informatie topic ov-begelederskaart

  • 23 September 2023
  • 9 reacties
  • 282 Bekeken

Waar is actuele informatie te vinden over gebruik van de ov-begeleiderskaart (Argonaut) of de begeleiderskaarten uit andere EU landen in het Nederlandse openbaar vervoer? Op de website van Argonaut, NS international en NS.nl staat alleen algemene informatie. Ook gebruik op de grensoverschrijdende ritten is onduidelijk, zowel voor Nederlandse als ook overige EU reizigers met een kaart voor een (kosteloze) begeleider. 

Is deze informatie ooit duidelijk gebundeld?

De NL wettekst is vermeld op een andere plek op dit forum: https://wetten.overheid.nl/BWBR0035366/2014-08-01/0/Artikel8/

Maar wat wordt precies bedoeld hiermee?

Artikel 8 Met een op grond van deze regeling afgegeven OV-begeleiderskaart wordt gelijkgesteld een OV­begeleiderskaart die is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Unie, danwel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

Ik ben benieuwd of iemand hier informatie over of zicht op heeft. De NS wijst naar Argonaut en Argonaut naar de NS en website Regelhulp van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij zeggen het valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, niet onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


9 reacties

Reputatie 2

Maar wat wordt precies bedoeld hiermee?

Artikel 8 Met een op grond van deze regeling afgegeven OV-begeleiderskaart wordt gelijkgesteld een OV­begeleiderskaart die is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Unie, danwel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

 

Dat de OV- begeleiderkaart (NL) een gelijkwaardige voorziening is ten opzichte van de begeleiderskaarten uitgegeven in een andere lidstaat van de Europese Unie of een niet-EU land die de afspraken heeft geaccepteerd zoals die zijn vastgelegd in de overeenkomst Europese Economische Ruimte. https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content/overeenkomst-betreffende-de-europese-economische-ruimte-eer

Reputatie 7

De Nederlandse maatschappijen voor bus, tram en metro accepteren de buitenlandse begeleiderskaarten niet.

 

De NS accepteert de kaart Kosteloze Begeleider (van de NMBS) [b]alleen op voorwaarde dat[/b] je er een kaartje van 0 euro bijkoopt. Dat kan niet aan het loket en dat kan ook niet online.

Is dat een illegale belemmering ? Ja.

 

 

Reputatie 7

Er staat een AZTEK code op de Kaart Kosteloze Begeleider en die kan de poortjes open maken.

 

Een 0 euro ticket is ‘gratis’ - daarom heet het ook zo - maar je kan het niet verkrijgen. Niet online, niet in de app, niet uit de automaat.
Je moet een of ander nummer bellen… enzovoort, enzovoort, enzovoort.

 

Illegale belemmering dus.

 

 

Reputatie 2


Vanuit de EU wordt er nu gewerkt aan de European Disability Card, dus wellicht gaat dat duidelijkheid bieden voor grensoverschrijdende reizen.


Een European Disability Card is weer een stap dichterbij 👍

 

De OV-begeleiderskaart wordt afgegeven door ARgonaut. De juridische basis is inderdaad een besluit van het ministerie van I&W. Dit betekent dat je kosteloos een begeleider mag meenemen in het OV in Nederland. De begeleiderskaart geldt ook bij de NMBS (en in zekere zin ook in Luxemburg, maar daar is het OV gratis).

Ga je de grens over (behalve naar Belgie en Luxemburg), dan moet je een nul euroticket kopen voor je begeleider, of een ticket tegen gereduceerd tarief. Dit kun je regelen bij bijvoorbeeld NS International of de Treinreiswinkel. Overigens zijn er bij Eurostar geen speciale tarieven voor begeleiders, behalve voor rolstoelgebruikers (Thalys heeft die overigens een paar jaar geleden heel stilletjes afgeschaft. Geen idee waarom).

Vanuit de EU wordt er nu gewerkt aan de European Disability Card, dus wellicht gaat dat duidelijkheid bieden voor grensoverschrijdende reizen.


 

@VIRM hartelijk dank voor de uitvoeringe uitleg. Ik begrijp dat men bij sommige vervoersmaatschappijen onderscheid maakt tussen beperkingen? In het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is dat niet, eender welke persoon of eender welke beperking de rechten zijn hetzelfde. Er is door iemand ergens ooit besloten dat rolstoel erger is dan slechtziendheid of verstandelijke beperking? Hoe bizar is dit? Er is nog een lange weg te gaan.

NS accepteert de kaart Kosteloze Begeleider (van de NMBS) [b]alleen op voorwaarde dat[/b] je er een kaartje van 0 euro bijkoopt.

 

 

Ik begreep omdat de poortjes op stations niet met de kaart kosteloze begeleider geopend kunnen worden, NMBS heeft geen chip hiervoor voorzien in zijn kaart kosteloze begeleider. Met de tickets kan men de poortjes openen met de QR code.

Een 0 euro ticket is gratis, hoeft niet bijgekocht te worden.

 

https://community.ns.nl/internationaal-reizen-37/ov-begeleiderskaart-in-belgie-nmbs-ombudsrail-lopende-zaak-2021-help-mee-71274?postid=583734#post583734

 

 


Vanuit de EU wordt er nu gewerkt aan de European Disability Card, dus wellicht gaat dat duidelijkheid bieden voor grensoverschrijdende reizen.

 

Een European Disability Card is weer een stap dichterbij 👍

 

 

 

Goed te lezen dat de European Disability Card nu weer een stapje dichterbij is. Als de kaart eindelijk een feit is, dan zal dat voor veel mensen een opluchting zijn want niet iedereen met een beperking zit in een rolstoel en/of is zichtbaar als persoon met een beperking.

Deze kaart zal eindelijk zorgen voor gemakkelijkere herkenning van de handicapstatus en gelijkwaardige toegang. Nu is de afgegeven begeleiderskaart in de EU landen in principe ook al geldig in andere lidstaten van de Europese Unie. De praktijk is echter moeizaam, zoals op dit forum te lezen is. 

Reputatie 7

De European Disability Card is er al jaren. Alleen… er zijn nogal wat landjes die niet meededen met het project. Een achterhoede zal je altijd hebben.

 

Overigens is de EDC bedoeld voor vrijetijdsbesteding en niet zo zeer voor een begeleider in het openbaar vervoer. De eisen aan de graad van invaliditeit zijn ook anders. 

Reageer