Handleiding forum door een forumlid


Reputatie 6
Badge +2
In https://forum.ns.nl/site/terms staan de huisregels. Daarnaast kunnen we hier handleiding-items verzamelen, zoals technische tips over het forum, ook workarounds voor bugs.

Hier is er een:

Gebruik steeds twee enkele aanhalingstekens ('') in plaats van een dubbele ("). De laatste heeft tot gevolg dat een webadres die in dezelfde alinea vóór het aanhalingsteken staat, geen link wordt. Zie https://forum.ns.nl/welkom-15/webadres-forumbijdrage-wordt-soms-geen-link-15593.

91 reacties

Reputatie 6
Badge +2
201901 3 9:12
De naam van een ''verwijderde gebruiker'' wordt gewijzigd in ''Anonymous''. Bij zijn reacties staat, wat tegenstrijdig, ''0 reacties''. Er kan geen lijst van topics of lijst van reacties van ''Anonymous'' gegenereerd worden.
Reputatie 6
Badge +2

5 februari 2014: start forum (voor zover ik gezien heb)201805 10 13:53 forumgeschiedenis
Per categorie kunnen gemakkelijk de oudste topics en dus ook de vroegste actieve gebruikers gevonden worden met topiclijsten van de vorm https://forum.ns.nl/archief-43/index127.html?sort=dateline.desc.


201901 3 8:59
Deze link, en ook https://community.ns.nl/archief-43, geeft nu:
code:
Je hebt (nog) geen toegang tot deze pagina.Zie ook https://community.ns.nl/de-ns-community-61/ouwe-meuk-54731#post367715 e.v.
Reputatie 6
Badge +2
Het zogenaamd beste antwoord moet (..) altijd op zijn minst in samenhang met de latere reacties worden bekeken.
201805 25 1:04 besteantwoord
Het betreffende antwoord kan ook correct geweest zijn, maar inmiddels verouderd. Latere reacties kunnen ook updates zijn of daarnaar verwijzen.
Reputatie 6
Badge +2
Scherp! Deze topics horen inderdaad in andere categorieën thuis. Ik heb ze verplaatst!
Bedankt!
Scherp! Deze topics horen inderdaad in andere categorieën thuis. Ik heb ze verplaatst!
Reputatie 6
Badge +2
201805 17 11:39 forumcategorieën

Ik heb dit topic even verplaatst naar NS Community, nu we deze categorie weer hebben.
Prima. Misschien kunnen topics in die categorie die niet over het forum / de community gaan hieruit verplaatst worden, zoals:

https://forum.ns.nl/de-ns-community-61/foute-adviezen-van-planner-48666

https://forum.ns.nl/de-ns-community-61/onbekende-afschrijving-ns-groep-iz-ns-reizigers-48584

https://forum.ns.nl/de-ns-community-61/eindbestemming-ingeven-ns-extra-48421

https://forum.ns.nl/de-ns-community-61/kleinkinderen-mee-laten-reizen-op-keuzedag-48413

https://forum.ns.nl/de-ns-community-61/gevonden-tussen-leiden-en-hilversum-mediapark-48349

https://forum.ns.nl/de-ns-community-61/covert-anonymous-ov-card-to-personal-card-48269
Ik heb dit topic even verplaatst naar NS Community, nu we deze categorie weer hebben.
Reputatie 6
Badge +2
201805 9 15:13
Inmiddels zijn de postid's veranderd (..) https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5/rit-naar-reis-voorkom-ik-straks-veel-betaal-25194/index3.html#post164810 linkt nog wel naar het bedoelde topic, via een kennelijke doorverwijzing naar de gewijzigde url van het topic, https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5/van-rit-naar-reis-hoe-voorkom-ik-dat-ik-straks-te-veel-betaal-25194, maar niet meer naar de bedoelde reactie, en zelfs niet meer naar de derde pagina van het topic.

201805 15 13:01 indexbug
De postid is gelukkig nog steeds 164810. De url is https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5/van-rit-naar-reis-hoe-voorkom-ik-dat-ik-straks-te-veel-betaal-25194/index3.html#post164810, terwijl wordt doorverwezen naar https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5/van-rit-naar-reis-hoe-voorkom-ik-dat-ik-straks-te-veel-betaal-25194#post164810. Alleen het weggevallen ''/index3.html'' moet weer ingevoegd worden.
Reputatie 6
Badge +2
5 februari 2014: start forum (voor zover ik gezien heb)
201805 10 13:53 forumgeschiedenis
Per categorie kunnen gemakkelijk de oudste topics en dus ook de vroegste actieve gebruikers gevonden worden met topiclijsten van de vorm https://forum.ns.nl/archief-43/index127.html?sort=dateline.desc.
Reputatie 6
Badge +2
Ondanks de zeer in het oog springende groene achtergrond moet aan een reactie met de vermelding ''Gemarkeerd als antwoord'' niet te veel waarde worden gehecht.
201805 10 13:29 goedantwoord
Er is geen groene achtergrond meer.

Los daarvan: ik had vooral moeilijke vragen in gedachte, bij eenvoudige vragen is dit te negatief.
Reputatie 6
Badge +2

Tip 3: De forumcategorie "Welkom" is de categorie voor topics over het forum zelf.Er is kort een forumcategorie voor geweest, maar die is vreemd genoeg weer verwijderd. Tegenwoordig wordt hiervoor https://forum.ns.nl/off-topic-32/topics-over-forum-zelf-25601 als index gebruikt, in plaats van het systeem van forumcategorieën.

201805 10 13:19 forumcategorie
Inmiddels is er ook https://forum.ns.nl/de-ns-community-61.
Reputatie 6
Badge +2
Naast ''Recent actieve topics'' (https://forum.ns.nl/search/activity/recent) is er een zelfde functie beperkt tot een bepaalde forumcategorie (zoals https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5).

Aanvullende verschillen zijn onder meer:

Bij recent actieve topics in een forumcategorie wordt voor de meest recente activiteit een grove afronding naar beneden van de relatieve tijd vermeld, in plaats van de (als altijd op de minuut nauwkeurige) absolute tijd. Als de activiteit korter dan een uur geleden is, is de nauwkeurigheid gelijk.

Bij recent actieve topics in een forumcategorie wordt ook vermeld wie de laatste activiteit uitvoerde. Dit is onder meer handig om een recente eigen reactie te onderscheiden van een reactie van een ander daarop.

Bij recent actieve topics in een forumcategorie is er niet alleen een link naar het begin van het topic, maar ook naar de laatste reactie. Men kan dan nog even terugscrollen voor het geval men ook een of meer eerdere reacties nog niet gezien heeft.

Als men alle recente topicstarts en reacties wil bekijken, maar wel achtereenvolgens per forumcategorie, dan kan men op https://forum.ns.nl bekijken in welke forumcategorieën deze voorkomen. Er is ook nog een link om direct naar de laatste topicstart of reactie in de forumcategorie te gaan, maar men ziet dan niet of er nog andere topicstarts of reacties in andere topics in de forumcategorie zijn geweest die men nog niet gezien heeft. bijdragevandennis 201609

201805 10 12:06 topiclijsten topicspercategorie oudstetopics
Zie https://forum.ns.nl/de-ns-community-61/topiclijsten-per-categorie-of-alleen-recent-actieve-topics-48561 voor een update.
Reputatie 7
Dit hebben wij al aangekaart bij de platformbeheerder, maar een aanpassing hierin groots moeten worden aangepakt. Wanneer dit veel problemen met zich meebrengt en we functionaliteitsverbeteringen kunnen bundelen, zullen we onderhandelen met de platformbeheerder wat wel en niet haalbaar is en (uiteraard) ook betaalbaar en wenselijk is.
Reputatie 6
Badge +2
Een bepaalde reactie wordt geïdentificeerd door een uniek postid. De url is gebaseerd op topiccategorie, topic, topicpagina en postid, bijv.

https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5/rit-naar-reis-voorkom-ik-straks-veel-betaal-25194/index3.html#post164810

Eventueel kan men op datum/tijd zoeken/navigeren in de html-broncode, voor de reactie in het voorbeeld staan er de teksten ''2016-08-16'' en ''16 augustus 2016, 17:56''.

201805 9 15:13
Inmiddels zijn de postid's veranderd, dat is ongunstig voor de continuïteit. https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5/rit-naar-reis-voorkom-ik-straks-veel-betaal-25194/index3.html#post164810 linkt nog wel naar het bedoelde topic, via een kennelijke doorverwijzing naar de gewijzigde url van het topic, https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5/van-rit-naar-reis-hoe-voorkom-ik-dat-ik-straks-te-veel-betaal-25194, maar niet meer naar de bedoelde reactie, en zelfs niet meer naar de derde pagina van het topic. Ook staan er geen uren en minuten meer in de broncode.
Reputatie 6
Badge +2
Tip 5: Let op dat als je een citaat plaatst en je reactie daarop, je reactie niet per ongeluk in het citaat terechtkomt
201805 9 14:27 citeerprobleem
Dit lijkt met de nieuwe forumsoftware opgelost!
Reputatie 6
Badge +2
De nummering is chronologisch, globaal voor het hele forum.
201805 9 9:43 postid
De tijdsaanduidingen op het forum zijn gebrekkig: soms ontbrekend, soms zeer onnauwkeurig zoals ''een jaar'', ''een maand'' ,''een dag'', ''een uur'' (wat betekent tussen één en twee), of een datum zonder tijd, en vaak alleen de relatieve tijd zonder vermelding van de datering van de verversing van de pagina en zonder automatische verversing.

In verband daarmee kan het voor het vergelijken van dateringen soms als workaround nuttig zijn naar de genoemde nummers te kijken. Deze zijn te zien in het webadres dat de browser vaak kan laten zien bij een link.

Bij het bijhouden van het forum met https://forum.ns.nl/search/activity/recent kan je bijvoorbeeld vóór verversing van de pagina nota nemen van het nummer van de laatste wijziging, en dan na verversing verder gaan na het (in tijd) laatste topic met dit of een lager nummer. (De aanduiding van het aantal nieuwe reacties kan overigens ook helpen. Een verschil is dat die blijven staan als je het topic niet opent omdat je geen interesse hebt in het onderwerp. Bij de eerste methode beschouw je zulke reacties als afgedaan.)
Reputatie 6
Badge +2
201805 9 8:05
Een forumbijdrage wordt geïdentificeerd met de url.

Voor de topicstart van dit topic is dit bijvoorbeeld

https://forum.ns.nl/off-topic-32/handleiding-forum-door-een-forumlid-15595/index1.html#post95629.

Om de topicstart op het scherm te krijgen volstaat ook

https://forum.ns.nl/off-topic-32/handleiding-forum-door-een-forumlid-15595/index1.html

of

https://forum.ns.nl/off-topic-32/handleiding-forum-door-een-forumlid-15595.

Voor de eerste reacties zijn de urls:

https://forum.ns.nl/off-topic-32/handleiding-forum-door-een-forumlid-15595/index1.html#post95630
https://forum.ns.nl/off-topic-32/handleiding-forum-door-een-forumlid-15595/index1.html#post95632
https://forum.ns.nl/off-topic-32/handleiding-forum-door-een-forumlid-15595/index1.html#post95633
https://forum.ns.nl/off-topic-32/handleiding-forum-door-een-forumlid-15595/index1.html#post95634
https://forum.ns.nl/off-topic-32/handleiding-forum-door-een-forumlid-15595/index1.html#post95637
https://forum.ns.nl/off-topic-32/handleiding-forum-door-een-forumlid-15595/index1.html#post95640

De nummering is chronologisch, globaal voor het hele forum. Binnen een topic is deze dus ook chronologisch, maar niet opeenvolgend. Opeenvolgende nummering van reacties binnen een topic wordt vreemd genoeg niet door de forumsoftware ondersteund. Wel staan er 25 reacties op elke pagina, en zijn de pagina's wel genummerd (in de url te zien achter ''index'').
Reputatie 6
Badge +2
In deze gevallen kan de gebruiker worden weggelaten, als je bent ingelogd krijg je dan de info met betrekking tot jezelf:

https://forum.ns.nl/search/activity/topics
https://forum.ns.nl/search/activity/solved
https://forum.ns.nl/search/activity/reactions
Reputatie 6
Badge +2
201805 5 20:31 lijstsoorten

Lijstsoorten met url's van voorbeelden:


Lijsten van activiteiten (topic gestart, reactie geplaatst, beste antwoord gegeven):

https://forum.ns.nl/members/dennis-1009

Lijsten van topics:

https://forum.ns.nl/search/activity/recent
https://forum.ns.nl/search/activity/topics?userid=1009
https://forum.ns.nl/search/activity/solved?userid=1009
https://forum.ns.nl/search?q=van+rit+naar+reis&search_type=tag
https://forum.ns.nl/search?q=van+rit+naar+reis
https://forum.ns.nl/abonnementen-2

Lijsten van reacties:

https://forum.ns.nl/search/activity/reactions?userid=1009

Topic (topicstart en reacties):

https://forum.ns.nl/in-de-trein-11/omreizen-met-een-gedwongen-overstap-48407

(Het bovenstaande updates de formats van de url's van enkele lijstsoorten t.o.v. die vermeld in https://forum.ns.nl/off-topic-32/handleiding-forum-door-een-forumlid-15595/index2.html#post319963.)

Reacties hebben een url van de vorm https://forum.ns.nl/in-de-trein-11/omreizen-met-een-gedwongen-overstap-48407/index1.html#post322937.
Reputatie 6
Badge +2
Werkende link: https://forum.ns.nl/members/joris-3.

Ook: https://forum.ns.nl/members/a-3.
Reputatie 6
Badge +2
Goed gevonden!
201805 4 15:00 19700101 20140205 20170101
Forumdata en -termijnen:

"1 januari 1970'': vermeld achter ''lid sinds'' als een gebruiker lid geworden is toen de tijd nog niet op de server was ingesteld, zie bijv. https://forum.ns.nl/members/wouter-1.
5 februari 2014: start forum (voor zover ik gezien heb)

Andr is al sinds 29 januari 2014 lid van het forum

En er was blijkbaar al een (voorlopig) forum vanaf maart 2011 😉
https://forum.ns.nl/members/joris-3 --> Lid sinds 18 maart 2011
Reputatie 6
Badge +2
201805 4 15:00 19700101 20140205 20170101
Forumdata en -termijnen:

"1 januari 1970'': vermeld achter ''lid sinds'' als een gebruiker lid geworden is toen de tijd nog niet op de server was ingesteld, zie bijv. https://forum.ns.nl/members/wouter-1.

5 februari 2014: start forum (voor zover ik gezien heb)

1 januari 2017: begindatum van activiteiten op te vragen met een url van de vorm https://forum.ns.nl/members/dennis-1009.

maand: maximale tijd terug voor https://forum.ns.nl/search/activity/recent.

uur: deadline voor bewerken eigen bijdrage.
Reputatie 6
Badge +2
een afbeelding wordt nu automatisch in de tekst geplaatst. De knop "Plaats in tekst"
heeft dus weinig nut, dan komt hij er dubbel in.

201804 26 12:16 afbeeldingintekstenofalsbijlage
De knop heeft zo te zien alleen nut als de afbeelding door verwijdering uit de tekst alleen nog als bijlage staat, om hem terug in de tekst te zetten, en de bijlage te verwijderen (een afbeelding in de tekst en ook als bijlage heeft geen nut).
Reputatie 6
Badge +2

eerst als bijlage, in tekst verwijderd, vervolgens bijlage in tekst gezet

Reageer