beantwoord

Traject Amsterdam Zuid-Lelylaan

  • 15 augustus 2017
  • 18 reacties
  • 563 Bekeken

Beste NS,

Welke instantie heeft de macht om te beslissen een rails-verbinding tussen Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Zuid aan te leggen? Is dat de NS, ProRail, gemeente Amsterdam, het Rijk of een andere instantie?
icon

Beste antwoord door Rudi 15 augustus 2017, 20:12

Hoofdrolspelers:op de eerste plaats het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, die de verbinding in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) moet opnemen, anders is er geen budget. ProRail die de begroting maakt en het werk uiteindelijk opdraagt. Een vervoerder, die bereid moet zijn daadwerkelijk over de lijn te gaan rijden (hier NS, want hoofdnet rail).De Gemeente Amsterdam, die de omgevingsvergunning moet afgeven. Een ingenieursbureau dat het ontwerp maakt. Een bouwconsortium dat de aarden baan,de viaducten en de bovenbouw moet realiseren... En vele andere insprekers, belanghebbenden, protesteerders, rechters, nutsbedrijven, grondeigenaren, omwonenden...
Kans op realisatie voorlopig nul.
Bekijk origineel

18 reacties

Reputatie 7
Dan neem ik aan dat je op een nieuwe verbindingsboog bedoelt waar de lijn nu aftakt vanaf de bestaande lijn (zodat het een driehoek wordt). Dit lijkt me tussen ProRail en de overheden (lokaal en landelijk).
Reputatie 7
Badge +3
Daar is destijds bij de aanleg van de spoorlijnen rond Schiphol naar gekeken. Er is toen uiteindelijk voor gekozen die boog niet aan te leggen maar in plaats daarvan een metrolijn van Sloterdijk naar Zuid/Bijlmer aan te leggen.
Reputatie 5
Hoofdrolspelers:op de eerste plaats het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, die de verbinding in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) moet opnemen, anders is er geen budget. ProRail die de begroting maakt en het werk uiteindelijk opdraagt. Een vervoerder, die bereid moet zijn daadwerkelijk over de lijn te gaan rijden (hier NS, want hoofdnet rail).De Gemeente Amsterdam, die de omgevingsvergunning moet afgeven. Een ingenieursbureau dat het ontwerp maakt. Een bouwconsortium dat de aarden baan,de viaducten en de bovenbouw moet realiseren... En vele andere insprekers, belanghebbenden, protesteerders, rechters, nutsbedrijven, grondeigenaren, omwonenden...
Kans op realisatie voorlopig nul.
Reputatie 6
Het gaat er ook niet komen, omdat er dan wordt geconcurreerd met metrolijn 50. Doorgaande reizigers vanuit Sloterdijk en Zuid worden denk ik al goed bediend. Mis je dan een bepaalde verbinding?
Reputatie 7
Badge +3
Het punt is waarschijnlijk meer dat de noodzakelijke overstap van trein op metro de reizigers op kosten jaagt door het ontbreken van tariefsintegratie.
Reputatie 6
Badge
Tariefintegratie zou inderdaad het ov aantrekkelijker kunnen maken en zeker in dit soort gevallen. Of desnoods een vast bedrag van bijvoorbeeld 1 euro voor stadsvervoer als je aansluitend of voorafgaand met stads/streekvervoer reist.
* Metro 50 lijn is langzaam...
* ... en overvol. De metro's worden steeds drukker en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen lijkt mij.
* Daarnaast is er geen tariefintegratie
* Er wordt geen/weinig rekening gehouden met overstappen in de dienstregelingen van NS en GVB.
Het aanleggen van het spoor lijkt mij (als leek) redelijk simpel, namelijk alleen een bocht van Lelylaan naar Amsterdam Zuid doortrekken, naast de liggende metrolijn.
In het licht van de grote investeringen in station Amsterdam Zuid lijkt mij zo'n extra Ns-verbinding iets wat echt waarde toevoegt tegen relatief weinig kosten.
Dank voor jullie reacties trouwens.
Reputatie 6
Badge
Het moet natuurlijk commercieel ook interessant zijn, die boog. Daar wringt de schoen. Het is alleen interessant voor reizigers/forensen vanuit Noord Holland naar de Zuidas. Doorgaande reizigers vanuit NH naar Utrecht kunnen via de bestaande route via CS.

Denk, dat er niet zo snel een boog wordt aangelegd, om vervolgens treinen uit NH niet meer via Amsterdam CS te laten rijden maar via Zuid te laten rijden. Realistischer lijkt het mij, dat het metroaanbod verbeterd wordt.
Reputatie 7
Badge +3
Voor wie geïnteresseerd is kan hier de geschiedenis van de Ringspoorbaan teruglezen.
https://geheugenvanwest.amsterdam/page/1021/de-ringspoordijk

Er is op zich voldoende ruimte om een verbindingsboog aan te leggen tussen de Westtak en Zuidtak van het spoornet, dus parallel aan de metro. De vraag is natuurlijk wat de vervoersbehoefte is van een spoorverbinding vanuit stations ten noorden van het Noordzeekanaal via Amsterdam Zuid richting Utrecht. Het levert natuurlijk wel extra vervoerscapaciteit op en ook extra rechtstreekse verbindingen.
Reputatie 6
Ik zie dit niet echt snel gebeuren hoor:
- Nieuwe verbindingen over een nieuwe boog betekent nog meer drukte op de Westtak. Daar rijden al iets van 12 treinen per uur per richting
- Nieuwe verbindingen betekent ook dat je op andere trajecten moet gaan puzzelen..
- Doorgaande reizigers worden al bediend. Als je verder reist naar Utrecht heb je van zowel Zuid als Sloterdijk vier treinen per uur.
- Met een nieuwe verbinding over die nieuwe boog wordt lijn 50 ondermijnd. De grootste hoeveelheid passagiers reizen tussen Sloterdijk en Zuid.

Met frequente M5-metrostellen kan het GVB de vraag denk ik wel goed aan. Twee jaar geleden ging dat in ieder geval nog wel goed in de spits. Volgens mij zou het daarbij niet zo heel veel moeite zijn om bij tariefintegratie wat poortjes te verschuiven op stations.
Dank voor de reacties. Dus toch inzetten op een betere metroverbinding bij de GVB?
Reputatie 6
Ja, afhankelijk van wat je precies wilt bereiken. Het heeft wellicht meer zeer om contact op te nemen met de Vervoersregio Amsterdam (de opdrachtgever van het GVB) of eventueel politici die over de vervoersregio gaan.
* Er wordt geen/weinig rekening gehouden met overstappen in de dienstregelingen van NS en GVB.
Hoe zie je het voor je om rekening te houden met overstappen tussen 14 treinen en 8 metro's per uur? Lijkt me een vrij onmogelijke opgave, want elke goede aansluiting op de ene trein betekent automatisch een net-niet aansluiting op de volgende trein. Mijn vermoeden is dan ook dat met twee NS treinen de overstap net zo slecht zal zijn, zo niet slechter omdat de NS zeer waarschijnlijk niet 8x per uur gaat rijden.

Dat afgezet tegen torenhoge kosten voor zie ik dit niet gebeuren met de metro die er vlak langs rijdt. Je kunt dat geld beter investeren in het verbeteren van de overstap tussen train en metro (betere looproute, tariefintegratie, dat soort dingen).
Het zou zeer verstandig zijn om deze verbindingsboog tussen Amsterdam-Lelylaan en Amsterdam-Zuid aan te leggen i.v.m. calamiteiten Amsterdam-Centraal vanwege veiligheid en omleiding ! mvrg. Carlos Pieters .
Reputatie 7
Badge +3
Als je ongemak door calamiteiten wilt uitsluiten mag je het hele spoornet wel dubbel uitvoeren. Dan zie ik meer in extra sporen tussen Zwolle en Meppel zodat niet geheel Noord-Nederland is afgesloten van de rest van het land bij een versperring.
Het zou absoluut goed zijn als deze treinverbinding er komt, en niet alleen omdat Metro 50 langzaam is en vaak overvol - zeker met de steeds drukkere stad in de toekomst.

De extra kosten vanwege geen tariefintegratie en de niet aansluitende dienstregelingen van NS en GVB zijn ook een goed punt.

Vooral ook om Sloterdijk goed en snel met Zuid te verbinden en na Sloterdijk ook Haarlem, Zaandam e.a. steden beter met Zuid te verbinden zijn belangrijke winstpunten.

En ja, enkel een bocht doortrekken van Lelylaan naar Amsterdam Zuid doortrekken, naast de liggende metrolijn, zou toch niet enorm complex en duur hoeven zijn en de investering meer dan waard zijn.
Reputatie 7
Badge +3
Ik zie er alleen iets wanneer het wordt geïntegreerd in het project Zuidasdok, https://zuidas.nl/zuidasdok/.
Eerst zal Amsterdam Zuid moeten worden uitgebreid naar 6 sporen. Dat zal niet eerder zijn dan wanneer het volledige station ondergronds is gebouwd.

In dat project gaat ook het verkeersknooppunt Nieuwe Meer op de schop en daar liggen misschien kansen om ook de verbindingsboog van Amsterdam Lelylaan naar Amsterdam Zuid aan te leggen.

Reageer