Sticky F.A.Q.

Staking dinsdag 28 mei 2019

Staking dinsdag 28 mei 2019

Toon eerste bericht

283 reacties

Reputatie 5
Voor degenen die gisteren alternatief vervoer hebben gebruikt even terug naar artikel 6.4 uit de AVR-NS.

"Als er een georganiseerde staking is van NS-personeel en uw vervoer per trein door NS is daardoor in het geheel niet mogelijk, dan kunt u aanspraak maken op een vergoeding voor vertraging zoals bepaald in artikel 6.2 van deze Voorwaarden. Als u hiervan geen gebruik maakt, kunt u bij NS een tegemoetkoming vragen voor de redelijke kosten die u heeft gemaakt voor vervangend vervoer als gevolg van de staking op uw Reisroute door NS-personeel. Aan deze tegemoetkoming kunnen door NS nadere Voorwaarden worden gesteld. De hoogte van deze tegemoetkoming is beperkt tot een bedrag van maximaal € 25,00 per dag. De nadere Voorwaarden hebben betrekking op het aantal dagen waarover vergoeding wordt uitgekeerd en op de mate waarin u moet aantonen dat u (bij afwezigheid van de staking) met NS gereisd zou hebben. NS maakt deze nadere Voor waarden uiterlijk bekend op de eerste stakingsdag en het aantal dagen waarover vergoeding wordt uitgekeerd zal, beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van de staking, niet onredelijk laag zijn."

Gisteren was de "eerste stakingsdag" en ik heb zowel in de app als op de site als op het station geen "aanvullende voorwaarden" met "betrekking op het aantal dagen waarover vergoeding wordt uitgekeerd en op de mate waarin u moet aantonen dat u (bij afwezigheid van de staking) met NS gereisd zou hebben" kunnen vinden. Blijkbaar zijn er dus geen aanvullende voorwaarden gesteld voor deze staking, wellicht m.u.v. het aanvragen per post maar in hoeverre een bericht op een forum wat slechts een fractie van de reizigers bezoekt een bekendmaking is, durf ik ook nog wel in twijfel te trekken.

Mijn interpretatie van deze situatie is dat NS op grond van haar eigen voorwaarden een vergoeding van maximaal 25 euro toe zal moeten kennen aan iedereen die kosten voor alternatief vervoer op deze dag claimt en enigszins aannemelijk maakt met de trein te hebben willen reizen. Dat zal NS niet lukken vinden en vast weigeren, maar volgens mij zou de geschillencommissie o.i.d. het daar op grond van bovenstaande niet mee eens zijn.

Zou mooi zijn als iemand op dit punt zijn recht gaat proberen te laten gelden en een precedent kan scheppen. Ik kan daar helaas verder niet aan bijdragen, want ik heb thuis gewerkt en dus geen kosten voor alternatief vervoer gemaakt.
Reputatie 3
Even voor alle duidelijkheid. Er is I.m.o. verschil tussen vergoeding van geleden schade en het terug betalen van vooruit betaalde kosten van een een niet geleverd product.

ik heb vooraf dmv een abonnement betaald voor een reis op dinsdag 28/5. Die dienst is door NS niet geleverd. Dus wil ik mijn geld terug, in de vorm van een evenredig deel (1/365) van de abonnementskosten. Lijkt me een abc-tje waar de NS gewoon mee aan de slag kan. Zou men kunnen / moeten regelen ook zonder dat ik er expliciet om vraag. Hoef ik I.m.o. ook niets voor aan te tonen of zo, behalve dat ik een betaald abonnement heb dat op de dag van de staking geldig was. Maar dat is bij NS bekend. Of ik uiteindelijk gereisd heb doet er ook niet toe. Ze kunnen het geld bij wijze van spreken vandaag terug storten.

Dan is er de schade. Extra kosten die ik heb moeten maken om alsnog op mijn bestemming te komen. Die ligt complexer. Daarin is ieder geval anders. En spelen zaken als aansprakelijkheid en overmacht een rol. En aantoonbaarheid van de gemaakte kosten / geleden schade. Dat die afhandeling langer duurt snap in dus ook wel.

Vraag: waarom pakt NS het eerste punt niet gewoon zelf pro actief op zonder te verwijzen naar een middeleeuws postbusnummer.
Reputatie 5
De vergoeding van gemaakte kosten is volgens mij de reden dat de gtbv regeling van toepassing is bij een staking. Die lijkt bedoeld als redelijke vergoeding van gemaakte kosten. In dat artikel dat ik citeerde lijkt NS echter dus te stellen dat men moet kiezen tussen deze vergoeding en een vergoeding van kosten voor alternatief vervoer.

Ik denk dat daar ook wel iets in zit: in het eerste geval heeft NS geen product geleverd en krijg je je geld terug. In het tweede geval levert NS wel (vergoeding van kosten voor) vervoer en krijg je dus geen geld terug. Die keuze maakt het denk ik ook lastig dit te automatiseren, hoewel je natuurlijk standaard terug zou kunnen betalen aan abonnees die geen kosten indienen. Daar blijkt NS helaas niet voor te hebben gekozen.
Reputatie 2
Ik vind het gewoon enorm vervelend dat de NS niet gewoon met een kant en klaar antwoord komt. Ik heb gewoon een abonnement die ik elke dinsdag gebruik en waarvan ik nu geen gebruik heb kunnen maken. Hoe en waar kan ik de kosten van deze ingebruikte dag terug krijgen? Zonder dat ik via ouderwetste toestanden een brief moet gaan sturen, met bewijsmateriaal (wat houdt dit precies in?) en 6 maanden afwachten of er nog gereageerd wordt. Moet je een brief straks nog aangetekend versturen om zeker te zijn dat deze bij de NS binnenkomt?
Laat ik proberen 1 ding wel duidelijk te maken. Er zijn wetten en regels met betrekking tot restitutie voor tickets en abonnementen maar hoe dit precies wordt ingericht is helaas niet duidelijk. Daar wordt over vergaderd en zodra we dit weten gaan we dit ook delen met jullie. We begrijpen dat de roep om informatie heel erg groot is maar tot gisteren was voor ons de impact van de staking niet duidelijk. Er is niet vooraf vast te stellen wie er gehoor gaan geven aan een staking en we kunnen dus ook geen plannen bedenken over hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Nu de staking is afgelopen is de impact duidelijk en kunnen we daar ook mee aan de slag gaan. Ik snap dat het wenselijk is dat NS dit vooraf allemaal uit heeft gezocht maar de informatie is er gewoon niet. Ik ben er gisteren persoonlijk ook mee bezig geweest om de informatie die jullie willen te achterhalen maar het is op dit moment ook voor mijn bronnen niet duidelijk. Mijn excuses dat dit nu nog niet helder is.
Reputatie 5
Mag ik daar aan toevoegen dat jullie volgens jullie eigen voorwaarden m.b.t. de bewijsvoering dus tot eind gisteren de tijd hadden om daar mededelingen over te doen? Ben je het met me eens dat later aanvullende eisen stellen jullie eigen voorwaarden zou schenden en nu dus niet meer kan, @Stijn NS?
Reputatie 1
Het is niet wenselijk dat de NS dit vooraf had uitgezocht, jullie eigen voorwaarden geven aan dat de NS dit uiterlijk gisteren had uitgezocht en bekend had gemaakt. Wat is het nut van algemene voorwaarden als zelf de NS zich niet aan haar eigen voorwaarden houdt? Zie artikel 6.4 van jullie eigen voorwaarden:
"(...) NS maakt deze nadere Voorwaarden uiterlijk bekend op de eerste stakingsdag (...)".
Reputatie 2
@Jouke NS: Ik snap dat voor de NS de exacte impact van de staking pas duidelijk werden op de dag van de staking zelf. Echter zou de impact van de staking toch geen invloed moeten hebben op de regelingen die voor bepaalde situaties gelden? Situaties/scenario’s en inrichting van regelingen kunnen vooraf bepaald worden. Zeker het scenario waarin er niets rijdt. Scheelt frustratie bij de consument en personeel intern.

We zijn gelukkig geen Frankrijk, maar stakingen komen vaker voor.
@Jouke NS: Ik snap dat voor de NS de exacte impact van de staking pas duidelijk werden op de dag van de staking zelf. Echter zou de impact van de staking toch geen invloed moeten hebben op de regelingen die voor bepaalde situaties gelden? Situaties/scenario’s en inrichting van regelingen kunnen vooraf bepaald worden. Zeker het scenario waarin er niets rijdt. Scheelt frustratie bij de consument en personeel intern.

We zijn gelukkig geen Frankrijk, maar stakingen komen vaker voor.


Ik ben het met jullie eens dat duidelijkheid gewenst is, Tom_b84. We zijn hier al mee bezig, ook al vooraf, maar vooralsnog blijft het wat stil. Ik zit er bovenop en hoop jullie vandaag een verlossend antwoord te kunnen geven.
Reputatie 1
Mag ik daar aan toevoegen dat jullie volgens jullie eigen voorwaarden m.b.t. de bewijsvoering dus tot eind gisteren de tijd hadden om daar mededelingen over te doen? Ben je het met me eens dat later aanvullende eisen stellen jullie eigen voorwaarden zou schenden en nu dus niet meer kan, @Stijn NS?

@Jouke NS Kan er ook hier op ingegaan worden?
Ik zou er graag op ingaan Pietje Panda maar zonder informatie ga ik dat niet doen. Ik weet simpelweg niet hoe het precies zit. Elke uitspraak die ik daar nu over zou doen is voorbarig.
Reputatie 7
Badge +3
Laat ik proberen 1 ding wel duidelijk te maken. Er zijn wetten en regels met betrekking tot restitutie voor tickets en abonnementen maar hoe dit precies wordt ingericht is helaas niet duidelijk. Daar wordt over vergaderd en zodra we dit weten gaan we dit ook delen met jullie. We begrijpen dat de roep om informatie heel erg groot is maar tot gisteren was voor ons de impact van de staking niet duidelijk. Er is niet vooraf vast te stellen wie er gehoor gaan geven aan een staking en we kunnen dus ook geen plannen bedenken over hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Nu de staking is afgelopen is de impact duidelijk en kunnen we daar ook mee aan de slag gaan. Ik snap dat het wenselijk is dat NS dit vooraf allemaal uit heeft gezocht maar de informatie is er gewoon niet. Ik ben er gisteren persoonlijk ook mee bezig geweest om de informatie die jullie willen te achterhalen maar het is op dit moment ook voor mijn bronnen niet duidelijk. Mijn excuses dat dit nu nog niet helder is.
Ik vind het nogal naïef van de kant van NS om te denken dat er wel wat treinen hadden kunnen rijden. Het betrof een landelijke stakingsoproep van de vakorganisaties CNV, FNV en VVMC. Dan kun je er vanuit gaan dat er zoveel mensen staken dat er geen treindienst opgezet kan worden.

Door deze giftige cocktail van naïveteit en incompetentie is ook de belachelijke situatie ontstaan dat op de dag van de staking de internationale treinen opeens toch niet reden. Een dag voor de staking gingen NS, DB en Thalys er nog vanuit dat de treinen zouden rijden. Veel reizigers waren een stuk beter af geweest met een negatief reisadvies voor 28 mei met daarbij het aanbod om kosteloos te annuleren of om te boeken.

Ik vind het nogal naïef van de kant van NS om te denken dat er wel wat treinen hadden kunnen rijden. Het betrof een landelijke stakingsoproep van de vakorganisaties CNV, FNV en VVMC. Dan kun je er vanuit gaan dat er zoveel mensen staken dat er geen treindienst opgezet kan worden.


Ik meen ergens gelezen te hebben dat er besloten is om niets te laten rijden zodat de dienstregeling vandaag soepel(er) hervat kon worden.
Reputatie 7
Badge +3
@tridek_ok
Dat is heel goed mogelijk. Ik vermoed dat er heftige interne discussies zijn geweest tussen de mensen die iets van logistiek begrijpen en de communicatietypes die het slechte reclame vinden wanneer er niets rijdt. Het lijkt erop dat uiteindelijk de logistieke experts binnen NS het pleit hebben gewonnen. Het is inderdaad veel beter om één dag volledig de treindienst te staken dan door hapsnap wat treinen te laten rijden waardoor de effecten nog dagenlang naijlen. We weten wat voor ellende dat geeft op en na dagen met slechte weersomstandigheden.
Eens, ook voor de reiziger is het beter om te weten dat er niets rijdt dan hopen dat er in de komende uren misschien nog wel een trein komt waarvan je niet weet hoe ver die rijdt. Voor deze zelfde reizigers is het prettig om deze zekerheid al wat eerder te hebben dan op de dag van de staking, wat het tevens mogelijk zou moeten maken om de (financiële) afhandeling met de klanten tijdig in te richten.
De informatie op de al eerder genoemde pagina is aangepast. Zie deze link voor alle informatie over een vergoeding in verband met alternatief vervoer. Voor alle overige restituties gelden de reguliere GTBV-voorwaarden.
Reputatie 1
De informatie op de al eerder genoemde pagina is aangepast. Zie deze link voor alle informatie over een vergoeding in verband met alternatief vervoer. Voor alle overige restituties gelden de reguliere GTBV-voorwaarden.

De link verteld ons slechts het halve verhaal:
"(...) Is bij de staking van het NS-personeel uw vervoer per trein door NS in het geheel niet mogelijk geweest, dan heeft u recht op een vergoeding voor vervangend vervoer, volgens artikel 6.4 van Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (AVR-NS)."

Echter bij de voorwaarden artikel 6.4 staat:
"Als er een georganiseerde staking is van NS-personeel en uw vervoer per trein door NS is daardoor in het geheel niet mogelijk, dan kunt u aanspraak maken op een vergoeding voor vertraging zoals bepaald in artikel 6.2 van deze Voorwaarden. Als u hiervan geen gebruik maakt, kunt u bij NS een tegemoetkoming vragen voor de redelijke kosten die u heeft gemaakt voor vervangend vervoer als gevolg van de staking op uw Reisroute door NS-personeel. (...)"

Hoe werkt dit als ik GTBV wil aanvragen voor zowel mijn heen- als terugreis die beiden niet mogelijk waren door de georganiseerde staking van het NS-personeel?
Reputatie 1
En ter aanvulling Deze link vanochtend, hoe gaat de NS om met het feit dat hun eigen voorwaarden dus niet in acht worden genomen, en de aanvullende eisen pas een dag later bekend maakt?
En ter aanvulling Deze link vanochtend, hoe gaat de NS om met het feit dat hun eigen voorwaarden dus niet in acht worden genomen, en de aanvullende eisen pas een dag later bekend maakt?

We hebben de aanvullende voorwaarden op de stakingsdag via onze klantenservice bekend gemaakt. We merken dat er behoefte is om dit breder bekend te maken, daarom hebben we de aanvullende voorwaarden nu ook op de site geplaatst.
Het aanvragen van Geld terug bij Vertraging gaat via het formulier op onze website, Pietje Panda. De kans bestaat dat een eerste verzoek wordt afgewezen, je kunt dan bezwaar indienen door op de mail te reageren. Een verzoek indienen via Mijn NS gaat niet omdat er geen reishistorie is.
Reputatie 2
De informatie op de al eerder genoemde pagina is aangepast. Zie deze link voor alle informatie over een vergoeding in verband met alternatief vervoer. Voor alle overige restituties gelden de reguliere GTBV-voorwaarden.

Dus als ik het goed begrijp kan ik dus, ivm de stakingsdag van gisteren, en het daarom niet gebruik kunnen maken van mijn abonnement, een vergoeding krijgen via het GTBV? Dus zowel voor de heen als terugreis die ik graag had willen maken maar wat nu dus niet kon?

En hoe voel je de formulier in? Vertraging meer dan 60 min? Dien je een eindstation in te vullen en dan aan te geven deze niet te hebben bereikt? Je uitleg is voor mij niet afdoende op deze manier en niet goed begrijpelijk voor iedereen.
Reputatie 7
Badge +3
lijkt mij dat je alleen GTbV kunt aanvragen als je een geldig vervoersbiljet had voor die dag. In alle andere gevallen (dus geen in/uitcheck) kun je alleen iets claimen als je kosten hebt gemaakt voor ander vervoer. Ook zou je afgekocht reisrecht kunnen claimen (via GTbV of via brief naar speciaal postadres).
Lijkt mij dat je op basis van 'ik had willen reizen' zonder vervoersbiljet, zonder afgekocht reisrecht en zonder aantoonbare kosten voor een reis die je volgens je reishistorie in het verleden nog nooit gemaakt je geen recht van spreken hebt.
Reputatie 2
lijkt mij dat je alleen GTbV kunt aanvragen als je een geldig vervoersbiljet had voor die dag. In alle andere gevallen (dus geen in/uitcheck) kun je alleen iets claimen als je kosten hebt gemaakt voor ander vervoer. Ook zou je afgekocht reisrecht kunnen claimen (via GTbV of via brief naar speciaal postadres).
Lijkt mij dat je op basis van 'ik had willen reizen' zonder vervoersbiljet, zonder afgekocht reisrecht en zonder aantoonbare kosten voor een reis die je volgens je reishistorie in het verleden nog nooit gemaakt je geen recht van spreken hebt.


Als je mijn bericht leest, dan zie je dat ik een abonnement heb (volledig afgekocht). Een altijd vrij welteverstaan.

En ter aanvulling Deze link vanochtend, hoe gaat de NS om met het feit dat hun eigen voorwaarden dus niet in acht worden genomen, en de aanvullende eisen pas een dag later bekend maakt?We hebben de aanvullende voorwaarden op de stakingsdag via onze klantenservice bekend gemaakt. We merken dat er behoefte is om dit breder bekend te maken, daarom hebben we de aanvullende voorwaarden nu ook op de site geplaatst.

Huh wat en waar?
In dit topic heb ik ze gister niet gezien noch een antwoord welke bewijslast jullie willen zien nu ik met de auto heb gereisd.
Ondanks herhaaldelijk vragen om de voorwaarden. Beetje flauw om nu te melden dat het via de klantenservice gecommuniceerd is.

Gister werd door de NS in dit topic nog gemeld dat er geen informatie was.

En nogmaals welke bewijslast willen jullie zien voor een met de auto gemaakte reis?
Reputatie 5


En ter aanvulling Deze link vanochtend, hoe gaat de NS om met het feit dat hun eigen voorwaarden dus niet in acht worden genomen, en de aanvullende eisen pas een dag later bekend maakt?We hebben de aanvullende voorwaarden op de stakingsdag via onze klantenservice bekend gemaakt. We merken dat er behoefte is om dit breder bekend te maken, daarom hebben we de aanvullende voorwaarden nu ook op de site geplaatst.
Huh wat en waar?
In dit topic heb ik ze gister niet gezien noch een antwoord welke bewijslast jullie willen zien nu ik met de auto heb gereisd.
Ondanks herhaaldelijk vragen om de voorwaarden. Beetje flauw om nu te melden dat het via de klantenservice gecommuniceerd is.

Gister werd door de NS in dit topic nog gemeld dat er geen informatie was.

En nogmaals welke bewijslast willen jullie zien voor een met de auto gemaakte reis?


"Beetje flauw" zou ik nog wel een understatement willen noemen. Er is hier herhaaldelijk gemeld dat er geen informatie was. Moderators werken bij de klantenservive toch? Dan is dit m.i. gewoon een leugen. En nee, dat is geen persoonlijke aanval richting @Stijn NS, hij houdt zich vast keurig aan instructies voor communicatie van hoger hand, maar ergens in dit verhaal is iemand nu gewoon de waarheid aan het verdraaien.

Reageer