beantwoord

Waarom wel goederenvervoer en geen reizigersvervoer bij Eindhoven?

  • 9 augustus 2017
  • 24 reacties
  • 638 Bekeken

Reputatie 7
Badge +3
In een artikel over de werkzaamheden rond Eindhoven komt in het ED een woordvoerder van ProRail aan het woord die meldt dat er deze week geen reizigersvervoer tussen Eindhoven en Strijp-S is maar dat er sporen worden vrijgehouden zodat het goederenvervoer wel gewoon kan rijden.

http://www.ed.nl/eindhoven/megaklus-aan-spoor-eindhoven-verloopt-volgens-plan~a2fdb0c7/

Ik snap dat goederen lastiger met de bus kunnen (overigens wel met een vrachtauto) maar bij andere gelegenheden wordt ons steeds voorgehouden dat reizigers- en goederenvervoer gelijk behandeld moeten worden en dat niet een van beide voorrang boven de ander mag krijgen. Recentelijk vroeg nog iemand of bepaalde goederentreinen niet buiten de spits gepland kunnen worden maar dat kon niet vanwege het gelijkheidsbeginsel. Andersom blijkt voorrang voor het goederenvervoer in dit geval dus wel te kunnen en wordt alle overlast alleen op de reizigers afgewenteld. Dit is te meer vreemd omdat in dit specifieke geval de ellende voor de reizigers buiten alle proporties is.

Ik vraag me af of dit wel mag en hoe het nu eigenlijk met de gelijkheidsregels zit. Daarnaast draagt deze voorkeursbehandeling ook niet bij aan meer begrip voor de positie van goederenvervoerders op het spoor.
icon

Beste antwoord door Gabriëlle NS 9 augustus 2017, 11:55

Goedemorgen Tamzin.

NS gaat niet over het vervoer van goederen, ProRail bepaalt namelijk wie er wel en niet mag rijden op het spoor en daarom hebben wij hier geen invloed op. Misschien dat Prorail jouw vraag kan beantwoorden?
Bekijk origineel

24 reacties

Dan zal NS ermee hebben ingestemd om het zo te doen, c.q. geen formeel bezwaar hebben gemaakt.
Op zich niet zo vreemd. Met een zeer beperkte beschikbaarheid, waarbij ook niet altijd de perrons bereikbaar zullen zijn, kan NS niet zoveel. En dan zou die beperkte capaciteit ook nog moeten worden gedeeld met goederenvervoerders.
Reputatie 7
Badge +3
In het artikel wordt gesproken over het steeds beschikbaar houden van een spoor voor het goederenvervoer. Dat is bij een dergelijke grote klus nog wel te organiseren, zeker gezien het feit dat goederentreinen geen perroncapaciteit nodig hebben. Maar voor het afwikkelen van de reizigersdienst is één spoor natuurlijk volstrekt onvoldoende.
Goedemorgen Tamzin.

NS gaat niet over het vervoer van goederen, ProRail bepaalt namelijk wie er wel en niet mag rijden op het spoor en daarom hebben wij hier geen invloed op. Misschien dat Prorail jouw vraag kan beantwoorden?
Reputatie 7
Badge +3
Er is perroncapaciteit genoeg vrij want er wordt alleen 100 meter buiten het station gewerkt.
Reputatie 7
Badge +3
Als een perron niet bereikt kan worden omdat de wisselverbinding en het toeleidende spoor zijn opgebroken heeft het geen capaciteit.
Reputatie 7
Badge +3
Als een perron niet bereikt kan worden omdat de wisselverbinding en het toeleidende spoor zijn opgebroken heeft het geen capaciteit.\
Het is duidelijk te zien dat de sporen 5 en 6 gewoon bereikbaar zijn, die liggen aan de kant waar de sporen voor het goederenvervoer zijn vrijgehouden.
Reputatie 7
Badge +3

ProRail bepaalt namelijk wie er wel en niet mag rijden op het spoor en daarom hebben wij hier geen invloed op. Misschien dat Prorail jouw vraag kan beantwoorden?

Klopt, maar ProRail dient zich daarbij wel aan de wet te houden die bepaalt dat goederenvervoer en reizigersvervoer gelijk moeten worden behandeld. De vraag is waarom NS met de huidige regeling toch akkoord is gegaan wetende dat men geen adequaat busvervoer kan bieden voor de reizigers aangezien busvervoer tussen Eindhoven en Tilburg/Den Bosch keer op keer tot problemen leidt.
Reputatie 7
Badge +3
Maar welke treindienst had NS op dat ene spoor kunnen uitvoeren? Iedere 30 minuten een pendeltrein tussen Boxtel en Eindhoven? Misschien niet eens zo'n slecht idee. Bijna alles is beter dan vervangend vervoer met bussen.
In dit soort gevallen is er vaak slechts op bepaalde tijdstippen capaciteit voor een enkele trein.
Zou je dat dan ook nog eens moeten gaan verdelen tussen alle vervoerders, dan mag NS blij zijn als ze één pad per twee uur krijgen of nog minder.
Met zo weinig treinen is er geen betrouwbare of voorspelbare treindienst op te zetten voor de reizigers en kan je nooit voldoende reizigerscapaciteit bieden.
In zulke gevallen zou een verbussing van de volledige lijn beter moeten werken.
Reputatie 7
Badge +3
Zonder dat we weten welke sporen er precies buiten dienst zijn, kunnen we slechts gissen naar de resterende capaciteit.
Het enige wat me de laatste jaren is opgevallen is dat er veel meer buitendienststellingen zijn zonder enig treinverkeer dan pakweg 10 jaar geleden. De treinkaartjes daarentegen zijn niet goedkoper geworden en de infraheffing niet lager.
In dit soort gevallen is er vaak slechts op bepaalde tijdstippen capaciteit voor een enkele trein.
Zou je dat dan ook nog eens moeten gaan verdelen tussen alle vervoerders, dan mag NS blij zijn als ze één pad per twee uur krijgen of nog minder.
Met zo weinig treinen is er geen betrouwbare of voorspelbare treindienst op te zetten voor de reizigers en kan je nooit voldoende reizigerscapaciteit bieden.

Precies dit, met 1x goederen per half uur mag je al blij zijn, 1x per uur of maar een aantal keer per dag is ook niet vreemd. En dan moeten de werkzaamheden nog precies volgens plan verlopen, anders sta je vrolijk te wachten met je goederen totdat de situatie veilig wordt geacht om de werkzaamheden te passeren. Hoe hard je ook je best doet, daar is geen reizigersdienstregeling omheen te bouwen. NSR Logistiek maakt hierin, ondanks de prima inspraakmogelijkheden die ze als vervoerder hebben, de keuze om voor volledige verbussing te gaan. Die worden in dit geval toch gedeclareerd bij ProRail.
Reputatie 7
Badge +3

Het enige wat me de laatste jaren is opgevallen is dat er veel meer buitendienststellingen zijn zonder enig treinverkeer dan pakweg 10 jaar geleden. De treinkaartjes daarentegen zijn niet goedkoper geworden en de infraheffing niet lager.

De werkzaamheden bij Eindhoven zijn daar een goed voorbeeld van. Er worden daar 15 simpele wissels vervangen en vroeger zou NS/ProRail dat gedaan hebben door in een aantal nachten steeds één wissel te vervangen. Nu legt men gewoon het treinverkeer voor 9 dagen plat omdat dat makkelijk is voor ProRail. ProRail houdt gewoon nul rekening met zijn klanten, typisch een verschijnsel bij monopolisten waarop geen controle is.

Waar blijft de besparing vergeleken met 10 jaar geleden? Wel, die verdwijnt in de zakken van de minister van financiën die voor het spooronderhoud steeds meer geld vangt en er steeds minder geld aan uitgeeft.
Badge +3
Goederentreinen rijden langs Eindhoven via eigen spoor.

Maar bij Driebergen-Zeist word je morgen ook de trein uit gezet, en bus . maar ICE mag gewoon rijden?

Waar is de gelijkheid goederen/personen dan?
Een paar ICE's per dag zijn te plannen, die korte momenten even het werk neerleggen zijn te overzien. Om de paar minuten zo'n circus maakt de situatie onwerkbaar.

Absolute gelijkheid tussen goederen en reizigers is een illusie overigens.
Reputatie 7
Badge +3
@Henk_NL
Ik begrijp je argumenten maar ook ProRail dient zich aan de wet te houden die bepaalt dat gelijkheid verplicht is. Dat gaat des te meer spelen nu het aantal buitendienstellingen compleet belachelijk aan het worden is. Kijk vandaag eens op de kaart, het halve spoorwegnet is weer buiten gebruik.

Een voorbeeldje: Eindhoven-Utrecht. Dat heeft nu net 9 dagen plat gelegen, maar volgende weekend rijden er weer geen treinen op Den Bosch-Utrecht en het weekend daarna ligt Eindhoven-Den Bosch/Tilburg er weer uit. Dat betekent per saldo dat er de hele maand in het weekend geen treinen rijden van Eindhoven naar Utrecht.
Waarop baseer je dat Prorail zich niet aan de wet houdt?
Ik heb toch meer het idee dat NS bij voorbaat al niet probeert om een dienstregeling overeind te houden bij dit soort werkzaamheden. Ik denk ook niet altijd onterecht, maar daarmee zijn de overblijvende mogelijkheden direct toe te wijzen aan de goederenvervoerders. Dat is gewoon binnen de wettelijke mogelijkheden.

Ik vind dat het met stremmingen door werkzaamheden inmiddels de spuigaten uitloopt, maar dat heeft weinig met de wettelijke gelijkheid te maken.
Reputatie 7
Badge +3
Wanneer ProRail het busvervoer betaalt zal NS niet erg hard zijn best doen om de treindienst (gedeeltelijk) in stand te houden. Zeker niet wanneer er dan in de zomerperiode personeelsleden met verlof kunnen.
De gelijkheid komt niet in het geding, wanneer de vervoerder, die nog steeds ruime inspraakmogelijkheden heeft, zelf de keuze maakt om voor tvv te gaan, wat in deze situatie betaald wordt door ProRail.
Reputatie 7
Badge +3
De gelijkheid komt niet in het geding, wanneer de vervoerder, die nog steeds ruime inspraakmogelijkheden heeft, zelf de keuze maakt om voor tvv te gaan, wat in deze situatie betaald wordt door ProRail.
Daar wreekt zich dat NS en ProRail in de praktijk nog steeds een pot nat zijn en NS daardoor meer oog heeft voor de belangen van ProRail dan voor de belangen van de reizigers. Ik heb de indruk dat Arriva zich veel harder en onafhankelijker van ProRail opstelt.

Overigens was er pas geleden een teken van leven van Roger van Boxtel die zei zich wel steeds meer zorgen te maken over het reizigersverlies dat optreedt door de buitensporige aantallen buitendienststellingen. Ik zou voor de aardigheid eind van deze maand de vervoerscijfers van NS in Brabant en Limburg wel eens willen zien. Om over die van de Benelux maar helemaal te zwijgen.

Overigens is het nog maar de vraag of ProRail de kosten voor het busvervoer betaalt. De goederenvervoerders moeten bijv. gewoon hun infraheffing betalen maar hoeven niet te betalen voor de extra kilometers als ze moeten omrijden. Maar de extra kosten van materieel, diesel/stroomgebruik en personeel als gevolg van die grote omritten zijn doodleuk voor eigen rekening van de vervoerder.
De discussie over het gedrag van NS in dit geheel laat ik aan mij voorbijgaan, ik voel er weinig voor om hier uitspraken te doen waar ik later gedoe over ga krijgen. Sorry. Ik begrijp het 'antwoord' van Gabrielle in #3, maar sluit mij er niet bij aan. Een discussie hierover zou je in mijn ogen bij NSR moeten beginnen over de keuze om vrij snel voor TVV te kiezen, in plaats van blijven rijden op de beperkt beschikbare infra.

Regelingen over bijvoorbeeld TVV-kostenvergoedingen zijn deels afgesproken in aanvullende overeenkomsten met vervoerders, en daar krijgen we het weer: bedrijfsgeheim. Net als een treinnummerlijst, bijvoorbeeld.
Reputatie 7
Badge +3
Een discussie hierover zou je in mijn ogen bij NSR moeten beginnen over de keuze om vrij snel voor TVV te kiezen, in plaats van blijven rijden op de beperkt beschikbare infra
Ik denk dat er eerder eens een discussie moet komen over waar ProRail in hemelsnaam mee bezig is. Er worden daar voortdurend keuzes gemaakt die het belang van de klanten volledig negeren. Prorail lijkt boven de wet lijkt te staan en hoeft aan niemand verantwoording af te leggen.
Als je werkelijk een punt wil gaan maken hiervan, dan zal je een aantal vervoerders achter je moeten hebben. Verschillende mensen hebben geprobeerd om een open discussie over het functioneren van ProRail te voeren, onder andere in de politiek, maar keer op keer is het enkel Hettinga waar men een kwartje in mikt, die gaat wel door. NS lijkt weinig problemen te hebben, en de goederenvervoerders zijn relatief tevreden (die krijgen hier immers beperkt paden tot hun beschikking) en zijn vaak te klein om gehoord te worden. Als ze niet weer failliet gaan, opgaan in een andere organisatie, et cetera.

Voor NS is de extra hoeveelheid werk ook veel beter te overzien dan voor de regionale jongens. Alle mensen zijn immers reeds aanwezig (Planning, Klantbegeleiding, et cetera), en de uitvoering zorgt Munckhof voor. Regionale vervoerders kunnen grootschalig AVV vaak minder goed overzien.
Reputatie 7
Badge +3
De paar keer dat ik bij Arriva AVV heb meegemaakt was dat prima georganiseerd door de eigen bustak. Compleet met ingangscontrole bij iedere bus zodat er niet zwart gereden werd.
Ik had het dan ook niet over de uitvoering ervan, maar over de impact van AVV op het proces binnen de organisatie.

Reageer