Waarom moet de OV chipkaart ook alweer ingevoerd worden volgens de NS ?


Volgens de NS zou de OV chipkaart ingevoerd moeten worden omdat:
1. Het daarmee goedkoper zou worden voor de reiziger.
2. Het gemakkelijker zou worden voor de reiziger.

Ad 1. Het is niet goedkoper geworden voor de reiziger, zie de prijsstijgingen sinds de invoering.
Ad 2. Het is gemakkelijker geworden voor de reiziger, zie de klachtenregen sinds de invoering.
Met de afschaffing van de papieren kaartjes en de verplichte poortjes wordt het ongemak enkel nog groter voor de reiziger

Irritant voorbeeld van het ongemak in absurde vorm voor mij als voormalig OV- jaarkaart- en nu Businesskaart-houder: Voorheen kon ik in elke NS-trein of willekeurige bus/tram in/uitstappen zonder in/uit te checken of wat dan ook. Nu moet ik dat wel, incl. poortjes door zien te komen.

En dat terwijl het hele, niet onaanzienlijke, kostenbedrag al vooruit aan de NS is betaald ! Aan alle normaal gangbare contractuele verplichtingen is voldaan.
Van zwartrijden kan dus tenenenmale geen sprake zijn en toch zal ik een boete moeten betalen als ik niet incheck !?!?!?!

Conclusie:
1. De OV-chipkaart is voordeliger voor de NS, dit voordeel ziet de reiziger echter niet terug in de vervoerprijzen.
2. De OV-chipkaart maakt het voor de Ns makkelijker en voor reiziger ongemakkelijker.
3. De NS heeft de reiziger, de politiek en de burgers voorlogen.

Zeer benieuwd naar het antwoord hierop van de NS.

36 reacties

Omrijdt? Dat is de snelst mogelijk verbinding. Of neem je het de NS kwalijk dat er geen directe spoorverbinding tussen Lelystad en Ermelo ligt? Daarnaast zegt Ramon dat je betaalt voor de gereisde afstand. Dat doe je ook. Dus je bewering dat wat hij zegt niet waar is, is volledig ongegrond. Je reist niet hemelsbreed, dus is de afstand hemelsbreed ook geen geldige interpretatie van de gereisde kilometers.

Ik neem het de NS niet kwalijk dat er niet tussen elke twee stations een rechte spoorlijn ligt en een rechtstreekse trein rijdt, maar als het gaat om eerlijke beprijzing zou een kwalitatief mindere prestatie (zoals een langere reistijd voor dezelfde afgelegde afstand, maar ook vaker overstappen of een lagere frequentie) zeker niet duurder, maar eerder goedkoper moeten zijn. Ik stap in de trein omdat ik in A ben en in B wil gaan zijn. In beide voorbeeldgevallen vervoert de NS mij netto ongeveer 30 kilometer. In het ene geval doen ze dat in 24 minuten en rekenen ze een lage prijs, in het andere geval duurt het met 64 minuten veel langer voor ik op de plaats van bestemming ben, maar rekenen ze toch een veel hogere prijs.

Beprijzing op basis van de afgelegde route in plaats van de verplaatste afstand is gedacht vanuit de vervoerder, niet vanuit de reiziger. De NS loopt er zelf ook tegenaan, want door hun eigen tariefsysteem zouden ze er financieel eigenlijk op achteruit in plaats van vooruit gaan als er een nieuwe spoorlijn wordt geopend. Tussen Lelystad en Ermelo betaal je bijvoorbeeld extra, omdat op de Hanzelijn meer tariefeenheden gerekend worden voor dezelfde afstand dan op de meeste spoorlijnen, omdat anders alle reizigers tussen noord Nederland en Amsterdam/Schiphol minder tariefeenheden zouden zijn gaan betalen toen de Hanzelijn werd geopend.

Een ander voorbeeld dan: Vind je het eerlijke beprijzing dat een reiziger die van Leiden langs Sassenheim naar Zwolle gaat slechts 137 tariefeenheden hoeft te betalen, terwijl een reiziger die vanaf Sassenheim vertrekt en verder dezelfde route aflegt naar Zwolle er 142 moet betalen?


Je moet niet vergeten dat de NS een bedrijf is. Die wil betaald worden voor de geleverde diensten. De dienst die zij leveren is geen rit van 30 kilometer. Ik vind het echt heel raar om op basis van de hemelsbrede afstand te gaan beweren dat je teveel betaald. Die leg je namelijk niet af. De NS maakt ook niet de kosten van een rit van 30 kilometer.

Dan kun je beter je aandacht vestigen op iets waar wel vals gespeeld wordt, zoals de tariefeenheden bij bijv. de Hanzelijn. Daarom wilde ik ook even tegen je ingaan op het andere punt, omdat ik vind dat het aandacht afleid van zaken die wel aangepakt kunnen en horen te worden. Je hoort te betalen voor de afstand die je aflegt. De NS zegt hier ook dat je betaalt voor de afstand die je aflegt. Maar er zijn genoeg trajecten waarop onterecht veel tariefeenheden worden gerekend, omdat bijvoorbeeld een nieuwe verbinding korter is, daardoor goedkoper zou zijn en aantrekkelijker wordt, waardoor de NS minder zou verdienen.

Edit: Pff, ik heb vandaag wel de grammatica van een dronken bostor. 😳
@IskOV

In veel gevallen zal inderdaad gelden dat de invoering van de OV-chipkaart slechts een aanleiding was voor door de vervoerder toch al gewenste tariefverhogingen, zonder direct oorzakelijk verband.

Dat neemt niet weg dat we als reiziger onder de streep meer kwijt zijn dan de officiële jaarlijkse tariefstijgingen die voor het monopolistische bedrijf NS niet voor niets aan banden zijn gelegd. In sommige gevallen zijn de wijzigingen in de tariefstructuur zo ondoorzichtig dat de Kamerleden die er een stokje voor hadden kunnen steken de implicaties simpelweg niet begrepen. Tekenend vind ik dat de politiek aanvankelijk het probleem met het 'dubbel opstaptarief' tussen verschillende treinvervoerders meende te hebben opgelost, door de tweede vervoerder 86 cent minder in rekening te laten brengen bij een overstap vanaf een andere treinvervoerden. Het werkelijke probleem: het doorbreken van de tariefdegressie werd daardoor niet aangepakt. Dat kon immers veel grotere tariefverschillen opleveren dan die 86 cent. Inmiddels is daar gelukkig een betere oplossing voor (al publiceren de andere vervoerders nog steeds niet de tarieftabellen die ze hanteren, waardoor nog altijd niet in zijn algemeenheid gezegd kan worden welke prijzen zijn gestegen of gedaald. Ik ben er inmiddels achter dat wat de invoering van 'lange-afstandskorting' wordt genoemd, bij overstappen van Veolia naar NS juist alleen voor de korte afstanden (6 tot 7 tariefeenheden) een lagere prijs oplevert en voor langere afstanden juist een hogere prijs dan bij het papieren kaartje.

Concreet in het geval van het retourtje: Dat is wel afgeschaft omdat het OV-chipkaartsysteem het niet aankon.

Je moet niet vergeten dat de NS een bedrijf is. Die wil betaald worden voor de geleverde diensten. De dienst die zij leveren is geen rit van 30 kilometer. Ik vind het echt heel raar om op basis van de hemelsbrede afstand te gaan beweren dat je teveel betaald. Die leg je namelijk niet af. De NS maakt ook niet de kosten van een rit van 30 kilometer.


Ik begrijp dat NS extra kosten maakt voor een omweg, maar door met lagere prijzen te compenseren voor langere reistijd in regio's waar het spoorwegnetwerk minder fijnmazig is, wordt de trein in die regio's niet onnodig onaantrekkelijk gemaakt, waardoor meer mensen de trein zouden gebruiken.

Je moet ook niet alleen kijken naar het verschil met de huidige situatie, maar vooral naar de "prikkels" (vreselijk woord) die zo'n tariefstructuur oplevert. Dan zouden reizigers bijvoorbeeld meer gaan betalen als de NS investeert in het verkorten van de reistijd, zoals door het inzetten van snellere treinen op de Hanzelijn. In de huidige tariefstructuur is dat alleen maar een kostenpost waar geen hogere inkomsten tegenover staan. (Gevolg: ze doen die investering niet, geef een bedrijf eens ongelijk.)
Beste Christ,

De berekening die je vraagt is door mij onmogelijk te maken. Het treinkaartje zelf is echter niet duurder geworden, op de door Ramon genoemde indexering na. Wat betreft je tweede vraag: natuurlijk willen we conducteurs en machinisten zo goed mogelijk op de hoogte houden wat betreft reisinformatie. Net als de reiziger proberen we deze zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de actuele situatie op het spoor.
Dan wat betreft je laatste vraag: inchecken met de Businesscard is ongeacht je abonnement verplicht. Als je inderdaad gebruik maakt van afgekocht reisrecht zal een boete driemaal per jaar kunnen worden kwijtgescholden.


Beste Bart,

Of die berekeningen niet door jou zelf te maken zijn, kan ik niet zeggen. Maar ik weet zeker dat de NS-directie die berekeningen zeker, in de vorm van een business case, allang heeft laten maken. Zo niet, dan dienen ze alsnog met terugwerkende kracht ontslagen te worden.
Zolang de NS niet in staats is aan te tonen dat de OV-chipkaart het voor de reiziger goedkoper maakt ga ik er vooralsnog vanuit dat de NS de politiek, de burgers en de reizigers belogen heeft en nog steeds doet blijkbaar als gezegd wordt dat dit onmogelijk te berekenen is.

De verbetering van de informatievoorziening door de NS blijft, gezien jouw geheel vrijblijvend antwoord, iets wat enkel, al sinds zeer lange tijd, door de NS enkel met de mond beleden wordt.
Dus blijft de toestand voor reizigers onveranderd: bij verstoringen blijven reizigers met een eigen mobieltje eerder actuele informatie hebben dan de medelijdenopwekkende, hun stinkende best doende, klantvriendelijke, zich duizendmaal beschaamd verontschuldigende NS-conducteurs en ander personeel volgestopt met NS-apparaten waar ze geen enkele informatie uit krijgen van "De NS-Verkeersleiding."
En een toestand waarin de NS dingen bedenkt als overal de gele informatieborden halsoverkop te willen verwijderen onder het mom van "die worden amper geraadpleegd"!

Wat betreft mijn vraag c.q. het juridische aan de orde stellen van de boete voor het niet inchecken door Business Cardhouders: hierop geef je geen antwoord, je herhaalt gewoon dat de NS vindt dat dit zo zou horen: "Het moet omdat wij het zeggen". Maar zo werkt het natuurlijk niet in redelijk en billijk juridisch Nederland.

Op de de overige punten waarvan ik de door Ramon NS en Stephan NS gestelde NS veronderstellingen weerleg, reageer je niet dus neem ik aan dat ook jij je bij mijn conclusies op ie punten neelegt:

1. De OV-chipkaart maakt het reizen voor de reiziger niet gemakkelijker, zeker niet Jaarkaart/Business Card houders.
2. De OV-chipkaart biedt niet meer veiligheid voor de reiziger.
3.De OV-chipkaart is niet eerlijker.
4. De NS gebruikt de reisgegevens van reizigers niet ten voordele van klanten, maar gebruikt ze meestal net zoals onderzoeken/enquetesanalyses om verslechteringen voor de reizigers door te voeren.

Je moet niet vergeten dat de NS een bedrijf is. Die wil betaald worden voor de geleverde diensten. De dienst die zij leveren is geen rit van 30 kilometer. Ik vind het echt heel raar om op basis van de hemelsbrede afstand te gaan beweren dat je teveel betaald. Die leg je namelijk niet af. De NS maakt ook niet de kosten van een rit van 30 kilometer.


Ik begrijp dat NS extra kosten maakt voor een omweg, maar door met lagere prijzen te compenseren voor langere reistijd in regio's waar het spoorwegnetwerk minder fijnmazig is, wordt de trein in die regio's niet onnodig onaantrekkelijk gemaakt, waardoor meer mensen de trein zouden gebruiken.

Je moet ook niet alleen kijken naar het verschil met de huidige situatie, maar vooral naar de "prikkels" (vreselijk woord) die zo'n tariefstructuur oplevert. Dan zouden reizigers bijvoorbeeld meer gaan betalen als de NS investeert in het verkorten van de reistijd, zoals door het inzetten van snellere treinen op de Hanzelijn. In de huidige tariefstructuur is dat alleen maar een kostenpost waar geen hogere inkomsten tegenover staan. (Gevolg: ze doen die investering niet, geef een bedrijf eens ongelijk.)


Ik vraag me af of het interessant is om mensen de trein in te lokken met prijzen die niet overeenkomen met de geleverde dienst. En laten we ook niet vergeten dat de trein niet het enige vervoersmiddel is. Soms moeten we ook kunnen accepteren dat je op de iets minder fraaie bus moet terugvallen, zoals mensen in "de regio" vaak ook wel gewend zijn.

Ik denk overigens dat de beste prikkel voor het leveren van meer kwaliteit voor een lagere prijs, het toestaan van concurrentie is. Dat, of je moet het treinvervoer uit de markt halen en zulke prikkels daarmee volledig overbodig maken. Niet deze middenweg die alles behalve gulden is. Zulke verwachtingen als de jouwe worden pas interessant voor de NS als ze geen private onderneming meer zijn of als ze anders delen van het HRN zouden verliezen aan andere vervoerders die wel snellere reistijden aanbieden.

Heb je trouwens het nieuws meegekregen over de tunnel van de Hanzelijn? Snellere treinen zal nog even lastig zijn door een ontwerpfout. 🙂 (Neemt niet weg dat ik je punt begrijp hoor, er zijn ook andere voorbeelden te bedenken waarbij dit soort ontwerpfouten niet meespelen en het inderdaad sneller kan)
Ik vraag me af of het interessant is om mensen de trein in te lokken met prijzen die niet overeenkomen met de geleverde dienst.Laten we het er over eens zijn dat we daarover van mening verschillen. Ik zie puur het vervoerd worden van A naar B als het product van een vervoerbedrijf, jij ziet de weg van A naar B als het product.

Ik denk overigens dat de beste prikkel voor het leveren van meer kwaliteit voor een lagere prijs, het toestaan van concurrentie is. Dat, of je moet het treinvervoer uit de markt halen en zulke prikkels daarmee volledig overbodig maken. Niet deze middenweg die alles behalve gulden is.
Graag, maar zolang de politiek er alles aan doet om aanbesteding van het hoofdrailnet zo lastig mogelijk te maken door het speelveld bewust ongelijk te houden (zoals NS de stations laten bestieren waar ze gezien de concessie die ze hebben niet eens met hun treinen in de buurt komen), zie ik dat er niet van komen. Zolang de overheid afhankelijk is van het dividend van de NS, zullen ze het belang van de NS voorop blijven stellen, onafhankelijk van de vraag of dat overeenkomt met dat van de reiziger of van alle burgers.

Zulke verwachtingen als de jouwe worden pas interessant voor de NS als ze geen private onderneming meer zijn of als ze anders delen van het HRN zouden verliezen aan andere vervoerders die wel snellere reistijden aanbieden.NS is geen private onderneming. De staat is immers de enige aandeelhouder. Het is ook in de huidige situatie al interessant om meer mensen in de trein te lokken, vooral in regio’s waar het spoor juist niet overvol is, omdat de NS natuurlijk ook gewoon verdient aan de verkoop van vervoerbewijzen.
Reputatie 4
Badge

De NS wilde ongetwijfeld al jaren af van zaken als de oude voordeeluren, maar het was maar zeer de vraag of ze daarmee waren weggekomen. Met de invoering van de chipkaart konden ze zich er echter opeens achter verschuilen dat de abonnementen nu toch op de schop moesten, dus dan kun je net wat makkelijker bepaalde voorwaarden wijzigen zonder dat het direct opvalt.


Aha. Het klassieke verschil tussen excuus enerzijds en oorzaak/reden anderzijds.
De OV-chipkaart is niet de oorzaak van die prijsverhogingen, maar een excuus voor NS om ze door te voeren.
En als je dat eenmaal ziet, heb je een heel andere discussie. De vraag is dan niet "waarom voert NS de chipkaart in?" maar "waarom verhoogt NS de prijzen?"

Aha. Het klassieke verschil tussen excuus enerzijds en oorzaak/reden anderzijds.
De OV-chipkaart is niet de oorzaak van die prijsverhogingen, maar een excuus voor NS om ze door te voeren.
En als je dat eenmaal ziet, heb je een heel andere discussie. De vraag is dan niet "waarom voert NS de chipkaart in?" maar "waarom verhoogt NS de prijzen?"


De vraag "waarom voert de NS de chipkaart in?" lijkt me sowieso niet bijster interessant, aangezien het antwoord voor de hand ligt: die kaart heeft voor de vervoerders vrijwel uitsluitend voordelen.
Reputatie 2

Er waren meerdere redenen om de OV-chipkaart in te voeren. De OV-chipkaart is gemakkelijker en veiliger voor de reiziger.


Je praat nu even je mond voorbij, geloof ik. Waarom moet je retour van Echt naar Emmen 16x! een checkhandeling verrichten? of van Barendrecht naar Zetten-Andelst retour ook 12 x? Met een eenheidstarief was dit soort ongein niet eens nodig geweest en was met checkpaal voor het hele land alles klaar geweest.


Daarnaast biedt de OV-chipkaart OV-bedrijven de mogelijkheid beter de inzet van capaciteit, middelen en mensen te bepalen. De opbrengstverdeling naar OV-bedrijven vindt sneller en eerlijker plaats.


Weer een argument dat geen enkel hout snijdt. Als je vroeger een papieren enkeltje van Echt naar Emmen kocht, wist je ook welke vervoerder welke afstand verzorgde en kon je de opbrengsten ook verdelen!


•De OV-chipkaart is gemakkelijker, omdat nu met één kaart met al het openbaar vervoer in Nederland gereisd kan worden. Dus met trein, tram, bus en metro.


1 kaart, maar verschillende tarieven en het woud aan tarieven is door het afschaffen van de strippenkaart alleen maar groter geworden! Er zijn al gevallen bekend dat je beter 2 kaarten op zak kunt hebben. Ik doe dat namelijk ook. 2 kaarten, maar wel een gescheiden overzicht voor trein en een voor het andere OV.


•De OV-chipkaart biedt meer veiligheid, omdat bij de metro en trein de stations afgesloten worden. Hierdoor wordt het zwartrijden verminderd.


Misschien is dat wel zo, maar slechts ten-dele en ruikt toch een beetje naar naïviteit. Slechts 82 stations worden afgesloten. Op alle andere stations kun je zonder kaartje instappen, als je zou willen en kun je ergens zonder check-in niet het perron op, kun je altijd nog een kaartje tot B kopen en dan nog een paar haltes verder reizen. Vele incidenten vinden plaats in de stoptreinen, omdat je daar voor 1 of 2 haltes de gok kunt wagen. Bij de metro in Amsterdam gebeurt het wekelijks dat poortjes worden ingetrapt, of dat mensen pal achter anderen aanlopen. Er zijn zelfs al reizigers geweest, die er wat van zeiden en daarop compleet in elkaar geslagen werden.


•De OV-chipkaart is sneller, want het is niet meer nodig om iedere keer een vervoerbewijs te kopen of strippenkaart af te stempelen.


Dat klopt dus ook al niet! Je kunt een e-ticket ook thuis printen en afdrukken dan heb je ook al een geldig kaartje. Als alles goed werkt. Ook dat blijkt nog lang niet altijd het geval. Staat er minder geld op de kaart waardoor je niet kunt uitchecken (omdat bij een reis met verschillende vervoerders of met een omweg niet vooraf bekend is hoeveel je reis gaat kosten, of dat er verschillen in de reis blijken te zijn), dan moet je eerst bij de automaat aanvullen, voordat je kunt uitsjekken. Met een papieren kaartje was die poeha er nooit geweest, dus je argument over het sneller zijn klopt dus niet, waarvan akte!


•De OV-chipkaart is eerlijker, omdat reizigers betalen voor het daadwerkelijk aantal gereisde kilometers.


Eerlijker? Voor de vervoerder zul je bedoelen! Waarom? Heel simpel, omdat deze door prijsstijgingen en belabberd gemaakte voorwaarden de prijs heeft kunnen opkrikken. Kocht je vroeger een enkeltje met een omweg, betaalde je voor die dag een enkeltje voor de totale afgelegde afstand. Nu wordt bij een reisonderbreking van meer dan 35 minuten, of bij het afwijken van de optimale reisroute je reis in tweeën gehakt en betaal je voor 2 losse stukken, ook al maak je 1 reis. Prijsstijgingen van minimaal 50% zijn daarbij al opgetreden, dus hoezo eerlijker?


•De OV-chipkaart biedt OV-bedrijven de mogelijkheid beter de inzet van capaciteit, middelen en mensen te bepalen. De OV-chipkaart geeft een goed inzicht in reispatronen.


Dat zei je zonet ook al. Ik was nog vergeten te noemen dat NS zo wel anderen voor minimaal 18 maanden kan bespieden en natrekken waar deze is geweest, denk maar aan 1984 van Orwell (mocht u dat boek voor Engels op de boekenlijst hebben gezet!). Met een beetje pech worden gegevens langer bewaard, zonder dat NS de reiziger erom gevraagd heeft of deze het wel goed vindt, dat je in zijn bewegingen snuffelt. NS is daarvoor al eens flink door het CPB op de vingers getikt.


•De opbrengstverdeling naar OV-bedrijven vindt sneller en eerlijker plaats. De transacties worden in principe ’s nachts verwerkt en de verdeling van gelden vindt de volgende dag plaats.

Uiteraard is er een prijsstijging, dit prijzen van de papieren vervoerbewijzen worden jaarlijks geindexeerd. Daarnaast zijn er uiteraard processen die verder kunnen worden geoptimaliseerd. Wij zijn ons hier bewust van en proberen het proces steeds verder te optimaliseren.


Als je het toch over optimaliseren hebt, begin dan eens door eerst naar de reiziger te luisteren en deze samen met de medewerkers en het controlerend personeel op 1-2-3, ipv directie, management en raad van bestuur. Het was veel eerlijker en socialer geweest de keuze bij de reiziger te laten en hem of haar de keuze tussen papier en OV-Shitkaart (oeps, sorry ik bedoelde OV-chipkaart!) te laten. Men had met een beloning (van bijv. 10% korting) de reiziger kunnen stimuleren met een OV-Chipkaart te reizen ipv het botweg opleggen van een betaalsysteem. Dit gaat jullie reizigers kosten als jullie hiermee doorgaan. Als een Albert-Heijn voor de ingang poortjes had neergezet en dat je na betalen van een borg van - ik zeg maar wat 100 Euro pas de winkel inkwam en na afloop van het afrekenen het niet bestede bedrag terugkreeg, dan was meer dan de helft van de klandizie allang naar supermarkten zaken als Jumbo, Dirk, LIDL, Hoogvliet, etc. etc. gegaan.

Hert ergste is dat NS op uiterst botte wijze een betaalsysteem oplegt, dat bovendien vaak niet naar behoren werkt, waar zelfs medewerkers van Klantenservice niet uitkomen en waar soms ook conducteurs horendol van worden. De Chipkaart is al een paar keer compleet gekraakt (en denk nou maar niet dat het Kat en Muisspelletjke is afgelopen!). Reizigers die ingecheckt hebben krijgen onterecht boetes, wanneer door systeemfouten de check-in verloren is gegaan, of dat de leesapparatuur de check-in niet hebben opgemerkt). een lokettist ergens uit Nederland (ik zeg maar niet waar het is, anders krijgt deze er problemen mee!) zuchtte ook dat zij in de 35 jaar dat zij achter het loket werkt heeft amper problemen met kaartjes en dergelijke heeft gekend en dat sinds de invoering van de OV-chipkaart ze in de 3 jaar zoveel vragen, onduidelijkheden van klanten en problemen heeft gehad, die ze zelfs met 1000 jaar werken in het papieren kaartjestijdperk nog niet eens bij elkaar verzameld kreeg. Dat wil al genoeg over die kaart zeggen. IPV dat eerst werd gezorgd dat het systeem optimaal werkte en pas dan de papieren kaartjes werden afgeschaft, moest NS weer met een enorme grootheidswaan en tierelantijn dwars tegen de realiteit inbeuken en een betaalsysteem door de strot van reizigers, medewerkers en conducteurs duwen met alle ellendige gevolgen van dien.

Maar niet al teveel getreurd: ik heb allang een oplossing gevonden om de OV-Chipkaart zo min mogelijk te gebruiken. Voor de korte afstand ben ik allang op de fiets overgestapt. Wat betreft de trein, reis ik zoveel mogelijk op kaartjes, gekocht bij Deutsche Bahn. Reizen met onderbrekingen van meer dan 35 minuten zijn goedkoper, reis ik tijdens de spits, krijg ik dankzij de handige RailPlus op mijjn BahnCard lekker 25% korting, (bij DB krijg je hem tenminste helemaal gratis!) en ik spaar ondertussen ook nog eens voor leuke premies die men daar biedt en adviseer reizigers dat ook zoveel mogelijk te doen.

Ook op mijn Facebook dus dat NS een verhaal vol onjuistheden heeft verkondigd en hoe ik er met simpele tegenargumenten er gehakt van gemaakt heb, is bij deze vereeuwigd, waarvan akte!

Ik raad alle NS-ers aan de stevige stukkies van Driek Oplopers te lezen en zich te verdiepen wat een reizigersvereniging als Voor beter OV hierover te vertellen heeft. Kost je niks, scheelt je tijd en geld aan onderzoeken, waarvan de resultaten allang bekend zijn. ROVER is niet slecht, maar voor de keiharde waarheid scoort Voor Beter OV stukken malen beter en weet iedereen ook meer waar deze aan toe is.
Bij de metro in Amsterdam gebeurt het wekelijks dat poortjes worden ingetrapt, of dat mensen pal achter anderen aanlopen. Er zijn zelfs al reizigers geweest, die er wat van zeiden en daarop compleet in elkaar geslagen werden.
Ik voel mij hier ook juist onveiliger door, je hebt er zelfs brutalen tussen die voor je uit de poortjes door proberen te gaan. Dat het zwartrijders tegenhoudt slaat nergens op.

De andere punten snijden ook geen hout, het is een leuk verhaal dat als zoete koek door de directie geslikt wordt.
Reputatie 3

Het feit dat ik geen strippenkaarten op zak hoef te hebben is positief. Maar je hebt helemaal gelijk. De poortjes zijn onwettelijk en als je een geldig vervoersbewijs hebt waarbij je niet per reis betaald moet in en uitchecken totaal niet uitmaken.

Helaas wordt het nu nog lastiger voor de reiziger, want in 2021 heb je als je pech hebt twee OV kaarten nodig omdat de NS te dom is twee abo's op 1 kaart te kunnen zetten en mensen gaat dwingen achteraf aan het eind van de maand alle reiskosten te betalen (als bij velen de rekening leeg is) in plaats van bij het uitchecken. Wat mij betreft kan de NS de pot op.

Reageer