulling: de Geschillencommissie doet mede uitspraak op grond van wat in haar ogen "redelijk en billijk" is en heeft dus een bepaalde mate van vrijheid. Onder andere de NS heeft zich hiermee op voorhand akkoord verklaard (dat staat ook gewoon op papier). En dat een geschillencommissie in toekomstige gelijke zaken tot een zelfde uitspraak zal komen, is vrij waarschijnlijk.

Echter, de Geschillencommissie heeft zelf op 13 juli 2017 voor een nieuwe lijn gekozen: www.degeschillencommissie.nl/consumenten/uitsprakenoverzicht/110187/reizen-op-persoonlijke-ov-chipkaart-van-iemand-anders-is-niet-toegestaan

Zoals je ziet houdt de Geschillencommissie wel de deur op een kier ("bijzondere omstandigheden") en de commissie mag dat ook. Maar dat zal in de praktijk dus nauwelijks voorkomen.
Badge +3
En dit gaat dus niet over NS maar over een BTM rit, want er staat "had in de kaartverkoopautomaat in het voertuig een kaartje kunnen kopen" van hooguit een paar euro dus.

Een dagkaartje bus kost € 6,50 meen ik (in Brabant) en voor inchecken is € 4,- uiteraard voldoende. Om daarvoor de kaart van je moeder te moeten lenen.... :?

Bij NS ben je overigens in zo'n geval veel meer kwijt. Meer dan € 160,- meen ik want een (CJIB) boete van € 95,- plus een UvB van € 50,- plus administratiekosten à € 15,- voor het UvB en € 9,- voor de CJIB boete. Oh, en plus je kaartje op voltarief.
Badge +3
Kun je niet een keer met een team op vrijdagavond ingrijpen tussen Gouda en Rotterdam? ;-)
Denk niet dat Slidestops op zoek is naar schrijfkramp. ?

Op vrijdagavond tussen Woerden en Utrecht trapte een tijdje terug een conducteur er zomaar 4 uit en nam weer plaats tegenover me 1e klas "ziet u wel meneer, ik pik ze er wel uit" ;)

Schrijfkramp niet nodig (die tijd was er niet eens) maar wel een olifantenhuid want wat liepen die gasten toch te schelden in de kou op Terwijde :P

"Welja, ze roepen maar. Ik ben helemaal geen homo en heb ook geen enge ziekte" zei de conducteur nog tegen me. 😃
Bovendien maakt de rechter dat dan makkelijk ongedaan.

Juist niet. In het Burgerlijk Wetboek staat dat een uitspraak van een geschillencommissie terughoudend wordt getoetst door de rechter. Een volwaardig hoger beroep tegen een uitspraak van een geschillencommissie is niet mogelijk.

Een uitspraak van een geschillencommissie heeft ook geen rechtskracht, in tegenstelling tot wat u mogelijk denkt.

Onzin.

Verder ben ik het wel met je eens dat de persoonlijke OV-chipkaart van iemand anders gebruiken juridisch (tegenwoordig) vrij kansloos is, maar dan omdat de Geschillencommissie vorig jaar van mening is veranderd hierover.
Nu ben ik wel beniuewd..

Een volwaardig hoger beroep tegen een uitspraak van een geschillencommissie is niet mogelijk.


Waarom niet, of heeft volwaardig daar nog iets mee van doen?

Een vriendin van me is juriste (rechter zelfs) en geeft je geen enkele kans in dezen.


Citaten uit een uitspraak van een rechtbank hierover:
- "De rechtbank heeft bij de toetsing van het bindend advies niet de rol van appelinstantie."
- "Het bindend advies mag en zal daarom slechts marginaal worden getoetst."

[Ter toelichting: een uitspraak van een geschillencommissie noemen we juridisch een "bindend advies".]

Zo zijn er heel veel te vinden. Zoals ik al eerder schreef: dit is gewoon gebaseerd op art. 7:900 en verder uit het Burgerlijk Wetboek. Partijen (bijv. NS) hebben er zelf voor gekozen zich te onderwerpen aan het oordeel van een geschillencommissie, dan moet je "niet achteraf gaan zeuren", vindt de wetgever. Een geschillencommissie is bedoeld als een snelle en laagdrempelige voorziening. Met de mogelijkheid van hoger beroep doe je dat doel teniet.

Tot slot: er bestaat in Nederland GEEN wettelijke verplichting tot het opleggen van een boete voor een strafbaar feit. Als ik door rood rijd en een agent ziet dat, is een agent NIET verplicht mij te bekeuren. Bij zwart rijden (in welke vorm dan ook) geldt hetzelfde. Het is dus ook niet zo dat de geschillencommissie wettelijk verplicht zou zijn een boete in stand te laten.
Neen. Dat is niet toegestaan. Iets met ID-fraude.
Nee dat mag niet.
Hoi Tereza,

Welkom op het forum! Helaas kun je de kaart van je man niet zelf gebruiken. Je zult een eenmalig vervoerbewijs moeten kopen, of je eigen kaart moeten zoeken.

NS respecteert uitspraken van de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. De betreffende uitspraak gaat echter niet over de situatie vandaag de dag (het voorval speelde zich af in februari 2014) en gaat ook niet over NS. De uitspraak geeft daarom geen oordeel over het huidige beleid van NS. Dat beleid is als volgt: Het gebruik van andermans P-kaart is zowel bij wet als bij algemene voorwaarden niet toegestaan. De wet (artikel 47 lid 2 sub c Besluit personenvervoer 2000) bepaalt dat een elektronisch vervoerbewijs geldig is indien het elektronisch vervoerbewijs, voor zover het op naam is gesteld, overeenstemt met de identiteit van de houder daarvan. De algemene voorwaarden van NS bepalen in artikel 2.4 onder 5 dat als de reiziger gebruik maakt van een persoonlijke OV-chipkaart, de identiteit van de reiziger overeenstemt met de identiteit die vermeld staat op de persoonlijke OV-chipkaart. Bepaald wordt dat het dus niet is toegestaan de persoonlijke OV-chipkaart van een ander te gebruiken. Maakt de reiziger toch gebruik van andermans P-kaart dan reist hij op dat moment met een ongeldig vervoerbewijs en kan hij hiervoor een boete (Uitstel van Betaling) krijgen en kan de kaart worden ingenomen.
Het klopt dat de wet sindsdien niet is aangepast. De betreffende vervoerder heeft zich in deze zaak echter niet beroepen op de wet, althans dit blijkt niet uit de uitspraak van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie vult niet ambtshalve de gronden van het verweer aan, zoals de rechter zou kunnen doen. Het reizen op andermans P-kaart lijkt door de Geschillencommissie dus niet getoetst aan de wet en de wet bepaalt duidelijk dat een elektronisch vervoerbewijs geldig is indien het elektronisch vervoerbewijs, voor zover het op naam is gesteld, overeenstemt met de identiteit van de houder daarvan. Dit staat bovendien ook duidelijk in de algemene voorwaarden van NS. Deze bepalen in artikel 2.4 onder 5 dat als de reiziger gebruik maakt van een persoonlijke OV-chipkaart, de identiteit van de reiziger overeenstemt met de identiteit die vermeld staat op de persoonlijke OV-chipkaart. Bepaald wordt dat het dus niet is toegestaan de persoonlijke OV-chipkaart van een ander te gebruiken.
Aangezien de geschillencommissie vrij zeker de zelfde uitspraak zal doen in een vergelijkbare casus, maar dan bij de NS als vervoerder, is het dus alleen wachten tot er iemand de NS durft uit te dagen. Het is helder: je hebt een geldig vervoersbewijs nodig, niet meer en niet minder.

Zeker ook gezien de toekomstige wisseling/uitbreiding van betalingsmethodes (bankpas, telefoon etc).
Reputatie 7
Badge +4
Uw inschatting dat een geschillencommissie dezelfde uitspraak zal doen, is helaas volledig onjuist. Het tegendeel is het geval. Die uitdaging zal niet helpen en NS hoeft daar ook niet aan mee te werken.
Zo dom zal een geschillencommissie niet een tweede keer zijn. Bovendien maakt de rechter dat dan makkelijk ongedaan. Er zijn daarna ook uitspraken geweest over vergelijkbare zaken en die zijn allemaal verloren door mensen die er mee willen frauderen. En zo hoort het ook. Wetten en regels worden ook niet gemaakt op de fora van politieke hooligans.

Het is ook eenvoudig te begrijpen dat een persoonlijke chipkaart persoonsgebonden moet zijn en de wet is duidelijk. Een uitspraak van een geschillencommissie heeft ook geen rechtskracht, in tegenstelling tot wat u mogelijk denkt.

Hoe het echt zit, is hier op het forum uitgebreid besproken.
Reputatie 7
Badge +3
@KHK18
De geschillencommissie heeft geen enkele juridische bevoegdheid, net als dergelijke commissies van stofzuigerfabrikanten of ijsverkopers.
Uw inschatting dat een geschillencommissie dezelfde uitspraak zal doen, is helaas volledig onjuist. Het tegendeel is het geval. Die uitdaging zal niet helpen en NS hoeft daar ook niet aan mee te werken.
Zo dom zal een geschillencommissie niet een tweede keer zijn. Bovendien maakt de rechter dat dan makkelijk ongedaan. Er zijn daarna ook uitspraken geweest over vergelijkbare zaken en die zijn allemaal verloren door mensen die er mee willen frauderen. En zo hoort het ook. Wetten en regels worden ook niet gemaakt op de fora van politieke hooligans.

Het is ook eenvoudig te begrijpen dat een persoonlijke chipkaart persoonsgebonden moet zijn en de wet is duidelijk. Een uitspraak van een geschillencommissie heeft ook geen rechtskracht, in tegenstelling tot wat u mogelijk denkt.

Hoe het echt zit, is hier op het forum uitgebreid besproken.


Ik zou graag wat links naar "uitspraken geweest over vergelijkbare zaken en die zijn allemaal verloren door mensen die er mee willen frauderen." willen zien?
@KHK18
De geschillencommissie heeft geen enkele juridische bevoegdheid, net als dergelijke commissies van stofzuigerfabrikanten of ijsverkopers.


Stofzuigerfabrikanten, toe maar. Goed onderbouwd. Echter geeft een NS medewerker aan: "NS respecteert uitspraken van de Geschillencommissie Openbaar Vervoer."
Uw inschatting dat een geschillencommissie dezelfde uitspraak zal doen, is helaas volledig onjuist. Het tegendeel is het geval. Die uitdaging zal niet helpen en NS hoeft daar ook niet aan mee te werken.

Natuurlijk werkt de NS daar niet aan mee, het zou de positie van de NS ondermijnen en er zou veel onduidelijkheid gecreëerd worden.

Zo dom zal een geschillencommissie niet een tweede keer zijn. Bovendien maakt de rechter dat dan makkelijk ongedaan. Er zijn daarna ook uitspraken geweest over vergelijkbare zaken en die zijn allemaal verloren door mensen die er mee willen frauderen. En zo hoort het ook. Wetten en regels worden ook niet gemaakt op de fora van politieke hooligans.

Ah, de geschillencomissie is 'dom' geweest? En de rechter heeft het 'gemakkelijk ongedaan gemaakt'? Kunt u me aantonen waar de rechter de 'domheid' omgedaan heeft gemaakt?

Het is ook eenvoudig te begrijpen dat een persoonlijke chipkaart persoonsgebonden moet zijn en de wet is duidelijk. Een uitspraak van een geschillencommissie heeft ook geen rechtskracht, in tegenstelling tot wat u mogelijk denkt.

Hoe het echt zit, is hier op het forum uitgebreid besproken.


1) De NS heeft aangegeven de uitspraken van de geschillencomissie te respecteren.
2) De rechter heeft de uitspraak bekrachtigt en zal dit zeer waarschijnlijk bij een volgende casus opnieuw doen, jurisprudentie is sterk.
3) De regels van de NS zijn gelukkig geen Wet.
4) De wet overstijgt de regels van de NS
5) De wet bepaalt dat je moet betalen voor je reis. Daarin staat niet aangegeven dat dat middels een eigen, persoonlijke OV kaart moet.

Kortom: de NS mag dan wel graag willen dat hun regels als wet geïnterpreteerd worden, maar de rechter zal daar anders over denken.

Dat heeft niet met politieke hooligans of ijsverkopers te maken (dergelijke uitspraken/argumenten zorgen niet echt voor een stevige fundering van uw stelling), maar met de wetten van ons land en de rechten als consument.
Ja, individuele gevallen waar zo'n commissie voor is bedoeld. Maar niet in situaties waar de commissie de algemene regelgeving wil gaan aanpassen. Daarvoor zul je toch bij de rechter moeten zijn.

Inderdaad. Vandaar mijn uitspraak dat dit via de rechter getest moet worden, zodat een eventuele uitspraak -zeer waarschijnlijk, maar niet zeker- ook voor de NS bindend zal zijn. Deze materie zal sowieso opnieuw bekeken moeten worden door de nieuwe OV-betaalmethoden die er aan komen.
Reputatie 7
Badge +3
Arriva vond het niet de moeite waard daar voor een individueel geval geld aan uit te geven. Ook reizigers hebben dat nooit gedaan aangezien het een hoop geldt kost en juridisch kansloos is.

Reageer