Buitengewoon Opsporings Ambtenaren, de BOA informatief


  • NS Hoofdconducteur
  • 7340 reacties
Ik had het beloofd om wat meer over de BOA te schrijven en dit topic is dus bedoeld voor vragen over de BOA, in het bijzonder de BOA-OV en om meer te weten te komen wat een BOA nu exact is. BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) is iemand, die voldoet aan verschillende eisen en een titel van opsporingsbevoegdheid heeft en een akte. Simpel gezegd, de persoon die BOA is moet betrouwbaar zijn, moet de kennis op orde hebben en er moet een noodzaak zijn om strafbare feiten op te sporen.
In Nederland zijn zo’n 23.500 BOA’s werkzaam bij 1.100 verschillende instanties (bron: politie).
De BOA staat in principe onder de politie, dit zijn Algemeen Opsporings Ambtenaren en er wordt wel een goede samenwerking met elkaar verwacht. Eke BOA is herkenbaar aan het insigne. Dit dient elke BOA, welk domein ook die in het openbaar werkt, heeft een draagplicht om het insigne te dragen. Deze verplichting is er sinds 2008. Er zijn wel uitzonderingen, als het het werk van de BOA belemmerd, mag de BOA in burger werken en heeft geen draagplicht, wel dient hij of zij altijd zich desgevraagd te legitimeren. Het insigne stelt een vuist, een scepter en een schild voor.In 2008 heeft men in de media een campagne gevoerd om deze verandering en het BOA-insigne te verduidelijken. Dit is gebeurd via kranten, tijdschriften en andere media. Welke andere media wordt helaas verder niet vermeld.

De BOA’s kennen 7 domein gebieden.

Domein 1: Openbare Ruimte (bv de stadswacht, parkeercontroleur)
Domein 2: Milieu, welzijn en infrastructuur (bv boswachter, inspecteur dierenbescherming)
Domein 3: Onderwijs (bv leerplichtambtenaar)
Domein 4: Openbaar vervoer (bv hoofdconducteurs (HC) NS, controleur openbaar vervoer, veiligheidsteam openbaar vervoer gemeente Amsterdam, BOA ProRail)
Domein 5: Werk, inkomen en zorg (bv medewerker vd Arbeidsinspectie, sociale rechercheur)
Domein 6: Generieke opsporing (bv weginspecteurs Rijkswaterstaat, BOA van de FIOD)
Domein 7: BOA bij de politie (bv baliemedewerker, koerier, meldkamercentralist)

Door de opsplitsing van deze domeinen, wil men duidelijkheid verschaffen wat een bepaalde BOA nu wel en nu niet mag. Een BOA beëdigd voor domein 1 mag zich niet bezig gaan houden met het opsporen van strafbare feiten voor domein 4, anders gezegd, een stadswacht mag geen bekeuring uitschrijven aan een verdachte, die op het station staat te roken, het station valt namelijk onder domein 4. Men gaat er dus vanuit, dat de BOA zelf goed weet wat zijn of haar domein is en wat hij of zij daadwerkelijk mag.

In de 7 domeinen kan er ook sprake zijn dat men politiebevoegdheden heeft. Denk hierbij aan het gebruik van wapens, handboeien en identiteitsfouillering. Ik zoom nu in op de BOA-OV, domein 4. Bij NS hebben alle HC een BOA bevoegdheid, dit hebben we nodig om onze functie uit te oefenen (staat zo omschreven) en de collega’s van Veiligheid en Service (VenS) zijn BOA-OV+. De + geeft aan dat deze groep politiebevoegdheden heeft. Daar moet men elk jaar een examen voor afleggen. Alle BOA’s moeten overigens elke 5 jaar aantonen dat ze bekwaam zijn gebleven (wij (NS) doen dat door elke 5 jaar een examen te doen). De collega’s VenS mogen dus meer als wij HC. Dit is overigens niet te zien aan het BOA-insigne, die is nog steeds dezelfde als voor elk domein. Onze BOA-OV’s zijn beëdigd om strafbare feiten op te sporen voor de Spoorwegwet en het daarbij behorende Besluit.

Een BOA herkenbaar aan het insigne, hoeft zich niet uit zichzelf te legitimeren als BOA zijnde. Als men hierom vraagt, dient de BOA zich te legitimeren. Dit is wettelijk vastgelegd.

Verder staat beschreven dat de BOA in eerste instantie gastheer of gastvrouw is in zijn of haar domein en dat men bij overtredingen kan handhaven en iemand mag staande houden. In het OV geldt dus als een HC of een VenS-er iets zien wat niet mag, bv roken in de trein, mogen beide groepen hiervoor de persoon staande houden en zijn of haar identiteit vaststellen. Een machinist mag dit bij voorbeeld niet, aangezien deze geen BOA-OV bevoegdheid heeft. Een toezichthouder mag iemand, die als verdachte wordt aangemerkt niet staande houden en zal als hij of zij er iets mee wil, deze persoon dus moeten aanhouden als burger.

In de afspraken omtrent veiligheid, vinden er via onze collega’s VenS steeds meer burger acties plaats in de trein en op stations. Deze collega’s zijn op dat moment natuurlijk niet in uniform en dragen geen BOA-insigne. Bij controle in burger in de trein ben ik gewend dat men zich vooraf meld bij mij als HC en tevens Chef van de Trein, zodat kenbaar gemaakt kan worden dat er op die manier controle plaats gaat vinden. De omroep vindt pas plaats na vertrek van de trein. Meestal zie ik ze een geel vest aantrekken of dragen het BOA-insigne om hun nek. Politie in burger doet meestal ook mee aan dit soort acties. Doel is om een trein “schoon te vegen” en dus iedereen gecontroleerd te hebben. Degenen die een UVB krijgen of een andere bekeuring worden door de politie direct doorgelicht op openstaande geldboetes of gevangenisstraf die men nog moet uitzitten.

Het omvat natuurlijk veel meer, maar ik hoop dat ik een en ander wat heb kunnen verduidelijken en ik nodig iedereen uit om het aan te vullen, te verbeteren of om er vragen over te stellen. Of ik overal antwoord op weet, dat kan ik helaas niet beloven.

Een link van een gebruikte bron op internet:

https://www.politie.nl/themas/buitengewoon-opsporingsambtenaar.html

140 reacties

Reputatie 2

Het kan verstandig zijn om in ieder geval alle BOA's onder één noemer te brengen. Vanuit die positie is er vast en zeker meer draagvlak te realiseren om iets te regisseren.

 

Reputatie 7

@Slidestops

Stamt de politievrijwilliger met vuurwapen nog uit de tijd dat zij toen een driejarige opleiding hadden? Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat men iemand na 1 jaar opleiding met een vuurwapen de straat opstuurt.

Neem aan dat deze altijd in teams werken, waarbij een ander de volledige opleiding gehad heeft.

Denk aan Rob van Someren https://www.youtube.com/watch?v=kWFbldUbmNM (die volgens mij wél volledig bevoegd is want dit was 2014, zal hem eens vragen).Geen idee hoe of wat die opleiding is/was. Ik weet dat ze er zijn :)

Nee, de vrijwilligers werken niet altijd in teams en soms echt alleen.

Badge +3

@Slidestops

Stamt de politievrijwilliger met vuurwapen nog uit de tijd dat zij toen een driejarige opleiding hadden? Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat men iemand na 1 jaar opleiding met een vuurwapen de straat opstuurt.

Neem aan dat deze altijd in teams werken, waarbij een ander de volledige opleiding gehad heeft.

Denk aan Rob van Someren https://www.youtube.com/watch?v=kWFbldUbmNM (die volgens mij wél volledig bevoegd is want dit was 2014, zal hem eens vragen).

Reputatie 1


Een politieagent kan dat met minder. Een politievrijwilliger heeft ook geen lange opleiding (1 jaar) en die kan ook vuurwapendragend zijn.

 

@Slidestops 

Stamt de politievrijwilliger met vuurwapen nog uit de tijd dat zij toen een driejarige opleiding hadden? Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat men iemand na 1 jaar opleiding met een vuurwapen de straat opstuurt.

Reputatie 7

Oke, maar de gemeentelijke handhavers zijn wel de groep die nu om geweldsmiddelen vragen.

De gemeentelijke handhavers zijn niet meer de parkeerwachten en toezichthouders van vroeger. Die worden door de politiemeldkamer soms ook aangestuurd om naar situaties te gaan waar eigenlijk de politie heen dient te gaan. 

Als ik bijvoorbeeld Breda als voorbeeld neem - daar rijden op sommige tijden van de dag meer koppels BOA’s rond als politie.

Badge +3

Oke, maar de gemeentelijke handhavers zijn wel de groep die nu om ‘geweldsmiddelen’ vraagt. Uiteraard een hot item n.a.v. de recente situatie op het strand in IJmuiden.

Reputatie 7

@JimiHx

Als HC heb ik geen geweldsbevoegdheid, die een medewerker Veiligheid en Service wel heeft. Zoals het nu geregeld is, zou ik als HC geen aanspraak kunnen maken als BOA's worden uitgerust met wapens. 

(..)

Als BOA's, die nu wel geweldsbevoegd zijn, worden uitgerust met wapens, krijgen die daar elk jaar training in. Niet slagen voor die training betekend geen wapens. 

Ik weet niet hoe @Slidestops erin staat, want hij is als VenS wel geweldsbevoegd.

Wij als V&S worden ingezet voor handhavende situaties, waarbij we soms weten dat het knokken wordt. Dit is m.i. politiewerk overnemen. Die hebben vaak geen capaciteit of een te lange aanrijtijd. 
Ik ben van mening dat (in ieder geval een deel van) V&S minimaal een wapenstok en pepperspray moet krijgen.

Kwa examens oid maak ik me nergens druk om. Dat doen we nu ook bij de politieacademie en dat zal met extra geweldsmiddelen ook daar moeten.

Een HC heeft geen geweldbevoegdheid en zou deze ook niet moeten krijgen. Deze gaan met een hele andere insteek hun werk doen.

Reputatie 7

Van Mr. Pieter van Vollenhoven zouden ze in bepaalde gevallen zelfs vuurwapens moeten krijgen. https://twitter.com/NPORadio1/status/1263888210381373441

Vind dat wel riskant, want veel boa's (zeg maar de stadswachten/handhaving) zullen niet dezelfde training hebben als politieagenten. En dan loop je weer het risico dat iemand je overmeestert en met je wapen aan de haal gaat…

Even het stukje kijken eigenlijk wat Tijdvoor heeft gelinkt.
Een BOA heeft normaal een 2 tot 3 jarige opleiding indien hij een HTV of gelijkwaardige opleiding volgt.
Uiteraard is dat in sommige werkvelden anders en geen vereiste. Maar dan zie je vaak dat werkervaring in dezelfde sector een pré is.
Er zit dan ook nog verschil in hoe de BOA wordt ingezet. Een conducteur voornamelijk als toezichthouder met beschermingspakket. Wij als V&S voornamelijk als handhaver.

Een politieagent kan dat met minder. Een politievrijwilliger heeft ook geen lange opleiding (1 jaar) en die kan ook vuurwapendragend zijn.

Verder is het zo dat iedere BOA met geweldbevoegdheid wordt afgetoetst. En dan moet je eens raden waar wij examen doen ieder jaar… De politieacademie.


Overigens zijn er al BOA’s met een vuurwapen. En als meer domeinen die zouden (kunnen) krijgen, raad eens waar je dan je trainingen en examen moet doen… Wederom bij de politieacademie ;)

@JimiHx 

Ik bedoel met hoe ze worden gedragen, is hoe de betreffende BOA ze laat zien. Ik doel dan, heeft de BOA zijn hand al op het wapen of staat deze met een open houding. Dat maakt ook groot verschil vind ik.

Reputatie 1

 

Wapens zichtbaar dragen kan extra agressie uitlokken, maar het gaat erom, hoe worden ze gedragen.

 

@Loes Hartelijk dank voor uw antwoord, maar wat bedoelt u met "hoe worden ze gedragen"?

@Robert B Pieter moet zich concentreren op zijn pianospel.

@JimiHx 

Als HC heb ik geen geweldsbevoegdheid, die een medewerker Veiligheid en Service wel heeft. Zoals het nu geregeld is, zou ik als HC geen aanspraak kunnen maken als BOA's worden uitgerust met wapens. 

Stel dat ik als HC wel die keuze zou hebben, dan kies ik ervoor om deze niet te dragen. In de trein zit ik op een klein oppervlak en als ik overmeesterd wordt, dan kan mijn wapen tegen mij gebruikt worden. Mijn mond en inschattingsvermogen heb ik meer aan om problemen te signaleren en assistentie erbij te halen om het probleem op te lossen.

Wapens zichtbaar dragen kan extra agressie uitlokken, maar het gaat erom, hoe worden ze gedragen.

Als BOA's, die nu wel geweldsbevoegd zijn, worden uitgerust met wapens, krijgen die daar elk jaar training in. Niet slagen voor die training betekend geen wapens. 

Ik weet niet hoe @Slidestops erin staat, want hij is als VenS wel geweldsbevoegd.

Badge +3

Van Mr. Pieter van Vollenhoven zouden ze in bepaalde gevallen zelfs vuurwapens moeten krijgen. https://twitter.com/NPORadio1/status/1263888210381373441

Vind dat wel riskant, want veel boa's (zeg maar de stadswachten/handhaving) zullen niet dezelfde training hebben als politieagenten. En dan loop je weer het risico dat iemand je overmeestert en met je wapen aan de haal gaat…

Voor een HC dus misschien niet verstandig een wapenstok, want die zijn nogal eens alleen.

Reputatie 1

@Loes  Ik zou u graag een vraag stellen.

Momenteel is er discussie gaande om BOA's te voorzien met verdedigingsmiddelen als wapenstok en pepperspray. Stel dat het zover komt, zou u dan zichtbaar deze middelen bij u dragen tijdens de uitoefening van uw functie, of alleen als de kans op ongeregelheden groter wordt (avond/nachtdienst) of misschien nooit, omdat het agressie kan uitlokken?

((Het is waarschijnlijk moeilijk om een wapenstok onzichtbaar bij je te dragen.))

Reputatie 2

https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/538064-pieter-van-vollenhoven-over-boa-s

Ach zie toch maar af van de cursus BOA. Kost me 6 dagen cursus, 2 praktijkdagen en een examendag. Zelfstudie is misschien een optie, maar dat kost me een weekend. En daarnaast heb ik niet zo de behoefte om BOA te zijn. De beëdiging zie ik meer als een formaliteit.
(Tussendoor: Conducteur blijft ondertussen gewoon in de trein bij de vertrekprocedure Sloterdijk richting Hoorn. 10:58 Twee seconde het hoofd naar buiten en fluiten. Zal het wel erg druk hebben met andere werkzaamheden in de achterste cabine.)
Wat natuurlijk ook kan is dat boa's een opleiding volgen bij de politieacademie. https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/pages/opleiding.aspx?code=1900174 Echter dan is de studielast natuurlijk wel wat hoger. 😉
Reputatie 7
Je kunt gerust de opleiding en examen doen. Dan ben je nog steeds geen BOA helaas..

Je zult individueel of categoriaal moeten worden aangewezen door minister V&J en daarna beëdigd worden 😉
Bahbah niet dat lelijke blauwe uniform hoor, dan stappen ze maar over naar het onze :)

DAT blauw staat je prima hoor. 😊 Niks mis mee.

Lees in de discussienota het volgende:

Naast de Nationale Politie ontstaan – zoals de VNG stelt - professionele handhavers die naar verwachting in 2020 allen overgestapt zullen zijn naar één nieuw modeluniform4 .

Alle NS V&S en trainmanagers straks in blauwe handhavers-kleding? 😍

Ja allemaal hetzelfde. Ook de tunnel- en boswachter. .....

.
...
.

...en wat de gevolgen zijn wat betreft de taken en bevoegdheden..🤔 Nu is zo dat de NS zelfs informatie omtrent de huidige situatie geheim houdt. We mogen dat niet weten heb ik vernomen uit 'betrouwbare' bron.

Mag hopen dat er een strikte scheiding blijft tussen de politie en de BOA's wat betreft taken en bevoegdheden. Blijf de ontwikkelingen wel volgen en archiveren. Misschien moet ik me een keer inschrijven voor een cursus BOA. Bijvoorbeeld via https://www.loi.nl/n-579-buitengewoon-opsporingsambtenaar-boa en examen doen. https://www.exth.nl/examens/basis-boa/

(Oja,.... hoe zat dat ook alweer... jan en alleman staan toch 1-0 achter als het boa's betreft. 😨.. damn waar is mijn alt??? Kan online bepaalde data niet meer vinden. 😰 ...)
Reputatie 7
Bahbah niet dat lelijke blauwe uniform hoor, dan stappen ze maar over naar het onze 🙂
Lees in de discussienota het volgende:

Naast de Nationale Politie ontstaan – zoals de VNG stelt - professionele handhavers die naar verwachting in 2020 allen overgestapt zullen zijn naar één nieuw modeluniform4 .

Alle NS V&S en trainmanagers straks in blauwe handhavers-kleding? 😍
Mmmmm. Het is toch wat met die BOA's. https://www.telegraaf.nl/nieuws/2836751/politie-moet-de-baas-worden-over-alle-boa-s 🤔
AirWatch hoort net zo goed bij een grote jongen, VMware in dit geval 😅 Alleen S&S al kan ongelofelijk veel zien.
"WiFi: Yes will be activated with software update."

Dat soort grappen is dus de nachtmerrie van privacybeheerders.

Mijn werkgever heeft ook een corporate Apple iPad ter beschikking gesteld, maar dat project is inmiddels half de nek om gedraaid.

Waarom ? Omdat dat soort grote maatschappijen zelf wel 'denken' welke update er mogelijk moest zijn, zonder hun klanten in te lichten.

Elke keer weer bleek, dat Apple wederom onze gevoelige informatie in Cyberspace had gedumpt...

Tegenwoordig hebben we geen kwaadwillige hackers meer nodig. Apple, Facebook en Microsoft volstaan.

Nou voordat mijn NS telefoon wordt geupdate is alles al gecontroleerd door de NS want eerder wordt de update niet vrijgegeven voor de telefoons. Zal met deze camera's ook wel zo gaan.
Ik hoef er niet mee rond te lopen. Lijkt me best leuk als het technisch mogelijk is om data van voorheen terug te halen. Maarja, officieel werkt de camera pas als jullie deze inschakelen.

Wat ik belangrijk vind.. Nou, zit hier niet voor mijzelf... 🙂
Reputatie 7
Dus voor die 30 seconden wordt iedere keer exact hetzelfde "geheugengebied" gebruikt?
Geen idee, vind ik eerlijk gezegd ook niet interessant. Het ding doet wat het moet doen.. Ik zou zeggen neem contact op met dat bedrijf als je het zo belangrijk vindt 😉
Dus voor die 30 seconden wordt iedere keer exact hetzelfde "geheugengebied" gebruikt?

Reageer