Wijziging aanpassing reisprincipe OV Chipkaart: zwartreizen met de NS?!

  • 6 juni 2016
  • 5 reacties
  • 239 Bekeken

Reputatie 6
Badge +1
Op deze website is meer informatie te vinden over een wijziging van de manier waarop NS ritten afrekent. Eén en ander houdt kortgezegd in dat als men binnen 35 minuten na uitchecken weer incheckt, de reis wordt gezien als één rit, ook als de twee check-ins niet tijdens dezelfde tariefperiode plaatsvinden. Naar aanleiding van de website en het document met vragen en antwoorden vroeg ik me nog het volgende af:

- Geldt de wijziging ook voor het studentenreisproduct? Met andere woorden: wat gebeurt er als een student met weekendabonnement op vrijdag voor 12:00u begint met reizen, en na 12:00u ergens uit en weer incheckt? Geldt dan ook de hele reis als zijnde met 40% korting?

- Hoe zit het bij de andere vervoerders? Is dit een NS-maatregel? Of werkt het ook als ik van Winterswijk naar Tiel reis met Arriva, en dan in Arnhem uit- en weer incheck?

- Het is misschien onuitvoerbaar, maar voor reizigers met Weekend Vrij (en mogelijk Dal Vrij) zou het eerlijk zijn hen een gratis andere OV-chipkaart te geven. Dan kunnen zij optimaal gebruik maken het ingaan van het weekend/de daluren, zonder dat zij gedwongen worden zelf iets te regelen omdat NS ervoor kiest iets te wijzigen.

Dan een andere kwestie, die in mijn ogen serieuzer is dan de vragen hierboven:

In het document met vragen en antwoorden staat het volgende:
Wanneer er een calamiteit is en reizigers moeten een deel van hun reis met de bus afleggen, dan zit er meer dan 35 minuten tussen uit- en weer inchecken, hoe zit dat dan met restitutie?
Reizigers checken uit op het station waar de trein niet verder gaat, en kunt dan (gratis) met de bus naar het station vanaf waar weer verder gereisd kan worden met de trein. Voor het vervolgtraject checken ze weer in. Dit is dan op een ander station en meestal ook na 35 minuten. Het kan dan zijn dat u tegen spitstarief verder reist, terwijl uw aan het begin van uw reis in het dal had ingecheckt. In dit
geval kunt u contact opnemen met Klantenservice. Zij beoordelen de situatie en zullen als het aannemelijk is dat tussentijds uitchecken nodig was ervoor zorgen dat u het teveel betaalde bedrag terugkrijgt (nog afgezien van GTBV waar alle klanten bij een calamiteit en een vertraging van meer dan een 30 minuten gebruik van kunnen maken)."


Deze alinea is in strijd met de algemene voorwaarden van NS. Een bus moet worden gezien als vervanger voor de trein. Je moet dus in- en uitchecken. Reizen zonder geldige incheck is in dit geval dus zwartreizen, hetgeen kan en zou moeten leiden tot een boete. De enige juiste oplossing in dit geval is óf NS zet poortjes open (wat ze niet wil), óf de reiziger wordt geïnstrueerd om na uitchecken (en poortje passeren) opnieuw in te checken (zonder poortje te passeren). Dat kan echter leiden tot problemen bij het vervolgtraject; de reiziger is dan immers al ingecheckt op het station waar hij/zij de bus moest gebruiken, en kan niet zonder problemen nog eens inchecken!

NS, hier moet goed naar gekeken worden! De informatie op de website is in elk geval niet correct lijkt mij.

5 reacties

Reputatie 6
Badge +2
NS zegt dat het mag, dus het mag.
Reputatie 6
Badge +1
NS zegt dat het mag, dus het mag.

Is dat NS-logica?
Reputatie 6
Badge +2
Er wordt een uitzondering geïntroduceerd op de regel dat je moet inchecken.

Het is wel zo dat zo'n aanvullende regel beter geïntegreerd moet worden in de algemene voorwaarden van NS.

Verder moet NS per geval duidelijk maken aan de klant of het gaat om een calamiteit of gewone werkzaamheden.
Dit topic zal ik op me nemen. Ik zet de kwestie morgen intern uit.

Edit: ik heb je vragen inmiddels op 17 juni uitgezet. Vanwege mijn vakantie zal een terugkoppeling niet vóór 30 juni door mij gegeven kunnen worden.
Inmiddels heb ik een reactie ontvangen:

Geldt de wijziging ook voor het studentenreisproduct?
Ja.

Hoe zit het bij de andere vervoerders? Is dit een NS-maatregel?
Dit is NS only.

Het is misschien onuitvoerbaar, maar voor reizigers met Weekend Vrij (en mogelijk Dal Vrij) zou het eerlijk zijn hen een gratis andere OV-chipkaart te geven.
Graag verwijs ik naar het eenduidige beleid waar NS voor heeft gekozen, ook in combinatie met afgekochte abonnementen.

De eerste check-in is bepalend voor het tarief van de gehele reis. Tussentijds uit- en inchecken om naar een ander perron te gaan, het kopen van een broodje of kop koffie of naar het toilet gaan (binnen 35 minuten) heeft geen effect meer op de totale prijs van de reis: het moment van de 1e check-in blijft gelden. Dus heeft de klant bij aanvang van de reis ingecheckt in de daluren, dan blijft hij na een tussentijdse check-uit en check-in in de daluren reizen. Ook al is het inmiddels spits geworden.

Omgekeerd werkt het ook zo: na ingecheckt te zijn in de spits blijft het spitstarief van toepassing, ook als in de daluren tussentijds uit- en ingecheckt wordt. Het werkt dus twee kanten op. Als een klant in de spits blijft reizen, lijkt het daltarief voordeliger. Maar toch geldt dat niet in alle gevallen. Na een wijziging van het tarief gaat namelijk ook de minimale reisafstand opnieuw in en vervalt alle opgebouwde lange afstandskorting. We willen daarnaast een consequente en voorspelbare prijsstelling van onze reizen.

Deze alinea is in strijd met de algemene voorwaarden van NS.
In dit geval passen we misschien de voorwaarden niet toe maar is het wel in het voordeel van de klant. Ik begrijp dus niet helemaal waar je op doelt. Kun je dat wellicht nog nader toelichten?

Reageer