Werkzaamheden aan het spoor vanaf 14 juli tm 29 juli


Wat fijn rijden met de Ns, 😡vanaf 14 juli t/m 29 juli werkzaamheden aan het spoor. 

Ik ben afhankelijk van het openbaar vervoer

Ik reis van Wormerveer naar Holendrecht, doe er dan ruim 1,5 uur over, dit kan toch niet,! Ik moet ook dan met de metro en bus, wie gaat dat betalen? 

Ik heb een maand abonnement maar moet zovaak zelf nog bijbetalen omdat er geen trein rijdt en ik dan zelf de metro moet betalen.

Oplossing graag, ik baal echt enorm! 


111 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Ze rijden volgens een aangepaste dienstregeling waarvan we in principe niet weten wat er is aangepast.

Reputatie 5

“Storing”  betekent dat er treinen zijn die niet punctueel rijden? De term “volgens dienstregeling” is ook wel aan wat inflatie onderhevig :D

Reputatie 7
Badge +1

Ik zie nu wel dat er extra werkzaamheden meldingen zijn toegevoegd in de reisplanner voor trajecten die ook beïnvloed zijn door de werkzaamheden. 

Ik hoop maar dat @Nabo bij de ombudsman wel gehoor vindt. Hij krijgt dan in ieder geval de extra reiskosten terug. Ondertussen wordt veel andere reizigers natuurlijk een zeer ongewenste omreisroute voorgeschoteld met 2 en soms zelfs 3 keer overstappen. Volgens mij is dit echt een kwestie van NS die de kosten niet wil vergoeden aan het GVB. Moderators reageren natuurlijk ook niet meer. Zij kunnen natuurlijk ook niet iets recht praten wat overduidelijk heel krom is.

Reputatie 5

Helemaal met je eens hoor! Wat ik bedoelde te zeggen is dat “zo goed mogelijk” niet te meten is. Als het niet te meten is kun je er geen KPI van maken, als er geen KPI is die onder de maat is gebeurt er niks. Zo werkt de spoorsector in Nederland momenteel, heb ik het idee. “Alle KPI's zijn toch goed? Dan doen we het toch goed?” Dat dat in werkelijkheid nogal ridicuul is laat zien dat teveel gemanage op KPI's oogkleppen creëert. 

 

Net zoals prorail: “Als we wissels weghalen hebben we minder storingen”. Dat de betrouwbaarheid in totaal minder wordt, doet er niet toe. KPI “storingen” succesvol omlaag gehaald. Het mooie is, dat ze dan vertellen dat ze het idee uit het beste spoorland van de wereld hebben, Japan. Ze hebben dan helaas de context niet meegenomen. Een context waarin de Yamanote lijn afgelopen November toch echt even buiten dienst moest voor onderhoud. Voor het eerst in twintig jaar, voor een totaal van 20 uur. 

“Zo goed mogelijk” is zo ongedefinieerd dat je er eigenlijk niks aan hebt. Niet gerelateerd aan dit topic zie ik dit tegenwoordig ook in het zuiden; vroeger reden er bussen tussen Weert en Sittard als het spoor plat lag tussen Roermond en Sittard. Maar nu moet je toch eerst met de trein naar Roermond, wat de reis alleen maar langer maakt. Je kunt er niks van zeggen, maar een tevreden klant wordt ik er niet van.

Nou ik vind zo goed mogelijk toch wel iets anders dan wat NS de reizigers uit Noord Holland nu voorschotelt. Op Sloterdijk hangt nu een poster dat je moet omreizen via Schiphol. Als je gewoon metro 50 zou kunnen nemen scheelt dat voor bijvoorbeeld de mensen die In het AMC werkzaam zijn zeker 2 keer 20 minuten per dag zo het niet meer is. Er is hier dus zeker geen sprake van “Zo goed mogelijk”  

Reputatie 7
Badge +3

Het is inderdaad lastige kost. Zeker omdat onze overheid verzuimd heeft om een klachtenprocedure met een onafhankelijk instituut met doorzettingsmacht in te stellen.

Het indienen van een klacht bij NS over slechte logistiek met aantoonbare fouten tijdens een buitendienststelling zal door NS zelf beoordeeld worden. Het is dan maar afwachten wat er met zo’n klacht gebeurt. En dat terwijl het juist heel goed zou zijn wanneer NS van een onafhankelijke buitenstaander af en toe een schop onder de kont zou krijgen.

Reputatie 5

“Zo goed mogelijk” is zo ongedefinieerd dat je er eigenlijk niks aan hebt. Niet gerelateerd aan dit topic zie ik dit tegenwoordig ook in het zuiden; vroeger reden er bussen tussen Weert en Sittard als het spoor plat lag tussen Roermond en Sittard. Maar nu moet je toch eerst met de trein naar Roermond, wat de reis alleen maar langer maakt. Je kunt er niks van zeggen, maar een tevreden klant wordt ik er niet van.

Reputatie 7
Badge +3

De concessieverlener zegt het nodige dingen over kwaliteitseisen waaraan NS zou moeten voldoen.

Zo is er Art. 17.11: Het vervoerplan biedt inzicht in regelmatig terugkerende klachten van reizigers of uitkomsten van klantonderzoeken en beschrijft de maatregelen die NS naar aanleiding hiervan neemt.

Verder is het het artikel 37 gewijd aan het thema Reisinformatie:

1. NS biedt reisinformatie die er op gericht is de reizigers zelfstandig een afweging te kunnen laten maken over hun treinreis, met inachtneming van het volgende:

a. NS biedt de reizigers voorafgaand aan en tijdens de reis, zowel in de trein als op het station, juiste, frequente, tijdige, consistente en actuele reisinformatie, ook in het geval van verstoringen;

b. NS biedt de reizigers, waar mogelijk pro-actief, toegankelijke reisinformatie via diverse kanalen;

c. NS biedt specifieke en persoonlijke reisinformatie;

d. NS biedt de reizigers in de trein reisinformatie over de eigen treinen maar ook over de treinen van aansluitende spoorvervoerders, in ieder geval voor zover het een belangrijke overstaprelatie betreft voor de reizigers;

e. NS informeert samen met de infrastructuurbeheerder de reizigers adequaat en tijdig over geplande buitendienststellingen en geeft daarbij adviezen over alternatieve reismogelijkheden met het openbaar vervoer;

f. NS geeft bij grote verstoringen en calamiteiten de reizigers snel en met regelmaat informatie over de situatie en de verwachte duur van de verstoring en geeft daarbij adviezen over alternatieve reismogelijkheden met het openbaar vervoer.

2. NS verbetert de deur-tot-deur reisinformatie, met inachtneming van het volgende:

a. NS verbetert, in samenwerking met de infrastructuurbeheerder, informatie- en bewegwijzeringsystemen op de stations, om reizigers goed te informeren over de verplaatsingsmogelijkheden op en rond de stations;

b. NS verbetert, in samenwerking met de infrastructuurbeheerder, decentrale overheden en regionale vervoerders de deur tot-deur reisinformatie voor de reizigers, zowel voorafgaand aan, als tijdens de reis;

c. NS stelt gegevens voor reisinformatie transparant en kosteloos voor derden beschikbaar, conform bijlage 1 van het Publicatiedocument NDOV of diens opvolgers;

d. NS werkt in redelijkheid mee aan toekomstige ontwikkelingen omtrent datalevering voorreisinformatie.

3. NS verzorgt op verzoek van andere vervoerders die in Nederland openbaar personenvervoer per trein verrichten actuele reisinformatie via de informatieborden en omroepinstallaties op alle stations.

 

En er is natuurlijk Artikel 41: Vervangend vervoer bij ontregelingen

1. Opdat NS ook in verstoorde situaties de reizigers zo veel en zo goed als mogelijk vervoert, neemt NS de in het tweede tot en met vijfde lid vermelde maatregelen voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

2. NS zorgt binnen 60 minuten nadat een verstoring is opgetreden voor vervangend vervoer.

3. In afwijking van het tweede lid, vangt NS tijdens de spits binnen 60 minuten nadat een verstoring is opgetreden met de inzet van vervangend busvervoer aan en zorgt dat deze na 75 minuten op degewenste sterkte is.

4. NS werkt samen met andere vervoerders om met name op grote knooppunten afspraken te maken over omreizen per bus, tram, metro of per trein.

5. NS brengt reizigers die stranden (bijvoorbeeld door vertraging of uitval van de laatste trein) metvervangend vervoer naar hun eindbestemming in Nederland (tot de deur).

 

De volledige tekst is te downloaden via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/12/15/bijlage-1-vervoerconcessie-2015-2025

 

Artikel 41 is met name interessant omdat NS wordt opgedragen om in verstoorde situaties de reizigers zo veel en zo goed als mogelijk moet vervoeren terwijl er met de andere vervoerders afspraken moeten zijn gemaakt over het omreizen per bus, tram, metro of trein. In het geval van de werkzaamheden tussen Amsterdam Amstel en Amsterdam Bijlmer ArenA kunnen we niet ontkennen dat NS afspraken heeft gemaakt met GVB. Maar of die afspraken “zo goed mogelijk” zijn valt zeer te bezien.

Reputatie 5

Zijn er eigenlijk in het algemeen afspraken over de kwaliteit bij buitendienststellingen? Of kan, even in het extreme getrokken, NS 1 keer per 2 uur een bus zo erg laten omrijden dat de extra reistijd 3 uur is, en is alles dan nog steeds volgens alle afspraken naar voldoende kwaliteit?

14 juli van Wormerveer naar Sloterdijk met de trein daarna metra 50 naar Holendrecht, goed te doen!

nogmaals @Sascha NS @Stijn NS geef dit door aan degene die de dienstregeling heeft geregeld, (deze rijdt ws zelf niet met de trein, en weet niet wat hij/zij de klanten aandoet)

NS alternatieve route melden in de NS reis app!! van Wormerveer naar Holendrecht, trein naar Slotervaart en dan metro 50, ipv 1.57 minuten erover doen met 4 overstappen, nu bijna 1 uur reizen met 1 overstap.

doe niet zo moeilijk NS denk aan je klanten!!

@Sascha NS  sorry maar jouw oplossing is helemaal geen oplossing, wat heb ik eraan om nog veel vroeger een trein te moeten nemen? snap deze niet hoor! heb hier ook niet om gevraagd

sorry maar ik ben echt een beetje pislink

waar is deze community goed voor, als er toch niet naar de klanten geluisterd wordt?

Reputatie 7
Badge +3

NS laat ook in dit topic weer zien dat het een erg in zichzelf gekeerde organisatie is die veel moeite heeft om toe te geven dat er grote fouten zijn gemaakt. Verder concentreert NS zich de laatste jaren erg op allerlei vage zaken als “reisbeleving” en “het verhaal achter je reis”. Ik heb een paar weken terug de documentaire over NS gezien op NPO 2. Ik heb met open mond van verbazing zitten kijken naar de scenes waarin gebrainstormd wordt over de “verhalen” van de reizigers. Het treinpersoneel staat wel met beide voeten op de grond maar lijkt amper gehoord te worden in de filosofiebunkers.

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2020/maart/missie-ns.html

Lees en huiver:

Het is precies deze flauwekul die afleidt van de basis van de aloude NS: reizigers moeten veilig, vlug en voordelig op hun plaats van bestemming komen. We zitten als reizigers helemaal niet te wachten op zaken als “wachtverzachters”. We willen gewoon dat de trein (op tijd) rijdt en dat wanneer die niet kan rijden we een prima alternatief vervoersplan krijgen. 

NS moet terug naar de basis van wat het is om een vervoersbedrijf te zijn en zich niet verliezen in allerlei filosofische en “oppeppende” prietpraat. 

Het is en blijft belachelijk dat de NS je bijna dwingt om de trein van 5.39 te nemen met 4 overstappen om om 8 uur op je werk te kunnen zijn.

Doe je dit niet op hun manier dan zijn de kosten voor jezelf. 

Ga je schamen NS! 

Is er wel eens wat bereikt met dit forum? 

Zeer weinig helaas. NS profileert zich wel als klantvriendelijk maar als gevraagd wordt om de daad bij het woord te voegen, geeft het bedrijf zeer frequent niet thuis. Ik denk dat morgen heel veel reizigers vreemd op hun neus gaan kijken. De onwil om in dit dossier een goede regeling voor de reizigers te treffen vind ik wat dat betreft een goed voorbeeld. (We laten reizigers 3 keer overstappen en 40 minuten langer reizen dan de beste mogelijkheid) . De ene volzin van Sacha waarin ook weer totaal geen informatie wordt verstrekkend is m.i. treffend voor de arrogantie van NS. (Het is en blijft een monopolist.)

Het is en blijft belachelijk dat de NS je bijna dwingt om de trein van 5.39 te nemen met 4 overstappen om om 8 uur op je werk te kunnen zijn.

Doe je dit niet op hun manier dan zijn de kosten voor jezelf. 

Ga je schamen NS! 

Is er wel eens wat bereikt met dit forum? 

NS is actief in de wereld van het openbaar vervoer. We bevorderen het gebruik van het openbaar vervoer en houden Nederland in beweging. Onze reizigers staan in al onze activiteiten op 1, 2 en 3 en we werken voor hen aan een zo aangenaam en duurzaam mogelijke reis van deur tot deur.

 

Maak het voor de verandering eens waar en laat het niet bij holle phrases.

Ik denk dat ik de oplossing heb:

Oplossing bussen vanaf muiderpoort naar holendrecht 👍

Toeringbussen inhuren [hebben hun ook weer werk] zitten we ook nog een beetje comfortabel, werk in het Amc, is hard werken en op tijd komen is een verreiste zeker in deze corona tijd! 

Je wordt in ieder geval passend……. bedankt door de NS voor het werk in Coronatijd.

Ik vind de reactie van NS echt stuitend in deze “Spijtig genoeg zal metro 50 niet vrij toegankelijk gesteld worden voor reizigers met een NS vervoersbewijs. Dit heeft inderdaad te maken met de vooropgestelde contracten tussen vervoerders”. Meer dan het inzetten van de 4019 kan ik niet voor je bewerkstelligen.

Hoog tijd dat er eens out of the box wordt gedacht in deze. Door corona is het aantal reizigers drastisch afgenomen. Het zou nu echt wel mogelijk moeten zijn dat dit wordt aangepast. 

Mensen met 3 kwartier extra reistijd opzadelen en met 3 overstappen terwijl het met metro 50 zo gemakkelijk kan. Ik hoop maar dat de Telegraaf meeleest op dit forum.

@Pingpong ik hebde ombudsman al aangeschreven, deze gingen het doorgeven.

Ook ns zelf een klacht gestuurd niets van vernomen. 

Ik denk dat we kunnen klagen wat we willen,kloontjes volk heeft het maar te slikken. 

@Sascha NS drama met de NS, ik ga wel op eigen kosten en probeer het te declareren.

want die alternatieven van de NS is niemand blij mee! en is zeer klantonvriendelijk.

hopelijk gaan er meer mensen klagen bij de NS.

 

Ik zou in ieder geval een klacht indienen bij de OV ombudsman. Ik vind dit reisschema buitengewoon klantonvriendelijk en de kans op verdere vertragingen door al de overstapbewegingen zijn m.i. zeer groot. Misschien is het ook nog een idee om je lokale krant hierover te tippen. 

Troost je ook voor mensen uit Amersfoort zijn deze werkzaamheden een drama.

https://community.ns.nl/dienstregeling-59/in-het-weekend-van-amersfoort-naar-schiphol-op-tijd-voor-werk-65776?postid=458646#post458646

@Sascha NS drama met de NS, ik ga wel op eigen kosten en probeer het te declareren.

want die alternatieven van de NS is niemand blij mee! en is zeer klantonvriendelijk.

hopelijk gaan er meer mensen klagen bij de NS.

 

Reputatie 7
Badge +3

Wanneer kunnen we onze inbreng aanleveren voor de evaluatie van dit alternatieve vervoersplan? We horen dan graag van de opstellers van het plan waarom voor deze variant gekozen is.

Spijtig genoeg zal metro 50 niet vrij toegankelijk gesteld worden voor reizigers met een NS vervoersbewijs. Dit heeft inderdaad te maken met de vooropgestelde contracten tussen vervoerders. Meer dan het inzetten van de 4019 kan ik niet voor je bewerkstelligen Nabo, sorry.

Reputatie 7
Badge +3

In het overzicht van GVB stonden alleen de wijzigingen. Lijn 50 rijdt ongewijzigd de normale route.

@loklok8  ging twijfelen, dank je wel😀👍

Reputatie 7
Badge +1

@Nabo Lijn 50 rijdt de route Isolatorweg - Gein en komt dus zowel langs Sloterdijk, Bijlmer ArenA als Holendrecht. De werkzaamheden verandert daar niets aan.

 

@masd Jouw bericht is overbodig en onjuist omdat tijdens de werkzaamheden de lijnvoering van lijn 51 is aangepast en lijn 53 helemaal niet rijdt vanaf maandagavond 13 juli 20:00 uur. Het is weinig zinvol om berichten te plaatsen als je de informatie niet hebt gecontroleerd op juistheid. Wanneer het gaat om reisinformatie gebruik ik altijd de publicaties van vervoerders of ProRail als bron. Zo ook in dit geval:

https://reisinfo.gvb.nl/nl/omleidingen/details/2691-stremming-metro-en-trein-bij-werkzaamheden-amstelstroomlaan

Hier een citaat over de periode 13 juli 05:00 uur tot 30 juli 05:00 uur.

 

@iMark  mijn vraag is gaat metro 50 vanaf Sloterdijk wel naar Holendrecht?

 

Reageer