Tussentijds uit- en inchecken op Amsterdam MuiderpoortToon eerste bericht

195 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Wellicht tijd om dit topic te escaleren ?

Het wordt tijd om een crisismanager te benoemen die duidelijke besluiten neemt. Hier vast een voorzet:

Besluit 1: Op een station mogen poortjes niet worden gesloten zolang de knelpunten niet zijn opgelost. Op stations waar knelpunten zijn ontstaan worden tijdelijk de poortjes weer geopend.
Besluit 2: Zet een werkgroep aan het werk die alle knelpunten inventariseert en oplost.
Besluit 3: Pas na het oplossen van de knelpunten worden de poortjes gesloten.
Besluit 4: Communiceer pas dat de knelpunten zijn opgelost wanneer de knelpunten zijn opgelost.
Besluit 5: Op het moment dat poortjes op een station worden gesloten komen er in de kaartautomaat en bij de servicebalie op dat station perronkaartjes (voorstel €2) beschikbaar voor afhalers, wegbrengers en anderen die een legitieme reden om het beheerste gebied te betreden.

Uitgangspunt moet zijn dat de betalende klanten geen last mogen hebben van allerlei achterliggende tariefmatige en andere door NS zelf veroorzaakte problemen. Dit advies mag NS gratis gebruiken.
Dag Sjoerd NS.

Wat ik in je vragen nog mis is:
1. op welke wijze de NS van plan is deze wijziging te communiceren aan de betrokken reizigers die een abonnement hebben waarbij je hiermee te maken kan krijgen. En zal de NS zorgen dat juist de in dit topic genoemde situaties daarin benoemd worden en niet een algemeen verhaaltje waardoor de reizigers vooral het beeld moeten krijgen dat het allemaal wel mee valt en niet voor hen van toepassing is.
2. Wat is de huidige status, is het al actief? Zo nee wanneer wordt het ingevoerd?
3. Het voorbeeld van iskOV: Trajectvrij reist in de spits binnen het afgekochte traject en reist door (in daluren) buiten de spits. Wat is naar idee van de NS de juiste oplossing hiervoor en hoe krijgt de betrokken reiziger vooraf hier informatie over.
Dank voor je feedback marv87, punt 1 en 3 neem ik mee. Punt 2 is reeds uitgezet!
Reputatie 6
Badge +2
Als http://locov.nl/actueel/publicaties up-to-date is dan moet Locov nog een advies uitbrengen (inclusief een advies om het voor een deel van de stations te laten gelden of voor alle stations, lijkt me, alleen al omdat de adviesaanvraag op dit punt onduidelijk is), en moet NS vervolgens iets besluiten. Als het besluit de doorvoering van een wijziging inhoudt kan vervolgens de wijziging van de software van de poortjes worden ontwikkeld en getest, en daarna kan de wijziging worden aangekondigd, en vervolgens operationeel gemaakt (in werking gesteld) en op daadwerkelijke testreizen worden getest.

Het werkt dus nog niet en de wijziging kan afhangen van het advies, lijkt me.

Het prijsverhogende effect van herchecken op een route die niet "de geografische kortste route" is (bedoeld wordt vermoedelijk de route die in tariefeenheden het kortst is) staat nog veel verderop verstopt tussen de regels van de paragraaf:
De verandering van rit naar reis biedt een oplossing voor klanten die via de geografische kortste route reizen. NS onderzoekt ook nog een definitieve oplossing voor klanten die tijdens een andere geadviseerde route tussentijds moeten uit- en inchecken.
Dat die oplossing er nog komt terwijl de huidige 'oplossing' afgelopen najaar al werd uitgesteld, betwijfel ik.

"Geografisch kortste route" is sowieso fout. Het gaat om de toegestane reisroute. Er zijn heel wat toegestane reisroutes die niet de geografisch kortste routes zijn, en daarvoor hoef je in beginsel helemaal niet om te checken en die hebben dus ook het probleem van ongewenste tariefswisselingen niet. (Waar weer tegenover staat dat je ook op die reizen straks niet meer met dezelfde kaart kunt omchecken om juist wel korting te krijgen...)


Met geografisch kortste route worden niet alle toegestane reisroutes bedoeld, maar alleen de toegestane reisroute die het kortst in tariefeenheden is. Als je op een andere toegestane reisroute gedwongen wordt om door de poortjes te gaan om over te stappen, wordt de ritprijs berekend over een route met meer tariefeenheden.
Reputatie 3
Badge

"Geografisch kortste route" is sowieso fout. Het gaat om de toegestane reisroute. Er zijn heel wat toegestane reisroutes die niet de geografisch kortste routes zijn, en daarvoor hoef je in beginsel helemaal niet om te checken en die hebben dus ook het probleem van ongewenste tariefswisselingen niet. (Waar weer tegenover staat dat je ook op die reizen straks niet meer met dezelfde kaart kunt omchecken om juist wel korting te krijgen...)


Met geografisch kortste route worden niet alle toegestane reisroutes bedoeld, maar alleen de toegestane reisroute die het kortst in tariefeenheden is. Als je op een andere toegestane reisroute gedwongen wordt om door de poortjes te gaan om over te stappen, wordt de ritprijs berekend over een route met meer tariefeenheden.


Aha, dat klopt.
Je hebt dus toegestane reisroutes die langer zijn dan de geografisch kortste route waarbij je niet hoeft uit en opnieuw in te checken. Daar is niks aan de hand.
Daarnaast toegestane reisroutes die langer zijn dan de geografisch kortste route, maar waar je door de ligging van de poortjes wél gedwongen wordt tussentijds uit en opnieuw in te checken. Daar zit een probleem.

En je hebt omreisroutes (bijvoorbeeld Utrecht Centraal - Amsterdam Centraal via Amersfoort), waarvoor je altijd moet omchecken, ongeacht of je daar door de ligging van de poortjes toe wordt gedwongen of niet. Daar zit ook een probleem. Al zou je wellicht nog kunnen redeneren dat iemand die uit eigen keuze welbewust een omweg maakt, dat probleem dan ook maar moet incalculeren....
Reputatie 3
Badge


Omdat het basisprincipe van betalen per gereisde kilometer niet opgaat bij NS doordat er altijd uitzonderingen waren (en zijn) als kunstmatig verlengde trajecten en dergelijke, gaat er nu in de praktijk van alles mis. De OVC in combinatie met de poortjes is eigenlijk niet geschikt voor NS. Maar in plaats van de fundamentele problemen op te lossen, komt NS aanzetten met het ene lapmiddel na het andere.Het probleem is natuurlijk dat bij NS het in- en uitchecken in de voertuigen niet reëel is. Dan zou je bij elke deur een conducteur moeten zetten.
Technisch gezien zijn daar oplossingen voor te bedenken, maar dan moet je wel wat privacyrisico's op de koop toe nemen. Bij mij in de binnenstad hangen van die sensoren die precies weten welke mobiele telefoon welke winkel binnengaat, bijvoorbeeld; de officiële verklaring is dat ze die alleen voor anonieme tellingen gebruiken, maar je weet maar nooit....
Je hebt dus toegestane reisroutes die langer zijn dan de geografisch kortste route waarbij je niet hoeft uit en opnieuw in te checken. Daar is niks aan de hand.
Daarnaast toegestane reisroutes die langer zijn dan de geografisch kortste route, maar waar je door de ligging van de poortjes wél gedwongen wordt tussentijds uit en opnieuw in te checken. Daar zit een probleem.


Daar komt bij dat als er straks 12 stations zijn waarvoor NS bekendmaakt dat kortstondig verblijf buiten de poortjes geen effect heeft op de kosten. Dat dat niet voor alle reisroutes geldt, lijkt me te ingewikkeld om erbij te vertellen.
Reputatie 3
Badge
Je hebt dus toegestane reisroutes die langer zijn dan de geografisch kortste route waarbij je niet hoeft uit en opnieuw in te checken. Daar is niks aan de hand.
Daarnaast toegestane reisroutes die langer zijn dan de geografisch kortste route, maar waar je door de ligging van de poortjes wél gedwongen wordt tussentijds uit en opnieuw in te checken. Daar zit een probleem.

Daar komt bij dat als er straks 12 stations zijn waarvoor NS bekendmaakt dat kortstondig verblijf buiten de poortjes geen effect heeft op de kosten. Dat dat niet voor alle reisroutes geldt, lijkt me te ingewikkeld om erbij te vertellen.


Als 'Van Rit naar Reis' consequent wordt gehanteerd, geldt dat straks toch voor ALLE stations? Een kortstondig verblijf buiten de poortjes heeft dan nergens effect op de kosten; ook geen (voor de reiziger) gunstig effect.
Reputatie 6
Badge +2

Daar komt bij dat als er straks 12 stations zijn waarvoor NS bekendmaakt dat kortstondig verblijf buiten de poortjes geen effect heeft op de kosten. Dat dat niet voor alle reisroutes geldt, lijkt me te ingewikkeld om erbij te vertellen.

Is het niet zo dat op dit moment op ALLE stations geldt dat een uitcheck en een nieuwe incheck binnen 35 minuten geldt als een overstap, tenzij er een overgang van tariefperiode tussen zit?

Ja, het nieuwe is dat de overgang van tariefperiode geen effect heeft.
Je hebt dus toegestane reisroutes die langer zijn dan de geografisch kortste route waarbij je niet hoeft uit en opnieuw in te checken. Daar is niks aan de hand.
Daarnaast toegestane reisroutes die langer zijn dan de geografisch kortste route, maar waar je door de ligging van de poortjes wél gedwongen wordt tussentijds uit en opnieuw in te checken. Daar zit een probleem.

Daar komt bij dat als er straks 12 stations zijn waarvoor NS bekendmaakt dat kortstondig verblijf buiten de poortjes geen effect heeft op de kosten. Dat dat niet voor alle reisroutes geldt, lijkt me te ingewikkeld om erbij te vertellen.


Als 'Van Rit naar Reis' consequent wordt gehanteerd, geldt dat straks toch voor ALLE stations? Een kortstondig verblijf buiten de poortjes heeft dan nergens effect op de kosten; ook geen (voor de reiziger) gunstig effect.


Als dat het geval is, dan geldt mijn vorige post onverminderd, maar dan voor alle stations in plaats van 12. Voor het prijsverhogende effect van uit- en inchecken op een toegestane reisroute die niet de kortst mogelijke is, is nog geen oplossing gevonden.
Even een update, de vragen zijn inmiddels wederom doorgezet. Het duurt dus nog even!
Dag Sjoerd,

Is er al iets te melden? De pers aankondiging is al weer een maand oud, ondertussen zou toch minstens duidelijk moeten zijn of het nu wel of niet al geïmplementeerd is?
Reputatie 3
Badge
Dag Sjoerd,

Is er al iets te melden? De pers aankondiging is al weer een maand oud, ondertussen zou toch minstens duidelijk moeten zijn of het nu wel of niet al geïmplementeerd is?


Zoals in dit topic al is gesteld, heeft NS een adviesaanvraag aan het LOCOV voorgelegd.
Daar blijkt LOCOV op 18 april op gereageerd te hebben. Lijkt me sterk dat het nu al geïmplementeerd is.
Het antwoord van LOCOV lijkt overigens veel van de hier gesignaleerde problemen en bezwaren te delen.
LOCOV vraagt in de brief niet of het gaat om 12 stations of alle stations. Ze plaatsen ook geen kanttekening bij de eventuele geldigheid op 12 stations en de onduidelijkheid die dat zou oproepen. Dat kan erop duiden dat het toch voor alle stations geldt en LOCOV dat wel weet.

Ik krijg kromme tenen van de opmerking "De boodschap dat de OV-chipkaart de reis onthoudt zolang de onderbreking minder dan 35 minuten is, is van een prettige duidelijkheid." LOCOV heeft daarna namelijk nog een heel a4-tje nodig om uiteen te zetten dat die boodschap weliswaar duidelijk is, maar in veel gevallen niet klopt.

Vermoedelijk volgt de reactie van NS het gebruikelijke stramien van reacties op LOCOV-adviezen: "Bedankt voor het positieve advies, we gaan doen wat we van plan waren. Over de kanttekeningen gaan we in de toekomst wellicht nog nadenken."
Reputatie 6
Badge +2
Met betrekking tot de reizigers die bewust uitchecken op deze stations, om vervolgens weer te kunnen inchecken in de daluren:

Dit is in de nieuwe situatie niet meer mogelijk wanneer dit met dezelfde OV- Chipkaart gebeurd. Enkel wanneer de reiziger met twee OV Chipkaarten reist, of een ticket koopt voor het eerste deel van de reis kan er op deze 12 stations ingecheckt worden in de daluren.

Dus voor Altijd-Voordeel-Abonnees die tegen wil en dank gebruik moeten maken van die workaround om ná de spits tegen daltarief verder te kunnen reizen (omdat NS zo nodig de eenvoudige mogelijkheid van twee kaartjes kopen de nek om moest draaien), wordt het hoe dan ook duurder: Ofwel kunnen ze niet meer wisselen van 20% naar 40% korting, danwel moeten ze bovenop hun Altijd Voordeel abonnement nog een extra Dal Voordeel abonnement aanschaffen op een andere OV-chipkaart. En dat om gebruik te maken van een tarief waar ze op basis van hun huidige abonnement gewoon recht op hebben.

NS gaat in de adviesaanvraag vrij uitgebreid in op wat ze noemen ''prijsgericht reizen'' (dat volgens hen mogelijk blijft, al is het behelpen), maar heeft dit blijkbaar over het hoofd gezien.

Het Locov-advies noemt dit ook niet.
Reputatie 6
Badge +2
LOCOV vraagt in de brief niet of het gaat om 12 stations of alle stations. Ze plaatsen ook geen kanttekening bij de eventuele geldigheid op 12 stations en de onduidelijkheid die dat zou oproepen. Dat kan erop duiden dat het toch voor alle stations geldt en LOCOV dat wel weet.
Dat is mooi, ook voor de duidelijkheid.
Met betrekking tot de reizigers die bewust uitchecken op deze stations, om vervolgens weer te kunnen inchecken in de daluren:

Dit is in de nieuwe situatie niet meer mogelijk wanneer dit met dezelfde OV- Chipkaart gebeurd. Enkel wanneer de reiziger met twee OV Chipkaarten reist, of een ticket koopt voor het eerste deel van de reis kan er op deze 12 stations ingecheckt worden in de daluren.

Dus voor Altijd-Voordeel-Abonnees die tegen wil en dank gebruik moeten maken van die workaround om ná de spits tegen daltarief verder te kunnen reizen (omdat NS zo nodig de eenvoudige mogelijkheid van twee kaartjes kopen de nek om moest draaien), wordt het hoe dan ook duurder: Ofwel kunnen ze niet meer wisselen van 20% naar 40% korting, danwel moeten ze bovenop hun Altijd Voordeel abonnement nog een extra Dal Voordeel abonnement aanschaffen op een andere OV-chipkaart. En dat om gebruik te maken van een tarief waar ze op basis van hun huidige abonnement gewoon recht op hebben.

NS gaat in de adviesaanvraag vrij uitgebreid in op wat ze noemen ''prijsgericht reizen'' (dat volgens hen mogelijk blijft, al is het behelpen), maar heeft dit blijkbaar over het hoofd gezien.

Het Locov-advies noemt dit ook niet.


Maar ze noemen hetzelfde probleem wel voor Traject Vrij.
Even een update, de vragen zijn inmiddels wederom doorgezet. Het duurt dus nog even!

Hoe lang is even ?
Ik durf het je niet te zeggen macca. Het duurt langer dan ik had verwacht..
Het is nu wel duidelijk dat die Eric Trinthamer veel te vroeg een persbericht de wereld in heeft geslingerd over een zogenaamde oplossing die eigenlijk niet meer is dan een ruwe schets. Er bestaat geen 'van rit naar reis'-principe, dus zijn er ook geen antwoorden op vragen daarover.
Reputatie 6
Badge +2
Het feit dat er een advies bij Locov is aangevraagd maakt wel een serieuze indruk. Bij een positief advies zullen ze niet zo gauw zeggen dat ze het toch maar niet doen.
Er is wel een plan, maar het is duidelijk nog niet uitgewerkt. In ieder geval had er niet in een persbericht moeten staan
Reizigers konden bij de automaat het teveel betaalde saldo van hun reis terug laten storten op hun OV-chipkaart. Een oplossing, maar een klantvriendelijkere manier zou mooier zijn. Die is er nu!
zolang dat plan nog niet is uitgewerkt, laat staan uitgerold.
Het blijft weer lang stil.....
We zitten ondertussen meer dan 2 maanden vanaf de originele aankondiging van de NS (half maart 2016)

Ondertussen hebben we op basis van informatie van buiten de NS moeten vaststellen dat het nog niet in werking is (zou fijn zijn als de NS dat zelf ook eens zou bevestigen).

Daarom maar even een reminder voor de openstaande vragen:
- Graag bevestiging dat het inderdaad nog niet werkt. Helemaal mooi zou zijn als dit ook op ns.nl bij de pagina over dit onderwerp gemeld zou worden. Klanten die die pagina bekijken zullen nu bedrogen uitkomen als ze er gebruik van denken te kunnen maken.
- Graag duidelijke uitleg op welke stations het wel en waar niet gaat werken en hoe de NS deze verschillen gaat communiceren met de reizigers.
- Graag horen we de planning wanneer dit ingevoerd gaat worden.
- Graag een overzicht van hoe het nu precies gaat werken, vooral ook voor alle mogelijk nadelige situaties die nu ineens onstaat voor reizigers zoals het bewust de reis bijvoorbeeld dalvrij die bij een reis deze na 18.30 wil onderbreken om vanaf dan gratis te reizen.
Ik weet inmiddels wat meer over de invoer van het principe. Het is de bedoeling dat het in de zomer ingevoerd zal worden, dan zal er ook meer informatie bekend worden. Omdat het de nodige gevolgen gaat hebben voor de reizigers, gaan we van rit naar reisprincipe zorgvuldig invoeren. Dat is de reden dat we op dit moment helaas nog niet alle vragen kunnen beantwoorden. Ik kan op dit moment dan ook niets meer dan iedereen aanraden af te wachten!

Reageer