beantwoord

Beschikbaarheid OV Fiets Enschede

  • 28 september 2019
  • 12 reacties
  • 836 Bekeken

Reputatie 3
Via de ov fiets beschikbaarheid in de NS app zou in Enschede geen enkele OV fiets beschikbaar zijn.

Ik vertrouw die informatie niet. Kijk in in omliggende gemeenten dan zie ik zonder uitzondering OV fietsen beschikbaar.

Een van de redenen om ook voor prive gebruik meer OV te selecteren is dat ik zelf in beweging kan komen. Nu zou ik mijn auto met plofmotor weer moeten gaan gebruiken, en moet ik het OV weer links laten liggen.

Twee vragen aan NS:
1. Klopt het aantal van nul fietsen in Enschede, en waarom zijn er geen fietsen (evenement?)
2. Wordt er geoptimaliseerd tussen stations onderling als in het ene station de vraag heel hoog is en in het andere een overmaat aan fieteen beschikbaar is?

Update 13.05 uur: Enschede is nu in het gelukkige bezit van 1 (een) OV-fiets.
icon

Beste antwoord door Maxime NS 28 september 2019, 14:29

Ik zag net inderdaad ook één fiets beschikbaar bij Enschede. De app is niet altijd perfect up-to-date, maar wordt wel vaak bijgewerkt. Waarom er geen fietsen zijn waren ik niet. Ik weet ook niet of er gewoonlijk veel fietsen verhuurd zijn of dat dit een uitzondering is. Vraag is soms lastig in te schatten en je weet ook niet wanneer de fietsen worden ingeleverd. Omdat je rekening moet houden met de maximale capaciteit kan je niet zomaar extra fietsen van een andere stalling laten komen. Als dat wel zou kunnen en er dan daar meer vraag komt, dan blijf je bezig. Wil je vandaag een fiets huren of heb je inmiddels al een fiets gehuurd?
Bekijk origineel

12 reacties

Ik zag net inderdaad ook één fiets beschikbaar bij Enschede. De app is niet altijd perfect up-to-date, maar wordt wel vaak bijgewerkt. Waarom er geen fietsen zijn waren ik niet. Ik weet ook niet of er gewoonlijk veel fietsen verhuurd zijn of dat dit een uitzondering is. Vraag is soms lastig in te schatten en je weet ook niet wanneer de fietsen worden ingeleverd. Omdat je rekening moet houden met de maximale capaciteit kan je niet zomaar extra fietsen van een andere stalling laten komen. Als dat wel zou kunnen en er dan daar meer vraag komt, dan blijf je bezig. Wil je vandaag een fiets huren of heb je inmiddels al een fiets gehuurd?
Reputatie 3
De mensen die ik in Enschede bezocht konden mij vertellen dat er bij Enschede een concours hippique werd gehouden dat naar hun idee de reden moet zijn geweest dat er zo weinig OV fietsen aanwezig waren.

Een half uur later waren er twee OV fietsen, en gingen wij vol goede moed vanuit onze woonplaats (Zutphen) op pad. Op een of andere manier mochten wij echter ons OV plan niet tot uitvoer brengen. We kregen na enkele minuten een zodanige plensbui (compleet onverwacht) dat we besloten op onze schreden terug te keren. Hebben thuis andere kleren aangetrokken en hebben de auto gepakt. Geen OV voor ons dus vanmiddag.

Maar daar wil ik geen moraal uit afleiden hoor. Laat ik ook duidelijk zijn dat ik ook niet verwacht dat iedere fluctuatie maar moet worden gebufferd. Ik zie ook dat er een grens is aan flexibiliteit. Voor zover dat nog niet is gebeurd is het misschien een idee om te kijken of een extra capaciteit is te faciliteren bij evenementen. Hiervoor is denk ik samenspel tussen gemeente, evenementen organisator en vervoerder nodig. Een flexibele pool van fietsen die bij evenementen kan worden afgeroepen en niet de bestaande capaciteit van andere stations cannibaliseert kan de kans verkleinen dat mensen misgrijpen.

Nederland kent veel evenementen, en als het te vaak gebeurt dat mensen geen fiets kunnen bemachtigen, dan wordt de OV fiets niet de betrouwbare vervoersoptie die het naar mijn mening wel zou moeten zijn. De organisatie van zo'n pool lijkt mij nog best complex. Alleen een goede verkenning kan iets over de haalbaarheid zeggen. Het enige wat ik hier kan vragen is een dergelijke verkenning.
Ik kan je suggestie natuurlijk doorzetten, maar ik weet niet hoe haalbaar dit is.
Reputatie 3
Ik kan je suggestie natuurlijk doorzetten, maar ik weet niet hoe haalbaar dit is.
Er is maar een manier om hierachter te komen😎. Ik zie graag dat de de suggestie doorzet.

De gedachte om met een flexibele schil te kunnen ademen in capaciteit kan best effectief uitpakken. Zeker als daarmee de begroting van het beschikbaar aantal fietsen op de stations nog iets scherper kan worden berekend. De implementatie is nog wel een doordenker, maar computer techniek kan deze complexiteit (deels) ondervangen.
Reputatie 6
Ik kan je suggestie natuurlijk doorzetten, maar ik weet niet hoe haalbaar dit is.
Bij het EK wielrennen had de organisatie gezorgd dat er fietsen te huur waren op een tijdelijke p+r locatie bij AZ Stadion. Dit was via "bimbimbikes". De huur was 5 euro inclusief parkeren. Misschien dat ter inspiratie gebruiken en dan icm trein en dan verder op fiets.
Reputatie 7
Badge +3
Dat was dan goed geregeld door de organisatie van het EK wielrennen, misschien kan het concours hippique dat ter inspiratie gebruiken.

En was dat concours hippique uberhaupt wel aangemeld bij NS met de verwachting dat mensen die er heen gingen gebruik zouden kunnen maken OV-fietsen?

Zoals TS al aangeeft, Nederland kent veel evenementen, kun je wel van NS verwachten bij al die evenementen grote aantallen OV-fietsen extra beschikbaar te hebben? Waar moeten die vandaan komen? Van reguliere plekken waar dan andere mensen misschien misgrijpen? Of moeten er speciaal hiervoor fietsen komen die heen en weer vervoerd moeten en buiten de evenementen niet gebruikt worden? Het idee is leuk, maar misschien kunnen evenementen ook (vaker) zelf eens zorgen voor oplossingen.
Reputatie 3
Zoals TS al aangeeft, Nederland kent veel evenementen, kun je wel van NS verwachten bij al die evenementen grote aantallen OV-fietsen extra beschikbaar te hebben? Waar moeten die vandaan komen?

Er vanuit gaande dat je je net als ik aan de vraagkant van deze kwestie bevindt verbaast het mij dat je voor NS bezwaren gaat bedenken die NS ook goed zelf kan aangeven.

In dit topic stel ik voor dat de huidige starre capaciteit wordt aangevuld met flexibele capaciteit. Misschien zijn hiervoor nieuwe fietsen nodig, misschien kunnen die deels uit de starre capaciteit komen. Dit laatste omdat er anders naar die starre capaciteit gekeken kan worden als zonodig kan worden opgeschakelt met wat extra fietsen uit de flexibele buffer. Dit kan best complex zijn maar met de huidige computertechniek zeker niet onmogelijk.

Maar naast de complexiteit zijn er ook twee kansen. (1) Een effectiever gebruik van de beschikbare OV fietsen en (2) een verbetering van het product omdat klanten minder misgrijpen. De moeite waard om iets langer over na te denken zonder het direct op voorhand te diskwalificeren lijkt me.
Het is niet zozeer bezwaren bedenken, maar meer een realistische kijk op de zaak geven waarin de haalbaarheid kritisch wordt bekeken. Ik ben het daar persoonlijk ook met Momo mee eens. We krijgen regelmatig kritiek op een (tekort aan) extra inzet van treincapaciteit bij evenementen. Men vergeet daarbij echter dat dit niet iets is wat wij uit oNSzelf kunnen opzetten. Extra capaciteit is niet gratis en zonder dat een evenement ook contact op neemt om die extra capaciteit aan te vragen en door te geven wat voor extra reizigersaantallen ze verwachten is het voor ons ook niet haalbaar om die extra capaciteit zomaar in te zetten. Zeker omdat die capaciteit in de meeste gevallen ergens anders vandaan gehaald moet worden.

Ditzelfde zal het geval zijn bij een flexibel inzetbare pool aan OV-fietsen. Om die fietsen inzetbaar te houden bij evenementen, moet het dus een extra pool zijn aan fietsen die we niet regulier kunnen inzetten. Er moeten dus extra fietsen worden aangeschaft die bij de afwezigheid van evenementen ergens opgeslagen zijn en niet gebruikt kunnen worden. Dat is niet gratis. Daarnaast zullen organisaties van evenementen vervolgens moeten aangeven dat zij verwachten dat er meer reizigers gaan komen en gebruik zullen maken van de OV-fiets verhuur van een bepaalde locatie. Waarbij je dus situaties gaat creëren waarbij organisaties van evenementen moeten oordelen over een hoeveelheid mensen die met de trein en vervolgens OV-fiets naar hun evenement komt. Ikzelf zie dit als een onrealistische dan wel onhaalbare situatie.

Hoe dan ook, het is uiteraard voorbarig om op voorhand al te zeggen dat het geheel niet kan. Ik heb je suggestie bij deze dan ook doorgegeven.
Reputatie 7
Badge +3

Zoals TS al aangeeft, Nederland kent veel evenementen, kun je wel van NS verwachten bij al die evenementen grote aantallen OV-fietsen extra beschikbaar te hebben? Waar moeten die vandaan komen?Er vanuit gaande dat je je net als ik aan de vraagkant van deze kwestie bevindt verbaast het mij dat je voor NS bezwaren gaat bedenken die NS ook goed zelf kan aangeven.

Dan ga je van het verkeerde uit. Ik heb nog geen enkele keer een OV-fiets gehuurd, heb 5 jaar lang een eigen fiets in een stalling bij een station gehad en voor een langere fietstocht neem ik mijn eigen fiets mee in de trein.
Mijn bezwaren betreffen zoals Stijn ook al aangeeft de realistische haalbaarheid.

Verder zijn er al regelmatig klachten dat in normale situaties, dus geen evenementen, op sommige locaties al regelmatig te weinig fietsen zijn, of wel fietsen maar die kunnen wegens defecten niet verhuurd worden.
Lijkt me dat dat prioriteit heeft om aangepakt kan worden.
Reputatie 3
Extra capaciteit is niet gratis [..] Zeker omdat die capaciteit in de meeste gevallen ergens anders vandaan gehaald moet worden.

Hierin ligt ook zeker een rol voor die gemeenten en evenement organisatoren. Dit kan NS niet alleen doen. Dit maakt het plan ook kwetsbaar, veel ligt buiten de invloedssfeer van NS. Ik denk ook dat als de kwaliteit van het product verder verbeterd dit ook best iets mag kosten. Maar dat is natuurlijk maar de mening van een persoon.

Ditzelfde zal het geval zijn bij een flexibel inzetbare pool aan OV-fietsen. Om die fietsen inzetbaar te houden bij evenementen, moet het dus een extra pool zijn aan fietsen die we niet regulier kunnen inzetten. Er moeten dus extra fietsen worden aangeschaft die bij de afwezigheid van evenementen ergens opgeslagen zijn en niet gebruikt kunnen worden. Dat is niet gratis. Daarnaast zullen organisaties van evenementen vervolgens moeten aangeven dat zij verwachten dat er meer reizigers gaan komen en gebruik zullen maken van de OV-fiets verhuur van een bepaalde locatie.

Hiervoor is bewustwording bij gemeentes en organisatoren nodig. Gemeentes zouden het niet acceptabel moeten vinden als op een zeker moment het door hun met NS overeengekomen OV-fiets quotum leeg getrokken wordt. Dit zou een randvoorwaarde moeten worden in de overeenkomst met organisatoren. Als een gemeente hierop leert te anticiperen moet een organisator meebewegen. Maar het is er allemaal nog niet. NS zou om dit proces op gang te krijgen als katalysator moeten fungeren.

Over het toevoegen van variabele capaciteit. Die zal wel nodig zijn. Maar hoe meer ik er over nadenk, zou de bestaande capaciteit anders worden georganiseerd dan zouden fietsen meer kunnen zijn waar ze nodig zijn. Dit zou wel permanente inspanning van NS vergen om te zorgen dat fietsen komen waar ze moeten zijn. De bestaande gefixeerde aantallen zouden dan helemaal losgelaten moeten worden, en dat is best radicaal. Meer fietsen zijn waarschijnlijk goedkoper als de jaarlijkse kosten voor die inspanning. Ik denk alleen dat het load-balancen met fietsaantallen op stations best heel uitgekookt is te krijgen.

Waarbij je dus situaties gaat creëren waarbij organisaties van evenementen moeten oordelen over een hoeveelheid mensen die met de trein en vervolgens OV-fiets naar hun evenement komt. Ikzelf zie dit als een onrealistische dan wel onhaalbare situatie.

Waarschijnlijk zijn de behoeftes van evenementen op zijn best deels te beantwoorden. Het gaat mij er meer om dat gemeentes zich bewust zijn van de tijdelijke drain in die OV fietsen voorraad en actie nemen. NS kan dan een deel van de inspanning leveren. Een ander deel moet bij een tijdelijke verhuurder vandaan komen. Maar vlak ook het bestaande potentieel va het huidige aantal OV-fietsen niet uit, zou dat zijn te flexibiliseren.

Hoe dan ook, het is uiteraard voorbarig om op voorhand al te zeggen dat het geheel niet kan. Ik heb je suggestie bij deze dan ook doorgegeven.


Daarvoor mijn dank, en ik begrijp echt wel dat het een controversieel plan is.

Verder zijn er al regelmatig klachten dat in normale situaties, dus geen evenementen, op sommige locaties al regelmatig te weinig fietsen zijn, of wel fietsen maar die kunnen wegens defecten niet verhuurd worden.
Lijkt me dat dat prioriteit heeft om aangepakt kan worden.


Dit ben ik met je eens. Dit heeft altijd prioriteit. Ik betrap mij nu wel op de vraag wat nu precies een normale situatie is en hoe NS die vaststelt. Maar ik vrees dat dit een andere discussie zou worden.
Badge +3
Ov-fietsen staan meestal in een stalling of zelfs in een kluis of carrousel op kleinere stations.

Er is dan geen ruimte voor meer, tenzij men bij evenementen ze vanuit 'buiten' de stalling wil gaan verhuren en er dus personeel nodig is, ook voor het weer inleveren (inscannen voor teruggebracht).

Maar wie weet wanneer je een OV-fiets terug gaat inleveren? Dat kan zomaar dagen later zijn...
Reputatie 3
Ov-fietsen staan meestal in een stalling of zelfs in een kluis of carrousel op kleinere stations.

Er is dan geen ruimte voor meer, tenzij men bij evenementen ze vanuit 'buiten' de stalling wil gaan verhuren en er dus personeel nodig is, ook voor het weer inleveren (inscannen voor teruggebracht).

Maar wie weet wanneer je een OV-fiets terug gaat inleveren? Dat kan zomaar dagen later zijn...


Deze benadering om meer flexibel op vraag te gaan reageren zal NS meer geld en inspanning gaan kosten. Er is mankracht nodig voor het verplaatsen van fietsen, voertuigen. Die voertuigen kunnen trouwens ook als stalling fungeren. Een goede logistiek kan een deel van die kosten ondervangen.

De drive voor NS is om te kijken of met een flexibilisering van het aanbod de leverbetrouwbaarheid nog wat is te verhogen. Het zou mij niet verbazen als op verschillende stations nu ook de nodige capaciteit staat die maar weinig in gebruik komt. Omdat NS een landelijke beheerder is ligt hierin denk ik een kans.

Reageer