Pilot Valleilijn: niet meer per vervoerder in- en uitchecken

  • 11 september 2014
  • 63 reacties
  • 3266 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
De Nederlandse Spoorwegen en Connexxion gaan een pilot houden waarbij reizigers één keer hoeven in- en uit te checken. Gedurende de pilot hoeven treinreizigers in Amersfoort niet meer uit- en in te checken als ze naar een andere vervoerder overstappen. De pilot zal medio 2015 van start gaan.

Nu moeten reizigers nog per vervoerder in- en uitchecken. Hierbij komen relatief veel vergissingen voor. Ook komt het voor dat reizigers per abuis bij de verkeerde vervoerder in- of uitchecken. Hierdoor ontstaan incomplete transacties wat de vervoerders momenteel zo'n 16 miljoen euro per jaar oplevert. De proef op de Valleilijn moet er voor zorgen dat het aantal gemeste checkuits afneemt.

Ook komt er in 2015 een onderzoek naar de mogelijkheid om reizigers automatisch te laten uitchecken als ze naar een andere vervoerder overstappen. "Voor de kortere termijn willen vervoerders bekijken of het mogelijk is om bij een OV-reis waarbij tussentijds moet worden in- en uitgecheckt, automatisch het eerste deel van de reis uit te checken wanneer er bij de nieuwe vervoerder wordt ingecheckt. Dit geldt voor het hele OV" schrijft het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) in een toelichting op een rapport over de incomplete ov-chipkaart transacties.

Reizigers kunnen verder al vanaf deze maand in de reisplanner app zien of ze zijn in- of uitgecheckt. "Na het maken van een reis in het openbaar vervoer kan een reiziger soms twijfelen over of hij wel is uitgecheckt. Via de ‘Reisplanner app’ van NS krijgen alle treinreizigers inzage in of ze zijn uitgecheckt; wanneer dit niet het geval is kunnen ze nog even terug naar het station ofwel bellen met de klantenservice om dit alsnog recht te zetten" maakt het NOVB bekend.

Bron: Treinreiziger.nl
11 september 2014

63 reacties

Reputatie 6
Badge +1
De pilot is duidelijk mislukt neem ik aan? Aangezien er inmiddels verschillende poortjes voor de verschillende vervoerders zijn gebouwd? (die geheid voor problemen gaan zorgen bij niet-dagelijkse reizigers. Echt, hoe verzinnen jullie 't ...)

Het schijnt wel mee te vallen met het percentage mensen dat daadwerkelijk verkeerd in- of uitcheckt, zelfs in Zutphen (waar drie paaltjes naast elkaar staan).
Bovendien is het hele OV-chipkaartsysteem zo ontworpen omdat de vervoerders ontevreden waren over de verdeling van het geld van de chipkaart en de treinkaartjes. Die keuze ligt ten grondslag aan het feit dat we altijd per vervoerder zullen moeten in- en uitchecken.
Reputatie 7
Badge +3
Ik begrijp de redenen van de vervoerders wel. Maar ze hebben hun problemen met afrekeningen afgewenteld op de reizigers. Dat is een zeer klantonvriendelijke denkfout. Het draagt bovendien bij aan het slechte imago van het spoorvervoer voor incidentele reizigers. Het wordt als ingewikkeld en duur ervaren.
Reputatie 4

Bovendien schrikt het slecht ingevoerde poortjessysteem potentiële klanten van het spoorvervoer af.

In Enschede bleek juist dat er fors meer kaartjes werden verkocht na het sluiten de poortjes.

Een gemiddelde reiziger ziet het spoorsysteem als een geheel en niet als een wirwar van concurrerende maatschappijtjes.

In het busvervoer zijn er veel meer vervoeders en daar zou dat probleem dan niet spelen? Ik zie als reiziger prima het verschil tussen verschillende vervoerders, net als dat ik ook het verschil zie tussen AH, Jumbo en Lidl.
Reputatie 7
Badge +3
Nee, bij busvervoer speelt dat probleem niet. Er is per voertuig slechts één type kaartlezer. Dat kan niet misgaan. Eentje bij de ingang en eentje bij de uitgang. En het overstappen op een bus van een andere vervoerder is ook gewoon geregeld als dat binnen 35 minuten gebeurt. Voor het tarief maakt het niet uit welke maatschappij in een concessiegebied rijdt, ook niet als bij een nieuwe concessieperiode een andere vervoerder met een andere kleur bussen gaat rijden.
Reputatie 4
Het enige probleem heb je dat lijnen van een concessie ook in een naburige concessie komen. Daardoor kan je prijsverschillen krijgen tussen bussen van de ene concessie en de andere concessie binnen één stad.
Reputatie 7
Badge +3
Maar dat kun je de vervoerders niet aanrekenen. Die berekenen het tarief dat ze van de concessieverlener moeten berekenen.
Reputatie 4
Natuurlijk, maar het blijft bizar dat bijvoorbeeld in Haarlem je met buslijnen van drie verschillende consessies van het station naar het centrum kan rijden en nergens staat aangegeven wat de kosten zijn voor iedere bus/concessie. Zo kan je als buitenstaander die niet van de vele consessies ter plekke af weet, nooit weten of je in de goedkope of in de super dure buslijn stapt. Daar lijkt me dan zeker nog iets door de vervoerder aan informatie naar de klant te ontbreken.
Reputatie 7
Badge +3
Volgens mij betaal je voor een dergelijke rit altijd hetzelfde, mits de routes even lang zijn en exact delfde haltes gebruikt worden. Die 'exactheid' levert soms rare (kleine) verschillen op.

Voorbeeld: Haarlemmermeerstation in Amsterdam naar Museumplein. Een prijsverschil van 0,02 tussen Connexxion en GVB.
Bij mijn weten zijn er voor ritten binnen hetzelfde concessiegebied geen prijsverschillen per kilometer. Toch ontstaan er kleine prijsverschillen doordat haltes niet op dezelfde plek liggen. Als ik van hier met de bus naar het station reis, is de heenreis 0,02 goedkoper dan de terugreis.

In jouw Haarlemse voorbeeld heb ik een reis gepland van station Haarlem naar de Tempeliersstraat. Lijn 340: 1,19. Lijn 3: 1,25 (iets langere route). Lijn 3,46: 1,18. Lijn 50: 1,19.
Lijn 50 en lijn 340 komen uit verschillende concessiegebieden, worden door verschillende vervoerders gereden maar de ritten hebben dezelfde prijs. De prijsbepaling gaat puur op basis van gereden afstand. De plaats van de halte maakt ook nog uit waardoor de rit met lijn 346 een eurocent goedkoper is.
Reputatie 4
hmm, ok misschien dat voor de ov-chipkaart de tarieven daar dan al meer tot helemaal gelijk getrokken zijn. Kan me namelijk toch echt herinneren dat daar verschil in zat.
In ieder geval zie je dat verschil nog wel heel duidelijk bij de papieren kaartjes te koop bij de chauffeur in het geval van Haarlem. Maar goed dit begint iets te off-topic te worden.
Reputatie 7
Badge +3
Herinnering is niet altijd de beste bron van informatie. :P

De vervanging van de strippenkaart door de OV-chipkaart heeft tot merkwaardige onbedoelde consequenties geleid. Ritten met de OV-chipkaart worden idioot krankzinnig exact afgerekend, in tegenstelling tot het grove zonetarief.
Kaartjes gekocht op het voortuig zijn alleen nog geldig bij dezelfde vervoerder. Overstappen op een andere vervoerder is niet meer mogelijk. Dit in tegenstelling tot de strippenkaarten die op de voertuigen verkocht werden.
Ook bij het stad- en streekvervoer is de invoering van de OVC een verbetering voor de meeste regelmatige reizigers, hoewel je nu wel omwegen moet betalen en vroeger niet. Daar hebben de klanten natuurlijk niet om gevraagd.
Voor de incidentele reiziger die een kaartje op het voertuig koopt, zijn we weer terug naar de situatie van voor de invoering van het zonetarief en de strippenkaart. Iedere vervoerder zijn eigen kaartje en tariefvoorwaarden.
Maar zolang een rit op saldo maar goedkoper is dan een kaartje dat op het voertuig verkocht wordt, is dat een probleem dat te overzien is.
En veel van deze problemen worden bovendien opgelost wanneer het contactloos betalen met de bankpas wordt ingevoerd.

Dit verhaal is natuurlijk een beetje een zijsprong maar geeft wel antwoord op eerdere vragen over bussen van verschillende vervoerders en of dat problemen oplevert met de OV-chipkaart voor de gemiddelde gebruiker. Die vraag is wel afdoende beantwoord.
Badge +3
Volgens mij betaal je voor een dergelijke rit altijd hetzelfde, mits de routes even lang zijn en exact delfde haltes gebruikt worden.
Dit is onjuist, helaas. Lijn 27 van Doetinchem naar Arnhem wordt bijvoorbeeld door zowel Breng als Arriva gereden. Een reis met die lijn van Doesburg, Kraakselaan naar station Arnhem is op zondag 14 cent duurder bij Breng dan bij Arriva. Dit is eenvoudig na te gaan door de reis te plannen op 9292.nl, waarna zowel vervoerder als ritprijs te zien zijn.
Reputatie 7
Badge +3
In Enschede bleek juist dat er fors meer kaartjes werden verkocht na het sluiten de poortjes.
Het terugdringen van zwartrijden is iets anders dan het voor niet-reizigers aantrekkelijk maken om met de trein te reizen.
Reputatie 7
Badge +3
Lijn 27 van Doetinchem naar Arnhem wordt bijvoorbeeld door zowel Breng als Arriva gereden. Een reis met die lijn van Doesburg, Kraakselaan naar station Arnhem is op zondag 14 cent duurder bij Breng dan bij Arriva. Dit is eenvoudig na te gaan door de reis te plannen op 9292.nl, waarna zowel vervoerder als ritprijs te zien zijn.
Op andere dagen is er een prijsverschil van 12 cent. Als de route exact hetzelfde is, maakt één van de vervoerders of misschien wel allebei een fout in het programmeren van de prijzen in hun systeem. Tijd voor een klacht naar de Provincie Gelderland.
Een dergelijk prijsverschil mag bij een identieke route niet voorkomen.
Badge +3
Ik vermoed dat het prijsverschil wordt veroorzaakt doordat Breng voor de hele rit het kilometertarief van de concessie Arnhem Nijmegen gebruikt en Arriva voor de hele rit het kilometertarief voor de concessie Achterhoek Rivierenland, maar ik heb dit nooit gecontroleerd.

Dit prijsverschil viel me op toen ik daadwerkelijk eens van Doesburg naar Arnhem reisde en meer moest betalen dan ik van tevoren had gezien. In reactie op mijn vraag hierover kreeg ik als antwoord dat ik een claim kon indienen als er te veel saldo was afgeschreven. Dat heb ik vervolgens maar gedaan, waarop ik het verschil terugkreeg. Een inhoudelijk antwoord zat er niet in en ik heb het er vervolgens maar bij laten zitten, omdat het een incidentele reis was. Misschien duik ik er in de zomervakantie nog eens wat dieper in.
Reputatie 6
Badge +2
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/15/onderzoek-incomplete-transacties-en-pilot-enkelvoudig-in-en-uitchecken:
bijdragevandennis 201609
Pilot enkelvoudig in- en uitchecken

De pilot enkelvoudig in- en uitchecken heeft – zoals ik u ook tijdens het algemeen overleg OV, OV-chipkaart en taxi van 2 februari en 28 juni heb gemeld - vertraging opgelopen door mededingingsrechtelijke vraagstukken. In het NOVB van 15 september hebben we besloten dat in maart 2017 een volwaardige pilot op de Valleilijn start. Enkelvoudig in- en uitchecken vermindert de kans op gemiste checkouts en is klantvriendelijker. Ik herken dan ook de wens van reizigers hiervoor. Het huidige systeem gaat ervan uit dat iedere reiziger afrekent per vervoerder. Voor enkelvoudig in- en uitchecken moet dat principe aangepast worden. Dat blijkt niet makkelijk voor elkaar te krijgen en levert organisatorische, juridische, financiële en mededingingsrechtelijke vraagstukken op. In de pilot op de Valleilijn (Amersfoort – Ede – Wageningen) tonen de vervoerders NS en Connexxion hun bereidheid om hier oplossingen voor te zoeken.

Tijdens de voorbereiding van de pilot constateerden betrokken partijen een aantal punten op het gebied van mededinging. Hiervoor is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) benaderd. De ACM heeft eind juni 2016 gemeld [https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16028/Brief-aan-NS-en-Connexxion-over-proef-eenmaal-in--en-uitchecken-op-Valleilijn/] dat de pilot beperkingen van de concurrentie met zich meebrengt. Er kan echter gebruik gemaakt worden van de uitzonderingsmogelijkheden die de Mededingingswet biedt. ACM stelt de volgende randvoorwaarden aan de pilot:
  • de pilot moet na 12 maanden worden teruggedraaid,
  • de pilot geeft geen mandaat voor landelijke invoering en
  • vervoerders moeten voldoende waarborgen treffen ten aanzien van het delen van concurrentiegevoelige transactie- en projectgegevens.

De reactie van ACM heb ik samen met betrokken partijen op 15 september in het NOVB besproken. We hebben gezamenlijk geconcludeerd dat ACM aangeeft dat de pilot door kan gaan, maar dat de randvoorwaarden beperkingen opleggen. Het na afloop verplicht terugdraaien van de pilot is voor reizigers erg onvriendelijk en brengt hoge kosten met zich mee.

In het NOVB van 15 september hebben NS en Connexxion een voorstel voor een andere invulling van de pilot op de Valleilijn gepresenteerd. Het alternatief maakt gebruik van registratie via een mobiele telefoon en de OV-chipkaart. De transactiegegevens worden bij een externe derde partij belegd, waardoor vervoerders geen inzicht krijgen in elkaars transactiedata, noch in persoonlijke reisgegevens van klanten. De reiziger ontvangt o.a. een factuur achteraf.

Met de alternatieve invulling worden de bezwaren van ACM op de oorspronkelijke invulling geadresseerd, omdat de gegevens van een vervoerder niet bij een andere vervoerder terecht komen (loopt via een zogenaamde Trusted Third Party) en er geen afspraken over tarieven nodig zijn. Omdat ACM niet naar dit alternatief heeft gekeken, kan dit niet met zekerheid gezegd worden. Met het alternatief is er geen tijdsbeperking van toepassing en hoeft de huidige situatie na 12 maanden niet hersteld te worden. Daarnaast geeft het alternatief perspectief op landelijke toepassing.

Ik vind het een interessant voorstel. Door nieuwe ontwikkelingen in de techniek kan hetzelfde doel behaald worden. Een innovatief betaalsysteem is beter toegespitst op een systeem van enkelvoudig in- en uitchecken dan het OV-chipkaartsysteem. Vervoerders gaan dit voorstel nu verder uitwerken. Het moet bijvoorbeeld snel duidelijk worden hoeveel reizigers aan de pilot kunnen deelnemen, wat realistische tijdlijnen zijn, hoe omgegaan wordt met privacygegevens enz.. Ik vind het uiteraard ook belangrijk dat er draagvlak voor dit voorstel is bij reizigers.

De pilot enkelvoudig in- en uitchecken op de Valleilijn wordt in maart operationeel. Nog niet duidelijk of deze pilot op de oorspronkelijke wijze of via het alternatief wordt ingevuld. Vervoerders werken het alternatief verder uit en indien deze niet uigevoerd wordt, wordt de pilot op de oorspronkelijk voorziene wijze uitgevoerd. Daarmee kunnen we de baten van enkelvoudig in- en uitchecken in de praktijk beproeven. Naast de pilot loopt er de komende maanden ook een traject waar gekeken wordt wat nodig is om een besluit over landelijk enkelvoudig in- en uitchecken in de treinketen te kunnen nemen. Daarvoor worden onder meer de mogelijkheden om met nieuwe technieken enkelvoudig in- en uitchecken te realiseren en de kosten en baten ervan in kaart gebracht.
(..)
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Sharon A.M. Dijksma


Zie ook https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16028/Brief-aan-NS-en-Connexxion-over-proef-eenmaal-in--en-uitchecken-op-Valleilijn
Reputatie 6
Badge +2
Directe link naar de reactie van de ACM: https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=16028.
Reputatie 7
Badge +3
@Dennis
Wat is de bedoeling van het plaatsen van al de links???
Reputatie 6
Badge +2
@Dennis
Wat is de bedoeling van het plaatsen van al de links???

De eerste en de laatste zijn voldoende, maar het uur was om waardoor ik de andere twee (waarvan één niet blijkt te werken door een eigenaardigheid in de forumsoftware) niet meer kon verwijderen.
Reputatie 6
Badge +2
In dit geval zijn de vervoerders dus bereid goed samen te werken, maar is er het probleem van tegenstrijdige wensen en eisen van de overheid.
bijdragevandennis 201609
Reputatie 6
Nee, bij busvervoer speelt dat probleem niet. Er is per voertuig slechts één type kaartlezer. Dat kan niet misgaan. Eentje bij de ingang en eentje bij de uitgang. En het overstappen op een bus van een andere vervoerder is ook gewoon geregeld als dat binnen 35 minuten gebeurt. Voor het tarief maakt het niet uit welke maatschappij in een concessiegebied rijdt, ook niet als bij een nieuwe concessieperiode een andere vervoerder met een andere kleur bussen gaat rijden.

Ook overstappen van de ene op de andere vervoerder, gaat niet altijd vlekkeloos.

Het is mij meer dan eens overkomen, dat bij een overstap van de Veolia-bus op de HTM-tram (en andersom), de overstap niet werd herkend.

Mer het - terecht - claimen van het te veel betaalde, beland men in een geval als dit, in een bureaucratische moloch die zijn weerga niet kent, beide partijen zijn van mening dat de ander moet terug betalen waardoor het probleem bij de reiziger wordt geparkeerd, ook al heeft die niets fout heeft gedaan.

De oorzaak van het probleem van de gemiste overstappen is overigens nooit onderzocht ("daarvoor was het probleem te klein") maar toen een RET abonnement op de desbetreffende OV-Chipkaart, kwam te vervallen, verviel ook dit probleem.

Kennelijk bijten verschillende "reisproducten" op de ene kaart voor al het openbaar vervoer elkaar...
[quote=Michiel.]De Nederlandse Spoorwegen en Connexxion gaan een pilot houden waarbij reizigers één keer hoeven in- en uit te checken. Gedurende de pilot hoeven treinreizigers in Amersfoort niet meer uit- en in te checken als ze naar een andere vervoerder overstappen. De pilot zal medio 2015 van start gaan.

Nu moeten reizigers nog per vervoerder in- en uitchecken. Hierbij komen relatief veel vergissingen voor. Ook komt het voor dat reizigers per abuis bij de verkeerde vervoerder in- of uitchecken. Hierdoor ontstaan incomplete transacties wat de vervoerders momenteel zo'n 16 miljoen euro per jaar oplevert. De proef op de Valleilijn moet er voor zorgen dat het aantal gemeste checkuits afneemt.

Het werkt nog steeds niet. Als je per ongeluk door een poortje van de vallei lijn loopt kost een ritje Amersfoort -Hilversum je 40 Euro
Reputatie 4
Het werkt nog steeds niet.
Sowieso kun je hier straks alleen van gebruik maken nadat je je via een speciale website voor de proef hebt laten registreren.
https://www.ovmagazine.nl/2017/01/een-keer-inchecken-op-overijsselse-trein-1756/ 🙂
Reputatie 7
Badge +3
Ik vraag me af hoe de provincie Overijssel dit denkt op te lossen zonder NS daar in te betrekken. De provincie Limburg heeft dit in ieder geval niet goed weten te regelen.
Reputatie 7
Badge +3
Ik vraag me af hoe de provincie Overijssel dit denkt op te lossen zonder NS daar in te betrekken.
Het gaat alleen gelden voor overstappen tussen Syntus en Arriva dus NS staat hier helemaal buiten. En omdat er gezien het lijnennet van Syntus en Arriva geen onduidelijkheid kan zijn over de gevolgde reisroute is het ook simpel te realiseren.

Reageer