Pilot Valleilijn: niet meer per vervoerder in- en uitchecken

  • 11 september 2014
  • 63 reacties
  • 3243 Bekeken


Toon eerste bericht

63 reacties

Reputatie 7
Badge +3
Lijn 27 van Doetinchem naar Arnhem wordt bijvoorbeeld door zowel Breng als Arriva gereden. Een reis met die lijn van Doesburg, Kraakselaan naar station Arnhem is op zondag 14 cent duurder bij Breng dan bij Arriva. Dit is eenvoudig na te gaan door de reis te plannen op 9292.nl, waarna zowel vervoerder als ritprijs te zien zijn.
Op andere dagen is er een prijsverschil van 12 cent. Als de route exact hetzelfde is, maakt één van de vervoerders of misschien wel allebei een fout in het programmeren van de prijzen in hun systeem. Tijd voor een klacht naar de Provincie Gelderland.
Een dergelijk prijsverschil mag bij een identieke route niet voorkomen.
Reputatie 7
Badge +3
In Enschede bleek juist dat er fors meer kaartjes werden verkocht na het sluiten de poortjes.
Het terugdringen van zwartrijden is iets anders dan het voor niet-reizigers aantrekkelijk maken om met de trein te reizen.
Badge +3
Volgens mij betaal je voor een dergelijke rit altijd hetzelfde, mits de routes even lang zijn en exact delfde haltes gebruikt worden.
Dit is onjuist, helaas. Lijn 27 van Doetinchem naar Arnhem wordt bijvoorbeeld door zowel Breng als Arriva gereden. Een reis met die lijn van Doesburg, Kraakselaan naar station Arnhem is op zondag 14 cent duurder bij Breng dan bij Arriva. Dit is eenvoudig na te gaan door de reis te plannen op 9292.nl, waarna zowel vervoerder als ritprijs te zien zijn.
Reputatie 7
Badge +3
Herinnering is niet altijd de beste bron van informatie. :P

De vervanging van de strippenkaart door de OV-chipkaart heeft tot merkwaardige onbedoelde consequenties geleid. Ritten met de OV-chipkaart worden idioot krankzinnig exact afgerekend, in tegenstelling tot het grove zonetarief.
Kaartjes gekocht op het voortuig zijn alleen nog geldig bij dezelfde vervoerder. Overstappen op een andere vervoerder is niet meer mogelijk. Dit in tegenstelling tot de strippenkaarten die op de voertuigen verkocht werden.
Ook bij het stad- en streekvervoer is de invoering van de OVC een verbetering voor de meeste regelmatige reizigers, hoewel je nu wel omwegen moet betalen en vroeger niet. Daar hebben de klanten natuurlijk niet om gevraagd.
Voor de incidentele reiziger die een kaartje op het voertuig koopt, zijn we weer terug naar de situatie van voor de invoering van het zonetarief en de strippenkaart. Iedere vervoerder zijn eigen kaartje en tariefvoorwaarden.
Maar zolang een rit op saldo maar goedkoper is dan een kaartje dat op het voertuig verkocht wordt, is dat een probleem dat te overzien is.
En veel van deze problemen worden bovendien opgelost wanneer het contactloos betalen met de bankpas wordt ingevoerd.

Dit verhaal is natuurlijk een beetje een zijsprong maar geeft wel antwoord op eerdere vragen over bussen van verschillende vervoerders en of dat problemen oplevert met de OV-chipkaart voor de gemiddelde gebruiker. Die vraag is wel afdoende beantwoord.
Reputatie 4
hmm, ok misschien dat voor de ov-chipkaart de tarieven daar dan al meer tot helemaal gelijk getrokken zijn. Kan me namelijk toch echt herinneren dat daar verschil in zat.
In ieder geval zie je dat verschil nog wel heel duidelijk bij de papieren kaartjes te koop bij de chauffeur in het geval van Haarlem. Maar goed dit begint iets te off-topic te worden.
Reputatie 7
Badge +3
Volgens mij betaal je voor een dergelijke rit altijd hetzelfde, mits de routes even lang zijn en exact delfde haltes gebruikt worden. Die 'exactheid' levert soms rare (kleine) verschillen op.

Voorbeeld: Haarlemmermeerstation in Amsterdam naar Museumplein. Een prijsverschil van 0,02 tussen Connexxion en GVB.
Bij mijn weten zijn er voor ritten binnen hetzelfde concessiegebied geen prijsverschillen per kilometer. Toch ontstaan er kleine prijsverschillen doordat haltes niet op dezelfde plek liggen. Als ik van hier met de bus naar het station reis, is de heenreis 0,02 goedkoper dan de terugreis.

In jouw Haarlemse voorbeeld heb ik een reis gepland van station Haarlem naar de Tempeliersstraat. Lijn 340: 1,19. Lijn 3: 1,25 (iets langere route). Lijn 3,46: 1,18. Lijn 50: 1,19.
Lijn 50 en lijn 340 komen uit verschillende concessiegebieden, worden door verschillende vervoerders gereden maar de ritten hebben dezelfde prijs. De prijsbepaling gaat puur op basis van gereden afstand. De plaats van de halte maakt ook nog uit waardoor de rit met lijn 346 een eurocent goedkoper is.
Reputatie 4
Natuurlijk, maar het blijft bizar dat bijvoorbeeld in Haarlem je met buslijnen van drie verschillende consessies van het station naar het centrum kan rijden en nergens staat aangegeven wat de kosten zijn voor iedere bus/concessie. Zo kan je als buitenstaander die niet van de vele consessies ter plekke af weet, nooit weten of je in de goedkope of in de super dure buslijn stapt. Daar lijkt me dan zeker nog iets door de vervoerder aan informatie naar de klant te ontbreken.
Reputatie 7
Badge +3
Maar dat kun je de vervoerders niet aanrekenen. Die berekenen het tarief dat ze van de concessieverlener moeten berekenen.
Reputatie 4
Het enige probleem heb je dat lijnen van een concessie ook in een naburige concessie komen. Daardoor kan je prijsverschillen krijgen tussen bussen van de ene concessie en de andere concessie binnen één stad.
Reputatie 7
Badge +3
Nee, bij busvervoer speelt dat probleem niet. Er is per voertuig slechts één type kaartlezer. Dat kan niet misgaan. Eentje bij de ingang en eentje bij de uitgang. En het overstappen op een bus van een andere vervoerder is ook gewoon geregeld als dat binnen 35 minuten gebeurt. Voor het tarief maakt het niet uit welke maatschappij in een concessiegebied rijdt, ook niet als bij een nieuwe concessieperiode een andere vervoerder met een andere kleur bussen gaat rijden.
Reputatie 4

Bovendien schrikt het slecht ingevoerde poortjessysteem potentiële klanten van het spoorvervoer af.

In Enschede bleek juist dat er fors meer kaartjes werden verkocht na het sluiten de poortjes.

Een gemiddelde reiziger ziet het spoorsysteem als een geheel en niet als een wirwar van concurrerende maatschappijtjes.

In het busvervoer zijn er veel meer vervoeders en daar zou dat probleem dan niet spelen? Ik zie als reiziger prima het verschil tussen verschillende vervoerders, net als dat ik ook het verschil zie tussen AH, Jumbo en Lidl.
Reputatie 7
Badge +3
Ik begrijp de redenen van de vervoerders wel. Maar ze hebben hun problemen met afrekeningen afgewenteld op de reizigers. Dat is een zeer klantonvriendelijke denkfout. Het draagt bovendien bij aan het slechte imago van het spoorvervoer voor incidentele reizigers. Het wordt als ingewikkeld en duur ervaren.
Reputatie 6
Badge +1
De pilot is duidelijk mislukt neem ik aan? Aangezien er inmiddels verschillende poortjes voor de verschillende vervoerders zijn gebouwd? (die geheid voor problemen gaan zorgen bij niet-dagelijkse reizigers. Echt, hoe verzinnen jullie 't ...)

Het schijnt wel mee te vallen met het percentage mensen dat daadwerkelijk verkeerd in- of uitcheckt, zelfs in Zutphen (waar drie paaltjes naast elkaar staan).
Bovendien is het hele OV-chipkaartsysteem zo ontworpen omdat de vervoerders ontevreden waren over de verdeling van het geld van de chipkaart en de treinkaartjes. Die keuze ligt ten grondslag aan het feit dat we altijd per vervoerder zullen moeten in- en uitchecken.
Reputatie 7
Badge +3
Ik hoop dat de ontwikkelingen de vervoerders eindelijk op het juiste spoor zetten: één soort poortje per station en bij uitchecken wordt altijd het juiste tarief afgerekend.
Vervoerders willen gewoon hun eigen geld hebben en dat is gewoon gezond ondernemersschap.

Dat lijkt maar zo. In feite gaat het om een schandalig slechte suboptimalisatie van de beschikbare middelen. Bovendien schrikt het slecht ingevoerde poortjessysteem potentiële klanten van het spoorvervoer af.
De poortjes per vervoerder gaan de spoorsector nog jaren achtervolgen als de domste beslissing ooit. Een reiziger wil van A naar B en of de trein die komt voorrijden geel, rood, lichtblauw of pimpelpaars is, interesseert niemand iets. Een gemiddelde reiziger ziet het spoorsysteem als een geheel en niet als een wirwar van concurrerende maatschappijtjes.
Reputatie 6
Badge +2
Als het omchecken voorlopig nodig blijft zou het wel prettig zijn als de invoering per 1 september 2016 van "van rit naar reis" wel gelijk samen met Connexxion gebeurt, of anders zo gauw mogelijk daarna.
Reputatie 4
Ik hoop dat de ontwikkelingen de vervoerders eindelijk op het juiste spoor zetten: één soort poortje per station en bij uitchecken wordt altijd het juiste tarief afgerekend.
Vervoerders willen gewoon hun eigen geld hebben en dat is gewoon gezond ondernemersschap.
Reputatie 7
Badge +3
Ik heb de indruk dat de vervoerders er niet (willen?) uitkomen en gewoon gekozen hebben voor de minst klantvriendelijke oplossing: poortjes van verschillende vervoerders. Deze foute beslissing zal de spoorvervoerders tot in lengte van jaren blijven achtervolgen.
Wanneer de meeste Nederlanders al lang zijn overgestapt op andere betaalmiddelen dan de OV-chipkaart als de contactloze bankpas met EMV-chip, blijft het spoorvervoer geteisterd worden door verkeerd in- en uitchecken.
De contactloze bankpas heeft voor incidentele reizigers enorme voordelen. Er hoeft geen geld meer betaald te worden voor een chipkaart, er hoeft geen borg meer betaald te worden en bijna iedereen heeft al een bankpas. Maar er ligt een enorm gevaar op de loer: verkeerd in- en uitchecken en dat zal zeer slecht zijn voor het imago van reizen met de trein.

Hoe denken de vervoerders bijvoorbeeld de volgende situatie op te lossen? Ik check per ongeluk in bij Arriva in Zwolle en reis met NS naar een station waar alleen andere vervoerders stoppen. Waar moet ik uitchecken en wat kost mijn reis? En hoe werkt het als ik mijn bankpas gebruik om de tunnel in Zwolle te passeren? Moet ik dan bij dezelfde vervoerder in- en uitchecken?

Ik hoop dat de ontwikkelingen de vervoerders eindelijk op het juiste spoor zetten: één soort poortje per station en bij uitchecken wordt altijd het juiste tarief afgerekend.
Reputatie 6
Badge +2
In https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/09/18/ov-betalen zei de staatssecretaris in september desondanks goede hoop te hebben dat de pilot snel van start gaat. Ik merk er nog weinig van.
Badge +3
De pilot is nooit van start gegaan. In een Voortgangsrapportage schreef het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad daarover dat "uit juridisch onderzoek is gebleken dat er binnen de huidige inrichting, wat betreft mededinging en privacy beperkingen, nog vraagstukken zijn".
Reputatie 7
Badge +3
De pilot is duidelijk mislukt neem ik aan? Aangezien er inmiddels verschillende poortjes voor de verschillende vervoerders zijn gebouwd? (die geheid voor problemen gaan zorgen bij niet-dagelijkse reizigers. Echt, hoe verzinnen jullie 't ...)
Reputatie 6
Badge +2
http://locov.nl/actueel/publicaties/locov-2015-201973-besluit-tarief-2016.aspx:

De ingangsdatum voor de invoering van single check in/check out op de Valleilijn is vanwege juridische drempels in de voorbereiding met betrekking tot mededinging en privacy nog niet bekend.
Reputatie 6
Badge +2
Met daarbij aangetekend dat de samenvoeging van twee netwerken (..) gunstig is voor de reiziger: (..)

- Geen problemen met dalspitsovergang.

Behalve als je van stationsvoorzieningen buiten de poortjes gebruik wil maken.
Reputatie 6
Badge +2
Ook komt er in 2015 een onderzoek naar de mogelijkheid om reizigers automatisch te laten uitchecken als ze naar een andere vervoerder overstappen. "Voor de kortere termijn willen vervoerders bekijken of het mogelijk is om bij een OV-reis waarbij tussentijds moet worden in- en uitgecheckt, automatisch het eerste deel van de reis uit te checken wanneer er bij de nieuwe vervoerder wordt ingecheckt. Dit geldt voor het hele OV" schrijft het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) in een toelichting op een rapport over de incomplete ov-chipkaart transacties.
Ligt dit idee inmiddels in de prullenbak?

In http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1279123/OV-chipkaartpoorten_en_maatwerkoplossingen.pdf staat: ''Momenteel moeten reizigers voor de Valleilijn in- en uitchecken bij de in- en uitcheckpalen van Connexxion. Bij een overstap tussen de twee vervoerders moet eerst worden uitgecheckt bij de ene vervoerder en daarna worden ingecheckt bij de andere. Dit is voor reizigers onhandig. NS wil daarom samen met Connexxion een proef doen met het in- en uitchecken bij hetzelfde poortje.''

Dat klinkt een beetje als omchecken in één handeling als boven genoemd, maar dat lijkt me niet van toepassing, van NS naar Connexxion en omgekeerd hoef je t.z.t. helemaal niet meer om te checken volgens mij.
Reputatie 6
Badge +2
Gebruikte termen: tarifaire integratie, enkelvoudig in- en uitchecken, single check in en out.
Verder gebruikte formulering: "de Valleilijn tarifair opnemen in het NS-netwerk."

Ik begrijp hieruit dat Connexxion dan geen eigen tarieftabel meer hanteert, zodat bijvoorbeeld de minimumprijs vol tarief omlaag gaat van € 2,37 (zie http://www.tbov.nl/tarieven) naar € 2,20.

Met daarbij aangetekend dat de samenvoeging van twee netwerken (in dit geval een netwerk en een lijn) verder gaat dan alleen dezelfde tarieftabel hanteren, en gunstig is voor de reiziger:

- Vrije routekeuze tussen bijv. Ed en Amf tegen de prijs van de goedkoopste i.p.v. de duurste route.
- Geen problemen met dalspitsovergang.

Bij Traject Vrij tussen bijv. Ed en Amf is het ook gunstig dat je voor de prijs van de korte route de lange mag nemen, maar kan de verandering nadelig zijn voor wie nu een abo heeft voor de NS-route en ook vaak onderweg in-/uitstapt. Het abo waarbij dat zonder bijbetaling kan wordt door de wijziging afgeschaft.
Ook komt er in 2015 een onderzoek naar de mogelijkheid om reizigers automatisch te laten uitchecken als ze naar een andere vervoerder overstappen. "Voor de kortere termijn willen vervoerders bekijken of het mogelijk is om bij een OV-reis waarbij tussentijds moet worden in- en uitgecheckt, automatisch het eerste deel van de reis uit te checken wanneer er bij de nieuwe vervoerder wordt ingecheckt. Dit geldt voor het hele OV" schrijft het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) in een toelichting op een rapport over de incomplete ov-chipkaart transacties.
Ligt dit idee inmiddels in de prullenbak?

Reageer