beantwoord

Nieuwe voorwaarden OV-FietsToon eerste bericht

41 reacties

Badge +3
Dat is inderdaad treurig. Maar nog treuriger is dat binnen NS niemand in staat blijkt om in te grijpen en klantvriendelijke beslissingen te forceren.
Hallo 05MuRof en welkom op het NS Forum!

Klaas-Jan NS komt hier nog op terug. Het lijkt om een typfout te gaan, klopt dat??
Ik heb nog geen terugkoppeling ontvangen, anders dan dat men er mee bezig is.
Badge +3
Om heel eerlijk te zijn had ik niets anders verwacht "dan dat men er mee bezig is". Vergelijkbaar met andere maar aanslepende kwesties als de geldigheid van het AVR-NS op het traject Maastricht - Eijsden en de poortjesoverstapafzetterij in Sloterdijk.

De kwestie met het gerotzooi met de Productvoorwaarden van de OV Fiets speelt nu al 8 (acht!!!!) maanden.
Ik ben nog in gesprek met mijn collega's.
Badge +3
Blijkbaar geen goed gesprek. Er is nog steeds geen witte rook.
Wanneer worden de notulen van de overleggen met de consumentenorganisaties gepubliceerd?
Reputatie 7
Badge
De reizigers zijn gehoord maar NS heeft niet geluisterd.
Blijkbaar geen goed gesprek. Er is nog steeds geen witte rook.
Wanneer worden de notulen van de overleggen met de consumentenorganisaties gepubliceerd?


Die zullen echt niet gepubliceerd worden. Het nut van dit forum vind ik steeds minder worden. NS weigert gewoon stelselmatig om antwoord te geven op bepaalde topics en dat gebeurt natuurlijk omdat ze donders goed weten dat ze totaal verkeerd bezig zijn. Het boetekleed aantrekken wil NS blijkbaar niet. Ik vind het diep treurig voor zo'n grote organisatie waar zoveel mensen van afhankelijk zijn, maar het is niet anders.
Badge +3
Het wordt hoog tijd dat er een onafhankelijke instantie komt die doorzettingsmacht krijgt en NS gewoon kan opdragen om bepaalde zaken te doen of te laten. NS is niet in staat om eigen fouten te herstellen en heeft dringend hulp van buiten nodig.
We zijn hier mee bezig iedereen. Ik begrijp dat het frustreert dat het niet zo snel gaat als je wellicht wenst en dat is ook logisch, maar deze paniek is niet noodzakelijk. We zijn het onderwerp en jullie echt niet vergeten!
Badge +3
Er is geen paniek. Er is grote verbazing en waarschijnlijk wel wat andere emoties dat de organisatie NS niet in staat blijkt de kwestie rond het door NS niet naleven van de eigen Productvoorwaarden OV Fiets op te lossen. Het sleept nu al 8 maanden.
Ik heb nog geen terugkoppeling ontvangen.
Badge +3
Ach, het sleept pas 9 maanden.
Ik zie dat Sivan hier al een toelichting heeft gegeven.
Badge +3
En in dat topic kunnen we niet meer reageren.
Badge +3
Vandaag heb ik via de belangenbehartiger van de ANWB een reactie gekregen over de onverkwikkelijke gang van zaken bij het zonder overleg met de consumentenorgansaties wijzigen van de Productvoorwaarden van de OV-fiets.

Ik citeer hier uit de e-mail die ik van Niels Weijsenfeld van de ANWB heb ontvangen:
"Hoe dan ook, NS heeft destijds ook met de o.a. de Fietsersbond hierover gesproken en er toen voor gekozen niet breed te gaan communiceren o.a. omdat er “nauwelijks reacties op waren gekomen”.
De formele reactie bij vragen luidt:

NS biedt het OV-fiets abonnement sinds 2015 aan via de website www.ns.nl. Op deze site kunnen klanten op de MijnNS bladzijden hun NS gegevens inclusief de OV-fiets facturen inzien. Ook kunnen klanten hier hun gegevens wijzigen. De groep klanten die al vóór 2015 klant was van OV-Fiets zijn in 2017 over gegaan van de MijnDeurtotDeur site naar www.ns.nl met de MijnNS bladzijden. Zij ontvingen tot die tijd de factuur per e-mail. Wij hebben deze klanten over de overgang geïnformeerd en hebben hen uitleg gegeven over de MijnNS bladzijden. Daarbij hebben wij niet expliciet gemeld dat de mail met factuurinformatie voor hen verviel. We hadden dit beter kunnen communiceren, en we begrijpen dat dit mogelijk vervelend is geweest. We zijn blij om vast te stellen dat wij in de afgelopen anderhalf jaar weinig tot geen vragen of klachten van onze klanten kregen over het niet meer verzenden van de factuur mail. De overgang is voor onze klanten soepel verlopen en het zelf inzien van de factuurgegevens roept verder geen vragen of klachten op. We hebben ervoor gezorgd dat in onze nieuwe productvoorwaarden die per 1 april 2018 ingaan, de factuur mail niet meer wordt vermeld.

NS geeft hierin aan niet optimaal te hebben gecommuniceerd.
Ondanks dat niet specifiek genoemd wordt dat de eigen produktvoorwaarden niet zijn nageleefd, vind ik dit gezien de daarna alsnog aangepaste produktvoorwaarden en tijd die inmiddels verstreken is een afdoende reactie."

Al met al een behoorlijk onbevredigende gang van zaken en we wachten nog steeds op excuses van NS over het feit dat NS zich niet aan de eigen Productvoorwaarden heeft gehouden. Naast excuses zou NS ook de toezegging moeten doen in de toekomst geen Productvoorwaarden meer te wijzigen zonder de procedures die nota bene zijn vastgelegd in de Productvoorwaarden te volgen. NS verwacht dat klanten zich aan de Productvoorwaarden houden. Dan moet NS dat zelf ook doen.

Reageer