SARS-CoV-2 en treintarieven. Reizen als het alleen nodig is?


Reputatie 6

Wordt het niet tijd om het aanbod van treinkaartjes en tarieven in deze tijd volledig op de schop te gooien? De afgelopen jaren zijn er nogal wat producten op de markt gekomen om reizigers de trein in te lokken. En nu er een 'lockdown' is blijkt maar weer dat het buisenessmodel van goedkope kaartjes een risicovolle onderneming met grote gevolgen lijkt te zijn. Treinen vullen met studenten, ouderen, kinderen, weekend- en dalvrij, etc., etc. tegen spotprijzen hebben door een overvloed aan mensen de trein tot een Kruidvat gemaakt. Dus ook de Kruidvattickets zijn evenals de combinaties die aangeboden worden in het blad Spoor in deze crisistijd onwenselijke producten. Met de aankomende spoedwet voor het komende jaar is het misschien verstandig om gedurende de intelligente lockdown reizigers te laten betalen op basis van de afgelegde kilometers. Het FB groepsretour is enige tijd terug al in de ban gedaan. Wat let de NS om bijvoorbeeld kidsvrij in de ban te doen? Als oudere kun je helemaal tegen afbraaktarieven reizen??? De 1e klas is 70% duurder is vaak het argument, maar laten we eerlijk zijn. Dat is echt niet het geval. Zelf betaalde ik als forens nog geen 100 euro in de maand om dalvrij in de 1e klas te kunnen treinen naar believen. Wil de NS de bezetting in de trein omlaag brengen om het virus tegen te gaan, dan lijkt het mij raadzaam om al die spotgoedkope reisopties te beperken. De druk op het personeel om te handhaven zal dan afnemen en dat lijkt mij gezien de omstandigheden een prima idee. Opsporingsambtenaren kunnen in deze tijd niet voldoen aan de voorgeschreven trainingen als het om het toepassen van geweldsmiddelen gaat. Dat ze straks wel de beschikking krijgen over een knuppel om het komende jaar te handhaven kan verkeerd uitpakken als reizigers met zéér goedkope kaartjes op hun strepen blijven staan. En verders. Geen idee wat grote bedrijven betalen om hun personeel met het OV te laten reizen, ook daar zal vast het één en ander mogelijk zijn om de bezettingsgraad omlaag te brengen. Dus pas de tarieven zo aan dat de reizende klant grotendeels de kosten voor het reizen zal betalen. En als de beperkingen en de spoedwet afgeschaft zijn, het virus geen risico meer is, kijk dan naar eventuele mogelijkheden om het OV weer aantrekkelijk te maken.


114 reacties

Nu wordt er weer geroepen dat de vervoerders zich meer als ondernemers moeten gedragen. Het verstand staat erbij stil. De vervoerders zijn met handen en voeten gebonden aan afspraken en protocollen.

Protocollen die OV-bedrijven en vakbonden zelf hebben opgesteld.

Een protocol als https://www.ov-nl.nl/wp-content/uploads/sites/5/2020/03/Protocol-verantwoord-reizen-met-openbaar-vervoer.pdf is gepubliceerd door de Rijksoverheid. Weliswaar in overleg met de sector maar de Rijksoverheid is en blijft verantwoordelijk voor dergelijke protocollen.

Er is een verschil tussen wie het heeft opgesteld en wie het heeft gepubliceerd. NS doet nu niets anders dan zich verschuilen achter de overheid en dat blijft zo zolang de overheid maar klakkeloos belastinggeld overmaakt. Dat zouden ze in de horeca ook wel willen.

Daarnaast zie je dat vervoerders en hun personeel ook nog eens vertikken om de in het protocol afgesproken mondkapjesplicht te handhaven en daardoor verdere openstelling van het OV blokkeren.

Het maar doorbetalen van het OV door de overheid is het grote probleem waardoor het OV zelf rustig achterover blijft zitten. Pas als de overheid daar mee stopt zal men in beweging komen.

 

Reputatie 7
Badge +3

Ik kreeg vanmiddag 2x de volgende melding via de NSapp: dienstregeling in Nationaal belang. Benieuwd wat ze daarmee bedoelen verder gekeken op de app.

Daar bedoelen ze mee dat de overheid alle kosten moet betalen. Het draait bij NS op dit moment alleen maar om subsidie binnen harken.

Ik verlaat deze discussie. Tegen zoveel vooringenomenheid en ongefundeerde stemmingmakerij is geen kruid gewassen.

Reputatie 7

Nu wordt er weer geroepen dat de vervoerders zich meer als ondernemers moeten gedragen. Het verstand staat erbij stil. De vervoerders zijn met handen en voeten gebonden aan afspraken en protocollen.

Protocollen die OV-bedrijven en vakbonden zelf hebben opgesteld.

Een protocol als https://www.ov-nl.nl/wp-content/uploads/sites/5/2020/03/Protocol-verantwoord-reizen-met-openbaar-vervoer.pdf is gepubliceerd door de Rijksoverheid. Weliswaar in overleg met de sector maar de Rijksoverheid is en blijft verantwoordelijk voor dergelijke protocollen.

 

Onjuist. De sectoren zijn zelf verantwoordelijk voor protocollen (opstelling, gebruik en handhaving).

Reputatie 7
Badge +3

Ik maak nog even een uitzondering door nog iets te schrijven in dit topic.

@BrunoEst  We zijn het niet eens. Natuurlijk is de Rijksoverheid eindverantwoordelijk. Het betreft hier de volksgezondheid en daar is de Rijksoverheid voor verantwoordelijk. Wanneer de vervoerders niet goed handhaven of dat de maatregelen onbedoelde effecten hebben zal de Rijksoverheid moeten ingrijpen.

Sommigen zijn van mening dat de vervoerders zich verschuilen achter de overheid. Dat lijkt me een misvatting omdat de verantwoordelijkheden nu eenmaal zo liggen.

Reputatie 7

Ik maak nog even een uitzondering door nog iets te schrijven in dit topic.

Een uitzondering voor mij ? Nu heb jij mij, bizar genoeg, al wel uitgemaakt voor een hond die bij een boom staat te blaffen, maar je kunt mij toch niet ook betichten van vooringenomenheid en stemmingmakerij.

 

   @ BrunoEst  We zijn het niet eens.

Je kunt een verschillende mening hebben maar over feiten valt weinig te twisten. Feiten kun je wel achterhouden, verdoezelen, verdraaien, niet willen zien etc.

Je stelt dat de Rijksoverheid verantwoordelijk is en blijft voor de protocollen. Dat is feitelijk onjuist en je geeft daarmee nogmaals aan dat je niet goed doorhebt hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn (zie ook troebele besluitvorming). Mogelijk heb je nogal wat moeite met de rol die is weggelegd voor de eigen verantwoordelijkheid.

 

    Sommigen zijn van mening dat de vervoerders zich verschuilen achter de overheid. Dat        lijkt me een misvatting omdat de verantwoordelijkheden nu eenmaal zo liggen.

Dat lijkt vanuit jouw perspectief misschien een misvatting maar dat is het dus niet. Meen in dit topic in voldoende mate te hebben aangetoond dat sectoren zelf keuzes maken. Daar hoeft niets mis mee te zijn maar doe achteraf niet alsof het niet zo is.

Samen tegen het virus, nietwaar ?

 

Je vergeet daarbij echter voor het gemak en omdat het jouw uitkomt te vermelden dat elk protocol instemming behoeft van de regering, zonder instemming mag het protocol niet worden uitgevoerd.

Derhalve komen de maatregelen uiteindelijk alleen tot stand met een akkoord van de regering, die dus feitelijk bepalen wat wel en wat niet mag.

Reputatie 7

Je vergeet daarbij echter voor het gemak en omdat het jouw uitkomt te vermelden dat elk protocol instemming behoeft van de regering, zonder instemming mag het protocol niet worden uitgevoerd.

 

Welk belang wordt mij nu weer toegedicht ? Hoezo komt mij dat uit ?

Reputatie 6

Jemig de peemig,

Wat een gezelligheid die weer de kop op steekt. 😍

Verdeel en heers? Mijn handen was ik met een prima zeep in onschuld. 

Hier op het forum is het meer verdwijn en rot op.

Als pasen en kerst op één dag vallen, sla ik Pinksteren over...

Reputatie 7
Badge +3

De werkzaamheden conform de protocollen van de verschillende sectoren worden uitgevoerd nadat instemming voor de protocollen is verleend door de Rijksoverheid. Het gaat immers om de volksgezondheid en dan ligt de eindverantwoordelijkheid bij de Rijksoverheid. Dat is ook volkomen logisch want iedereen zal naar de Rijksoverheid wijzen wanneer het aantal besmettingen zou oplopen.

Dus als je als sectorwilt dat maatregelen versoepeld worden dan is dat het adres om bij aan te kloppen. Dat kunnen mensen als @BrunoEst een vervelende constatering vinden maar het wordt er niet minder waar door. Het OV, de horeca, het onderwijs etc zullen met de Rijksoverheid moeten overleggen als ze versoepeling van de maatregelen/protocollen willen. Men kan niet zomaar op eigen houtje versoepelingen doorvoeren. 

 

Reputatie 7

Je vergeet daarbij echter voor het gemak en omdat het jouw uitkomt te vermelden dat elk protocol instemming behoeft van de regering, zonder instemming mag het protocol niet worden uitgevoerd.

Derhalve komen de maatregelen uiteindelijk alleen tot stand met een akkoord van de regering, die dus feitelijk bepalen wat wel en wat niet mag.

 

Onjuist. De overheid stelt geen protocollen vast, accordeert geen protocollen en verleent ook geen goedkeuring aan protocollen.

Het OV-protocol is/wordt in de gezamenlijkheid van het NOVB uitgewerkt en vastgesteld. Dat @Jeroen maar blijft denken dat zijn werkgever daarbij geen inbreng heeft (gehad) komt wel een beetje vreemd over.

Alleen samen krijgen/houden wij corona onder controle, nietwaar ?

 

 

Reputatie 7

De werkzaamheden conform de protocollen van de verschillende sectoren worden uitgevoerd nadat instemming voor de protocollen is verleend door de Rijksoverheid. Het gaat immers om de volksgezondheid en dan ligt de eindverantwoordelijkheid bij de Rijksoverheid. Dat is ook volkomen logisch want iedereen zal naar de Rijksoverheid wijzen wanneer het aantal besmettingen zou oplopen.

Dus als je als sectorwilt dat maatregelen versoepeld worden dan is dat het adres om bij aan te kloppen. Dat kunnen mensen als @BrunoEst een vervelende constatering vinden maar het wordt er niet minder waar door. Het OV, de horeca, het onderwijs etc zullen met de Rijksoverheid moeten overleggen als ze versoepeling van de maatregelen/protocollen willen. Men kan niet zomaar op eigen houtje versoepelingen doorvoeren. 

 

Klinkt beter en is bijna goed @iMark 

De uitvoering van een protocol behoeft geen instemming (wat dat ook zijn moge) van de overheid. Het hebben van een protocol is zelfs geen verplichting.

Ter bescherming van de volksgezondheid bedient de overheid zich m.n. van noodverordeningen. Dat onderscheid dien je wel te maken en in de gaten te houden.

Bij gewenste versoepelingen van maatregelen dient initiatief genomen te worden. Het in overleg treden is daarbij inderdaad raadzaam. Bij de door de overheid zelf afgekondigde maatregelen wil het opzetten van een sterke lobby, een in het oog springende publiciteiscampagne of  het organiseren van een fikse demonstratie ook weleens een handje helpen.

Mensen als @BrunoEst hechten veel waarde aan goed onderbouwde maatregelen, een zorgvuldige besluitvorming en een juiste weergave van feiten.

 

Onjuist. De overheid stelt geen protocollen vast, accordeert geen protocollen en verleent ook geen goedkeuring aan protocollen.

Het OV-protocol is/wordt in de gezamenlijkheid van het NOVB uitgewerkt en vastgesteld. Dat @Jeroen maar blijft denken dat zijn werkgever daarbij geen inbreng heeft (gehad) komt wel een beetje vreemd over.

Alleen samen krijgen/houden wij corona onder controle, nietwaar ?

 

 

Ja, je hebt helemaal gelijk.  Ik heb overal aangegeven dat de NS totaal geen inbreng heeft in de protocollen en de overheid heeft ook totaal niets te zeggen over de protocollen. Het OV draait zijn eigen nek om omdat ze helemaal geen zin hebben om reizigers te vervoeren, zonde van al dat nieuwe materieel als het gebruikt moet worden.

En was het ook niet zo dat de NS een staatsbedrijf was, dus de staat is mijn werkgever? Dus de staat heeft het protocol mede opgesteld want de NS had natuurlijk een flinke vinger in de pap bij het opstellen er van. Althans jij hebt in een ander topic zo je best gedaan om aan te tonen dat de NS een staatsbedrijf was.

Om die reden mag de horeca ook niet volledig open en de theaters en bioscopen ook niet want die hebben zelf in hun protocollen dusdanige beperkingen gezet dat ze geen fatsoenlijke omzet kunnen draaien.

Allemaal eigen inbreng dus ook eigen schuld.

Yeah right :sunglasses:

https://www.nu.nl/coronavirus/6051313/dit-zijn-per-1-juni-de-regels-in-het-ov-geen-uitjes-wel-mondkapjes.html

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/03/26/protocol-veilig-gebruik-ov

(Staat daar nu werkelijk Rijksoverheid boven het eerste protocol voor het OV ??)

 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8bcf9a8d-3c8c-43cf-b0d5-93bf331459f5&title=Afspraken%20opschalen%20openbaar%20vervoer%20en%20OV%20protocol.pdf

(De afspraken die de Minister heeft gemaakt met de OV bedrijven)

Reputatie 7
Badge +3

@BrunoEst schrijft een heleboel maar blijkt nog steeds de verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid niet te (willen) begrijpen.

De sectoren hebben in overleg met de Rijksoverheid protocollen opgesteld over het werken in tijden van de coronacrisis. Maar de Rijksoverheid blijft eindverantwoordelijk en zal geen protocollen goedkeuren die niet in lijn zijn met de richtlijnen van het RIVM.

Dat is ook logisch omdat de Rijksoverheid ook alle kritiek krijgt wanneer er iets misgaat.

 

Reputatie 7

@BrunoEst schrijft een heleboel maar blijkt nog steeds de verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid niet te (willen) begrijpen.

De sectoren hebben in overleg met de Rijksoverheid protocollen opgesteld over het werken in tijden van de coronacrisis. Maar de Rijksoverheid blijft eindverantwoordelijk en zal geen protocollen goedkeuren die niet in lijn zijn met de richtlijnen van het RIVM.

Dat is ook logisch omdat de Rijksoverheid ook alle kritiek krijgt wanneer er iets misgaat.

 

Wat wil je hier nu mee bereiken @iMark? Van dit soort ongefundeerde borrelpraat wordt toch niemand wijzer. Ga er met dit mooie weer geen tijd meer aan besteden. Het spijt mij.

Reputatie 7
Badge +3

Ik geloof niet dat @BrunoEst ook maar het begin van een idee hoeft hoe de verantwoordelijkheden liggen rond de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom wordt onder ander door @Jeroen en ondergetekende aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat die boodschap niet past in het beeld van de achteroverleunende vervoerders die liever subsidie vangen dan iets uit te voeren is niet mijn probleem. Het is wel tendentieuze kletskoek.

Ik kan me goed inleven in de mensen die van mening zijn dat er misschien wel meer versoepelingen nodig zijn. Maar het heeft weinig zin om dat tegen een vervoerder als NS te roepen. Dan zul je toch echt in politiek Den Haag moeten zijn. Men blaft dan tegen de verkeerde boom.

Reputatie 6

Sommige mensen zien niets liever dan dat het Nederlandse OV een eenzame dood sterft, zo blijkt het maar weer uit dit topic. In veel andere landen doen ze nu juíst extra aan klantenbinding. België deelt gratis treintickets uit. Duitsland krijgt allerlei nieuwe ICE-verbindingen naar de toeristische regio's voor de thuisblijvers van de jaren ‘20.

Het OV is kennelijk nog niet genoeg kapot gemaakt. Het ontraden om gebruik te maken van je eigen dienstverlening en de meeste zitplaatsen onbenut laten hebben al geleid tot een heel laag gebruik van het OV, maar het moet nog erger dus dan ook nog maar de treintarieven onaantrekkelijk maken.

Hulde aan dit voorstel, dit gaat zeker helpen. Misschien kan iemand nog iets anders bedenken zodat het hele OV echt definitief de genadeklap krijgt.

Reputatie 6

De afgelopen 5 jaar een groei van 18% https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/11/ns-blijft-belangrijkste-vervoerder-na-2024 en in 2025 hoopt de NS weer op het niveau van 2019 te zijn. https://www.volkskrant.nl/economie/corona-vergt-bij-ns-vijf-jaar-herstel-pas-in-2025-weer-op-het-niveau-van-2019~b979c07f/

Als er nog een tweede en derde golf komt, dan zullen steeds meer mensen het OV mijden en voor een alternatief kiezen. Natuurlijk blijft er altijd een groep mensen die echt afhankelijk is van het OV en daar moet de NS dan maar op bouwen. 

 

Reputatie 5

Ik kreeg vanmiddag 2x de volgende melding via de NSapp: dienstregeling in Nationaal belang. Benieuwd wat ze daarmee bedoelen verder gekeken op de app.

Daar bedoelen ze mee dat de overheid alle kosten moet betalen. Het draait bij NS op dit moment alleen maar om subsidie binnen harken.

Ik verlaat deze discussie. Tegen zoveel vooringenomenheid en ongefundeerde stemmingmakerij is geen kruid gewassen.


Inderdaad, en maar blijven dooremmeren over lege treinen, maar vervolgens zelf geen stap meer in een trein zetten.

Badge +3

Tja, op die pagina over Nationaal belang https://www.ns.nl/reisinformatie/calamiteiten/ns-actueel.html staat ook nog:

Om ruimte te maken in treinen is bijvoorbeeld het meenemen van uw fiets tijdelijk niet toegestaan. 

Terwijl we allemaal wel weten dat de achterliggende reden niet zozeer die fiets is maar het reismotief van degenen die er eentje mee willen nemen in de trein. Want winkelwagentje verplicht (wegens ruimte/afstand) is toch zelfde als een fiets (betekent afstand en er is ruimte genoeg!)

Maar ja, hoe zou je dat anders kunnen verwoorden zonder mensen tegen de schenen te schoppen, want als je zegt “fietsen mogen niet omdat die (veel) te vaak voor niet noodzakelijke reizen gebruikt worden” heb je natuurlijk de poppen aan het dansen.

Want wie bepaalt of de fiets niet toevallig noodzakelijk is om (met het hele gezin) naar een begrafenis in een dorpje zonder bussen, taxi ov-fiets (die zijn er sowieso niet voor kids en achterop een ov-fiets kan niet) te gaan?

En dan ook nog niemand die jou/jullie daar even kan oppikken van het station? Dan MOETEN die fietsen dus gewoon mee! Nou nee, er zijn genoeg mensen die de laatste tijd begrafenissen hebben overgeslagen omdat ze er niet zorgeloos met het ov konden komen (behoorden zelf tot risicogroep), en geen eigen vervoer hadden.

Reputatie 7
Badge +3

@Robert B Met de beperking van personen niet uit hetzelfde huishouden in dezelfde auto is ophalen niet altijd een optie. Maar de kans dat een heel gezin compleet met fietsen met een trein naar een begrafenis/crematie moet acht ik erg klein.

De meeste begraafplaatsen en crematoria zijn goed met OV te bereiken. Buiten dat mensen nu minder makkelijk met OV reizen, mogen er nu vanwege Corona maatregelen maar maximaal 30 personen bij een begrafenis/crematie zijn.

Badge +3

@Robert B Met de beperking van personen niet uit hetzelfde huishouden in dezelfde auto is ophalen niet altijd een optie.

Dat ook nog ja… maar als ik de tafels in restaurants zie neemt men het daar sowieso niet al te nauw meer mee. Zetten ze gewoon alle deuren naar buiten open en is het ook prima? Dus met de auto en raampje open ook goed, toch? Eventueel een m*kapje, zoals in ov of taxi ook al moet bij minder dan 1,5 meter.

 

Reputatie 7

Ik geloof niet dat @BrunoEst ook maar het begin van een idee hoeft hoe de verantwoordelijkheden liggen rond de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom wordt onder ander door @Jeroen en ondergetekende aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is. 

 

Zooo zeg, @iMark gelooft niet dat ik, ondanks mijn bijdragen, ook maar het begin van een idee heb, terwijl hij zelf nu ineens precies zou weten hoe de vork in de steel zit. Lees in vage teksten namelijk slechts dat er sprake zou zijn van een troebele besluitvorming en dat werkelijk alle initiatief, regie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden zouden liggen bij zijn almachtige overheid.

Ga ervan uit dat hij, inmiddels vanuit een meer reeel beeld, ons nu echt wijzer gaat maken. Dit door, met al zijn luciditeit, ragfijn, volledig en gefundeerd, uit de doeken te gaan doen wie waarvoor verantwoordelijk is rond de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Het zal toch niet zo zijn dat hij zichzelf schuldig maakt aan gratuite en tendentieuze kletspraat.

 

   Dat die boodschap niet past in het beeld van de achteroverleunende vervoerders die liever   subsidie vangen dan iets uit te voeren is niet mijn probleem. Het is wel tendentieuze kletskoek.

Neem toch aan dat hij kan aantonen waar ik dit beeld zou hebben neergezet of waaruit zou kunnen worden afgeleid dat ik dat beeld zou hebben. Ook hier zal het toch niet zo zijn dat hij mij gebruikt voor gratuite en tendentieuze kletspraat.

 

Reputatie 6

@Robert BMet de beperking van personen niet uit hetzelfde huishouden in dezelfde auto is ophalen niet altijd een optie. Maar de kans dat een heel gezin compleet met fietsen met een trein naar een begrafenis/crematie moet acht ik erg klein.

De meeste begraafplaatsen en crematoria zijn goed met OV te bereiken. Buiten dat mensen nu minder makkelijk met OV reizen, mogen er nu vanwege Corona maatregelen maar maximaal 30 personen bij een begrafenis/crematie zijn.

Wat lekker plastisch. 😟 

"Wordt het niet tijd om het aanbod van treinkaartjes en tarieven in deze tijd volledig op de schop te gooien?"

Laat het duidelijk zijn dat het OV een lastige tijd tegemoet gaat. Dat de belastingbetaler 'moet' opdraaien voor de kosten is onvermijdelijk. De expansiedrift vanuit het NS perspectief heeft zijn voordelen en nadelen. In goede tijden een 'prima' rendement, en in slechte tijden is daar de keerzijde. Verantwoordelijkheid nemen is altijd lastig en enigszins bepalend voor de gevolgen. Openbaar vervoer was vaak al een kostenpost voor de reiziger die naar zijn werk moest. Met beperkte financiële tegemoetkoming stapten ze wel in om hun plicht te vervullen.

Ooh laten we alle studenten maar in de spits reizen, want dat brengt een hoop geld in kas. Nee, de onderwijsinstellingen moeten maar de tijden aanpassen om de druk op de ketel te beperken. 🤫 ...

Welke protocollen zijn leidend? Is de NS een overheidsinstelling? Is het OV nog steeds aantrekkelijk?

Ik ben wel benieuwd naar het aantal reizigers dat sinds 1 januari afscheid heeft genomen wat de NS? Wel het liefst een overzicht per week. En daarnaast ook een overzicht van het aantal reizigers dat hun abonnement heeft omgezet. Als belastingbetaler, aan de enige echte aandeelhouder van de NS, mag ik dat toch best weten?

 

 

 

 

 

 

Reputatie 7

 

Onjuist. De overheid stelt geen protocollen vast, accordeert geen protocollen en verleent ook geen goedkeuring aan protocollen.

Het OV-protocol is/wordt in de gezamenlijkheid van het NOVB uitgewerkt en vastgesteld. Dat @Jeroen maar blijft denken dat zijn werkgever daarbij geen inbreng heeft (gehad) komt wel een beetje vreemd over.

Alleen samen krijgen/houden wij corona onder controle, nietwaar ?

 

 

Ja, je hebt helemaal gelijk. 

 

Nee, ik had niet helemaal gelijk. Op het spoor gezet door je reactie moet ik erkennen dat de overheid mbt de OV-protocollen een specifieke rol vervult. Zeker gezien mijn topic over het overheidsbedrijf NS en de publieke functie had ik er bedacht op moeten zijn.

 

Neemt niet weg dat NS mbt de maatregelen keuzes maakt, zoals deze ook (deels) in protocollen terechtkomen. NS is en blijft verantwoordelijk voor deze keuzes en de in gezamenlijkheid opgestelde OV-protocollen.

Reputatie 6

@BrunoEst 

Het ministerie van Financiën, de enige aandeelhouder van het geprivatiseerde bedrijf, heeft met de benoeming ingestemd.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuwe-ns-baas-marjan-rintel-neemt-een-bedrijf-over-dat-schudt-op-zijn-grondvesten~b7c9cbca/

 

 

Reageer