beantwoord

Nieuwe voorwaarden OV-Fiets


In het overzicht staat: "Deze Productvoorwaarden van NS OV-fiets B.V. zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, ANWB en Fietsersbond en zijn in werking getreden per 1 april 2018."
Maw..... is dit een 1 april grap??!!

of behoort daar te staan:
gaat in werking getreden per 1 april 2018.
icon

Beste antwoord door Klaas-Jan NS 5 March 2018, 19:49

Bekijk origineel

41 reacties

Welkom op ons forum 05MuRof. Dit is geen grap. De huidige productvoorwaarden van OV-fiets hebben punten die niet 100% aansluiten bij de huidige situatie. Om die reden zijn de productvoorwaarden aangescherpt. Per 1 april 2018. Ik kan er ook weinig anders van bakken dan dit.
Reputatie 4
Welkom op ons forum 05MuRof. Dit is geen grap. De huidige productvoorwaarden van OV-fiets hebben punten die niet 100% aansluiten bij de huidige situatie. Om die reden zijn de productvoorwaarden aangescherpt. Per 1 april 2018. Ik kan er ook weinig anders van bakken dan dit.

In de mail die NS hierover verstuurde staat dat de wijzigingen die nu eindelijk in de productvoorwaarden zijn verwerkt vorig jaar al in werking zijn getreden. Wat overigens in strijd is met zowel de oude als de gewijzigde productvoorwaarden.
Het staat dus verkeerd in dat bericht aangezien 1 april 2018 nog in de toekomst ligt.

Ws een typefout en werd er 2017 bedoeld.
De huidige productvoorwaarden kennen een aantal met name tekstuele punten die niet 100% aansluiten bij de huidige situatie en/of aanleiding geven tot uiteenlopende interpretaties. Vandaar deze relatief kleine aanscherping van de Productvoorwaarden.
Volgens mijn informatie gaat het echt om 1 april 2018.
Reputatie 7
Badge +3
Kan NS de notulen publiceren van het overleg met de consumentenorganisaties waarin wordt besproken is dat NS van zins is de Productvoorwaarden te wijzigen?

Wat vonden de Consumentenorganisaties van het feit dat NS eenzijdig is gaan afwijken van de eigen Productvoorwaarden door geen facturen via de e-mail te versturen conform de Productvoorwaarden uit 2015?
En toen bleef het stil vanuit de NS.
Ik heb de vraag van iMark uitgezet en hoop op een spoedige reactie.
Reputatie 7
Badge +3
De vragen rond het eenzijdig zonder overleg wijzigen van de Productvoorwaarden staan al 7 maanden uit.
Je kan je natuurlijk ook tot de consumentenorganisaties wenden met de vraag of dit allemaal eenzijdig zonder overleg gewijzigd is en wat hun standpunt hierin is.
Meen je dit antwoord echt serieus Klaas-Jan???

Ik ben klant bij de NS die voorwaarden bij haar producten heeft. Als daarin zaken gewijzigd worden dan mag ik toch van de NS vragen om dit volgens de daartoe in de voorwaarden vastgelegde procedure te doen en dit voor mij als klant zichtbaar maken?
Ik ben zeer serieus. Volgens mij heeft iedereen een mail ontvangen over de nieuwe OV-Fiets voorwaarden per 1 april. Ik heb de vraag van iMark doorgezet, maar als iemand op zijn of haar principiële hart getrapt is kun je je natuurlijk het beste richten tot de diverse consumenten- en belangenorganisaties. Daarnaast heb ik eerder ook al gemeld dat het om een aanscherping cq. herschrijving van de voorwaarden gaat. Ik lees graag waar jullie inhoudelijk problemen mee hebben.
Serieus KJ ?? Heb je dat nog niet gelezen dan ? Dan is deze discussie verder zinloos.

Ik vind je uitspraken verbijsterend vandaag.
In dit topic lees ik kritiek op de procedure, niet op de inhoud. Ik ga er vanuit dat mijn collega's de juiste wegen bewandeld hebben. Het is niet mijn taak hun te controleren. Als reizigers twijfels hebben zijn daar wegen voor, zoals Rover en Locov. Maar ik ga niet intern na of wel of niet juist gehandeld is. Uiteraard heb ik de feedback in dit topic wel doorgezet en ik hoop nog met een reactie te komen. Maar het is niet mijn taak mijn collega's te controleren op het uitvoeren van de juiste procedures ten aanzien van voorwaarden. Wat niet wil zeggen dat ik kritiek of feedback niet doorgeef.
Badge +3
Ik ben zeer serieus. Volgens mij heeft iedereen een mail ontvangen over de nieuwe OV-Fiets voorwaarden per 1 april.
Wij zijn ook serieus. Waar het om gaat is dat die voorwaarden blijkbaar per 1 april 2018 ingegaan zijn (foutje, die worden 1 april dus pas van kracht) maar de wijzigingen al lang (vorig jaar) doorgevoerd zijn, zonder aankondiging vooraf.

Dit is overduidelijk een #fail van NS, en alles wat er verder al gezegd is in dit en andere topics (o.a. Incasso zonder facturen.. waarbij een aankondiging per e-mail nodig is!) valt niet goed te praten door alsnog een e-mailtje te sturen.

Maar goed, op wat fouten in de voorwaarden die er nog steeds in staan na begint het ergens op te lijken.

Evengoed verandert per 1 april helemaal niets dus, want dat is al maanden geleden doorgevoerd. Kennisgeving achteraf dus en dat mag klopt dus niet.

Niet vijandig bedoeld of zo, maar zie het eens vanuit onze kant Klaas-Jan NS. Als zoiets jou zou overkomen (bij een energieleverancier of telecom/internetprovider of zo) dan zou je je er ook niet bij neerleggen toch?
In dit topic lees ik kritiek op de procedure, niet op de inhoud. Ik ga er vanuit dat mijn collega's de juiste wegen bewandeld hebben. Het is niet mijn taak hun te controleren. Als reizigers twijfels hebben zijn daar wegen voor, zoals Rover en Locov. Maar ik ga niet intern na of wel of niet juist gehandeld is. Uiteraard heb ik de feedback in dit topic wel doorgezet en ik hoop nog met een reactie te komen. Maar het is niet mijn taak mijn collega's te controleren op het uitvoeren van de juiste procedures ten aanzien van voorwaarden. Wat niet wil zeggen dat ik kritiek of feedback niet doorgeef.

Op basis waarvan ga je daar van uit dan ? Je collega's hebben dat overduidelijk niet gedaan.
Nu doe je net of de klanten dom zijn dat ze dat niet merken en dat vind ik stuitend eerlijk gezegd.

Als ik of mijn collega een fout maken waardoor een klant aan de bel moet trekken geven we dat gewoon toe, we lossen het op en de klant is tevreden.

Nu zit je met klanten die nog bozer zijn geworden door de reactie van NS.
Als er fouten zijn gemaakt zal dat ongetwijfeld aan het licht komen. Ik wil het best van jullie kant bekijken, maar er verandert dus niets. De voorwaarden zijn herschreven zodat hopelijk minder onduidelijk bestaat op een aantal punten. Maar ik heb de feedback zoals iMark die omschreven heeft ook doorgespeeld met het verzoek daarop te reageren. Alleen houdt het daar wel op voor mij. Ik ben geen procesmanager en het is niet mijn taak de werkwijze van collega's door te lichten.

Ik zeg ook niet dat jullie geen punt hebben, maar als je echt serieus issues hebt met deze 'verandering', dan zijn hier loketten voor. Ik kan niet meer actie ondernemen dan wat ik heb gedaan.
Als ik terugkoppeling krijg dat er fouten zijn gemaakt dan koppel ik dat hier ook terug. Eerder niet.
Reputatie 4
Ik zeg ook niet dat jullie geen punt hebben, maar als je echt serieus issues hebt met deze 'verandering', dan zijn hier loketten voor.

En binnen NS heet dat loket toch de klantenservice, waarbij dit serviceforum nog steeds op de meest prominente plek wordt vermeld?
En jullie worden gehoord. En ik geef het door. En ik bespreek het intern. En ik hamer op een terugkoppeling zodat ik die hier weer kan plaatsen. Maar ik ga niet een oordeel geven over hetgeen in dit topic besproken wordt als ik niet zeker weet of wel of niet juist gehandeld is. Dat kan ik mij domweg niet veroorloven.
Reputatie 7
Badge +3
@Klaas-Jan NS
Ik raad je aan om het topic https://forum.ns.nl/ov-fiets-48/incasso-zonder-facturen-36496 te lezen voordat je iets debiteert waar je misschien later spijt krijgt.

De fouten zijn 7 maanden geleden al aan het licht gekomen. Sivan NS zou een en ander uitzoeken maar dat is nooit gebeurd.

Kort samengevat:
1. NS heeft niet conform de eigen Productvoorwaarden gehandeld door geen facturen per e-mail voordat de automatische incasso plaatsvindt.
2. NS heeft de Productvoorwaarden gewijzigd zonder dat daar overleg over gevoerd is. Tenzij NS met een verslag met de Consumentenorganisaties over de brug komt ga ik er vooralsnog vanuit dat dat overleg niet heeft plaatsgevonden.
3. NS heeft niet minimaal 2 weken voordat de nieuwe voorwaarden ingingen de klanten per e-mail geïnformeerd.

Conclusie: het beheer van de Productvoorwaarden van OV Fiets is een bende die nu al 8 maanden duurt en niemand van NS neemt verantwoordelijkheid, beantwoordt vragen of biedt verontschuldigingen voor de door NS zelf veroorzaakte rotzooi. Het is irritant monopolistengedrag.

Laat het duidelijk zijn dat klanten van een bedrijf het stuitend vinden wanneer dat bedrijf niet conform de eigen Productvoorwaarden handelt, de handelswijze niet terugdraait wanneer men op de eigen Productvoorwaarden gewezen wordt en vervolgen doodleuk zonder overleg de Productvoorwaarden wijzigt. Zo werkt het natuurlijk niet in het maatschappelijk verkeer. De klanten moeten zich ook aan de Productvoorwaarden houden.
Dit is mij duidelijk iMark. En de strekking van jullie feedback ben ik ook zeker intern aan het bespreken. Ik ben alleen niet in de positie om 'iets te vinden' van interne processen op het moment dat ik zelf niet duidelijk in het vizier heb hoe gehandeld is.
Reputatie 7
Badge +3
Nogmaals, de fouten zijn 7 maanden geleden al aan het licht gekomen. NS heeft niets met de klachten gedaan. Allemaal terug te lezen in https://forum.ns.nl/ov-fiets-48/incasso-zonder-facturen-36496

Ik begrijp best dat het voor NS vervelend is dat er steeds op wordt teruggekomen. Maar dan had NS 7 maanden geleden maar moeten luisteren.
Dat snap ik. Ik had het liever anders gezien.
Reputatie 7
Badge +3
NS maakt in dit soort situaties op mij een volkomen richtingloze indruk. Blijkbaar heeft de afdeling van de facturen vorig jaar besloten om geen facturen meer te versturen. Maar die afdeling heeft blijkbaar niet de opdracht gekregen om te kijken of dat wel conform de Productvoorwaarden was. Dat is misschien nog tot daaraantoe. Maar wanneer NS gewezen wordt op het niet handelen volgens de Productvoorwaarden wordt dat gewoon terzijde geschoven. En niemand in de organisatie is in staat om aan de chaos een eind te maken, de fouten te herstellen en excuses aan te bieden. Typisch hooghartig monopolistengedrag.

Het enige wat NS tot nu gedaan heeft in de hele kwestie is de Productvoorwaarden dan maar aan te passen aan de nieuwe maar ongewenste situatie en dat te presenteren als "tekstuele punten die niet 100% aansluiten bij de huidige situatie en/of aanleiding geven tot uiteenlopende interpretaties.". Dat haalt je de koekoek. Jullie wijken eerst van je eigen Productvoorwaarden af door geen facturen via de e-mail te versturen. Verder hebben jullie de Productvoorwaarden veel te laat aangepast aan de nieuwe situatie met het gratis abonnement. Het is gewoonweg broddelwerk. [Vul uw eigen scheldwoorden en krachttermen in.]

Dan vindt men het bij NS verbazingwekkend dat wij NS maar een heel rare en behoorlijk wereldvreemde organisatie vinden. Met het probleemoplossend vermogen is het bijzonder treurig gesteld. Dat blijkt bijvoorbeeld ook bij de idiote situatie met de poortjes in Amsterdam Sloterdijk.
Het echt treurige is dat blijkbaar niemand mag zeggen dat de keizer naakt is.

Reageer