staken / jaarcijfers NS

  • 30 August 2022
  • 46 reacties
  • 1299 Bekeken

In 2020 heeft de NS 2,5 miljard VERLIES gemaakt. Dat is in 2021 voor een deeltje gecompenseerd met 500 miljoen winst. Na verrekening nog steeds 2 miljard VERLIES. 
 

Is staken voor meer loon terwijl je werkgever niet schuldig is aan jouw financiele achteruitgang (niet schuldig aan de inflatie) en jouw werkgever zelf ook  al financiële klappen te verwerken heeft gehad niet enigszins egoïstisch?


46 reacties

In 2020 heeft de NS 2,5 miljard VERLIES gemaakt. Dat is in 2021 voor een deeltje gecompenseerd met 500 miljoen winst. Na verrekening nog steeds 2 miljard VERLIES. 
 

Is staken voor meer loon terwijl je werkgever niet schuldig is aan jouw financiele achteruitgang (niet schuldig aan de inflatie) en jouw werkgever zelf ook  al financiële klappen te verwerken heeft gehad niet enigszins egoïstisch?

Nee

Reputatie 7

Nee, de overheid heeft zelf al meerdere keren in de media aangegeven dat werkgevers hun lonen moeten verhogen. Daarnaast is de overheid grootaandeelhouder. Persoonlijk ben ik dan ook van mening dat de oplossing voor de verliezen van de NS bij de overheid ligt. Eerder was het ook al de overheid die meende dat er tijdens corona gewoon op volle kracht doorgereden moest worden. Ik heb in die tijd veel nagenoeg lege treinen heen en weer moeten rijden. Als de compensatie die daar t.n.t. voor is gegeven onvoldoende blijkt, dan moet er maar gewoon wat bij. 

En tot slot aangaande de stakingen zelf, geld wat er nu NIET bij komt komt er nooit meer bij. Want wat dat betreft heeft het bedrijfsleven vaak een kort en zeer selectief geheugen. Ook in financiëel gezonde tijden zullen we nooit meer gecompenseerd worden voor wat we nu in moeten leveren. Dus ja, nu opkomen voor onze CAO is noodzakelijk. 

Reputatie 7
Badge +3

Staken als werkgever verlies maakt is net zo egoïstisch als verwachten dat de overheid bijspringt als de prijzen stijgen.

In 2020 heeft de NS 2,5 miljard VERLIES gemaakt. Dat is in 2021 voor een deeltje gecompenseerd met 500 miljoen winst. Na verrekening nog steeds 2 miljard VERLIES. 

Daar zit een verhaal achter.

In 2020 werd bekend dat NS zijn concessies in het VK werden ontnomen. NS heeft toen ruim 2 miljard afgeschreven op investeringen en op materieel dat nog slechts tegen restwaarde kon worden verkocht. Het exploitatieverlies in Nederland werd dat jaar vrijwel volledig met coronasteun afgedekt. Dat samen verklaart het verlies in 2020.

In 2021 was er een boekwinst van honderden miljoenen omdat de Britse assests wat meer opleverden dan in 2020 was geraamd. Het exploitatieverlies in Nederland werd nog steeds vrijwel volledig met coronasteun afgedekt. Dat samen verklaart de winst in 2021.

In 2022 worden de exploitatieverliezen in Nederland door het massaal wegblijven van de goed betalende forensen nog steeds grotendeels afgedekt met coronasubsidie zodat het verlies dit jaar nog binnen de perken blijft.

In 2023 wordt het hommeles omdat de coronasteun dan stopt terwijl de forensen gewoon wegblijven. In combinatie met een geraamde CAO-verhoging van 10% (de bonden eisen 20%) gaat NS dan heel diep de rode cijfers in. Op basis van het huidige aantal reizigers een kleine miljard euro. En daar zit dus de basis van het conflict: NS kan de eisen van de vakbonden helemaal niet betalen.

 

Staken als werkgever verlies maakt is net zo egoïstisch als verwachten dat de overheid bijspringt als de prijzen stijgen.

Dus jij stelt hier dat de verlaging van de brandstofprijzen, ingrijpen in de energieprijzen door de overheid gewoon achterwege kunnen blijven want dat is egoistisch.  Dan gaan er wel heel veel bedrijven en burgers ten onder komende maanden met energienota's die het 10 voudige zijn van vorige jaren.

En West heeft gelijk in het feit dat de overheid de NS dwong om door te rijden in corona tijd met zware verliezen, de kosten die dat met zich mee bracht werden niet volledig door de overheid betaald maar moesten deels uit de reserves van de NS betaald worden.

Als de NS een privaat bedrijf was geweest dan hadden er veel minder treinen gereden in de corona periode, het was totaal onnodig om met zoveel lege treinen rond te blijven rijden.

Daarbij trok de overheid in alle goede jaren ook het dividend uit de NS en dan zal er nu een stukje van dat dividend weer terug moeten vloeien naar de NS in de slechtere tijden, zo werkt het ook in het bedrijfsleven waar aandeelhouders profiteren in goede jaren maar soms bij moeten leggen in slehctere jaren.

Staken als werkgever verlies maakt is net zo egoïstisch als verwachten dat de overheid bijspringt als de prijzen stijgen.

Dus jij stelt hier dat de verlaging van de brandstofprijzen, ingrijpen in de energieprijzen door de overheid gewoon achterwege kunnen blijven want dat is egoistisch.  Dan gaan er wel heel veel bedrijven en burgers ten onder komende maanden met energienota's die het 10 voudige zijn van vorige jaren.

Ook dat kan slechts tijdelijk. Nederland veramt in hoog tempo door de sancties tegen Rusland en uiteindelijk kan de overheid dat niet blijven compenseren. Ook de burger zal zijn verlies moeten nemen, al durft de politiek dat voorlopig nog niet hard op te zeggen uit vrees dat dan het draagvlak voor de sancties wegvalt.

En West heeft gelijk in het feit dat de overheid de NS dwong om door te rijden in corona tijd met zware verliezen, de kosten die dat met zich mee bracht werden niet volledig door de overheid betaald maar moesten deels uit de reserves van de NS betaald worden.

De coronasteun dekte 93% van de kosten. Daar staat tegenover dat NS ook een groot deel van het jaar slechts een beperkte dienstregeling heeft gereden.

Daarbij trok de overheid in alle goede jaren ook het dividend uit de NS en dan zal er nu een stukje van dat dividend weer terug moeten vloeien naar de NS in de slechtere tijden, zo werkt het ook in het bedrijfsleven waar aandeelhouders profiteren in goede jaren maar soms bij moeten leggen in slehctere jaren.

Het winstpercentage bij NS is over de laatste twintig jaar gemiddeld onder wat als norm geldt voor een gezond bedrijf. Daarnaast is de winst voor het grootste deel in het bedrijf gebleven en slechts een beperkt deel is als dividend uitgekeerd.

Het is natuurlijk niet zo dat aandeelhouders in de slechte jaren al hun eerdere dividend weer moeten inleveren. Dan maken ze uiteindelijk 0% rendement en investeert er dus niemand meer. En winst door koersstijgingen zijn er in het geval van NS al helemaal niet omdat de aandelen niet verhandelbaar zijn. 

Nee, de overheid heeft zelf al meerdere keren in de media aangegeven dat werkgevers hun lonen moeten verhogen.  

Ja, maar er werd wel steeds bij gezegd dat dat gold voor bedrijven die royale winsten maakten. En NS behoort niet tot die groep. 

Verder zijn de 20% best betalende reizigers na corona niet meer terug gekomen. En dat betekent dat NS toch zal moeten bezuinigen. De overheid gaat dat natuurlijk niet blijvend bijpassen.

Ook zal de overheid natuurlijk niet gaan bijdragen om een verhoging van 20% bij NS mogelijk te maken. Want dan staat morgen de hele collectieve sector op de stoep om ook 20% te eisen.

En dan is er nog een principieel probleem. NS heeft een onderhandse concessie voor het hoofdnet gekregen onder voorwaarde dat het die zonder subsidie zou exploiteren. Als er dan alsnog subsidie moet komen is er geen reden meer om net als in Duitsland alles aan te besteden.. 

 

Nee, de overheid heeft zelf al meerdere keren in de media aangegeven dat werkgevers hun lonen moeten verhogen.  

 

Ook zal de overheid natuurlijk niet gaan bijdragen om een verhoging van 20% bij NS mogelijk te maken. Want dan staat morgen de hele collectieve sector op de stoep om ook 20% te eisen.

.. 

 

Begin je nu alweer over die 20%? Op het moment dat je onzin wordt weerlegd, reageer je niet meer. Vervolgens herhaal je je onwaarheden gewoon weer in een ander topic. Schiet toch op.

Staken als werkgever verlies maakt is net zo egoïstisch als verwachten dat de overheid bijspringt als de prijzen stijgen.

Dus jij stelt hier dat de verlaging van de brandstofprijzen, ingrijpen in de energieprijzen door de overheid gewoon achterwege kunnen blijven want dat is egoistisch.  Dan gaan er wel heel veel bedrijven en burgers ten onder komende maanden met energienota's die het 10 voudige zijn van vorige jaren.

Ook dat kan slechts tijdelijk. Nederland veramt in hoog tempo door de sancties tegen Rusland en uiteindelijk kan de overheid dat niet blijven compenseren. Ook de burger zal zijn verlies moeten nemen, al durft de politiek dat voorlopig nog niet hard op te zeggen uit vrees dat dan het draagvlak voor de sancties wegvalt.

En West heeft gelijk in het feit dat de overheid de NS dwong om door te rijden in corona tijd met zware verliezen, de kosten die dat met zich mee bracht werden niet volledig door de overheid betaald maar moesten deels uit de reserves van de NS betaald worden.

De coronasteun dekte 93% van de kosten. Daar staat tegenover dat NS ook een groot deel van het jaar slechts een beperkte dienstregeling heeft gereden.

Daarbij trok de overheid in alle goede jaren ook het dividend uit de NS en dan zal er nu een stukje van dat dividend weer terug moeten vloeien naar de NS in de slechtere tijden, zo werkt het ook in het bedrijfsleven waar aandeelhouders profiteren in goede jaren maar soms bij moeten leggen in slehctere jaren.

Het winstpercentage bij NS is over de laatste twintig jaar gemiddeld onder wat als norm geldt voor een gezond bedrijf. Daarnaast is de winst voor het grootste deel in het bedrijf gebleven en slechts een beperkt deel is als dividend uitgekeerd.

Het is natuurlijk niet zo dat aandeelhouders in de slechte jaren al hun eerdere dividend weer moeten inleveren. Dan maken ze uiteindelijk 0% rendement en investeert er dus niemand meer. En winst door koersstijgingen zijn er in het geval van NS al helemaal niet omdat de aandelen niet verhandelbaar zijn. 

Nederland verarmt sneller dan de landen om ons heen aangezien daar veelal wel ingrepen gedaan zijn om de energieprijzen te maximaliseren. In Nederland ligt daar weer ee ntaboe op net als de overwinsten van de grote bedrijven eens zwaarder te belasten.  Aan de andere kant wil de overheid dan wel weer Tata steel financieel ondersteunen met bijna 900 miljoen voor de duurdere CO2 lasten.  Dat kun je toch niet uitleggen aan je burgers, zeker niet in een tijd dat boeren de nek wordt omgedraaid vanwege een berekende stikstof uitstoot waar de grote industrieën niet in genoemd worden.

De regering is totaal de weg kwijt hier in Nederland.

93% van de kosten van dat jaar, dus de uitgeklede dienstregeling maakte niet uit er is 7% te weinig vergoed.  Want de vergoeding waren de kosten minus de opbrengsten dus NS heeft 7% uit eigen vermogen moeten bijpassen.

Bij groot aandeelhouders is er ook altijd een wil om het bedrijf draaiend te houden en in goede tijden levert een bedrijf geld op en in slechte tijden moet er geld geinvesteerd worden. Bij beurs genoteerde bedrijven zijn er aandeelhouders die puur voor de winst gaan. De NS is nu niet een bedrijf welke de staat heeft om winst te maken, de NS voorziet in een behoefte uit de maatschappij welke eerst volledig in overheidshanden was en zo nodig geprivatiseerd moest worden, er is geen winstoogmerk in deze.

Reputatie 7

De NS is nu niet een bedrijf welke de staat heeft om winst te maken, de NS voorziet in een behoefte uit de maatschappij welke eerst volledig in overheidshanden was en zo nodig geprivatiseerd moest worden, er is geen winstoogmerk in deze.

 

Er is wel een winstoogmerk, anders zou sprake zijn van een verkapte subsidie.

Staken als werkgever verlies maakt is net zo egoïstisch als verwachten dat de overheid bijspringt als de prijzen stijgen.

 

 

De NS is nu niet een bedrijf welke de staat heeft om winst te maken, de NS voorziet in een behoefte uit de maatschappij welke eerst volledig in overheidshanden was en zo nodig geprivatiseerd moest worden, er is geen winstoogmerk in deze.

Als NS gesubsidieerd moet worden dan ook het hoofdnet aanbesteden. Afspraak in de concessie is dat NS een beschermde positie heeft maar in ruil daarvoor dan ook geen subsidie krijgt.

Overigens is NS helemaal niet geprivatiseerd, het was en is nog steeds een NV waarvan de overheid alle aandelen heeft. Alleen is de overheid in 1995 gestopt NS jaarlijks met miljarden te subsidiëren.

De NS is nu niet een bedrijf welke de staat heeft om winst te maken, de NS voorziet in een behoefte uit de maatschappij welke eerst volledig in overheidshanden was en zo nodig geprivatiseerd moest worden, er is geen winstoogmerk in deze.

Als NS gesubsidieerd moet worden dan ook het hoofdnet aanbesteden. Afspraak in de concessie is dat NS een beschermde positie heeft maar in ruil daarvoor dan ook geen subsidie krijgt.

Geen winstoogmerk betekend toch niet dat het een gesubsidieerd bedrijf is, bedrijf moet gewoon kostenneutraal zijn en het liefst een positief resultaat hebben maar er hoeft niet een x percentage winst behaald te worden.  Het OV is een voorziening voor alle burgers in NL

Rijkswaterstaat en Prorail hebben toch ook geen winstoogmerk, al zijn die dan niet geprivatiseerd maar vallen gewoon rechtstreeks onder het ministerie.

De NS is nu niet een bedrijf welke de staat heeft om winst te maken, de NS voorziet in een behoefte uit de maatschappij welke eerst volledig in overheidshanden was en zo nodig geprivatiseerd moest worden, er is geen winstoogmerk in deze.

 

Geen winstoogmerk betekend toch niet dat het een gesubsidieerd bedrijf is, bedrijf moet gewoon kostenneutraal zijn en het liefst een positief resultaat hebben maar er hoeft niet een x percentage winst behaald te worden.  Het OV is een voorziening voor alle burgers in NL

Nee, er is destijds afgesproken dat NS een gezonde bedrijfsvoering moest voeren en een kleine winst moest maken en dus niet dat het quitte moest draaien. Die winst is nodig om bij banken leningen voor investeringen te kunnen afsluiten, die willen niet afhankelijk zijn van politiek onzekere subsidies.

Je kunt het er mee eens zijn of niet maar de politiek heeft besloten dat NS geen openbare voorziening is maar een bedrijf.

Overigens is NS en OV niet hetzelfde, andere bedrijven kunnen dat OV net zo goed doen en wellicht beter en/of goedkoper.

 

Reputatie 7
Badge +3

Staken als werkgever verlies maakt is net zo egoïstisch als verwachten dat de overheid bijspringt als de prijzen stijgen.

Dus jij stelt hier dat de verlaging van de brandstofprijzen, ingrijpen in de energieprijzen door de overheid gewoon achterwege kunnen blijven want dat is egoistisch.  Dan gaan er wel heel veel bedrijven en burgers ten onder komende maanden met energienota's die het 10 voudige zijn van vorige jaren.

En West heeft gelijk in het feit dat de overheid de NS dwong om door te rijden in corona tijd met zware verliezen, de kosten die dat met zich mee bracht werden niet volledig door de overheid betaald maar moesten deels uit de reserves van de NS betaald worden.

Als de NS een privaat bedrijf was geweest dan hadden er veel minder treinen gereden in de corona periode, het was totaal onnodig om met zoveel lege treinen rond te blijven rijden.

Daarbij trok de overheid in alle goede jaren ook het dividend uit de NS en dan zal er nu een stukje van dat dividend weer terug moeten vloeien naar de NS in de slechtere tijden, zo werkt het ook in het bedrijfsleven waar aandeelhouders profiteren in goede jaren maar soms bij moeten leggen in slehctere jaren.

Ik vind de tendens dat de burger verwacht dat de overheid wel even bijspringt als de inflatie hoger uitpakt dan gemiddeld een slechte tendens. Uiteindelijk betaalt men het via hogere belastingen en heffingen terug. Idem als je lonen gaat verhogen: diensten en producten zullen duurder worden.

Neemt niet weg dat ik staken een goed recht vind, maar op dit moment vind ik het geen tijd om te hoge loonsverhogingen te eisen,  zeker niet bij een NS waar de service en kwaliteit in treinen en op stations alleen maar slechter is geworden. 

Met energie en brandstof kan best zuiniger omgegaan worden. Zolang je met de auto naar de brievenbus, school van de kinderen of winkelcentrum kunt rijden, heb je het niet zo slecht. En al die elektrische apparaten zijn ook niet altijd nodig.

Reputatie 6

@Jeroen Het is niet zo raar dat de burger verwacht dat de overheid bij springt als inflatie en prijsstijgingen een gevolg zijn van het overheidsbeleid. Een beleid dat alleen nog gesteund wordt door de coalitiepartijen maar al lang niet meer door de kiezers. 
Een groot deel van het NS personeel kan niet op steun van de reizigers rekenen….Niet werkende software, vertragingen, storingen een vrijwel onbereikbare klanten service, V&S-ers die kletsen of roken en regelmatig de indeling van station niet kennen, HC’s die bij elk station met moeite 6 stappen nemen van stoel naar de deur en terug. Om nog maar te zwijgen van de directie, die alleen maar de kont in het pluche wil houden. 
Zou het de stakers eigenlijk wel duidelijk zijn dat het niet rijden van treinen niet alleen vervelend is maar dat elke reiziger recht heeft op vergoeding?
Zouden de stakers niet overal “invulhulp” moeten zijn om de reizigers te helpen met de aanvraagformulieren? Of is dat te vermoeiend? Of zijn ze bang dat als alle reizigers die vergoeding krijgen dat er dan geen geld over is voor een loonsverhoging…. 

@Philned, wat laat je je laag dunkend uit over de medewerkers die je niet kent em dan verwijt je ze ook nog allerlei dingen die ze niet zelf in de hand hebben ook zoals storingen, niet werkende software, onbereikbare klantenservice …  allemaal dingen die niet meer in handen van de NS zijn of grotendeels zijn uitbesteed.

Machinisten zijn hun gehele dienst druk op de paar kleine pauzes na die er juist zijn om de ze weer scherp te hebben voor de volgende rit of als ze dienst doen als rangeermedewerker dat ze continu heen en weer lopen en rangeerdelen ophalen of wegbrengen of de treinen klaar zetten die over het hele rangeerterrein verspreid staan opgesteld. Nou geloof me die doen echt niet niks.

Dat je V&S medewerkers op stations ziet staan, dat klopt, dat zijn ploegen die daar moeten zijn en dan is het goed dat je ze ziet staan want anders zou het inhouden dat ze in de kantine zitten. Nu zijn ze zichtbaar voor klanten en aanspreekbaar, precies zoals bedoeld.  Het zijn namelijk andere teams die controles in de treinen doen, maar ja, dat weet je natuurlijk niet omdat je je er niet in verdiept.

En dan de conducteurs, ja er zijn een groot aantal Hc's die er de brui aan hebben gegeven maar niet allemaal. Zal een oorzaak hebben en die ligt ook erg in het zwalkende beleid van de NS omtrent hoe ze hun werk moeten doen. Ook heeft de NS ze tijdens corona verboden om door de treinen te lopen i.v.m. het hoog oplopende ziekteverzuim. En ja, het moet veranderen, de Hc moet zijn zoals Loes van het forum en met haar nog genoeg anderen. Verder moet de NS ze ook gewoon weer kaartcontroles laten uitvoeren en afstappen van die servicerondjes waarbij er totaal geen contact gemaakt wordt met de klant, maar ja, dat was een keuze van de NS want die poortjes houden zwartrijders wel tegen

Als besparing is zelfs de officiele EHBO cursus en diploma van tafel gegaan, nu is er wel een opfriscursus om de x jaar maar geen officieel diploma wat geldig wordt gehouden. Vervolgens wordt er nu gesproken over het stoppen met de BOA, juist het middel waardoor een Hc kan doorpakken als het uit de hand loopt. Straks moet dus bij incidenten steeds de politie bij de trein komen, met de nodige vertragingen maar dat boeit de NS top niet.

Alleen qua managers ben ik het met je eens, die heeft de NS veel te veel. De NS heeft veel te veel losse eilandjes die een eigen manager hebben, die weer allemaal moeite doen om inspraak te hebben in van alles waardoor het een zeer trage gang van zaken geeft voordat er iets geregeld wordt.

En het NS personeel is er aan gewend slechts door een beperkt aantal reizigers gewaardeerd te worden, ze zijn immers al vele decenia het pispaaltje. Er wordt echter vergeten dat de reizigers vele dagen per jaar veilig en meestal op tijd op hun bestemming aankomen, domweg omdat mensen een beter geheugen hebben voor dingen die niet goed gaan in plaats van wat wel goed gaat.

Het is niet voor niets dat we zeggen dat je van fouten leert, omdat we die momenten beter onthouden.

Laten we dan maar hopen dat de NS medewerkers allemaal een andere baan gaan zoeken waar ze wel gewaardeerd worden.  Ik gun ze die waardering want ik weet dat er heel veel zijn die zich elke werkdag hard inzetten voor de reiziger, al ziet de reiziger dat veelal niet.

 

Nee, er is destijds afgesproken dat NS een gezonde bedrijfsvoering moest voeren en een kleine winst moest maken en dus niet dat het quitte moest draaien. Die winst is nodig om bij banken leningen voor investeringen te kunnen afsluiten, die willen niet afhankelijk zijn van politiek onzekere subsidies.

Je kunt het er mee eens zijn of niet maar de politiek heeft besloten dat NS geen openbare voorziening is maar een bedrijf.

Overigens is NS en OV niet hetzelfde, andere bedrijven kunnen dat OV net zo goed doen en wellicht beter en/of goedkoper.

 

Tamzin, die leningen worden afgedekt door het Ministerie van Financien, anders zouden er geen nieuwe treinen in NL rondrijden want dat risico nemen de banken niet zelf. Vanwege de specifieke spanning zijn de treinen niet zomaar elders inzetbaar en dus niet makkelijk te verkopen.

Reputatie 4

In 2020 heeft de NS 2,5 miljard VERLIES gemaakt. Dat is in 2021 voor een deeltje gecompenseerd met 500 miljoen winst. Na verrekening nog steeds 2 miljard VERLIES. 
 

Is staken voor meer loon terwijl je werkgever niet schuldig is aan jouw financiele achteruitgang (niet schuldig aan de inflatie) en jouw werkgever zelf ook  al financiële klappen te verwerken heeft gehad niet enigszins egoïstisch?

<s>Nee</s>

Ja !

 

Reputatie 7

Geen winstoogmerk betekend toch niet dat het een gesubsidieerd bedrijf is

Klopt over het algemeen. In dit geval, met de Staat als aandeelhouder, zou het ontbreken van een winstdoelstelling echter betekenen dat dit kan gelden als een subsidie.

 

bedrijf moet gewoon kostenneutraal zijn en het liefst een positief resultaat hebben maar er hoeft niet een x percentage winst behaald te worden.  

Begrijpelijke gedachte maar een dergelijk “bedrijf” heeft weinig overlevingskansen.

Staken als werkgever verlies maakt is net zo egoïstisch als verwachten dat de overheid bijspringt als de prijzen stijgen.

In (vrijwel) elk ontwikkeld land springt de overheid bij. Als ze dat niet zouden doen komen alleen in Nederland bijvoorbeeld al honderdduizenden mensen erbij met problematische schulden. 

Mensen met schulden zijn minder productief (op de arbeidsmarkt), worden vaker ziek wat leidt tot hogere zorgkosten en meer ziekte/bijstands en andere uitkeringen, komen vaker in aanraking met politie en justitie en zo kan ik nog wel even doorgaan. (Arme) mensen compenseren voor gestegen kosten voor levensonderhoud is op lange termijn gewoon veel goedkoper dan ze in de schulden/bijstand/dakloosheid etc te laten zakken en beter voor de maatschappij als geheel

Het is op lange termijn eigenlijk gewoon een bezuiniging. Daarom geven ze in steeds meer landen, zoals bijvoorbeeld in Finland huizen aan daklozen. Uit elk onderzoek blijkt dat de kosten voor het huis veel lager zijn dan de baten en besparingen voor de maatschappij 

Staken als werkgever verlies maakt is net zo egoïstisch als verwachten dat de overheid bijspringt als de prijzen stijgen.

In (vrijwel) elk ontwikkeld land springt de overheid bij. Als ze dat niet zouden doen komen alleen in Nederland bijvoorbeeld al honderdduizenden mensen erbij met problematische schulden. 

Het probleem is meer dat nu de welvaart flink daalt veel mensen weigeren bij de uitgaven de tering naar de nering te zetten. Vasthouden aan één of twee auto's, horecabezoek, vakanties, etc. Het probleem van minder welvaart is niet tijdelijk maar structureel.

Dat zelfde speelt ook bij NS. Er zijn 20% minder reizigers en dan moet je als bedrijf en personeel beseffen dat de kosten navenant omlaag moeten.

 

Reputatie 7
Badge +3

Staken als werkgever verlies maakt is net zo egoïstisch als verwachten dat de overheid bijspringt als de prijzen stijgen.

In (vrijwel) elk ontwikkeld land springt de overheid bij. Als ze dat niet zouden doen komen alleen in Nederland bijvoorbeeld al honderdduizenden mensen erbij met problematische schulden. 

Het probleem is meer dat nu de welvaart flink daalt veel mensen weigeren bij de uitgaven de tering naar de nering te zetten. Vasthouden aan één of twee auto's, horecabezoek, vakanties, etc. Het probleem van minder welvaart is niet tijdelijk maar structureel.

Dat zelfde speelt ook bij NS. Er zijn 20% minder reizigers dan moet je als bedrijf en personeel beseffen dat de kosten navenant omlaag moeten.

 

Ik ben het met  @Tamzin eens dat veel mensen de tering nog niet naar de nering (willen) zetten. Men wijst wel heel makkelijk naar de overheid die het maar moet oplossen. Al vaker is de afgelopen jaren gewezen op het belang van een financiële buffer.

@MoDe

Wat ik veel mensen hoor zeggen is dat de extreem gestegen prijzen een gevolg van zijn de boycot tegen Rusland die onze politici hebben ingesteld en dat die politici daarom nu ook maar de koopkracht gevolgen moeten compenseren. Waarom moet ik als burger daarvoor opdraaien terwijl me niets is gevraagd, zo is de redenering.

Staken als werkgever verlies maakt is net zo egoïstisch als verwachten dat de overheid bijspringt als de prijzen stijgen.

In (vrijwel) elk ontwikkeld land springt de overheid bij. Als ze dat niet zouden doen komen alleen in Nederland bijvoorbeeld al honderdduizenden mensen erbij met problematische schulden. 

Het probleem is meer dat nu de welvaart flink daalt veel mensen weigeren bij de uitgaven de tering naar de nering te zetten. Vasthouden aan één of twee auto's, horecabezoek, vakanties, etc. Het probleem van minder welvaart is niet tijdelijk maar structureel.

Dat zelfde speelt ook bij NS. Er zijn 20% minder reizigers en dan moet je als bedrijf en personeel beseffen dat de kosten navenant omlaag moeten.

 

Daarom is er al gesneden in ruim 1000 banen bij de NS en waarschijnlijk nog wel meer anders waren er niet zoveel tekorten geweest. Je kan niet zondermeer verwachten dat het personeel nu ook gaat inleveren want het zijn geen piloten salarissen bij de NS op de werkvloer.

Blijft over dat er nog een keer flink gesaneerd moet gaan worden en dat renovatie van treinen dan maar uitgesteld moet worden net als het investeren in nieuw materieel. En drastisch snijden in het aantal ritten op lijnen waar de treinen niet goed genoeg gevuld zijn of 1x per uur met langere treinen gaan rijden.

Dan zet je als OV bedrijf de tering naar de nering, of de reizigers er gelukkig van worden ???

Hou daarbij dan ook nog even rekening met de hogere energie tarieven en laten treinen nu net op elektra rijden wat flink in prijs is gestegen. Dus dienstregeling aanpassen aan het trager rijden met de treinen om ze energie te besparen want dat is nu eenmaal ook een enorme kostenpost bij de NS.

Reputatie 7
Badge +3

@Jeroen machinisten hebben ook geen torenhoge leningen hoeven af te sluiten om hun opleiding te bekostigen, zoals een piloot.

Reageer