Spoorplannen Vught worden misschien afgeblazen

  • 20 april 2017
  • 4 reacties
  • 298 Bekeken

Reputatie 7
Badge +3
Het plan voor een tunnel in Vught en voor een vierde spoor tussen Den Bosch en Vught in het kader van PHS staat ter discussie. De reden is dat zowel het reizigersvervoer als het goederenvervoer de komende decennia veel minder zullen groeien dan ProRail tot nu toe had aangenomen. Extra infrastructuur bij Vught zou daardoor overbodig zijn. Binnenkort komt ProRail met nieuwe prognoses voor het treinverkeer. Dan zal blijken of dit project (en wellicht ook andere projecten) worden afgeblazen.


http://www.bd.nl/vught/onrust-over-spoorplan-in-vught~a8bb7a4b/

4 reacties

Reputatie 3
Nou, ben benieuwd hoe het gaat verlopen! Beter schrappen ze PHS ook gelijk even, en verbeteren ze tegelijkertijd de aansluitingen in Den Bosch 😉
Reputatie 7
Badge
De afgelopen dagen hielden Prorail en het Ministerie van Infra enzovoorts informatieavonden over de PHS aanleg Boxtel-Meteren, waaronder 3 avonden in Vught. Daar heb ik de projectleider Pieter Dronkert van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gesproken over het gerucht dat het spoor Boxtel-Den Bosch maanden lang dicht zou gaan.
Hij ontkende dat stellig, en stelde dat de dringende vraag van de verladers en werkgevers bij het Kabinet wel aan de orde is geweest, maar dat het technisch niet kan. De open tunnelbak van de N65/A65 moet geheel worden gesloopt, voordat een dichte spoortunnelbak kan worden ingeschoven, en het nieuwe talud van de A65 kan worden aangelegd. Half-afbreken zorgt voor "grondverklevingen" waardoor de tunnelbak niet stabiel blijft liggen. Het tracébesluit is nagenoeg klaar en komt komend voorjaar in de inspraak en bezwaar procedure.
Het voorstel van de verladers om een tijdelijke weg op palen te maken is uitgezocht en berekend, en is begroot op 30 miljoen euro. Dat is meer dan het tracé in Vught zal kosten. Bovendien heeft de villawijk in Vught bezwaren geuit, waardoor de gemeente Vught niet wil meewerken. Vught heeft al gedoe met bijna duizend woningen die last gaan krijgen van geluid en/of trillingen.

Dus volgens hem blijven de treinen rijden, met uitzondering van af en toe een weekend om de spooraansluitingen op het tijdelijke en definitieve tracé te wisselen
Reputatie 2
Heel het idee van PHS Vught lijkt ingegeven door het 'rendabeler' maken van te veel te dure Betuwelijn.
De geschatte kosten van 700 miljoen euro mag gerust minimaal vermenigvuldigt worden met twee.

https://www.bd.nl/vught/hoe-zit-het-met-geluid-trillingen-en-gevaarlijke-stoffen-langs-het-spoor-prorail-legt-het-uit~a2f92e7c/
(Brabants Dagblad online: 13 november 2017)
Reputatie 7
Badge
Heel het idee van PHS Vught lijkt ingegeven door het 'rendabeler' maken van te veel te dure Betuwelijn.)
dat beeld kreeg ik ook. De route Dordrecht - Breda - Tilburg- Eindhoven moet ontlast worden, is het achterliggende verhaal. De vraag is of dat klopt, en of dat lukt. Maar Vught en Boxtel klagen niet want die houden er ongelijkvloerse spoorwegovergangen aan over

Reageer