Buitengewoon Opsporings Ambtenaren, de BOA informatief


  • NS Hoofdconducteur
  • 7966 reacties
Ik had het beloofd om wat meer over de BOA te schrijven en dit topic is dus bedoeld voor vragen over de BOA, in het bijzonder de BOA-OV en om meer te weten te komen wat een BOA nu exact is. BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) is iemand, die voldoet aan verschillende eisen en een titel van opsporingsbevoegdheid heeft en een akte. Simpel gezegd, de persoon die BOA is moet betrouwbaar zijn, moet de kennis op orde hebben en er moet een noodzaak zijn om strafbare feiten op te sporen.
In Nederland zijn zo’n 23.500 BOA’s werkzaam bij 1.100 verschillende instanties (bron: politie).
De BOA staat in principe onder de politie, dit zijn Algemeen Opsporings Ambtenaren en er wordt wel een goede samenwerking met elkaar verwacht. Eke BOA is herkenbaar aan het insigne. Dit dient elke BOA, welk domein ook die in het openbaar werkt, heeft een draagplicht om het insigne te dragen. Deze verplichting is er sinds 2008. Er zijn wel uitzonderingen, als het het werk van de BOA belemmerd, mag de BOA in burger werken en heeft geen draagplicht, wel dient hij of zij altijd zich desgevraagd te legitimeren. Het insigne stelt een vuist, een scepter en een schild voor.In 2008 heeft men in de media een campagne gevoerd om deze verandering en het BOA-insigne te verduidelijken. Dit is gebeurd via kranten, tijdschriften en andere media. Welke andere media wordt helaas verder niet vermeld.

De BOA’s kennen 7 domein gebieden.

Domein 1: Openbare Ruimte (bv de stadswacht, parkeercontroleur)
Domein 2: Milieu, welzijn en infrastructuur (bv boswachter, inspecteur dierenbescherming)
Domein 3: Onderwijs (bv leerplichtambtenaar)
Domein 4: Openbaar vervoer (bv hoofdconducteurs (HC) NS, controleur openbaar vervoer, veiligheidsteam openbaar vervoer gemeente Amsterdam, BOA ProRail)
Domein 5: Werk, inkomen en zorg (bv medewerker vd Arbeidsinspectie, sociale rechercheur)
Domein 6: Generieke opsporing (bv weginspecteurs Rijkswaterstaat, BOA van de FIOD)
Domein 7: BOA bij de politie (bv baliemedewerker, koerier, meldkamercentralist)

Door de opsplitsing van deze domeinen, wil men duidelijkheid verschaffen wat een bepaalde BOA nu wel en nu niet mag. Een BOA beëdigd voor domein 1 mag zich niet bezig gaan houden met het opsporen van strafbare feiten voor domein 4, anders gezegd, een stadswacht mag geen bekeuring uitschrijven aan een verdachte, die op het station staat te roken, het station valt namelijk onder domein 4. Men gaat er dus vanuit, dat de BOA zelf goed weet wat zijn of haar domein is en wat hij of zij daadwerkelijk mag.

In de 7 domeinen kan er ook sprake zijn dat men politiebevoegdheden heeft. Denk hierbij aan het gebruik van wapens, handboeien en identiteitsfouillering. Ik zoom nu in op de BOA-OV, domein 4. Bij NS hebben alle HC een BOA bevoegdheid, dit hebben we nodig om onze functie uit te oefenen (staat zo omschreven) en de collega’s van Veiligheid en Service (VenS) zijn BOA-OV+. De + geeft aan dat deze groep politiebevoegdheden heeft. Daar moet men elk jaar een examen voor afleggen. Alle BOA’s moeten overigens elke 5 jaar aantonen dat ze bekwaam zijn gebleven (wij (NS) doen dat door elke 5 jaar een examen te doen). De collega’s VenS mogen dus meer als wij HC. Dit is overigens niet te zien aan het BOA-insigne, die is nog steeds dezelfde als voor elk domein. Onze BOA-OV’s zijn beëdigd om strafbare feiten op te sporen voor de Spoorwegwet en het daarbij behorende Besluit.

Een BOA herkenbaar aan het insigne, hoeft zich niet uit zichzelf te legitimeren als BOA zijnde. Als men hierom vraagt, dient de BOA zich te legitimeren. Dit is wettelijk vastgelegd.

Verder staat beschreven dat de BOA in eerste instantie gastheer of gastvrouw is in zijn of haar domein en dat men bij overtredingen kan handhaven en iemand mag staande houden. In het OV geldt dus als een HC of een VenS-er iets zien wat niet mag, bv roken in de trein, mogen beide groepen hiervoor de persoon staande houden en zijn of haar identiteit vaststellen. Een machinist mag dit bij voorbeeld niet, aangezien deze geen BOA-OV bevoegdheid heeft. Een toezichthouder mag iemand, die als verdachte wordt aangemerkt niet staande houden en zal als hij of zij er iets mee wil, deze persoon dus moeten aanhouden als burger.

In de afspraken omtrent veiligheid, vinden er via onze collega’s VenS steeds meer burger acties plaats in de trein en op stations. Deze collega’s zijn op dat moment natuurlijk niet in uniform en dragen geen BOA-insigne. Bij controle in burger in de trein ben ik gewend dat men zich vooraf meld bij mij als HC en tevens Chef van de Trein, zodat kenbaar gemaakt kan worden dat er op die manier controle plaats gaat vinden. De omroep vindt pas plaats na vertrek van de trein. Meestal zie ik ze een geel vest aantrekken of dragen het BOA-insigne om hun nek. Politie in burger doet meestal ook mee aan dit soort acties. Doel is om een trein “schoon te vegen” en dus iedereen gecontroleerd te hebben. Degenen die een UVB krijgen of een andere bekeuring worden door de politie direct doorgelicht op openstaande geldboetes of gevangenisstraf die men nog moet uitzitten.

Het omvat natuurlijk veel meer, maar ik hoop dat ik een en ander wat heb kunnen verduidelijken en ik nodig iedereen uit om het aan te vullen, te verbeteren of om er vragen over te stellen. Of ik overal antwoord op weet, dat kan ik helaas niet beloven.

Een link van een gebruikte bron op internet:

https://www.politie.nl/themas/buitengewoon-opsporingsambtenaar.html

161 reacties

Reputatie 4
Bedankt voor deze samenvatting! Wat ik mij wel altijd afvraag: ik kan aan iemand een legitimatie vragen, maar hoe weet ik hoe een legitimatie eruit hoort te zien. Waar moet je op letten als je iemands echtheid wilt legitimeren?

De mensen van de energiemaatschappij laat ik om die reden nooit binnen voor meterstand opname: ik zou niet weten hoe een legitieme legitimatie eruit ziet.
Goeie Niek. Ik heb bijvoorbeeld nog een oude versie van het legitimatiebewijs. Als ik mij nu zou legitimeren en een collega die net beedigd is, dan wijken onze passen af qua opzet.
Gegevens die erop moeten staan zijn:

Legitimatiebewijs Buitengewoon opsporingsambtenaar
Naam
Domein
Werkgever
BOA-nr
Geldigheid
Gebied
Pasfoto
Achterzijde dat het min van Veiligheid en Justitie het heeft afgegeven met handtekening vd pashouder.

Bij de politie kan men bij twijfel het dichtsbijzijnde politiebureau bellen of de meldkamer (denk ik althans). Wie de BOA kan natrekken staat nergens, maar ik denk dat de politie daar best in kan helpen. Zal het eens navragen.
De pas wordt meestal getoond in een houder waar ook het BOA insigne op zit, van staal is dat vermoed ik. Het is geen sticker of ander makkelijk kopieerbaar materiaal.

Onze toezichthouder is de Officier van Justitie en we hebben ook een direct toezichthouder, dit kan bv de korpschef landelijke politie zijn.
nos.nl/artikel/2139690-afspraken-over-aanpak-geweld-in-openbaar-vervoer.html
Reputatie 5
Badge
@Loes Leuk topic om eens te lezen! Ik heb er weer wat van opgestoken! 😃
nos.nl/artikel/2139690-afspraken-over-aanpak-geweld-in-openbaar-vervoer.html

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=739fbe46-8be5-4b7f-97d6-707de1697a5d&title=Actieprogramma%20sociale%20veiligheid%20in%20het%20openbaar%20vervoer.docx
@GroeneRuiter

Wees vrij om te vragen en graag gedaan 🙂
Reputatie 5
Badge
@Loes Ik vraag me ineens af. Wat voor onderdelen komen er in de BOA training voor?
Het examen wat wij afleggen heeft 3 onderdelen, te weten rechtskennis (50 vragen), het uitschrijven van een combibon nav een case (geen fouten in toegestaan) en we worden getoetst in een praktijksituatie met een acteur, hoe we dus moeten handelen.

De training die wij krijgen bevatten 5 dagen theorie en veel e-learning tav het examen rechtskennis en de combibon en we krijgen 2 dagen training met een acteur, die in sommige gevallen de grens zal opzoeken bij ons om zo nog meer ocer jezelf te leren.
Aanvulling nog. Hetgeen hierboven gaat over de herhaling, komt iemand in dienst krijgt hij of zij totaal 10 dagen training.
Reputatie 5
Badge
@Loes Dank voor de informatie! 😃
Reputatie 7
Dat klinkt als een degelijk pakket, maar het is waarschijnlijk wel eigen aan de NS (of aan het openbaar vervoer) ? Als je BOA's van Domein 1 in actie ziet, dan lijkt het niet, dat ze zo degelijk zijn getraind (of dan hebben ze in ieder geval niet opgelet).
Ik ben een tijdje geleden 3 reizigers tegengekomen, die BOA bij de politie waren. Ze zaten aan de balie en nemen aangiftes op. Ook zij hebben een dergelijk examen en training, alleen op hun domein gespecialiseerd. Het rollenspel ging bij hun vaak fout. Domein 1 heeft zo ook hun specialisatie en ik weet dat sommige gemeentes werken met bonnenquota, dus 2 bonnen minimaal in het uur schrijven en het verschil met domein 4 is dat wij altijd de "verdachte" spreken ipv bekeuren via kenteken.
Zeer interessant Loes om het zo eens allemaal op een rijtje te lezen. Helemaal nu ik zelf HC word. Vooral het examen met de acteur lijkt me erg lastig en zie ik wel een beetje tegenop als ik dit zo lees.
.... Vooral het examen met de acteur lijkt me erg lastig en zie ik wel een beetje tegenop als ik dit zo lees.

Nee joh! 🙂
Reputatie 3
Je wordt goed klaargestoomd en de BOA opleiding staat als een huis. Gewoon goed blijven opletten en goed meedoen. Vooral als je de kans krijgt om wat extra te oefenen met een acteur aanpakken (als er tijd over is bv) en wees niet bang om iets fout te doen. De moeilijkheidsgraad van de diverse casussen loopt op dus je wordt niet direct in het diepe gegooid.
In de opleiding tot hoofdconducteur zal je veel gaan werken met acteurs om te leren omgaan met oa gesprekstechnieken. Juist het werken met een acteur zorgt ervoor dat je jezelf beter leert kennen. Bij een acteur kun je de situatie stilzetten, bij een reiziger op de trein niet.
Als je zoals Loes schrijft tijdens de opleiding veel doet met acteurs en dat veel oefent zal dat het voor het examen wel een stuk makkelijker zijn. Vanuit mijn oude werk heb ik wel een hele berg ervaring als het gaat om boze, teleurgestelde en agressieve klanten. Ik heb er ook wel vertrouwen in. Maar je bent wel "naakt" in zo'n rollenspel met mensen die je beoordelen.
Dit is een openbaar forum. Laat het maar lekker op u af komen. Succes met de examens!
Je wordt er echt goed voor opgeleid en je hebt ook een examen voor je vaardigheden voor de boeg. Dat examen is ook volledig rollenspel met acteur. Laat het in je opleiding gewoon op je afkomen en dan komt het helemaal goed.
Dank je CML, Nooduitgang en Loes 🙂
Wat een interessant stuk om te lezen. bedankt voor het delen ☺
Het bericht is aangepast. 'En waarom zou een conducteur toegang moeten hebben tot gegevens uit het RDW?'

😳
We hebben geen toegang tot RDW gegevens 😉 we kunnen wel uit de GBA gegevens opvragen!
En in de toekomst:?
Zou goed kunnen dat dat in een systeem komt, voor een HC heeft het echter geen toegevoegde waarde.

Reageer