Tussentijds uit- en inchecken op Amsterdam MuiderpoortToon eerste bericht

195 reacties


- Gaat deze oplossing alleen werken bij overstap op de specifieke stations en zoja welke. Of gaat dit algemeen werken zodat het tijdelijk verlaten van het station om bijvoorbeeld de AKO te bezoeken ook niet meer extra geld kost?
Er bestaan dus nog geen specificaties, maar mijn verwachting is inderdaad dat dit een generieke oplossing voor alle stations zal worden.

Dat is goed nieuws! Wel verbaas ik me wel dat er nu nog geen specificaties zijn. Ik neem aan dat het bouwen en implementeren van een aanpassing als dit toch enkele maanden in beslag gaat nemen, hopelijk hebben jullie intern de specificaties snel rond.
De oplossing waaraan gedacht wordt is er één waarbij een reis met tussentijdse check-uits/-ins niet als losse ritten wordt berekend, maar als één doorlopende reis. Daar zitten natuurlijk ook weer haken en ogen aan, denk bijvoorbeeld aan reizigers die bewust tussentijds uit-/inchecken, juist om van het spits naar het daltarief over te gaan.
Het lijkt me vrij eenvoudig als de wens "spits naar dal voorkomen als dat onvoordelig is" buiten beschouwing wordt gelaten. Je kan dan de twee ritten als één reis rekenen in de gevallen spits/spits, dal/dal en dal/spits, en als twee reizen in het geval spits/dal.


Volgens mij hoeft de situatie spits/dal niet altijd als twee reizen gezien te worden. Waarom kan er bij het uitchecken niet gekeken worden.
Is er sprake van meerdere checkins?
Nee -> Bepaal prijs voor één reis
Ja
-> Hoeveel kost de reis als ik uit ga van één reis => Prijs 1
-> Hoeveel kost de reis als ik uit ga van twee reizen => prijs 2.
Kosten in rekening te brengen is de laagste van Prijs 1 en Prijs 2 minus de reeds eerder in rekening gebrachte kosten bij de eerdere check-out.

Dit kan je bij de derde check-out ook weer doen.
Reputatie 6
Badge +2
Ja, je kan dus de volgende systemen onderscheiden S = spits, D = daluren):

- Bepaal bij inchecken de voor de prijsberekening van toepassing zijnde tijdscategorie: DS wordt DD, SD blijft SD. Dit sluit aan bij een instaptarief dat (bij vrijreizenabo's) afhankelijk is van de (voor de prijsberekening) van toepassing zijnde tijdscategorie.

- Bepaal bij iedere uitcheck voorlopige tijdscategorieën:
-- DS wordt DD
-- SD wordt de voordeligste van SD en SS
-- DSS wordt DDD
-- SDD en SDS worden beide de voordeligste van SDD, SSD en SSS
enz.

Nog een ander systeem is een waarbij de reiziger bijvoorbeeld via een kaartautomaat zijn keuzes kenbaar maakt.
Reputatie 6
Badge +2
SDD en SDS worden beide de voordeligste van SDD, SSD en SSS
Herstel, SDS kan niet, een dalurenperiode is langer dan 6 uur.

Dus:
-- DSD en DSS worden DDD
-- SDD wordt de voordeligste van SDD, SSD en SSS

DDS is als DS
SSD is als SD

Voor Dal Vrij geldt altijd dat SD de voordeligste van SD en SS is, en dat SDD de voordeligste van SDD, SSD en SSS is, dus bij Dal Vrij staat al bij inchecken de voor de prijsberekening van toepassing zijnde tijdscategorie vast, en kan dienovereenkomstig het instaptarief worden bepaald (nul bij vrij reizen, en dat is als de vorige rit dat ook was, en ook als de daluren inmiddels zijn aangebroken).
Reputatie 6
Badge +2
Bepaal bij inchecken de voor de prijsberekening van toepassing zijnde tijdscategorie: DS wordt DD, SD blijft SD.
In dit eerstgenoemde systeem wordt bij een derde en volgende rit niet verder teruggekeken dan naar de voor de prijsberekening van toepassing zijnde tijdscategorie van de vorige rit. Dit systeem is eenvoudiger, dus realistischer.
Reputatie 6
Badge +2
S = spits, D = daluren
Er kunnen overigens ook drie tijdscategorieën zijn, zoals bij Weekend Vrij en Studentenreisproduct Weekend.
Reputatie 6
Badge +2
De oplossing waaraan gedacht wordt is er één waarbij een reis met tussentijdse check-uits/-ins niet als losse ritten wordt berekend, maar als één doorlopende reis.
Dit kan betrekking hebben op het elimineren van nadeel bij wisseling van tijdscategorie, zoals boven besproken. Daarnaast is de vraag of omchecken op een toegestane reisroute die langer is dan de kortste, tot gevolg heeft dat de werkelijke route in rekening wordt gebracht in plaats van de kortste.

Zo ja dan is er toch een nadeel.

Zo nee dan moet de cico bij het uiteindelijke uitchecken bepalen of het een toegestane reisroute was, maar dat is waarschijnlijk te ingewikkeld. Of de reiziger krijgt zelf op een of andere manier de mogelijkheid aan te geven of de omcheck geheel door het systeem dient te worden genegeerd (dan moet hij een toegestane reisroute volgen), of dat de omcheck wel wordt geregistreerd zodat hij een gewenste omweg kan maken.
Reputatie 6
Badge +2
Ik zie in dit topic nergens de termijn van 35 minuten staan, maar ik vermoed dat het gesignaleerde probleen en het oplossen daarvan betrekking hebben op een verblijf buiten de poortjes van minder dan 35 minuten.

Zie ook https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5/zonder-extra-kosten-zich-even-buiten-de-poortjes-begeven-12285.
Badge +3
Hoi Marv, op deze pagina staat gemeld dat dit probleem begin 2016 is opgelost. Als er meer bekend is, zal ik dat laten weten.
In de openingspost werd nog gelinked naar een pagina waar genoemd wordt laatste kwartaal 2015.
Er wordt nog steeds naar die pagina verwezen in het eerste bericht van dit topic. Er bestaan dus nu twee pagina's met verschillende informatie. Kan iemand die in overeenstemming met elkaar brengen? Niet alleen wat betreft de datum waarop het probleem is opgelost, maar ook wat betreft de stations waar dit optreedt (nu ook Amsterdam Bijlmer ArenA) en de afhandeling van het probleem (NS zet nu saldo klaar).
Hoi Marv, op deze pagina staat gemeld dat dit probleem begin 2016 is opgelost. Als er meer bekend is, zal ik dat laten weten.
In de openingspost werd nog gelinked naar een pagina waar genoemd wordt laatste kwartaal 2015.
Er wordt nog steeds naar die pagina verwezen in het eerste bericht van dit topic. Er bestaan dus nu twee pagina's met verschillende informatie. Kan iemand die in overeenstemming met elkaar brengen? Niet alleen wat betreft de datum waarop het probleem is opgelost, maar ook wat betreft de stations waar dit optreedt (nu ook Amsterdam Bijlmer ArenA) en de afhandeling van het probleem (NS zet nu saldo klaar).


Ik heb de informatie laten bijwerken. Station Bijlmer ArenA is inderdaad later nog toegevoegd, maar niet op beide pagina's. En de data "laatste kwartaal van 2015" of "begin 2016" staan helaas niet meer. Er is destijds uitgegaan van de tijd die nodig is voor de technische realisatie, maar er blijkt inmiddels toch meer tijd benodigd om een en ander ook intern en extern af te stemmen. Tot het definitief is opgelost blijven we dus automatisch geld terugbetalen. Bedankt voor de heads up up Tochjo!
Er staat nu helemaal geen datum meer. Afstel?
Zucht, dat lijkt inderdaad op afstel. Dan was de uitspraak dat de NS er hard mee bezig was en snel een oplossing zou bieden dus echt voor de bühne. Jammer, maar had al niet meer iets anders verwacht.
Badge +3
*blaast stof weg*

Op de website van NS staat dit artikel over het op twaalf stations gedwongen moeten passeren van poortjes in een andere tariefperiode, leidend tot een hogere ritprijs. Ik citeer daaruit even een deel:

Voortaan is de eerste check-in bepalend voor het tarief voor de hele reis, ongeacht of een reiziger op een van deze 12 stations voor een overstap uit en in moet checken. Tevens biedt het de reiziger, met behoud van dalkorting, de mogelijkheid het binnengebied te verlaten voor een boodschap in een van de winkels buiten de poortjes.

Dit roept bij mij wat vragen op. Geldt dit alleen voor de twaalf betreffende stations? Of geldt dit voor alle stations met poortjes? En wat gebeurt er als een reiziger in de spitsuren heeft ingecheckt en juist bewust door de poortjes loopt om in de daluren in te kunnen checken? En hoe werkt dit op stations met paaltjes? Oftewel, maakt het uit of de reiziger uit- en weer incheckt op een station met poortjes of met paaltjes?
Reputatie 7
Badge +3
Van 'rit naar reis'.... Goed principe. Is hiermee ook het probleem opgelost van mensen die overstappen van NS op een andere vervoerder en dan voor de reis met de andere vervoerder opeens geen daltarief meer betalen?

De vraag van Tochjo is ook zeer terecht. Wat te doen als je bewust opnieuw incheckt om van het spits- naar het daltarief te gaan?
Terechte vragen inderdaad Tochjo en iMark. Ik ga het even tot op de bodem uitvissen en kom er daarna op terug!
Reputatie 6
Badge
De schrijver van het artikel doet voorkomen alsof NS en deze 12 stations nu het Utopia der Nederlanden zijn....

Hoe ik het lees, heeft deze situatie uitsluitend betrekking op die 12 stations en sowieso niet op andere stations.
Ben benieuwd hoe het inderdaad zit als je bewust uit- en incheckt en of er ook een oplossing komt als je moet overstappen op een andere vervoerder. Daar kies je immers niet zelf voor.

De 12 stations zijn alvast een goed begin!
Ik denk eerder dat het voor alle stations met poortjes geldt, want bij veel daarvan kan je ook winkelen buiten de poortjes..

Het artikel is jammer genoeg te onduidelijk en roept inderdaad veel vragen op.
Nog twee vragen:

1) Als het alleen geldt voor 12 stations, welke 12 stations zijn dat dan?

2)
Daarom past NS het reisprincipe aan van rit van reis. Voortaan is de eerste check-in bepalend voor het tarief voor de hele reis, ongeacht of een reiziger op een van deze 12 stations voor een overstap uit en in moet checken. Tevens biedt het de reiziger, met behoud van dalkorting, de mogelijkheid het binnengebied te verlaten voor een boodschap in een van de winkels buiten de poortjes.

Is dat laatste inderdaad altijd zonder bijkomende kosten? - Dat vraag ik me specifiek af voor een toegestane reisroute van A naar C die niet de kortst mogelijke in aantal tariefeenheden is en die toevallig langs B loopt, waarbij op station B de OV-chipkaartzone even wordt verlaten. De omschrijving "Daarom past NS het reisprincipe aan van rit van reis." suggereert dat daarvoor voortaan niet méér betaald hoeft te worden dan voor een reis van A naar C. Is dat onverhoopt niet het geval, dan moeten reizigers nog steeds met de tariefeenhedenkaart in de hand puzzelen of een boodschap buiten de poortjes wel of geen verhoging van de reisprijs oplevert.

edit: derde vraag verwijderd, was al door Tochjo gesteld.
Reputatie 6
Badge
Hier is een antwoord te vinden:
http://www.ovpro.nl/trein/2016/03/21/eerste-check-in-bij-ns-bepaalt-tarief-voor-gehele-reis/

Echter: De heer Trinthamer moet duidelijker communiceren of hij moet beter geciteerd worden, want uit bovenstaand artikel blijken twee scenario's.

-Alleen bij gedwongen overstap op een van de twaalf stations houdt de reiziger zijn korting;
-Elke reiziger die binnen 35 minuten opnieuw incheckt (na buiten de poortjes te zijn geweest) behoudt zijn korting.

Wie het weet mag het zeggen:) ...
Hier is een antwoord te vinden:
http://www.ovpro.nl/trein/2016/03/21/eerste-check-in-bij-ns-bepaalt-tarief-voor-gehele-reis/

Voor het geval dat die link dood gaat: Het antwoord dat daar te vinden is, is dat de gedwongen overstap van NS naar een andere vervoerder wél ongewijzigd doorbreking van de lange-afstandskorting en een overgang van tariefperiode kan betekenen. (Over een overstap in de omgekeerde richting, van een andere vervoerder naar NS, wordt niets gezegd.)

NS-woordvoerder Eric Trinthamer zegt dus enerzijds
“Maar een reiziger die onbewust van daltarief naar voltarief gaat omdat hij de poortjes passeert om zijn reis te vervolgen, mag niet benadeeld worden door de inrichting van het station.”
en anderzijds dat de reiziger wel benadeeld mag worden door de inrichting van het OV-chipkaartsysteem.
Reputatie 6
Badge
Tja, dat woord 'onbewust ' blijft vaag. Ook valt mij op, dat ns in dit topic niet reageert. Ben het eens, dat dit ook naar en van een overstap op/van een andere vervoerder moet gelden. Dit laatste zou dan toch ook binnen een dag geherprogrammeerd moeten kunnen zijn.
Reputatie 7
Badge +3
Ook valt mij op, dat ns in dit topic niet reageert.

Sjoerd NS heeft 3 dagen geleden gemeld dat hij het tot de bodem gaat uitzoeken.

Kom er maar in, Sjoerd.
Ben er nog mee bezig, heb nog niet alles duidelijk! Excuses hiervoor.
Even de laatste update:

Het gaat serieus opgepakt worden door de afdelingen die over deze berichtgevingen gaan. Er is me verteld dat ze het me laten weten zodra ze meer weten. Zodra ik hierover bericht heb gekregen, zal ik het uiteraard via dit topic met jullie delen.
Reputatie 7
Badge +3
Tussen de regels door lees ik: "Oeps, we hebben Trinthamer van alles laten zeggen terwijl de details nog niet geregeld hadden."

Reageer