beantwoord

Mag je met een E-ticket omrijden als je één overstap minder hoeft te maken?


  • Anonymous
  • 0 reacties
Het reisadvies van NS voor het traject tussen Rotterdam Alexander en Etten-Leur
vermeldt, dat je minstens 2 keer moet overstappen.
Mag je desondanks toch (weliswaar flink) omreizen met je e-ticket,
wanneer je slechts één keer hoeft over te stappen?
(Denk bijvoorbeeld aan reizigers met een functiebeperking)

icon

Beste antwoord door Pe_pe 10 mei 2015, 12:51

Een enkele reis in de vorm van een e-ticket is nou net een vervoerbewijs waarvoor die vraag eenvoudig te beantwoorden is met nee. Voor de meestvoorkomende abonnementen is dat discutabel.ReisrouteNS kent verschillende voorwaarden die niet allemaal dezelfde definitie van ‘reisroute’ aanhouden:Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (AVR-NS) Geldig vanaf 4 augustus 2014 (pdf)
Reisroute - Het NS-traject dat de NS Reisplanner u heeft geadviseerd voor een reis, (uitgezonderd reizen met een via station). Over het algemeen is dit de route waarlangs de bestemming (naar uw keuze) 1) het eerst wordt bereikt of 2) met de kortste reistijd wordt bereikt 3) met de minste overstappen wordt bereikt of 4) met de minste tariefeenheden wordt bereikt dan wel (indien van toepassing) het traject waarop conform uw Vervoerbewijs gereisd mag worden. De bovengenoemde keuzemogelijkheid geldt uitsluitend voor de door NS geëxploiteerde trajecten en treinen. Met betrekking tot trajecten waar andere vervoerders rijden geldt deze keuzemogelijkheid dus niet altijd.


De Productvoorwaarden Jaarabonnementen Consumenten (pdf) (OV Jaarabonnement, NS jaarabonnement of Jaartrajectabonnement), Voorwaarden e-ticket (pdf) en de Voorwaarden Enkele Reis en Retour (pdf) geven geen definitie van het begrip reisroute. De laatstgenoemde gebruikt het begrip wel:
1.1 De Enkele reis en het Retour zijn geldig op de aangegeven reisroute in alle treinen die staan vermeld in het overzicht ‘Acceptatie NS-vervoerbewijzen’ op www.ns.nl/voorwaarden en waarbij is aangegeven dat de Enkele Reis en het Retour daar geldig zijn.


Tot zover is er niets aan de hand. Op vrijwel alle vervoerbewijzen zijn echter tevens voorwaarden van toepassing die een andere definitie van het begrip reisroute geven:Productvoorwaarden Abonnementen Consumenten geldig vanaf april 2015 (pdf) (Altijd Vrij, Dal Vrij, Dal Voordeel, Weekend Vrij, Altijd Voordeel, Kids Vrij, Traject Vrij en Grensabonnement)
Reisroute: het NS-treintraject waarlangs de bestemming in reistijd het eerst wordt bereikt of met de kortste route (in tariefeenheden) wordt bereikt of met de minste overstappen wordt bereikt of het treintraject dat u op basis van uw vervoerbewijs mag afleggen.


Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement (pdf)
Reisroute: Het treintraject waarlangs de bestemming in reistijd het eerst wordt bereikt of met de kortste route (in tariefeenheden) wordt bereikt of met de minste overstappen wordt bereikt, tenzij u geen vrije routekeuze heeft.


Voorwaarden Reizen op Saldo (pdf)
Reisroute: Het NS-treintraject waarlangs de bestemming in reistijd het eerst wordt bereikt. Daarnaast is het toegestaan over een in tariefeenheden korter traject te reizen of over een traject waar minder behoeft te worden overgestapt. Met uitzondering van de in de jaardienstregeling vermelde gevallen geldt dat het vertrek- of bestemmingsstation niet voorbij mag worden gereisd.


Voorwaarden Geld terug bij vertraging bij NS (pdf)
Optimale reisroute: De route zoals aangegeven in de Reisplanner, die te raadplegen is via www.ns.nl, via telefonische reisinformatie of aan de servicebalie.


GeldigheidJe zou verwachten dat NS voor de verschillende voorwaarden een duidelijke hiërarchie had aangebracht, zodat duidelijk is welke voorwaarden voorrang hebben in geval van strijdigheid. Dat is het geval voor reizen op saldo, maar niet voor de abonnementen waarvoor de voorwaarden op dit punt strijdig zijn:Productvoorwaarden Abonnementen Consumenten geldig vanaf april 2015 (pdf)

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Op het Abonnement zijn de Productvoorwaarden Abonnementen Consumenten van toepassing. Als u reist, dan zijn in de relatie tussen u en de betreffende vervoerder de voorwaarden van de vervoerder met wie u reist van toepassing. De meeste vervoerders hanteren de Algemene Voorwaarden Openbaar Stads- en Streekvervoer. NS is zelf natuurlijk ook een vervoerder. De voorwaarden die NS hanteert als u reist met NS, staan in de Productvoorwaarden Abonnementen Consumenten en in de Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (AVR-NS).


Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement (pdf)
Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Op het Voordeelurenabonnement zijn de Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement van toepassing. Als u reist dan zijn in de relatie tussen u en de betreffende vervoerder de voorwaarden van de vervoerder met wie u reist van toepassing. De meeste vervoerders hanteren de Algemene Voorwaarden Openbaar Stads- en Streekvervoer.

NS is zelf ook een vervoerder. De voorwaarden die NS hanteert als u reist met NS, zijn de Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (AVR-NS). Voor het reizen op saldo bij NS hanteert NS, naast de AVR-NS, de voorwaarden reizen op saldo.


Voorwaarden Reizen op Saldo (pdf)
Op reizen met Reizen op saldo bij NS zijn de ‘Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en handbagage van de Nederlandse Spoorwegen’ (AVR-NS) van toepassing. Voor zover gereisd wordt met een andere openbaar vervoerder, zijn van toepassing de door de desbetreffende vervoerder kenbaar gemaakte algemene vervoervoorwaarden. De AVR-NS zijn alleen van toepassing in NS-treinen. De AVR-NS staan vermeld op www.ns.nl of zijn verkrijgbaar via 0900 – 202 11 63 (€ 0,10 p.m.).Op reizen met Reizen op saldo bij NS zijn naast de AVR-NS, tevens de hiernavolgende voorwaarden van toepassing. Voor zover deze voorwaarden bepalingen bevatten die afwijken van c.q. aanvullend zijn op de AVR-NS, hebben deze voorwaarden voorrang.


ConclusieAls je reist met een ‘nieuw’ abonnement of met een Voordeelurenabonnement zijn de productvoorwaarden wat de reisroute betreft in tegenspraak met de AVR-NS, waarbij onduidelijk is welk van beide definities geldt. Voor die vervoerbewijzen is de vraag van TS dus niet zomaar te beantwoorden. Merk bovendien op dat als voor deze vervoerbewijzen de definitie uit de productvoorwaarden geldt, er géén sprake is van het zogenaamde terugsteekverbod.Als je reist op saldo gaan de productvoorwaarden vóór op de AVR-NS en is het dus zonder meer toegestaan om van Rotterdam Alexander naar Etten-Leur te reizen via Zwolle zonder tussentijds opnieuw in te checken. Wel geldt bij Reizen op Saldo het zogenaamde terugsteekverbod.Als je reist met een e-ticket of Jaartrajectabonnement geldt de definitie uit de AVR-NS en is het dus verboden om van Rotterdam Alexander naar Etten-Leur te reizen via Zwolle zonder tussentijds opnieuw in te checken, respectievelijk een aanvullend vervoerbewijs aan te schaffen. Voor een OV Jaarabonnement of NS jaarabonnement is dat in theorie ook verboden, maar dat heeft geen praktische betekenis.Het is bovendien geen vanzelfsprekendheid dat voor alle toegestane reisroutes de regeling GTBV van toepassing is.
Bekijk origineel

12 reacties

Een enkele reis in de vorm van een e-ticket is nou net een vervoerbewijs waarvoor die vraag eenvoudig te beantwoorden is met nee. Voor de meestvoorkomende abonnementen is dat discutabel.

Reisroute


NS kent verschillende voorwaarden die niet allemaal dezelfde definitie van ‘reisroute’ aanhouden:

Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (AVR-NS) Geldig vanaf 4 augustus 2014 (pdf)
Reisroute - Het NS-traject dat de NS Reisplanner u heeft geadviseerd voor een reis, (uitgezonderd reizen met een via station). Over het algemeen is dit de route waarlangs de bestemming (naar uw keuze) 1) het eerst wordt bereikt of 2) met de kortste reistijd wordt bereikt 3) met de minste overstappen wordt bereikt of 4) met de minste tariefeenheden wordt bereikt dan wel (indien van toepassing) het traject waarop conform uw Vervoerbewijs gereisd mag worden. De bovengenoemde keuzemogelijkheid geldt uitsluitend voor de door NS geëxploiteerde trajecten en treinen. Met betrekking tot trajecten waar andere vervoerders rijden geldt deze keuzemogelijkheid dus niet altijd.

De Productvoorwaarden Jaarabonnementen Consumenten (pdf) (OV Jaarabonnement, NS jaarabonnement of Jaartrajectabonnement), Voorwaarden e-ticket (pdf) en de Voorwaarden Enkele Reis en Retour (pdf) geven geen definitie van het begrip reisroute. De laatstgenoemde gebruikt het begrip wel:
1.1 De Enkele reis en het Retour zijn geldig op de aangegeven reisroute in alle treinen die staan vermeld in het overzicht ‘Acceptatie NS-vervoerbewijzen’ op www.ns.nl/voorwaarden en waarbij is aangegeven dat de Enkele Reis en het Retour daar geldig zijn.

Tot zover is er niets aan de hand. Op vrijwel alle vervoerbewijzen zijn echter tevens voorwaarden van toepassing die een andere definitie van het begrip reisroute geven:

Productvoorwaarden Abonnementen Consumenten geldig vanaf april 2015 (pdf) (Altijd Vrij, Dal Vrij, Dal Voordeel, Weekend Vrij, Altijd Voordeel, Kids Vrij, Traject Vrij en Grensabonnement)
Reisroute: het NS-treintraject waarlangs de bestemming in reistijd het eerst wordt bereikt of met de kortste route (in tariefeenheden) wordt bereikt of met de minste overstappen wordt bereikt of het treintraject dat u op basis van uw vervoerbewijs mag afleggen.

Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement (pdf)
Reisroute: Het treintraject waarlangs de bestemming in reistijd het eerst wordt bereikt of met de kortste route (in tariefeenheden) wordt bereikt of met de minste overstappen wordt bereikt, tenzij u geen vrije routekeuze heeft.

Voorwaarden Reizen op Saldo (pdf)
Reisroute: Het NS-treintraject waarlangs de bestemming in reistijd het eerst wordt bereikt. Daarnaast is het toegestaan over een in tariefeenheden korter traject te reizen of over een traject waar minder behoeft te worden overgestapt. Met uitzondering van de in de jaardienstregeling vermelde gevallen geldt dat het vertrek- of bestemmingsstation niet voorbij mag worden gereisd.

Voorwaarden Geld terug bij vertraging bij NS (pdf)
Optimale reisroute: De route zoals aangegeven in de Reisplanner, die te raadplegen is via www.ns.nl, via telefonische reisinformatie of aan de servicebalie.

Geldigheid


Je zou verwachten dat NS voor de verschillende voorwaarden een duidelijke hiërarchie had aangebracht, zodat duidelijk is welke voorwaarden voorrang hebben in geval van strijdigheid. Dat is het geval voor reizen op saldo, maar niet voor de abonnementen waarvoor de voorwaarden op dit punt strijdig zijn:

Productvoorwaarden Abonnementen Consumenten geldig vanaf april 2015 (pdf)
Welke voorwaarden zijn van toepassing?
Op het Abonnement zijn de Productvoorwaarden Abonnementen Consumenten van toepassing. Als u reist, dan zijn in de relatie tussen u en de betreffende vervoerder de voorwaarden van de vervoerder met wie u reist van toepassing. De meeste vervoerders hanteren de Algemene Voorwaarden Openbaar Stads- en Streekvervoer. NS is zelf natuurlijk ook een vervoerder. De voorwaarden die NS hanteert als u reist met NS, staan in de Productvoorwaarden Abonnementen Consumenten en in de Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (AVR-NS).

Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement (pdf)
Welke voorwaarden zijn van toepassing?
Op het Voordeelurenabonnement zijn de Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement van toepassing. Als u reist dan zijn in de relatie tussen u en de betreffende vervoerder de voorwaarden van de vervoerder met wie u reist van toepassing. De meeste vervoerders hanteren de Algemene Voorwaarden Openbaar Stads- en Streekvervoer.
NS is zelf ook een vervoerder. De voorwaarden die NS hanteert als u reist met NS, zijn de Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (AVR-NS). Voor het reizen op saldo bij NS hanteert NS, naast de AVR-NS, de voorwaarden reizen op saldo.

Voorwaarden Reizen op Saldo (pdf)
Op reizen met Reizen op saldo bij NS zijn de ‘Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en handbagage van de Nederlandse Spoorwegen’ (AVR-NS) van toepassing. Voor zover gereisd wordt met een andere openbaar vervoerder, zijn van toepassing de door de desbetreffende vervoerder kenbaar gemaakte algemene vervoervoorwaarden. De AVR-NS zijn alleen van toepassing in NS-treinen. De AVR-NS staan vermeld op www.ns.nl of zijn verkrijgbaar via 0900 – 202 11 63 (€ 0,10 p.m.).Op reizen met Reizen op saldo bij NS zijn naast de AVR-NS, tevens de hiernavolgende voorwaarden van toepassing. Voor zover deze voorwaarden bepalingen bevatten die afwijken van c.q. aanvullend zijn op de AVR-NS, hebben deze voorwaarden voorrang.

Conclusie


Als je reist met een ‘nieuw’ abonnement of met een Voordeelurenabonnement zijn de productvoorwaarden wat de reisroute betreft in tegenspraak met de AVR-NS, waarbij onduidelijk is welk van beide definities geldt. Voor die vervoerbewijzen is de vraag van TS dus niet zomaar te beantwoorden. Merk bovendien op dat als voor deze vervoerbewijzen de definitie uit de productvoorwaarden geldt, er géén sprake is van het zogenaamde terugsteekverbod.

Als je reist op saldo gaan de productvoorwaarden vóór op de AVR-NS en is het dus zonder meer toegestaan om van Rotterdam Alexander naar Etten-Leur te reizen via Zwolle zonder tussentijds opnieuw in te checken. Wel geldt bij Reizen op Saldo het zogenaamde terugsteekverbod.

Als je reist met een e-ticket of Jaartrajectabonnement geldt de definitie uit de AVR-NS en is het dus verboden om van Rotterdam Alexander naar Etten-Leur te reizen via Zwolle zonder tussentijds opnieuw in te checken, respectievelijk een aanvullend vervoerbewijs aan te schaffen. Voor een OV Jaarabonnement of NS jaarabonnement is dat in theorie ook verboden, maar dat heeft geen praktische betekenis.

Het is bovendien geen vanzelfsprekendheid dat voor alle toegestane reisroutes de regeling GTBV van toepassing is.
Reputatie 6
Badge +2
Als je reist met een ‘nieuw’ abonnement of met een Voordeelurenabonnement zijn de productvoorwaarden wat de reisroute betreft in tegenspraak met de AVR-NS, waarbij onduidelijk is welk van beide definities geldt.
Ik denk dat bijzondere voorwaarden voor een deelterrein, voor zover deze voorwaarden bepalingen bevatten die afwijken van c.q. aanvullend zijn op de algemene voorwaarden, voorrang hebben (althans, als het doelbewuste verschillen zijn, en geen slordigheden), anders zouden die verschilpunten geen zin hebben.
Reputatie 6
Badge +2
Update: http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/nieuwe-portfolio/nsr-voorwaarden-abonnementen-consumenten---april-2015.pdf (Productvoorwaarden Abonnementen Consumenten geldig vanaf april 2015, betreffen Altijd Vrij, Dal Vrij, Dal Voordeel, Weekend Vrij, Altijd Voordeel, Kids Vrij, Traject Vrij en Grensabonnement) is vervangen door http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/nieuwe-portfolio/22241-spdf-nsr-voorwaarden-abonnementen-consumenten-a4_v2.pdf (Productvoorwaarden Abonnementen Consumenten geldig vanaf juni 2015, met OV Vrij erbij). De twee aangehaalde teksten zijn niet veranderd.
De relevante wijziging is dat ook het abonnement OV Vrij onder de laatstgenoemde voorwaarden valt.
Reputatie 6
Badge +2
Ik zie nu dat het begrip reisroute in de AVR (zoals boven aangehaald) daar alleen van belang is bij vertraging e.d. Voor het bepalen of een route is toegestaan staat er alleen: "Als u met gebruik van uw OV-chipkaart reist richting het station waar u heeft ingecheckt, checkt u tussentijds uit en weer in. Dit houdt in dat u niet zonder eerst uit te checken en weer in te checken terug kunt keren naar het station waarvan u uw reis begon". Dat is dus soepeler, en geldt bovendien niet voor een eenmalige chipkaart (bijvoorbeeld in het geval dat die een dagkaart is), want die valt niet onder het begrip OV-chipkaart.
Per juni 2016 zijn er nieuwe versies van de Productvoorwaarden Abonnementen consumenten, de Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement en de Productvoorwaarden Jaarabonnementen Consumenten. De definities van het begrip reisroute zijn in de eerste twee onveranderd en blijven dus strijdig met de AVR-NS. In de laatstgenoemde wordt het begrip reisroute onveranderd niet genoemd.
Reputatie 3
Nu vinden veel mensen op dit forum het leuk om dit uit te zoeken, maar....

-is het niet van de zotte dat er op http://www.ns.nl/voorwaarden.html 14 verschillende voorwaarden staan
-dat de definities tegenstrijdig of ontbrekend zijn - ook in de nieuwe versies ondanks de terugmeldingen hierboven
-dat bv de verwijzing naar "acceptatie NS-vervoerbewijzen" in de "Voorwaarden enkele reis en retour" niet (meer?) te vinden is op de aldaar genoemde URL
-dat er in definities verwezen wordt naar reisplanners waarvan de resultaten met de tijd kunnen veranderen en daardoor lastig controleerbaar zijn

En ik vermoed dat er nog steeds treinreizigers en HCs zijn die geen studie rechten hebben gedaan.
Reputatie 7
Badge +3
Niet verbazingwekkend. Bij NS kennen ze de definitie van 'vertrektijd' ook niet. 😃
Nogmaals de vraag:

Mag je (weliswaar flink) omreizen met je e-ticket,wanneer je niet twee,
maar slechts één keer hoeft over te stappen?
Nogmaals de vraag:

Mag je (weliswaar flink) omreizen met je e-ticket,wanneer je niet twee,
maar slechts één keer hoeft over te stappen?


Zoals mijn collega Klaas-Jan ook aangeeft in het andere topic dat je in je bericht hebt geplaatst: de reisplanner is leidend. Wanneer je het vertrek- en aankomststation invult mag je die route met een e-ticket reizen. Staat de route met deze ene overstap er ook in, dan mag dat. Je geeft aan dat dit wellicht prettiger kan zijn voor reizigers met een functiebeperking en ik begrijp je punt, maar hiervoor kunnen zij contact opnemen met Assistentieverlening via het telefoonnummer 030-2357822.

@Laura NS

Als je antwoord klopt, ga je dan nu ook de Productvoorwaarden Abonnementen Consumenten, de Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement en de Voorwaarden Reizen op Saldo eindelijk eens laten corrigeren?
Reputatie 6
Badge +2
Per juni 2016 zijn er nieuwe versies van (..) de Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement
De opgegeven "veranderingen ten opzichte van de vorige versie" zijn gekopieerd uit de vorige versie (van augustus 2015)!

Reageer