beantwoord

fiets makkelijker meenemen nu alles weer versoelet

  • 23 June 2021
  • 2 reacties
  • 185 Bekeken

Wordt het niet eens tijd dat NS zich beraadt op het weer eenvoudiger maken van fiets meenemen in de trein nu alle corona maatregelen versoepelt worden? De tijd dat je  geen fietskaartje kan kopen in de automaat op het station mag nu ook wel achter ons komen te liggen.

icon

Beste antwoord door Macklobell 23 June 2021, 10:03

Hi Tompie,

 

Welkom op dit forum. Ik ben bang dat ik slecht nieuws breng over het meenemen van een fiets in de trein want NS is van plan om onderstaande door te voeren. Wel is het zo dat het Locov (landelijk orgaan consumenten organisaties openbaar vervoer) NS met klem heeft verzocht dit niet door te voeren. (informatie kan je vinden op www.locov.nl). Zie ook dit topic: 

Tot op heden heb ik geen reactie van NS meer gehad.  

 

Pilot verplichte fietsreservering via TreinwijzerSinds afgelopen zomer vraagt NS aan reizigers om hun fiets vooraf aan te melden. Verreweg de meeste reizigers doen dit: gedurende de proef in 2020 was dit gemiddeld 70%. Deze fietsaanmelding geeft echter geen zekerheid op een plek in de trein. Dat willen we veranderen. NS wil daarom starten met een proef waarin reizigers die een fiets willen meenemen daarvoor een plek moeten reserveren in de trein. Dat kan gemakkelijk via Treinwijzer in de NS-app of NS.nl. Dankzij de reservering krijgt de reiziger meer zekerheid op een plaats voor zijn fiets in de trein. De proef loopt in de zomermaanden juli, augustus en september. We verwachten dat er in die maanden veel reizigers met de fiets op stap zullen gaan, waardoor er drukke situaties in de trein ontstaan. Door fietsreizigers een plaats voor hun fiets te laten reserveren zorgen we ervoor er voldoende ruimte in de trein blijft en dat iedereen een verantwoorde en comfortabele reis kan hebben. De plannen voor de proef worden op dit moment voorgelegd aan de reizigersorganisaties.
1) Waarom wil NS meer grip op het aantal fietsen in de trein? Zijn er cijfers waaruit blijkt dat het te vaak misgaat?Vorig jaar zomer is vrijwillig aanmelden voor fietsen ingevoerd. Veel reizigers met fiets hebben dit gedaan: in 18.775 gevallen waren alle beschikbare fietsplekken vol aangemeld. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat we alleen data hebben van reizigers die mee hebben gedaan aan de vrijwillige aanmelding.Desondanks bleven er klachten van reizigers binnenkomen bij onze klantenservice over reizen met de fiets in de zomermaanden. In 2020 stonden fiets-gerelateerde klachten in de top 4 van klachten over het onderwerp “in de trein”.  Ook van ons personeel komen er veel meldingen binnen over onrust, agressie of vertraging door fietsen op de trein: in augustus vorig jaar waren dat er meer dan 150. Zowel reizigers als NS personeel geven bij ons aan dat ze behoefte hebben aan zekerheid en handelingsperspectief. Met deze pilot fietsreservering willen we daar graag invulling aan geven. 2) Waarom wil NS dit landelijk invoeren? Is verplichte fietsreservering op alleen bepaalde trajecten niet voldoende?Drukte rondom fietsen is over het gehele land een probleem, in dal en spits, in Sprinter en Intercity. Daarbij komt dat reizigers met fiets vaak de trein nemen om langere afstanden te overbruggen. Als fietsreserveren alleen op bepaalde traject verplicht zou zijn, zou dit bij reizigers die over meerdere trajecten reizen voor verwarring zorgen.Een landelijke verplichting is in de communicatie richting onze reiziger het meest duidelijk en voor ons personeel de enige werkbare optie. 3) Als de meeste reizigers al hun fiets aanmelden, waarom is dan een verplichte reservering nodig?Veel mensen melden zich aan, maar niet iedereen. Als je je fiets hebt aangemeld kan het dus zijn dat de trein waarvoor je je hebt aangemeld vol is. Een aanmelding geeft dus geen volledige zekerheid op een plek voor je fiets  Er ontstaan daardoor discussies op de trein. Met verplichte reservering kunnen we reizigers meer zekerheid geven. 4) Hoe kan ik een plek voor mijn fiets reserveren als ik Treinwijzer niet wil of kan gebruiken?Reizigers zonder toegang tot Treinwijzer via de NS app of het web kunnen hun fietsreservering tijdens de pilot ook zonder account maken, aan de balie of via de klantenservice. Alleen een e-mailadres is noodzakelijk, zodat NS de reiziger een email kan sturen waarin de reserveringsbevestiging staat. 5) Hoe weet ik op welke plek ik straks mijn fiets moet neerzetten in de trein?Er zijn in elke trein 4 fietsplaatsen beschikbaar. Deze plaatsen zijn niet genummerd, dus je kunt zelf een plaats kiezen. 6) Hoe weet ik waar ik moet instappen in de trein om mijn fiets neer te zetten op de juiste plek?Op de trein is middels een fiets-icoon aangegeven in welk rijtuig de fietsplaatsen zich bevinden. Let bij binnenkomst van de trein op deze icoontjes, zodat je je in de richting van het juiste rijtuig kunt begeven. 7) Wat moet ik doen als alle fietsplekken al bezet zijn?Reserveren is tijdens de pilot verplicht, dus als alle fietsplekken gereserveerd zijn, dan betekent het dat je helaas niet mee kunt. Reserveer een fiets in een andere trein. Dat kan overigens al vanaf 2 weken voor vertrek, dus als je meer zekerheid zoekt – bijvoorbeeld tijdens een fietsvakantie of voorafgaand aan een internationale treinreis – kun je je plaats al vroeg reserveren.Een andere mogelijkheid is dat het zo druk is in de trein dat alle fietsplekken bezet zijn door reizigers, zonder fiets dus. Als er daarom geen plek meer voor je is in de trein, dan kan je fiets helaas niet mee. 8) Als ik geen fietsplek heb gereserveerd, maar toch de trein instap met mijn fiets. Krijg ik dan een boete? Of word ik uit de trein gezet?Tijdens deze pilot is het uitgangspunt dat je een reservering nodig hebt om de fiets mee te nemen in de trein. Pas dan heb je een geldig vervoerbewijs voor je fiets. Het reserveren is nieuw, dus we houden daar rekening mee tijdens de pilot, bijvoorbeeld door samen met de reiziger alsnog een reservering te maken als hij dat vergeten is. Maar als de trein echt vol is, betekent dit dat je de trein moet verlaten. 9) Als ik mijn trein mis of als mijn trein bijvoorbeeld uitvalt. Wat moet ik dan doen?Dan maak je zelf een nieuwe fietsreservering via Treinwijzer of de andere kanalen van NS en meld je je oorspronkelijke reservering af, zodat een andere reiziger van de plaats gebruik kan maken. 10) Gaat het treinpersoneel hierop controleren?Ja, net zoals de controle op een geldig vervoersbewijs. Zonder fietsreservering is er geen sprake van een geldig vervoerbewijs voor de fiets. Het treinpersoneel zal controleren op de aanwezigheid van een vervoerbewijs, fietskaart en fietsreservering. 11) Geldt de verplichte reservering ook voor fietsen die gebruikt worden als hulpmiddel? En voor vouwfietsen?Reizigers met een hulpmiddel moeten hun hulpmiddelen ook verplicht aanmelden. Voordeel is dat ook deze reizigers zekerheid  krijgen: die hebben ze op dit moment namelijk nog niet.Vouwfietsen mogen nog steeds zonder reservering worden meegenomen.NB: Reizigers met een rolstoel vallen hierbuiten: zij hebben een aparte plek in de trein. 12) Geldt de reservering voor alle treinen? Ook in internationale treinen?De verplichting geldt in alle binnenlandse treinen. Voor internationale treinen waarin fietsen mee mogen worden genomen (IC Berlijn, IC Brussel) gold al een reserveringsplicht in de zomermaanden. 13) Hoeveel fietsen gaan er in de maanden juli tot en met september mee in de trein?NS heeft afgelopen jaar in de zomermaanden meer dan 50.000 fietsen per maand verwelkomd. 14) Is het aanmelden van een treinreis zonder fiets ook verplicht?Nee, aanmelden voor je treinreis is niet verplicht, wel aanbevolen. Zo wordt onze druktevoorspelling beter en help je andere reizigers. 15) Geldt dit ook bij andere spoorvervoerders?Voor reizigers die een fietsticket kopen bij een andere vervoerder geldt dat ze voor het gedeelte van de reis op een NS traject een reservering kunnen maken via Treinwijzer in de NS app of via NS.nl. 16) Hoe reserveert een reiziger zonder smartphone op het station een fietsreservering?Reserveren is ook mogelijk via onze Klantenservice (lokaal tarief) of aan de balie op het station. 17) Conducteurs hoeven op dit moment geen servicerondes te maken in de trein. Wordt er dan wel gecontroleerd op reserveringen?Er kan wel degelijk gecontroleerd worden in de trein. Door de coronacrisis mogen conducteurs zelf inschatten wanneer het nodig en verantwoord is. Daarnaast vindt de pilot plaats in de zomer, dan is een groot deel van Nederland gevaccineerd.

 

 

Op www.locov.nl (Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer) staat een zeer omvangrijke reactie op bovenstaande punten. De toon van de brief aan NS beschrijf ik als cynisch. Herhaaldelijk wordt gesteld dat de conculega's het vele malen beter doen dan de NS. 

 

Het advies dat het locov aan NS heeft gegeven luidt als volgt.

Wij adviseren u met klem af te zien van de pilot met verplichte fietsreservering.

In plaats daarvan adviseren wij u:

1. Het fietsticket per direct weer te verkopen via de kaartautomaat en hiermee niet te wachten tot 10 juli.

2. De vindbaarheid van het fietsbalkon in de reisinformatie te verbeteren en daarbij ook de actuele bezetting van elk fietsbalkon aan te geven.

3. Een pilot te doen met verbetering van de zichtbaarheid van het fietsbalkon op de buitenkant van het materieel, door een opvallende kleur op de zijkant van de trein ter plaatse van het fietsbalkon over de volledige hoogte van het materieel.

4. Structureel meer ruimte vrij te maken voor fietsen in nieuw materieel.

5. Te onderzoeken of ruimte voor fietsen in bestaand materieel beter kan worden benut door het toepassen van ophangconstructies en het verplaatsen van afvalbakken. Ook te onderzoeken of tijdens het zomerseizoen meer ruimte kan worden gemaakt voor fietsen door te werken met demonteerbare banken/klapstoeltjes. Wij doen hierbij een beroep op artikel 34 van de vervoerconcessie van het hoofdrailnet en vragen u dit onderzoek binnen een jaar af te ronden.

6. Het tarief van het fietsticket structureel te verlagen naar €5,60 en zo mogelijk nog verder te verlagen.

7. De OV-fiets via aanbiedingen aantrekkelijker maken voor fietstoeristen en het voor deze doelgroep ontwikkelen van een OV-fiets-plus met extra voorzieningen en extra service.

8. Via acties in de Spoordeelwinkel fietstoeristen stimuleren in de zomer buiten de spits te reizen.

 

In een eerdere post heb ik aangegeven dat NS de verplichte reservering waarschijnlijk toch gaat invoeren. Nu ik de brief heb gelezen denk ik toch dat de NS eieren voor zijn geld gaat kiezen.

Zou graag een bevestiging hiervan willen zien. 

Bekijk origineel

2 reacties

Reputatie 6

Hi Tompie,

 

Welkom op dit forum. Ik ben bang dat ik slecht nieuws breng over het meenemen van een fiets in de trein want NS is van plan om onderstaande door te voeren. Wel is het zo dat het Locov (landelijk orgaan consumenten organisaties openbaar vervoer) NS met klem heeft verzocht dit niet door te voeren. (informatie kan je vinden op www.locov.nl). Zie ook dit topic: 

Tot op heden heb ik geen reactie van NS meer gehad.  

 

Pilot verplichte fietsreservering via TreinwijzerSinds afgelopen zomer vraagt NS aan reizigers om hun fiets vooraf aan te melden. Verreweg de meeste reizigers doen dit: gedurende de proef in 2020 was dit gemiddeld 70%. Deze fietsaanmelding geeft echter geen zekerheid op een plek in de trein. Dat willen we veranderen. NS wil daarom starten met een proef waarin reizigers die een fiets willen meenemen daarvoor een plek moeten reserveren in de trein. Dat kan gemakkelijk via Treinwijzer in de NS-app of NS.nl. Dankzij de reservering krijgt de reiziger meer zekerheid op een plaats voor zijn fiets in de trein. De proef loopt in de zomermaanden juli, augustus en september. We verwachten dat er in die maanden veel reizigers met de fiets op stap zullen gaan, waardoor er drukke situaties in de trein ontstaan. Door fietsreizigers een plaats voor hun fiets te laten reserveren zorgen we ervoor er voldoende ruimte in de trein blijft en dat iedereen een verantwoorde en comfortabele reis kan hebben. De plannen voor de proef worden op dit moment voorgelegd aan de reizigersorganisaties.
1) Waarom wil NS meer grip op het aantal fietsen in de trein? Zijn er cijfers waaruit blijkt dat het te vaak misgaat?Vorig jaar zomer is vrijwillig aanmelden voor fietsen ingevoerd. Veel reizigers met fiets hebben dit gedaan: in 18.775 gevallen waren alle beschikbare fietsplekken vol aangemeld. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat we alleen data hebben van reizigers die mee hebben gedaan aan de vrijwillige aanmelding.Desondanks bleven er klachten van reizigers binnenkomen bij onze klantenservice over reizen met de fiets in de zomermaanden. In 2020 stonden fiets-gerelateerde klachten in de top 4 van klachten over het onderwerp “in de trein”.  Ook van ons personeel komen er veel meldingen binnen over onrust, agressie of vertraging door fietsen op de trein: in augustus vorig jaar waren dat er meer dan 150. Zowel reizigers als NS personeel geven bij ons aan dat ze behoefte hebben aan zekerheid en handelingsperspectief. Met deze pilot fietsreservering willen we daar graag invulling aan geven. 2) Waarom wil NS dit landelijk invoeren? Is verplichte fietsreservering op alleen bepaalde trajecten niet voldoende?Drukte rondom fietsen is over het gehele land een probleem, in dal en spits, in Sprinter en Intercity. Daarbij komt dat reizigers met fiets vaak de trein nemen om langere afstanden te overbruggen. Als fietsreserveren alleen op bepaalde traject verplicht zou zijn, zou dit bij reizigers die over meerdere trajecten reizen voor verwarring zorgen.Een landelijke verplichting is in de communicatie richting onze reiziger het meest duidelijk en voor ons personeel de enige werkbare optie. 3) Als de meeste reizigers al hun fiets aanmelden, waarom is dan een verplichte reservering nodig?Veel mensen melden zich aan, maar niet iedereen. Als je je fiets hebt aangemeld kan het dus zijn dat de trein waarvoor je je hebt aangemeld vol is. Een aanmelding geeft dus geen volledige zekerheid op een plek voor je fiets  Er ontstaan daardoor discussies op de trein. Met verplichte reservering kunnen we reizigers meer zekerheid geven. 4) Hoe kan ik een plek voor mijn fiets reserveren als ik Treinwijzer niet wil of kan gebruiken?Reizigers zonder toegang tot Treinwijzer via de NS app of het web kunnen hun fietsreservering tijdens de pilot ook zonder account maken, aan de balie of via de klantenservice. Alleen een e-mailadres is noodzakelijk, zodat NS de reiziger een email kan sturen waarin de reserveringsbevestiging staat. 5) Hoe weet ik op welke plek ik straks mijn fiets moet neerzetten in de trein?Er zijn in elke trein 4 fietsplaatsen beschikbaar. Deze plaatsen zijn niet genummerd, dus je kunt zelf een plaats kiezen. 6) Hoe weet ik waar ik moet instappen in de trein om mijn fiets neer te zetten op de juiste plek?Op de trein is middels een fiets-icoon aangegeven in welk rijtuig de fietsplaatsen zich bevinden. Let bij binnenkomst van de trein op deze icoontjes, zodat je je in de richting van het juiste rijtuig kunt begeven. 7) Wat moet ik doen als alle fietsplekken al bezet zijn?Reserveren is tijdens de pilot verplicht, dus als alle fietsplekken gereserveerd zijn, dan betekent het dat je helaas niet mee kunt. Reserveer een fiets in een andere trein. Dat kan overigens al vanaf 2 weken voor vertrek, dus als je meer zekerheid zoekt – bijvoorbeeld tijdens een fietsvakantie of voorafgaand aan een internationale treinreis – kun je je plaats al vroeg reserveren.Een andere mogelijkheid is dat het zo druk is in de trein dat alle fietsplekken bezet zijn door reizigers, zonder fiets dus. Als er daarom geen plek meer voor je is in de trein, dan kan je fiets helaas niet mee. 8) Als ik geen fietsplek heb gereserveerd, maar toch de trein instap met mijn fiets. Krijg ik dan een boete? Of word ik uit de trein gezet?Tijdens deze pilot is het uitgangspunt dat je een reservering nodig hebt om de fiets mee te nemen in de trein. Pas dan heb je een geldig vervoerbewijs voor je fiets. Het reserveren is nieuw, dus we houden daar rekening mee tijdens de pilot, bijvoorbeeld door samen met de reiziger alsnog een reservering te maken als hij dat vergeten is. Maar als de trein echt vol is, betekent dit dat je de trein moet verlaten. 9) Als ik mijn trein mis of als mijn trein bijvoorbeeld uitvalt. Wat moet ik dan doen?Dan maak je zelf een nieuwe fietsreservering via Treinwijzer of de andere kanalen van NS en meld je je oorspronkelijke reservering af, zodat een andere reiziger van de plaats gebruik kan maken. 10) Gaat het treinpersoneel hierop controleren?Ja, net zoals de controle op een geldig vervoersbewijs. Zonder fietsreservering is er geen sprake van een geldig vervoerbewijs voor de fiets. Het treinpersoneel zal controleren op de aanwezigheid van een vervoerbewijs, fietskaart en fietsreservering. 11) Geldt de verplichte reservering ook voor fietsen die gebruikt worden als hulpmiddel? En voor vouwfietsen?Reizigers met een hulpmiddel moeten hun hulpmiddelen ook verplicht aanmelden. Voordeel is dat ook deze reizigers zekerheid  krijgen: die hebben ze op dit moment namelijk nog niet.Vouwfietsen mogen nog steeds zonder reservering worden meegenomen.NB: Reizigers met een rolstoel vallen hierbuiten: zij hebben een aparte plek in de trein. 12) Geldt de reservering voor alle treinen? Ook in internationale treinen?De verplichting geldt in alle binnenlandse treinen. Voor internationale treinen waarin fietsen mee mogen worden genomen (IC Berlijn, IC Brussel) gold al een reserveringsplicht in de zomermaanden. 13) Hoeveel fietsen gaan er in de maanden juli tot en met september mee in de trein?NS heeft afgelopen jaar in de zomermaanden meer dan 50.000 fietsen per maand verwelkomd. 14) Is het aanmelden van een treinreis zonder fiets ook verplicht?Nee, aanmelden voor je treinreis is niet verplicht, wel aanbevolen. Zo wordt onze druktevoorspelling beter en help je andere reizigers. 15) Geldt dit ook bij andere spoorvervoerders?Voor reizigers die een fietsticket kopen bij een andere vervoerder geldt dat ze voor het gedeelte van de reis op een NS traject een reservering kunnen maken via Treinwijzer in de NS app of via NS.nl. 16) Hoe reserveert een reiziger zonder smartphone op het station een fietsreservering?Reserveren is ook mogelijk via onze Klantenservice (lokaal tarief) of aan de balie op het station. 17) Conducteurs hoeven op dit moment geen servicerondes te maken in de trein. Wordt er dan wel gecontroleerd op reserveringen?Er kan wel degelijk gecontroleerd worden in de trein. Door de coronacrisis mogen conducteurs zelf inschatten wanneer het nodig en verantwoord is. Daarnaast vindt de pilot plaats in de zomer, dan is een groot deel van Nederland gevaccineerd.

 

 

Op www.locov.nl (Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer) staat een zeer omvangrijke reactie op bovenstaande punten. De toon van de brief aan NS beschrijf ik als cynisch. Herhaaldelijk wordt gesteld dat de conculega's het vele malen beter doen dan de NS. 

 

Het advies dat het locov aan NS heeft gegeven luidt als volgt.

Wij adviseren u met klem af te zien van de pilot met verplichte fietsreservering.

In plaats daarvan adviseren wij u:

1. Het fietsticket per direct weer te verkopen via de kaartautomaat en hiermee niet te wachten tot 10 juli.

2. De vindbaarheid van het fietsbalkon in de reisinformatie te verbeteren en daarbij ook de actuele bezetting van elk fietsbalkon aan te geven.

3. Een pilot te doen met verbetering van de zichtbaarheid van het fietsbalkon op de buitenkant van het materieel, door een opvallende kleur op de zijkant van de trein ter plaatse van het fietsbalkon over de volledige hoogte van het materieel.

4. Structureel meer ruimte vrij te maken voor fietsen in nieuw materieel.

5. Te onderzoeken of ruimte voor fietsen in bestaand materieel beter kan worden benut door het toepassen van ophangconstructies en het verplaatsen van afvalbakken. Ook te onderzoeken of tijdens het zomerseizoen meer ruimte kan worden gemaakt voor fietsen door te werken met demonteerbare banken/klapstoeltjes. Wij doen hierbij een beroep op artikel 34 van de vervoerconcessie van het hoofdrailnet en vragen u dit onderzoek binnen een jaar af te ronden.

6. Het tarief van het fietsticket structureel te verlagen naar €5,60 en zo mogelijk nog verder te verlagen.

7. De OV-fiets via aanbiedingen aantrekkelijker maken voor fietstoeristen en het voor deze doelgroep ontwikkelen van een OV-fiets-plus met extra voorzieningen en extra service.

8. Via acties in de Spoordeelwinkel fietstoeristen stimuleren in de zomer buiten de spits te reizen.

 

In een eerdere post heb ik aangegeven dat NS de verplichte reservering waarschijnlijk toch gaat invoeren. Nu ik de brief heb gelezen denk ik toch dat de NS eieren voor zijn geld gaat kiezen.

Zou graag een bevestiging hiervan willen zien. 

Reputatie 7
Badge +3

In de plannen van NS zou het fietskaartje wel weer vanaf 10 juli in de automaat te koop zijn, dat is dan wel weer makkelijker. Maar door een reservering verplicht te stellen wordt er juist weer een drempel opgeworpen.

Reageer