uitstroom nsr treinen & instroom etcs nsr treinen

  • 31 March 2024
  • 6 reacties
  • 171 Bekeken

Reputatie 5

Volg de ontwikkelingen van de NS treinen. En het is interessant om te zien welke NS treinen uitstroomt. En welke NS treinen erin stroomt. 

Zoals de plan V/plan T, locomotief serie 1700 die al uitgestroomd is. SLT was al lang geleden de eerste opvolger van de plan V/plan T. Daarna vervingen de NS Flirt en SNG de overige plan V/plan T en de DD-AR. De DD-AR werd getransformeerd tot DDZ. 

De rol van de locomotief serie 1700 werd al minder nadat het vervangen werd door DDZ. De treinen richting Emmerich (Köln), Bad Bentheim (Berlijn) werd daarna nog getrokken door de locomotief serie 1700. De Traxx serie 186 en daarna vooral de Vectron heeft de locomotief serie 1700 volledig overbodig gemaakt. 

Nu komt de volgende fase met ICM-M en DDZ aan. De ICM-M wordt nu héél geleidelijk afgevoerd: 

https://www.treinenweb.nl/nieuws/10216/ns-zet-onderdelen-van-koploper-treinstellen-te-koop-voor-duurzaam-gebruik.html

Mijn vraag is: Zal ICM-M direct/indirect vooral afgevoerd worden door ICNG? Er zullen zoal 109 ICNG 109 treinstellen (60 achtdelige ICNG en 49 vijfdelige ICNG) geleverd worden. De ICNG zal vanaf 2025/2026 instromen vanaf de HSL richting het klassieke spoornet. Het lijkt erop dat de ICNG tussen Brussel/Breda - Rotterdam - Schiphol - Flevoland/Noord Nederland/Oost Nederland zal worden ingezet tot 2030. Inzet richting Zeeland wordt ook besproken in het rapport Wind in de Zeilen. Dit rapport werd geschreven vanwege compensatie maatregelen voor Zeeland. Dit omdat Zeeland geen kazerne kreeg. 

Tussen Noord Nederland/Oost Nederland - Randstad v.v. rijden genoeg ICM-M. Lijk me dat de vervanging van ICM-M richting Flevoland - Zwolle - Noord Nederland en Oost Nederland direct door ICNG gebeurt. De overige ICM-M zal dan vervangen worden door DD-NG. 

Er zullen 30 zesdelige en 30 vierdelige DD-NG geleverd worden. Daarmee zullen zoal de 30 vierdelige DDZ en 20 zesdelige DDZ vervangen worden. Waarmee 60 DD-NG nog overblijven om de overige ICM-M te kunnen vervangen. Grote kans dat er nog een extra bestelling komt bij CAF voor extra DD-NG om alle overige ICM-M te vervangen. Of zal het door die Sprinters worden vervangen die deels ook als Intercity zal worden ingezet? 

Op welke trajecten zal de DD - NG eerst worden ingezet? Denk bijvoorbeeld aan de spoortrajecten tussen Arnhem - Utrecht - Schiphol - Den Haag - Rotterdam, Venlo - Utrecht - Schiphol. 

ETCS is standaard bij bijna alle nieuwe NS treinen. Behalve bij SLT. Zal inzet van nieuwe NS treinen op ETCS spoortrajecten standaard zijn? Zoals Zwolle - Lelystad - Schiphol? Er is nog véél onduidelijk over uitrol van ETCS op Nederlands spoornet. 


6 reacties

@Hanzeboog 

Het intercityvervoer is sinds corona fors gedaald dus ligt het voor de hand een deel van het af te voeren intercitymaterieel niet te vervangen.

Minder reizigers = minder materieel.

Reputatie 5

@Hanzeboog

Het intercityvervoer is sinds corona fors gedaald dus ligt het voor de hand een deel van het af te voeren intercitymaterieel niet te vervangen.

Minder reizigers = minder materieel.

Dat kan. Het is inderdaad de vraag wanneer het niveau van 2019 weer gehaald wordt. 

Maar ben wat dat betreft niet zo pessimistisch dat het aantal treinreizigers niet zal aantrekken. Voorlopig even niet. Want ProRail waarschuwde via de media voor omvangrijke werkzaamheden. En  Schiphol ligt regelmatig uit vanwege storingen. 

Maar het aantal inwoners zal in Nederland toenemen. En de vergrijzing eveneens. Niet alles kan via de weg vervoerd worden. Er zal altijd een deel met de trein reizen. Dat geldt ook voor de forenzen. 

De 109 ICNG (60 achtdelige en 49 vijfdelige ICNG) en 60 DD-NG (30 vierdelige en 30 zesdelige DD-NG) zal zoal geleverd worden. Het is vooral de vraag waar de DD-NG ingezet wordt. En op hoeveel spoortrajecten ETCS ATB vervangen heeft.

@Hanzeboog

Maar ben wat dat betreft niet zo pessimistisch dat het aantal treinreizigers niet zal aantrekken. Voorlopig even niet. Want ProRail waarschuwde via de media voor omvangrijke werkzaamheden. En  Schiphol ligt regelmatig uit vanwege storingen. 

Het is zowel bij NS als bij ProRail al decennia het verhaal dat het aantal reizigers over een paar jaar fors gaat toenemen. Maar die grote groei komt nooit.

 

Maar het aantal inwoners zal in Nederland toenemen. En de vergrijzing eveneens. Niet alles kan via de weg vervoerd worden. Er zal altijd een deel met de trein reizen. Dat geldt ook voor de forenzen. 

Het aantal inwoners gaat niet zodanig groeien dat dat procentueel tot enorme groei gaat leiden. 

Vergrijzing helpt sowieso niet omdat senioren gemiddeld juist minder gebruik van de trein maken dan de gemiddelde inwoner. Vergrijzing leidt daarom eerder tot minder reizigers.  

 

Het is vooral de vraag waar de DD-NG ingezet wordt. En op hoeveel spoortrajecten ETCS ATB vervangen heeft.

Ik voorzie dat DD-NG voorlopig wel zal worden vertraagd c.q. uitgesteld. En introductie van ETCS zal een heel groot financieel probleem worden.

Reputatie 5

@Hanzeboog

Maar ben wat dat betreft niet zo pessimistisch dat het aantal treinreizigers niet zal aantrekken. Voorlopig even niet. Want ProRail waarschuwde via de media voor omvangrijke werkzaamheden. En  Schiphol ligt regelmatig uit vanwege storingen. 

Het is zowel bij NS als bij ProRail al decennia het verhaal dat het aantal reizigers over een paar jaar fors gaat toenemen. Maar die grote groei komt nooit.

 

Maar het aantal inwoners zal in Nederland toenemen. En de vergrijzing eveneens. Niet alles kan via de weg vervoerd worden. Er zal altijd een deel met de trein reizen. Dat geldt ook voor de forenzen. 

Het aantal inwoners gaat niet zodanig groeien dat dat procentueel tot enorme groei gaat leiden. 

Vergrijzing helpt sowieso niet omdat senioren gemiddeld juist minder gebruik van de trein maken dan de gemiddelde inwoner. Vergrijzing leidt daarom eerder tot minder reizigers.  

 

Het is vooral de vraag waar de DD-NG ingezet wordt. En op hoeveel spoortrajecten ETCS ATB vervangen heeft.

Ik voorzie dat DD-NG voorlopig wel zal worden vertraagd c.q. uitgesteld. En introductie van ETCS zal een heel groot financieel probleem worden.

Door de coronacrisis, personeelstekort, vele werkzaamheden, overvolle treinen en storingen op het spoor zal op korte termijn niet veel groei zijn. Het vertrouwen is voorlopig er niet. 

Maar daar kan NS & ProRail geen beleid op maken. Als het aantal treinreizigers in 2030 ten opzichte van nu wel fors is toegenomen zal het wel voldoende treinen moeten hebben.

Leveren van treinen gaat niet zomaar. Zie ICNG. En DD-NG verwacht ik pas vanaf 2030. De eerste prognose was in 2027. Maar dat was in een andere periode. 

Reputatie 6

Ik ben even voor je rond gaan vragen Hanzeboog, maar ik kan je geen hier helaas geen antwoorden op geven op dit moment. Dergelijke besluiten zijn nog niet gemaakt of vast gezet. Met de tijd zal hier meer informatie over volgen.

Reputatie 5

De NS Traxx van Akiem zijn bepaald nog niet verdwenen op de Intercity (Direct) verbindingen op de HSL Schiphol - Antwerpen. Maar de eerste voorbereidingen zijn er al wel via een andere kleurstelling: 

https://www.treinenweb.nl/nieuws/10567/ns-traxx-locomotieven-krijgen-nieuwe-kleurstelling.html

Zoals is op te maken via Treinenweb zijn er nog 49 Traxx locomotieven. Waarvan zoal 45 Akiem Traxx NS. 

De oorspronkelijke opzet was dat in dienstregeling 2024 alle NS Traxx locomotieven vervangen zou zijn door ICNG. Die doelstelling wordt zoal niet gehaald. 

Het lijkt waarschijnlijker dat de Traxx eerder langer op het spoor blijven. En hoe lang wil en kan NS doorgaan met de Intercity rijtuigen? 

Vandaag werd geen ICNG overgebracht. De levering van ICNG gaat (te) traag. 

Reageer