beantwoord

Geplande werkzaamheden Zwolle tijdens TT AssenToon eerste bericht

81 reacties

Reputatie 5

@ iMark
Zoals je kunt lezen in mijn vorige reactie, denk ik inderdaad dat NS/ProRail vóór het formeel opdrachtgeven aan Struktonhadden kunnen weten dat de Moto GP/TT Assen 2018 op 01 juli
zou worden verreden.
Of en hoe er gecommuniceerd is weet ik niet en daar ga ik verder ook geen energie aan verspillen (het gaat toch immers niets meer aan de realiteit veranderen).
Maar als jij het belangrijk vindt het naadje van de kous te weten: be my guest...

Ook voordat de opdracht formeel wordt gegund aan een partij zit er een hoop planning aan vooraf, waar Prorail dan ook al lang mee bezig is. Zomervakantie 2017 iets veranderen is zelfs dan te laat.
@TT2018 Ik begrijp dat dit voor jullie ontzettend ongelukkig uitkomt. Helaas kan ik niet veel meer toevoegen dan dat wat mijn collega Jouke al heeft aangegeven. Heb je ook al contact gehad met de organisatie van de TT en ProRail?
Reputatie 7
Badge +3
@ iMark
Zoals je kunt lezen in mijn vorige reactie, denk ik inderdaad dat NS/ProRail vóór het formeel opdrachtgeven aan Struktonhadden kunnen weten dat de Moto GP/TT Assen 2018 op 01 juli
zou worden verreden.
Of en hoe er gecommuniceerd is weet ik niet en daar ga ik verder ook geen energie aan verspillen (het gaat toch immers niets meer aan de realiteit veranderen).
Maar als jij het belangrijk vindt het naadje van de kous te weten: be my guest...

Waar het mij om gaat is dat je dit topic bent begonnen door te suggereren dat de ongelukkige planning te wijten valt aan ProRail. Het moge duidelijk zijn dat waar twee partijen activiteiten plannen er twee schuld hebben. Maar een belangrijk puzzelstukje in de waarheidsvinding is in dit geval de wijziging in de planning van de TT zelf. Ik ben van mening dat je de schuld van dit planningsfiasco veel te gemakkelijk bij ProRail (en NS) legt terwijl er zeer grote vraagtekens gezet kunnen worden bij de handelswijze van de TT-organisatie. Je probeert het naadje van de kous te weten te komen van ProRail en NS maar laat vervolgens na om feitenonderzoek te doen bij de TT-organisatie. Ik vind dat raar.

De basisvraag blijft wanneer de TT-organisatie de wijziging in de planning heeft gemeld aan de spoorsector. In juli 2017 was er een voornemen tot wijziging. Later in het jaar is de wijziging gepland. Maar heeft de TT-organisatie überhaupt contact gehad met de spoorsector alvorens de planning te concretiseren? Waarschijnlijk was één telefoontje met NS of ProRail voldoende geweest om te weten te komen dat er in het nieuw gekozen weekend grote werkzaamheden waren gepland.

Er mag (en moet) kritiek op NS en ProRail geleverd kunnen worden. Maar die kritiek moet wel redelijk en op feiten gebaseerd zijn. Vooralsnog leg ik de schuld van het planningsfiasco in eerste instantie bij de TT-organisatie zelf. Tenzij er stukken zijn dat de TT-organisatie zeer tijdig NS en ProRail heeft ingelicht. Daar heb ik zo mijn twijfels over.......
Reputatie 1
@ Miriam NS
@ RSD
@ iMark
Helaas kan ik het maar deels eens zijn met jullie redenaties.
Mijn conclusies zijn derhalve niet in overeenstemming met die van jullie.
Zoals ik al een aantal malen eerder heb aangegeven gaan noch wij, noch NS/ProRail en Dorna/TT Assen in deze “schuld-discussie” hun 100% gelijk halen.
Ik ga er in ieder geval geen verdere energie meer aan verspillen...

@ Miriam NS
Sorry voor het “drammen”, maar waar moet ik nu zijn om formeel het 01-juli-vervoers-probleem bij NS aan te kaarten?
Daarnaast zou ik toch graag willen weten:
- of er nog gekeken wordt naar de 01 juli trein (1426) vertrek 06:00 uur van Rotterdam CS, die planmatig 35 minuten gaat stilstaan in Leiden C?
- het lijkt er op dat deze trein - met daarna de overstaptrein (1823) naar Kampen Z, daarna de snelbus naar Meppel en tot slot trein (700725) naar Assen - de enige mogelijkheid is voor reizigers uit West-Nederland en ook ZuidWest-Nederland (=alles ten zuiden van Utrecht), om tijdig in Assen te komen. Realiseert NS zich dat deze trein dus meer dan waanzinnig vol zal zitten? En dat er om die stortvloed van reizigers te kunnen vervoeren er een zeer groot aantal snelbussen gereed moeten staan in Kampen Z?
Reputatie 7
Badge +3
@TT2018
Ik blijf het nogal merkwaardig vinden dat je geen navraag hebt gedaan of gaat doen bij de TT-organisatie over de communicatie rond het verschuiven in het jaar van het TT-weekend. In dit soort gevallen is het zoeken naar de oorzaak van een probleem interessant omdat ervan geleerd kan worden. Dat levert geen oplossingen voor dit jaar maar wellicht wel voor volgende edities. Wanneer de TT-organisatie steken heeft laten vallen dan moet dat benoemd worden. Net zo goed als kritiek op NS en ProRail mogelijk moet zijn.
Sorry voor het “drammen”, maar waar moet ik nu zijn om formeel
het 01-juli-vervoers-probleem bij NS aan te kaarten?

Als je het hier in de community aankaart, is er een kans dat het door de NS wordt opgepakt.

Tip: Hou het concreet en kort en geef precies door aan NS bijsturing, welke trein
je normaal zou pakken, als er géén werkzaamheden zouden zijn, @TT2018

https://community.ns.nl/werkzaamheden-en-evenementen-54/veteranendag-ns-laat-extra-vroege-sprinter-rijden-tijdens-werkzaamheden-in-zwolle-49230
Reputatie 5
Badge

Dit antwoord kreeg ik toen ik de vraag stelde via Facebook.
Reputatie 7
Badge +3
Conclusie: de TT-organsatie heeft geen rekening gehouden met de aangekondigde werkzaamheden van ProRail bij het verschuiven van het TT-weekend. Maar dat zullen ze niet met zoveel woorden toegeven.

Ik raad alle TT-gangers dan ook aan om niet te klagen bij NS of ProRail maar rechtstreeks contact op te nemen met de TT-organisatie.
Reputatie 5

Dit antwoord kreeg ik toen ik de vraag stelde via Facebook.

Inderdaad zoals ik al zei, werkzaamheden waren eerder definitief ingepland en met deze planning had Prorail rekening gehouden met een TT evenement in het laatste weekend van juni. Maar TT heeft zelf besloten dit een weel op te schuiven en daarbij geen rekening gehouden met de al bestaande planning van Prorail. En wat krijg je dan? Mensen die komen klagen bij NS terwijl de fout gewoon voor de volle 100% bij TT ligt.
Reputatie 1
@ allen
Het was niet mijn idee om dit topic te laten verworden tot een schuldvraag-topic.
Mijn bedoeling was helder te maken dat de werkzaamheden van/naar/via Zwolle qua planning erg ongelukkig uitpakken, zodat NS PASSENDE maatregelen kan treffen.
Zoals ik nu begrijp uit het facebook-bericht van TT circuit Assen zijn de werkzaamheden reeds 1,5 jaar geleden ingepland. Daarbij werd kennelijk door NS/ProRail uitgegaan van de oude gewoonte dat de TT werd verreden in het laatste weekend van juni, waarbij de MotoGP altijd op zaterdag werd verreden.
Dat laatste is in 2016 gewijzigd naar de zondag (dus naar de laatste zondag in juni)
Ook in 2018 zal de MotoGP op zondag worden verreden en wel op 01 juli. Dat is inderdaad anders dan voorheen.
Of Dorna/TT Assen deze datum wel of niet naar NS/ProRail hebben gecommuniceerd is vervolgens volkomen irrelevant gezien de 1,5 jaars-planningstijdlijn van NS/ProRail.
Wel ben ik met jullie eens dat (gegeven de lange en starre 1,5 jaars-planning van NS/ProRail) de verwachte vervoers-problemen hadden kunnen worden voorkomen als Dorna/TT Assen de MotoGP op de laatste zondag van juni had gehandhaafd.
TT Assen maakt zich er bovendien wel erg met een Jantje-van-Leiden vanaf als ze schrijven dat “...reizigers naar het noorden met enige vertraging op de plek van bestemming komen. U kunt dus altijd met het openbaar vervoer het circuit bereiken”.
Dat werd ook nooit bestreden (zeker niet door mij).
Punt is alleen (en daar draait het hele topic om) dat het nagenoeg onmogelijk is OP TIJD in Assen te komen. Slechts 1 trein voor het hele Westen en ZuidWesten van Nederland.
En daarbovenop nog een aantal snelbussen waarvan de NS zegt “de exacte aantallen weet ik helaas niet. Er is mij echter verzekerd dat het aantal in verhouding tot een normaal weekend met werkzaamheden hoger zal liggen”.

Het zou fijn zijn als NS zich realiseert dat we afstevenen op een enorm vervoersprobleem op 01 juli en daar passende aktie op neemt.
Wie daarbij de “schuldige” is, is niet relevant.
Net zo min is de schuldvraag relevant in het geval van de “Veteranendag 2018” (die overigens in hetzelfde weekend valt als de TT Assen...) en waar NS passende aktie lijkt te hebben genomen.
Belangrijk daarbij is wel om je te realiseren dat de vervoersproblematiek rondom de Veteranendag op zaterdag 30 juni, vele malen minder impact zal hebben dan die rondom de TT Assen op zondag 01 juli.

Nogmaals mijn vraag: hoe kan ik dit probleem nu formeel neerleggen bij NS? (of is dit forum echt de enige mogelijkheid?)
Reputatie 7
Badge +3
En daarbovenop nog een aantal snelbussen waarvan de NS zegt “de exacte aantallen weet ik helaas niet. Er is mij echter verzekerd dat het aantal in verhouding tot een normaal weekend met werkzaamheden hoger zal liggen”.
Die aantallen zal NS wel weten want in onderstaand artikel wordt gesproken van 200 bussen tijdens de spits, in de weekenden 150 en op rustige uren 125
http://www.lc.nl/friesland/Station-Zwolle-twee-weken-dicht-NS-zet-200-bussen-in-23272923.html

Ik ken de aantallen die in een normaal weekend met werkzaamheden worden ingezet niet, maar dit lijkt me best veel bussen.

Blijft natuurlijk het feit dat door businzet de reis langer duurt en en er geen vroegere trein naar Kampen Zuid is.
Vanuit Rotterdam kun je wel vroeger de trein pakken (er gaat ieder uur een nachttrein), alleen is er eerder dan de al genoemde overstap geen trein naar Kampen Zuid.
Problematiek rondom dit weekend is zeker bekend binnen NS aangezien er ook binnen de NS veel fervente motorrijders zijn die de TT bezoeken. Er waren dus ook veel collega's binnen NS die aandacht hiervoor gevraagd hebben i.v.m. de werkzaamheden in Zwolle.

Laten we hopen dat het allemaal gestroomlijnd loopt, de bussen er op tijd zijn en in de gewenste aantallen. In dit geval is de NS ook afhankelijk van de ingehuurde bus maatschappijen en de chauffeurs.
Reputatie 7
Badge +3
@TT2018
Ik vraag me af of er wel zoveel mensen op de dag zelf met de trein naar Assen gaan. De meesten zullen er toch een weekendje van maken en sowieso komt het merendeel met de auto of de motor. .
Ik vraag me af of er wel zoveel mensen op de dag zelf met de trein naar Assen gaan. De meesten zullen er toch een weekendje van maken en sowieso komt het merendeel met de auto of de motor.
Nou NS, kom er maar in... Hoeveel reizigers zijn er vorig jaar tijdens de TT uitgecheckt in Assen 😉
Op zondag 25 juni 2017 waren er 105.000 bezoekers voor de TT Assen
Het circuit biedt parkeergelegenheid aan ca. 23.000 auto’s en 25.000 motoren.
Het aantal bezoekers dat afgelopen per trein komt ligt dan tussen de 0 en 57.000 reizigers.
...

@ Miriam NS
Sorry voor het “drammen”, maar waar moet ik nu zijn om formeel het 01-juli-vervoers-probleem bij NS aan te kaarten?

Hier moet je zijn,
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat
Is wel een "tussenpost"maar als je met een goed/redelijk verhaal komt sturen ze het verder, misschien
Directie Openbaar Vervoer en Sppor!
Problematiek rondom dit weekend is zeker bekend binnen NS aangezien er ook binnen de NS veel fervente motorrijders zijn die de TT bezoeken. Er waren dus ook veel collega's binnen NS die aandacht hiervoor gevraagd hebben i.v.m. de werkzaamheden in Zwolle.

Laten we hopen dat het allemaal gestroomlijnd loopt, de bussen er op tijd zijn en in de gewenste aantallen. In dit geval is de NS ook afhankelijk van de ingehuurde bus maatschappijen en de chauffeurs.


Volgens mij JBa worden die bussen ingehuurd door de NS, zijn ze niet alleen afhankelijk maar ook verantwoordelijk!
Problematiek rondom dit weekend is zeker bekend binnen NS aangezien er ook binnen de NS veel fervente motorrijders zijn die de TT bezoeken. Er waren dus ook veel collega's binnen NS die aandacht hiervoor gevraagd hebben i.v.m. de werkzaamheden in Zwolle.

Laten we hopen dat het allemaal gestroomlijnd loopt, de bussen er op tijd zijn en in de gewenste aantallen. In dit geval is de NS ook afhankelijk van de ingehuurde bus maatschappijen en de chauffeurs.


Op mijn werk zegen ze hoop is uitgestelde teleurstelling. Als ik dit topic zo lees zou ik op 1 juli maar met de auto of motor gaan. Het OV lijkt mij geen verstandige optie. Waarom kan/wil NS hierin niet duidelijk zijn. Het is toch allang bekend hoeveel bussen er besteld zijn en het is ook bekend hoeveel mensen er vorig jaar 's-ochtends hebben uitgecheckt in Assen. Overigens ben ik het wel met IMark eens dat het probleem eerder veroorzaakt is door de TT organisatie dan door de NS/Prorail.
Reputatie 1
@ josieh
Dank voor de tip!
Ik ga een mail sturen naar de directeur van Openbaar Vervoer en Spoor/aansturing NS en ProRail van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Mogelijk dat die, als toezichthouder op de concessies van NS en ProRail, druk kan uitoefenen op NS om te zorgen dat er vroeger/eerder openbaar vervoer gaat rijden op 01 juli en dat er meer dan voldoende snelbussen gereed zullen staan om de grote stroom TT-gangers adequaat langs Zwolle te transporteren.
Uitgangspunt daarbij moet zijn dat verreweg de meeste reizigers zullen willen (moeten, willen ze op tijd zijn voor de races) aankomen op station Assen vóór 10:00 uur.
Als Assenaar en als direct betrokkene bij de TT heb ik de volgende vraag voor de NS-moderatoren hier: kunnen jullie aangeven wat jullie hebben gedaan om onze buitenlandse (voornamelijk Engels en Duits, beetje Frans) gasten te informeren?
Op onze website staan deze werkzaamheden aangekondigd, net als iedere Nederlander zal een buitenlandse gast via de Reisplanner kunnen vinden dat er dan werkzaamheden zijn en dat er vervangend busvervoer wordt ingezet.

Als Assenaar en als direct betrokkene bij de TT heb ik de volgende vraag voor de NS-moderatoren hier: kunnen jullie aangeven wat jullie hebben gedaan om onze buitenlandse (voornamelijk Engels en Duits, beetje Frans) gasten te informeren?Vind je dit niet eigenlijk een taak van de TT organisatie zelf ??? Als organisatie van een evenement als de TT zou ik verwachten dat deze melding maakt van deze omvangrijke werkzaamheden en dat dan in de talen doet van de te verwachten bezoekers.

Als ik ergens naar een groot evenement ga en er bv vlak voor het evenementen terrein een wegafsluiting is waardoor ik bv vanaf een andere zijde moet aanrijden met de auto dan verwacht ik dat de organisatie dat op hun site kenbaar maakt, zeker als mensen voor zo'n evenement van verre komen en dus niet op de hoogte zijn van de omrij routes.


Die is wel heel makkelijk. Typisch NS. Verantwoordelijkheid afschuiven. Omgekeerde wereld, niet de veroorzaker van de vertraging maar diegene die er last van heeft is verantwoordelijk voor de communicatie.....
Stel dat RWS dat op die manier zou doen. Pech als je in de wegwerkzaamheden terecht komt. Eigen schuld. Moet je iedere ochtend maar inloggen op de website van RWS.
... dacht dat het in dit topic hoorde, maar vergis me.
Reputatie 7
Badge +3
Ik verbaas me oprecht over het gemak waarmee de TT-organisatie iedere verantwoordelijkheid omtrent de bereikbaarheid van hun evenement uit de weg lijkt te gaan. Zo staat er op de pagina over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer helemaal niets over de werkzaamheden aan het spoor.

Dan doen ze het op de website van de veteranendag beter, al geven ze niet Zwolle aan.


https://www.veteranendag.nl/bereikbaarheid-den-haag-op-30-juni/Die is wel heel makkelijk. Typisch NS. Verantwoordelijkheid afschuiven. Omgekeerde wereld, niet de veroorzaker van de vertraging maar diegene die er last van heeft is verantwoordelijk voor de communicatie.....
Stel dat RWS dat op die manier zou doen. Pech als je in de wegwerkzaamheden terecht komt. Eigen schuld. Moet je iedere ochtend maar inloggen op de website van RWS.

Maar NS is niet de veroorzaker hiervan, deze werkzaamheden worden gepland door Prorail en de NS moet hierdoor alternatief vervoer gaan verzorgen. Dit is geen verantwoording afschuiven want door alternatief vervoer aan te bieden neemt de NS verantwoording.

De organisatie van de TT zou haar bezoekers hier dus op kunnen attenderen, zou alleen maar fatsoen zijn als zo'n organisatie dat doet richting zijn klanten, de TT bezoekers.

En RWS wat doet die dan om te voorkomen dat ik opeens met wegwerkzaamheden te maken krijg ?? Deze zoekt de media op en dat doet Prorail.NS in deze ook. RWS doet ook niet meer dan dat.

Reageer