Buitengewoon Opsporings Ambtenaren, de BOA informatief


  • NS Hoofdconducteur
  • 7986 reacties
Ik had het beloofd om wat meer over de BOA te schrijven en dit topic is dus bedoeld voor vragen over de BOA, in het bijzonder de BOA-OV en om meer te weten te komen wat een BOA nu exact is. BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) is iemand, die voldoet aan verschillende eisen en een titel van opsporingsbevoegdheid heeft en een akte. Simpel gezegd, de persoon die BOA is moet betrouwbaar zijn, moet de kennis op orde hebben en er moet een noodzaak zijn om strafbare feiten op te sporen.
In Nederland zijn zo’n 23.500 BOA’s werkzaam bij 1.100 verschillende instanties (bron: politie).
De BOA staat in principe onder de politie, dit zijn Algemeen Opsporings Ambtenaren en er wordt wel een goede samenwerking met elkaar verwacht. Eke BOA is herkenbaar aan het insigne. Dit dient elke BOA, welk domein ook die in het openbaar werkt, heeft een draagplicht om het insigne te dragen. Deze verplichting is er sinds 2008. Er zijn wel uitzonderingen, als het het werk van de BOA belemmerd, mag de BOA in burger werken en heeft geen draagplicht, wel dient hij of zij altijd zich desgevraagd te legitimeren. Het insigne stelt een vuist, een scepter en een schild voor.In 2008 heeft men in de media een campagne gevoerd om deze verandering en het BOA-insigne te verduidelijken. Dit is gebeurd via kranten, tijdschriften en andere media. Welke andere media wordt helaas verder niet vermeld.

De BOA’s kennen 7 domein gebieden.

Domein 1: Openbare Ruimte (bv de stadswacht, parkeercontroleur)
Domein 2: Milieu, welzijn en infrastructuur (bv boswachter, inspecteur dierenbescherming)
Domein 3: Onderwijs (bv leerplichtambtenaar)
Domein 4: Openbaar vervoer (bv hoofdconducteurs (HC) NS, controleur openbaar vervoer, veiligheidsteam openbaar vervoer gemeente Amsterdam, BOA ProRail)
Domein 5: Werk, inkomen en zorg (bv medewerker vd Arbeidsinspectie, sociale rechercheur)
Domein 6: Generieke opsporing (bv weginspecteurs Rijkswaterstaat, BOA van de FIOD)
Domein 7: BOA bij de politie (bv baliemedewerker, koerier, meldkamercentralist)

Door de opsplitsing van deze domeinen, wil men duidelijkheid verschaffen wat een bepaalde BOA nu wel en nu niet mag. Een BOA beëdigd voor domein 1 mag zich niet bezig gaan houden met het opsporen van strafbare feiten voor domein 4, anders gezegd, een stadswacht mag geen bekeuring uitschrijven aan een verdachte, die op het station staat te roken, het station valt namelijk onder domein 4. Men gaat er dus vanuit, dat de BOA zelf goed weet wat zijn of haar domein is en wat hij of zij daadwerkelijk mag.

In de 7 domeinen kan er ook sprake zijn dat men politiebevoegdheden heeft. Denk hierbij aan het gebruik van wapens, handboeien en identiteitsfouillering. Ik zoom nu in op de BOA-OV, domein 4. Bij NS hebben alle HC een BOA bevoegdheid, dit hebben we nodig om onze functie uit te oefenen (staat zo omschreven) en de collega’s van Veiligheid en Service (VenS) zijn BOA-OV+. De + geeft aan dat deze groep politiebevoegdheden heeft. Daar moet men elk jaar een examen voor afleggen. Alle BOA’s moeten overigens elke 5 jaar aantonen dat ze bekwaam zijn gebleven (wij (NS) doen dat door elke 5 jaar een examen te doen). De collega’s VenS mogen dus meer als wij HC. Dit is overigens niet te zien aan het BOA-insigne, die is nog steeds dezelfde als voor elk domein. Onze BOA-OV’s zijn beëdigd om strafbare feiten op te sporen voor de Spoorwegwet en het daarbij behorende Besluit.

Een BOA herkenbaar aan het insigne, hoeft zich niet uit zichzelf te legitimeren als BOA zijnde. Als men hierom vraagt, dient de BOA zich te legitimeren. Dit is wettelijk vastgelegd.

Verder staat beschreven dat de BOA in eerste instantie gastheer of gastvrouw is in zijn of haar domein en dat men bij overtredingen kan handhaven en iemand mag staande houden. In het OV geldt dus als een HC of een VenS-er iets zien wat niet mag, bv roken in de trein, mogen beide groepen hiervoor de persoon staande houden en zijn of haar identiteit vaststellen. Een machinist mag dit bij voorbeeld niet, aangezien deze geen BOA-OV bevoegdheid heeft. Een toezichthouder mag iemand, die als verdachte wordt aangemerkt niet staande houden en zal als hij of zij er iets mee wil, deze persoon dus moeten aanhouden als burger.

In de afspraken omtrent veiligheid, vinden er via onze collega’s VenS steeds meer burger acties plaats in de trein en op stations. Deze collega’s zijn op dat moment natuurlijk niet in uniform en dragen geen BOA-insigne. Bij controle in burger in de trein ben ik gewend dat men zich vooraf meld bij mij als HC en tevens Chef van de Trein, zodat kenbaar gemaakt kan worden dat er op die manier controle plaats gaat vinden. De omroep vindt pas plaats na vertrek van de trein. Meestal zie ik ze een geel vest aantrekken of dragen het BOA-insigne om hun nek. Politie in burger doet meestal ook mee aan dit soort acties. Doel is om een trein “schoon te vegen” en dus iedereen gecontroleerd te hebben. Degenen die een UVB krijgen of een andere bekeuring worden door de politie direct doorgelicht op openstaande geldboetes of gevangenisstraf die men nog moet uitzitten.

Het omvat natuurlijk veel meer, maar ik hoop dat ik een en ander wat heb kunnen verduidelijken en ik nodig iedereen uit om het aan te vullen, te verbeteren of om er vragen over te stellen. Of ik overal antwoord op weet, dat kan ik helaas niet beloven.

Een link van een gebruikte bron op internet:

https://www.politie.nl/themas/buitengewoon-opsporingsambtenaar.html

161 reacties

Reputatie 6
Badge +2

Update: conducteurs zijn geen BOA's meer.

 

Zie

 

Mwa eigenlijk zijn alle lessen herscholing en voorbereiding op examen. Examen bij de politieacademie is ook elk jaar nagenoeg hetzelfde.

Voor een nieuwe medewerker, die heeft echt alle lessen nodig. Zeker na een paar jaar ken/kan je het wel :)

Dat laatste is voor mij niet na te gaan. Laten we hopen dat dat zo is. :rolling_eyes:

En wie weet gaat het wel hetzelfde als in het voortgezet onderwijs. Daar waren de examens niet meer nodig en slaagden er meer kandidaten dan ooit. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5189999/centrale-examens-schoolexamens-coronajaar-leerlingen-geslaagd-duo

Dat er geen lessen worden gegeven zie ik toch wel als een risico, want in het onderwijs pakt dat vooralsnog niet goed uit. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/van-een-63-naar-een-35-gemiddeld-leerachterstanden-op-middelbare-scholen-dramatisch-door-corona/

Nu is het brein bij de meeste boa's wel volgroeid en nog deels flexibel. Bij de jongere deelnemers is dat niet altijd het geval. (niet volgroeid, wel flexibel) Dan zijn die lessen mijn inziens toch echt belangrijk. 

Bovenstaande geldt niet alleen voor boa's hoor. Kan het ook wel waarderen als een monteur een gedegen opleiding afgerond heeft. 

Misschien dat in jullie beroepsgroep (en vele anderen) een sneltest uitkomst biedt.

 

Ja de examens moeten doorgaan. Anders volgend jaar geen geweldsbevoegdheid. Daar lopen alle beroepen met die bevoegdheid tegenaan (handhaving, politie, kmar etc.)

Hoe dat er precies uit gaat zien, geen idee, alles zal goed afgestemd zijn met de ministeries.

@Slidestops

En hoe is het nu geregeld?

De lessen worden vrijgesteld, examen niet. Iedereen zal dus examen af moeten leggen.

En ondanks de corona gaan de praktijkexamens gewoon door? Krijgen jullie dan eerst een coronatest? 

@Slidestops

En hoe is het nu geregeld?

De lessen worden vrijgesteld, examen niet. Iedereen zal dus examen af moeten leggen.

Het is nu nog onduidelijk hoe dat gaat verlopen. Ook wij mogen nu geen contactsport doen en dus de trainingen en examens liggen stil.

 

Overigens is het zo dat je per jaar 5 trainingen (volle dag) en een examen (theorie & praktijk) hebt per jaar. 

 

Examen doe je voor het jaar erop. Dus in 2019 heb ik examen gedaan voor 2020. Dus voor dit jaar zijn er geen problemen. Hoe dat er later dit jaar uit komt te zien is mij onbekend.

 

@Slidestops 

En hoe is het nu geregeld?

https://www.gemeente.nu/veiligheid/boa/steeds-meer-boa-bonussen-toegezegd/ De NS is dan wel geen gemeente, maar ik kan me voorstellen dat als je collega BOA in het lichtblauwe uniform wel een bonus krijgt, je als NS BOA dat ook verwacht. Krijgen de BOA's van de NS straks ook een bonus van €300,-?

 

(Off topic: €1000,- kan natuurlijk ook…. https://www.ad.nl/politiek/sgp-wil-1000-euro-babybonus-bij-geboorte-vierde-kind~a23569d2/  ..Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld ‘de aanschaf van een grotere gezinsauto’ betalen,…  Kidsvrij of een railrunner kan natuurlijk ook. :innocent: )

 

 

Daar gaan ze (NS) inderdaad wel de mist in, ze vertrouwen de opvrager (Lorenzo, direct betrokkene) dus niet, omdat men bang is dat de beelden (die dus geblurd zijn?) openbaar gemaakt worden?

Geen idee in hoeverre je dan die persoon de beelden alleen maar mag laten bekijken zonder ze te overhandigen… wat men blijkbaar ook niet nodig vond omdat de persoon er zelf bij was en de ‘beelden’ (plus gezichten) kent?

 

Wat wel en niet gezien of geplaatst mag worden zal altijd een discussie opleveren. De NS zit in zwaar weer en zal zich daar als zelfstandig bedrijf de komende jaren op moeten richten. Aanpassingen om het herstel van het betalende reizigersbestand te bevorderen zijn dan noodzakelijk. Een reiziger wil van A naar B. Geen gedoe, geen vertragingen geen gezeur, geen….  Laat staan gezeur om je data op te vragen. De reizigersaantallen lopen wederom terug en om die terugloop op te vangen zijn er veranderingen nodig. Misschien voor de NS draconisch, maar de NS is geen heilig huisje. RDM en Fokker konden zo overboord. Ook al heeft en behoudt (na 2025) de NS het monopoly, dan moet je als organisatie altijd anticiperen op de veranderingen waar we mee moeten omgaan. Rekeninghoudend met de reiziger die niet in staat is om energie te steken en/of de tijd om zaken aan de orde te stellen. Schelden doet geen pijn, maar een knietje in de nek wel. Dat de NS vooraf al een bepalende rol inneemt en aangeeft dat men bang is dat de beelden op internet verschijnen is te begrijpen en dus ook de keuze om ze niet te willen overhandigen? Of dat wenselijk is valt te betwijfelen. Elke actie roept een reactie op. “Trump dreigt te verliezen en gaat direct naar de rechter.” Aan de andere kant kun je je afvragen wat dit allemaal heeft gekost. Iemand vraagt de beelden op bij de NS en uiteindelijk kost het???????    

 

Even een vraag aan de medewerkers van Webhelp. Tot welke persoonsgegevens hebben jullie allemaal toegang als het reizigers en forumleden betreft? (En dan wel wereldwijd gezien.) :nerd:

Badge +3

Daar gaan ze (NS) inderdaad wel de mist in, ze vertrouwen de opvrager (Lorenzo, direct betrokkene) dus niet, omdat men bang is dat de beelden (die dus geblurd zijn?) openbaar gemaakt worden?

Geen idee in hoeverre je dan die persoon de beelden alleen maar mag laten bekijken zonder ze te overhandigen… wat men blijkbaar ook niet nodig vond omdat de persoon er zelf bij was en de ‘beelden’ (plus gezichten) kent?

Mooi optreden van @erikkroeze . Legt Tim en Lorenzo haarfijn uit dat je mensen niet voor mongool uit hoort te maken. Dat je geen varkens geluiden maakt.

De persoon vraagt op basis van de AVG gegevens op. Als de NS hun afspraken niet nakomt is het geen sterk optreden van de NS. 

Ik heb de video niet gezien en zal hier inhoudelijk niet op ingaan. AVG is trouwens ook niet mijn specialiteit. 

Heb de video ook voorbij zien komen gisteren. Ik ben ook een lastige, maar bij mij gaan de nekharen ook overeind staan van het gedrag hier. Het gescheld en gevloek alleen al gaat nergens over natuurlijk.

Maar als losstaand iets vind ik het GDPR-vraagstuk dat voorbij komt wel interessant. Ik ben ontzettend benieuwd of specifiek de weigering om de data af te geven nog een inhoudelijk vervolg krijgt.

Mooi optreden van @erikkroeze . Legt Tim en Lorenzo haarfijn uit dat je mensen niet voor mongool uit hoort te maken. Dat je geen varkens geluiden maakt.

Tim legt wel meer uit. O.a. dat je niet de data krijgt zoals overeengekomen conform de AVG. Misschien toch maar https://community.ns.nl/op-het-station-17/stieken-filmen-op-het-perron-14408

 

 

Badge +3

Mooi optreden van @erikkroeze . Legt Tim en Lorenzo haarfijn uit dat je mensen niet voor mongool uit hoort te maken. Dat je geen varkens geluiden maakt.

Nou, nou?

https://www.youtube.com/embed/GEH__OtnnDU

https://www.youtube.com/embed/h7ZdHOFo4WU

Dat is dan weer onhandig en onprettig reageren als je je data wil ontvangen. 

Als iemand beroept zich op de AVG. Want op grond van de AVG heb je recht op inzage in de persoonsgegevens die een organisatie van u verwerkt. Aan dat soort verzoeken voldoet NS vanzelfsprekend. Waar het echter mis gaat is kennelijke de NS opvatting over de reikwijdte van de AVG en dan met name van het begrip persoonsgegeven. 

Tja, persoonlijk vind ik de woordvoerder van de NS niet sterk uit de hoek komen. Maar S&V zal dit hopelijk niet als een vrijbrief zien.

Zoals een hoge pief van de NS ooit schreef: ‘Ik heb geen oordeel over het handelen van NS-medewerkers, zo lang als die niet in mijn eigen team zitten. En als ze wel in mijn team zouden zitten zou ik dat oordeel niet delen met derden.’ Integriteit is altijd lastig, althans daar lijkt het op. Kijk en daar gaat het dus verkeerd. Hou het lekker onder de pet...

 

Badge +3

Als het om crowd control gaat is er wel iets voor te zeggen, maar dan moeten ze dus wel ‘geweldsbevoegdheid’ hebben.

Voor een HC zal het weinig toevoegen, zo’n ding aan je riem (met risico dat iemand hem afpakt).

Zou denk ik alleen maar tot meer agressie leiden denk ik. Primaire functie van een HC lijkt me service en daarna pas handhaving, met een pen en een boekje.

Las trouwens dat het wel om een ‘kleine wapenstok’ ging? Dan kom je met een flinke maglite zaklamp ook wel een eind, toch?

Vandaag zag ik handhavers (o.a. die van televisie) van de gemeente Amsterdam op het centraal station en die hebben gewoon een wapenstok. 

Weet iemand waar dat mee te maken heeft en waarom andere BOA's daar blijkbaar voor moeten demonstreren? Kunnen die niet op dezelfde manier ook een wapenstok krijgen?

https://nos.nl/artikel/2336319-boa-s-krijgen-straks-wapenstok-als-lokaal-gezag-dat-wil.html

Het is nu nog onduidelijk hoe dat gaat verlopen. Ook wij mogen nu geen contactsport doen en dus de trainingen en examens liggen stil.

 

Overigens is het zo dat je per jaar 5 trainingen (volle dag) en een examen (theorie & praktijk) hebt per jaar. 

 

Examen doe je voor het jaar erop. Dus in 2019 heb ik examen gedaan voor 2020. Dus voor dit jaar zijn er geen problemen. Hoe dat er later dit jaar uit komt te zien is mij onbekend.

@JimiHx

Als HC heb ik geen geweldsbevoegdheid, die een medewerker Veiligheid en Service wel heeft. Zoals het nu geregeld is, zou ik als HC geen aanspraak kunnen maken als BOA's worden uitgerust met wapens. 

(..)

Als BOA's, die nu wel geweldsbevoegd zijn, worden uitgerust met wapens, krijgen die daar elk jaar training in. Niet slagen voor die training betekend geen wapens. 

Ik weet niet hoe @Slidestops erin staat, want hij is als VenS wel geweldsbevoegd.

Wij als V&S worden ingezet voor handhavende situaties, waarbij we soms weten dat het knokken wordt. Dit is m.i. politiewerk overnemen. Die hebben vaak geen capaciteit of een te lange aanrijtijd. 
Ik ben van mening dat (in ieder geval een deel van) V&S minimaal een wapenstok en pepperspray moet krijgen.

Kwa examens oid maak ik me nergens druk om. Dat doen we nu ook bij de politieacademie en dat zal met extra geweldsmiddelen ook daar moeten.

Een HC heeft geen geweldbevoegdheid en zou deze ook niet moeten krijgen. Deze gaan met een hele andere insteek hun werk doen.

 

Dus die trainingen gaan nu gewoon door?

Het kan verstandig zijn om in ieder geval alle BOA's onder één noemer te brengen. Vanuit die positie is er vast en zeker meer draagvlak te realiseren om iets te regisseren.

 

@Slidestops

Stamt de politievrijwilliger met vuurwapen nog uit de tijd dat zij toen een driejarige opleiding hadden? Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat men iemand na 1 jaar opleiding met een vuurwapen de straat opstuurt.

Neem aan dat deze altijd in teams werken, waarbij een ander de volledige opleiding gehad heeft.

Denk aan Rob van Someren https://www.youtube.com/watch?v=kWFbldUbmNM (die volgens mij wél volledig bevoegd is want dit was 2014, zal hem eens vragen).Geen idee hoe of wat die opleiding is/was. Ik weet dat ze er zijn :)

Nee, de vrijwilligers werken niet altijd in teams en soms echt alleen.

Badge +3

@Slidestops

Stamt de politievrijwilliger met vuurwapen nog uit de tijd dat zij toen een driejarige opleiding hadden? Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat men iemand na 1 jaar opleiding met een vuurwapen de straat opstuurt.

Neem aan dat deze altijd in teams werken, waarbij een ander de volledige opleiding gehad heeft.

Denk aan Rob van Someren https://www.youtube.com/watch?v=kWFbldUbmNM (die volgens mij wél volledig bevoegd is want dit was 2014, zal hem eens vragen).

Reputatie 2


Een politieagent kan dat met minder. Een politievrijwilliger heeft ook geen lange opleiding (1 jaar) en die kan ook vuurwapendragend zijn.

 

@Slidestops 

Stamt de politievrijwilliger met vuurwapen nog uit de tijd dat zij toen een driejarige opleiding hadden? Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat men iemand na 1 jaar opleiding met een vuurwapen de straat opstuurt.

Reageer