beantwoord

Waarom is in- en uitchecken overal anders?

  • 7 augustus 2014
  • 49 reacties
  • 2018 Bekeken


Toon eerste bericht

49 reacties

De Geld bij Vertraging regeling is alleen van toepassing als je de reis daadwerkelijk hebt gemaakt. Stel dat deze situatie zich echt een keer voordoet en het instaptarief wordt van je kaart afgeschreven, dan mag je altijd contact met ons opnemen en zoeken we naar een gepaste oplossing. Verder kun je tot 6 uur na de incheck nog uitchecken op het daadwerkelijke eindstation na afloop van je reis.
Niet als je meer dan 1 uur vertraging heb en opnieuw heb ingecheckt (wat NS aanraadt)

Dan begint een nieuwe reis, ergo geen vertraging.

Gaan jullie het ook communiceren tegen jullie klanten, let op als de trein een uur vertraging heeft op het station moet u opnieuw inchecken ?
Nu snap ik er niets meer van. Eerst zegt moderator 1 dat ik bij het niet rijden van de treinen restitutie van abonnementsgeld kan krijgen door een gtbv formulier in te dienen vergezeld van een toelichting. Vervolgens zegt moderator 2 dat die toelichting zinloos is omdat het formulier automatisch wordt verwerkt. En nu zegt moderator 3 dat ik überhaupt geen aanspraak kan maken op geld terug bij vertraging als ik de reis niet heb kunnen maken.
Nu snap ik er niets meer van. Eerst zegt moderator 1 dat ik bij het niet rijden van de treinen restitutie van abonnementsgeld kan krijgen door een gtbv formulier in te dienen vergezeld van een toelichting. Vervolgens zegt moderator 2 dat die toelichting zinloos is omdat het formulier automatisch wordt verwerkt. En nu zegt moderator 3 dat ik überhaupt geen aanspraak kan maken op geld terug bij vertraging als ik de reis niet heb kunnen maken.
De Geld bij Vertraging regeling is alleen van toepassing als je de reis daadwerkelijk hebt gemaakt.
Dat is niet juist. In de Voorwaarden Geld Terug Bij Vertraging staat:

Onder vertraging in de zin van de regeling “Geld Terug Bij Vertraging” wordt verstaan een door de Railverkeersleiding (ProRail) vastgestelde en geregistreerde afwijking van de dienstregeling waarbij de NS-trein, waarin u zich bevindt [b]of de NS-trein(en) die u neemt op basis van de vooraf bepaalde Optimale reisroute naar het bestemmingsstation, en daar ten minste 30 minuten later arriveert dan in de Jaardienstregeling staat vermeld.[b]

Om in aanmerking te komen voor Geld Terug Bij Vertraging, is het dus voldoende als de trein die je neemt op basis van de vooraf bepaalde Optimale reisroute een vertraging heeft van meer dan 30 minuten. Je hoeft daar, blijkens het woordje of niet in te zitten.

Daarnaast is NS dat verplicht op basis van de Europese Verordening 1371/2007

Artikel 16, Terugbetaling of vervoer langs een andere route
Indien redelijkerwijs verwacht kan worden dat de vertraging bij aankomst op de eindbestemming krachtens de vervoerovereenkomst meer dan 60 minuten zal bedragen, krijgt de reiziger onmiddellijk de keuze tussen:

a) terugbetaling van de volledige kostprijs van het vervoer- bewijs, onder de voorwaarden waarop het is betaald, voor de niet gemaakte gedeelten van hun reis en voor de reeds gemaakte gedeelten indien de reis niet langer aan enige bedoeling beantwoordt in verband met het oorspronkelijke reisplan van de reiziger, samen met, voor zover relevant, een retourdienst naar het eerste vertrekpunt bij de vroegste gelegenheid. De terugbetaling geschiedt onder dezelfde voor- waarden als de betaling van schadevergoeding bedoeld in artikel 17; of

b) voortzetting van de reis langs de gebruikelijke of langs een andere route, onder vergelijkbare vervoersomstandigheden, naar de eindbestemming bij de vroegste gelegenheid; of

c) voortzetting van de reis langs de gebruikelijke of langs een andere route, onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, naar de eindbestemming op een latere datum wanneer het de reiziger schikt.


De reiziger heeft dus het recht op terugbetaling van het volledige vervoerbewijs als redelijkerwijs verwacht kan worden dat de vertraging meer dan een uur zal zijn, ook al ziet de reiziger er van af om de reis af te maken en die vertraging daadwerkelijk te ondervinden.
Het probleem is dus als je uitcheckt binnen het uur op hetzelfde station je geen kosten hebt gemaakt volgens NS. Terwijl je wel van plan was te reizen, anders ga je daar niet staan.

Als je een los kaartje hebt, kan je wel eerder weggaan, als blijkt dat de vertraging langer dan 1 uur is.
Misschien ben je er wel alleen omdat je verzot bent op de verbrand-karton-koffie van de Kiosk.
De Geld bij Vertraging regeling is alleen van toepassing als je de reis daadwerkelijk hebt gemaakt.

Aanvullend op #30: In de nieuwe AVR-NS (4 augustus 2014) staat:

6. Vertraging en Calamiteiten

6.1. Welke mogelijkheden heeft u bij vertraging?

Indien redelijkerwijs verwacht kan worden dat de vertraging op uw Reisroute meer dan zestig (60) minuten bedraagt, zal NS zich inspannen om u daarvan op de hoogte brengen. U kunt bij een dergelijke vertraging gebruik maken van één van de volgende mogelijkheden:

1) U zet uw reis met NS voort langs de gebruikelijke route, of langs een alternatieve route die door NS wordt geadviseerd. Niet in alle gevallen is een alternatieve route mogelijk; of

2) U beëindigt uw reis en wisselt uw eenmalige papieren Vervoerbewijs bij NS in voor een vergelijkbaar papieren Vervoerbewijs dat geldig is op een door u gekozen moment. Voor het nieuwe papieren Vervoerbewijs gelden dezelfde beperkingen en Voorwaarden als die op het originele papieren Vervoerbewijs van toepassing waren. Dit betekent onder andere dat u uw originele papieren Vervoerbewijs niet kunt inwisselen voor een papieren Vervoerbewijs voor een ander type dag of tijdstip dan waarvoor het originele papieren Vervoerbewijs geldig was. Zo kunt u bijvoorbeeld een papieren Vervoerbewijs dat geldig is voor het weekend niet inwisselen voor een papieren Vervoerbewijs dat geldig is voor een werkdag; of

3) U beëindigt uw reis (en checkt uit indien u ingecheckt heeft) en vraagt NS om terugbetaling van de prijs van uw eenmalige Vervoerbewijs. NS zal u in een dergelijk geval de mogelijkheid bieden voor vervoer terug naar het station waarop u uw reis met NS begon. Op terugbetaling zijn nadere voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden en nadere informatie over de procedure kunt u vinden bij de NS Klantenservice, op ns.nl en via 030-7515155 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten)


Nummer 3 geeft aan dat de reiziger bij een verwachte vertraging van meer dan 60 minuten recht heeft op terugbetaling van het vervoerbewijs onder voorwaarden die, zoals hier staat, in ieder geval niet inhouden dat de reis afgemaakt hoeft te worden.
Er staat zelfs dat je niet eens hoeft te zijn ingecheckt. Nu noem je wel alleen de voorwaarden voor het losse kaartje. Ik ben benieuwd hoe dat zich tot het abonnement verhoudt: moet ik naar het station reizen om in aanmerking te komen voor restitutie als ik thuis al zie dat ik nooit (op tijd) op mijn bestemming ga aankomen?
@ Pe_pe: De Geld Terug Bij Vertraging-regeling heeft in deze context geen betrekking op artikel 16, maar artikel 17 van de genoemde Europese verordening, klik hier om de verordening te openen. Artikel 17 schrijft voor dat je vanaf 60 minuten vertraging recht hebt op minimaal 25% terruggave van de ritprijs, maar NS geeft bij minimaal 30 minuten vertraging al de mogelijkheid om een claim in te dienen. Dit artikel heeft dus betrekking op je volledige reis van A naar B.

Dan artikel 16. Terugbetaling geschiedt op basis van de regeling zoals deze in artikel 17 is opgesteld, ook dit staat duidelijk in artikel 16a omschreven. De regels van Geld terug Bij Vertraging voldoen wel degelijk aan de bepalingen zoals die zijn opgesteld in deze Europese Verordening. In de tabel op de gegeven link staat ook dat je bij >60 minuten vertraging de gehele ritprijs terugkrijgt, indien je bijvoorbeeld op saldo of op rekening reist. Dit komt overeen met de bepaling uit artikel 16.

@ macca728: Als je een uur op een station hebt gestaan en pas na dit uur weer uitcheckt, dan betaal je inderdaad het volledige instaptarief. Mocht dit gebeuren, dan kun je (zoals Inge eerder heeft aangegeven) contact met ons opnemen om deze situatie op te lossen. Pe_pe geeft gekscherend aan dat je misschien alleen komt voor een kop koffie van de Kiosk (en zo slecht is dat bakkie toch niet?) en je blijft wat langer op het station, maar dit is wel degelijk een van de redenen dat dit niet automatisch met de Geld Terug Bij Vertraging-regeling kan worden opgelost. Daarom blijft het advies van Inge staan om in zo'n geval even contact met ons op te nemen.
Maar StephanNS de onduidelijkheid is wat de ritprijs dan is.

En wat dat laatste betreft, wie gaat er een kopje koffie drinken als dat 10 of 20 euro kost, die je dan wellicht terugkrijgt ? Wat schiet een zwartrijder daar mee op ? Dat begrijp ik niet.
En jullie gebruiken ook steeds het woord coulance, terwijl je zelf aangeeft dat het een recht is.

Dat is niet hetzelfde.

En wat dat laatste betreft, wie gaat er een kopje koffie drinken als dat 10 of 20 euro kost, die je dan wellicht terugkrijgt ? Wat schiet een zwartrijder daar mee op ? Dat begrijp ik niet.


Wij controleren altijd goed of er op/rond het vertrekstation en de trajecten die hierop aansluiten, vertraging was of niet. Voor nu is het advies om contact met ons op te nemen als zo'n situatie zich voordoet, maar wij zijn natuurlijk wel bezig om het hele proces van de ov-chipkaart met de poortjes en paaltjes continu te verbeteren. De scenario's die in dit topic worden besproken, horen bij dit proces.
Ja daarom, maar een koffiedrinker krijgt maximaal 100% terug van zijn "vertraging" maar wat schiet hij daar mee op ? Dit is wel een reden dat dit niet automatisch met de Geld Terug Bij Vertraging-regeling kan worden opgelost, geef je zelf aan.

En wat de ritprijs nu is, is voor jou ook onduidelijk ?

Dat lijkt mij wel essentieel om duidelijkheid daar over te krijgen, maar dat kan niet.
Toch zou dat wel moeten, want het is een recht.

Wat is jullie beleid hierin ?
Dan artikel 16. Terugbetaling geschiedt op basis van de regeling zoals deze in artikel 17 is opgesteld, ook dit staat duidelijk in artikel 16a omschreven. De regels van Geld terug Bij Vertraging voldoen wel degelijk aan de bepalingen zoals die zijn opgesteld in deze Europese Verordening. In de tabel op de gegeven link staat ook dat je bij >60 minuten vertraging de gehele ritprijs terugkrijgt, indien je bijvoorbeeld op saldo of op rekening reist. Dit komt overeen met de bepaling uit artikel 16.

Dat is alleen het geval als de regeling GTBV ook voorziet in het terugbetalen van het volledige vervoerbewijs en een retourdienst naar het eerste vertrekpunt "Indien redelijkerwijs verwacht kan worden dat de vertraging bij aankomst op de eindbestemming krachtens de vervoerovereenkomst meer dan 60 minuten zal bedragen". Dat betekent dat het niet noodzakelijk is om in dat geval de reis af te maken om recht te hebben op volledige restitutie (wat bij reizen op saldo in praktijk neerkomt op restitutie van de reis tot de plaats waar deze is afgebroken en weer terug naar het vertrekstation, ook al was dat deel van de reis zonder vertraging afgelegd). Inge NS stelt in #26 echter dat GTBV alleen van toepassing is voor een reis die men daadwerkelijk heeft gemaakt. Als ze daarin gelijk heeft, voldoet GTBV niet aan artikel 16 van de Verordening. Dat de vertragingstijden en restitutiepercentages van volledig gemaakte reizen voldoen aan de minimale eisen van de Verordening, doet daar niets aan af.
Reputatie 3
Badge
Ja daarom, maar een koffiedrinker krijgt maximaal 100% terug van zijn "vertraging" maar wat schiet hij daar mee op ? Dit is wel een reden dat dit niet automatisch met de Geld Terug Bij Vertraging-regeling kan worden opgelost, geef je zelf aan.

En wat de ritprijs nu is, is voor jou ook onduidelijk ?

Dat lijkt mij wel essentieel om duidelijkheid daar over te krijgen, maar dat kan niet.

Toch zou dat wel moeten, want het is een recht.

Wat is jullie beleid hierin ?


Dat was in het papieren-kaartjes-tijdperk ook al onduidelijk. Natuurlijk niet voor een kaartje dat je al gekocht had. Maar bijvoorbeeld wel als je met een Jaartrajectkaart op stap ging. Ik heb een JTK Haarlem-Den Haag Centraal. Stel ik wil een dagje van Haarlem naar Leiden, maar de trein rijdt onverwacht niet. Dan kon ik schaamteloos GTBV claimen voor Hlm-Gvc terwijl ik helemaal niet naar Gvc wilde. Maar omdat NS niet kan controleren wat mijn bestemming was, nemen ze dat voor lief (en worden de eventuele kosten van zulk 'misbruik' omgeslagen over alle klanten).
Ja maar nu geldt het voor bijna alle klanten, dus gaat de NS dit evt misbruik ook voor lief nemen?
Dat is de vraag.
Ze moeten voldoen aan die verordening en hebben desalniettemin een systeem van vervoerbewijzen aanschaffen ingevoerd (reizen op saldo) dat het misbruiken van die verordening gemakkelijk maakt. Dat probleem hebben ze zelf geschapen. Dit nadeel zullen ze dus voor lief moeten nemen.
Dat was in het papieren-kaartjes-tijdperk ook al onduidelijk. Natuurlijk niet voor een kaartje dat je al gekocht had. Maar bijvoorbeeld wel als je met een Jaartrajectkaart op stap ging. Ik heb een JTK Haarlem-Den Haag Centraal. Stel ik wil een dagje van Haarlem naar Leiden, maar de trein rijdt onverwacht niet. Dan kon ik schaamteloos GTBV claimen voor Hlm-Gvc terwijl ik helemaal niet naar Gvc wilde. Maar omdat NS niet kan controleren wat mijn bestemming was, nemen ze dat voor lief (en worden de eventuele kosten van zulk 'misbruik' omgeslagen over alle klanten).

Als je dat niet wil, moet je als vervoerder geen periodieke abonnementen aanbieden. Als mijn internet er een dag uitligt hoef ik ook niet eerst te bewijzen welke websites ik had willen bezoeken om compensatie van mijn abonnementsgeld te krijgen.
Welkom op het forum Gebruik de automatisering!

De poortjes hebben inderdaad een incheckzijde en uitcheckzijde, aangezien we van augustus 2014 tot en met eind 2017 de poortjes stap voor stap volledig in gebruik gaan nemen op in totaal 82 stations. Daarmee zal het zwartrijden afnemen en de veiligheid in de trein en op het station toenemen. De poortjes nemen we per station gecontroleerd in gebruik zodat reizigers, passanten en medewerkers kunnen wennen aan de nieuwe situatie. In de eerste periode zijn steeds extra medewerkers aanwezig bij de poortjes om reizigers terzijde te staan. Via de camera's bij de poortjes houdt de Servicecentrale de situatie bovendien actief in de gaten. Mocht je nu nog een fout maken op een station waar de poortjes nog niet in werking zijn, dan kom je uiteraard in aanmerking voor compensatie. Als je mij in een privébericht je naam, postcode + huisnummer, geboortedatum, kaartnummer, reisdatum, IBAN + tenaamstelling doorgeeft, kan ik je verder helpen.

P.s. Ik heb je topic verplaatst naar het subforum OV-chipkaart en de titel aangepast om de vindbaarheid te vergroten.


Dank je Inge,
Ik heb ondertussen (via Mijn NS) de reis opgezocht en een verzoek tot terugstorting gedaan. Ik verwacht dat het goed gaat.

Hetgeen mij achteraf verbaasde was dat je vanaf spoor 2 naar de servicebalie kan gaan, zonder eerst door een poortje te gaan, en vervolgens dus aan de "verkeerde" kant van alle poortjes staat. Als overal poortjes hadden gestaan, had ik vanzelf door een poortje heen moeten lopen, mij uitgechecked en was het ook niet verkeerd gegaan.

Na het lezen van dit topic begrijp ik ook goed waarom de poortjes er staan. Wat mij betreft vanaf morgen sluiten en gebruiken, maar op Amsterdam CS dan ook wel even een extra muurtje (of wat echtra poortjes) maken, zodat het niet meer fout kan gaan.

Waarom zijn er op andere (kleinere) stations overigens geen poortjes?
Reputatie 4
Badge
Waarschijnlijk omdat de aanleg van poortjes inclusief hekwerk, glazen wanden die om de haverklap sneuvelen en betonnen anti-klimwanden meer kost dan paaltjes. Daarom zijn er slechts ruim 80 stations en stationnetjes uitgekozen voor poortjes.
Waarschijnlijk omdat de aanleg van poortjes inclusief hekwerk, glazen wanden die om de haverklap sneuvelen en betonnen anti-klimwanden meer kost dan paaltjes. Daarom zijn er slechts ruim 80 stations en stationnetjes uitgekozen voor poortjes.

Maar hij beschrijft juist een station met poortjes (Amsterdam C.S.) waar dus tevens een route bestaat waarbij je geen poortjes passeert. Dat klinkt als een ontwerpfout.
Reputatie 4
Badge
Waarschijnlijk omdat de aanleg van poortjes inclusief hekwerk, glazen wanden die om de haverklap sneuvelen en betonnen anti-klimwanden meer kost dan paaltjes. Daarom zijn er slechts ruim 80 stations en stationnetjes uitgekozen voor poortjes.

Maar hij beschrijft juist een station met poortjes (Amsterdam C.S.) waar dus tevens een route bestaat waarbij je geen poortjes passeert. Dat klinkt als een ontwerpfout.


Op Amsterdam moet er inderdaad nog het een en ander aangepast worden. Maar ik reageerde op de laatste zin. Daar is het de bedoeling dat het gros van de reizigers op het vertrek of aankomst station een poortje tegenkomt i.p.v. alle station uit te rusten met poortjes.
Oeps, ik had helemaal over die laatste vraag heen gelezen en daarom je antwoord verkeerd geïnterpreteerd.

Reageer