beantwoord

Advies gevraagd inzake voordeel-abonnementen (met medereiziger)

  • 11 January 2023
  • 24 reacties
  • 489 Bekeken

Reputatie 2

Momenteel in het bezit van een persoonlijke kaart (foto) voor in- en uitchecken met betaling achteraf; aangeduid in de app Mijn NS als “Consumenten-kaart”. In deze app heb ik een tweede gelijknamige persoonlijke kaart van mijn vrouw opgenomen, nadat mij was gebleken, dat haar mailadres en/of wachtwoord bij het inloggen niet meer werd (h)erkend.

 

Het zal met de ouderdom te maken hebben, maar ik wil niet meer met de auto in het drukke Amsterdam rondrijden en een abnormaal hoog parkeertarief betalen. Een van de redenen om meer gebruik te maken van de trein. Vanuit dit voornemen de NS-website bezocht.

 

Een paar uur rondgedwaald op de webpages van de NS, met het doel om bij de verscheidene vragen, die bij mij opkwamen, de bijbehorende antwoorden te zoeken. Er blijven echter nog onduidelijkheden, waarvoor ik het forum wil raadplegen.

 

De benaming “Consumenten-kaart” heb ik op de website van de NS niet aangetroffen. Dit heeft mij echter niet weerhouden om alvast een principekeus te maken: NS Flex Dal Voordeel of Dal voordeel op saldo. Ik reis namelijk bij voorkeur na 09.00 uur.

 

NS Flex Dal Voordeel is naar mijn mening praktischer; daarentegen biedt Dal voordeel op saldo de aantrekkelijke optie van zeven zogenaamde keuzedagen per jaar, met daarbij de mogelijkheid om gelijktijdig te kiezen voor 1e klas.

 

En, nu is bij mij verwarring ontstaan: Enerzijds vanwege de informatie van mijn vriend, dat hij over een abonnement beschikt met keuzedagen en dat dit voordeel-abonnement zelve geldig is voor reizen met 1e klas, en anderzijds de website van NS waar zowel het abonnement “NS Flex Dal Voordeel” als het abonnement “Dal voordeel op saldo” uitsluitend wordt aangeboden met 2e klas.

 

Betekent dit, dat men zich thans de moeite moet getroosten om telkenmale vóór aanvang van elke reis een wijziging van 2e klas naar de 1e klas in te voeren? Via een NS-zuil of via de app?

 

In dit verband nog een opmerking ter zijde: Een vreemde zaak, dat men bepaalde handelingen niet via de app kan uitvoeren, zoals het activeren van een keuzedag.

 

Nog meer verwarring is bij mij ontstaan toen ik een en ander had gelezen inzake de zogenaamde Samenreiskorting. Mijn vrouw reist altijd samen met mij. Dan rijst de vraag: Wat is voordeliger? In de aanname, dat Samenreiskorting niet van toepassing is bij Keuzedagen, ga ik ervan uit, dat wij beiden over dezelfde abonnementsvorm dienen te beschikken, in casu “Dal voordeel op saldo”.

 

Maar, hoe zit het dan indien ik kies voor het abonnement “NS Flex Dal Voordeel”? Naar mijn mening kan mijn vrouw dan haar huidige kaart (of een nieuwere vorm hiervan) handhaven om de dalurenkorting te kunnen ontvangen vanwege Samenreiskorting. Met andere woorden: een tweede voordeel-abonnement is in dit geval niet noodzakelijk.

 

Is bovenstaande redenering m.b.t. de Samenreiskorting juist?

 

Ten slotte nog een andere vraag, naar aanleiding van de volgende op de website van NS vermelde waarschuwing: “Bij abonnementen bepaalt het moment van inchecken de korting die wordt berekend voor de gehele reis. Let op: na het inchecken moet de treinreis binnen 30 minuten starten, zoals vermeld in de productvoorwaarden.”

 

Wat te doen, indien de trein vertraging heeft? Niet het perron oplopen?

 

icon

Beste antwoord door MoDe 14 January 2023, 09:21

Bekijk origineel

24 reacties

Badge +3

De benaming “Consumenten-kaart” heb ik op de website van de NS niet aangetroffen.

Comsumentenkaart staat tegenover Business Card voor zakelijk gebruik. Zakelijke abonnementen zijn te koop via www.ns.nl/zakelijk. Alles wat via www.ns.nl te koop is, is voor consumenten.
 

En, nu is bij mij verwarring ontstaan: Enerzijds vanwege de informatie van mijn vriend, dat hij over een abonnement beschikt met keuzedagen en dat dit voordeel-abonnement zelve geldig is voor reizen met 1e klas, en anderzijds de website van NS waar zowel het abonnement “NS Flex Dal Voordeel” als het abonnement “Dal voordeel op saldo” uitsluitend wordt aangeboden met 2e klas.
Betekent dit, dat men zich thans de moeite moet getroosten om telkenmale vóór aanvang van elke reis een wijziging van 2e klas naar de 1e klas in te voeren? Via een NS-zuil of via de app?

Nee, bij NS Flex Dal Voordeel kan via Mijn NS of de app ook een permanente klassewissel (geldig tot u hem weer wijzigt) worden ingesteld, en bij Dal Voordeel op saldo kan dit bij de kaartautomaat.
 

In dit verband nog een opmerking ter zijde: Een vreemde zaak, dat men bepaalde handelingen niet via de app kan uitvoeren, zoals het activeren van een keuzedag.

NS wil van de Keuzedagen af, en in het verlengde daarvan van de kaartautomaten. Over de opvolger, Flexdagen, wordt al jaren gesproken. Die zouden in de app te activeren zijn. Maar voorlopig zijn ze er nog niet. En dat is maar goed ook voor de oudere reiziger, want ze worden flink duurder dan de huidige Keuzedagen.
 

In de aanname, dat Samenreiskorting niet van toepassing is bij Keuzedagen, ga ik ervan uit, dat wij beiden over dezelfde abonnementsvorm dienen te beschikken, in casu “Dal voordeel op saldo”.

Er mag ook met Samenreiskorting worden meegereisd met iemand die een Dal Voordeel-abonnement heeft en zelf met een Keuzedag reist.
 

Maar, hoe zit het dan indien ik kies voor het abonnement “NS Flex Dal Voordeel”? Naar mijn mening kan mijn vrouw dan haar huidige kaart (of een nieuwere vorm hiervan) handhaven om de dalurenkorting te kunnen ontvangen vanwege Samenreiskorting. Met andere woorden: een tweede voordeel-abonnement is in dit geval niet noodzakelijk.

Is bovenstaande redenering m.b.t. de Samenreiskorting juist?

Inderdaad is één abonnement voldoende als altijd samen gereisd wordt. Dat kan dus zowel NS Flex Dal Voordeel zijn als Dal Voordeel op saldo.
 

Ten slotte nog een andere vraag, naar aanleiding van de volgende op de website van NS vermelde waarschuwing: “Bij abonnementen bepaalt het moment van inchecken de korting die wordt berekend voor de gehele reis. Let op: na het inchecken moet de treinreis binnen 30 minuten starten, zoals vermeld in de productvoorwaarden.”

Wat te doen, indien de trein vertraging heeft? Niet het perron oplopen?

In de productvoorwaarden zelf staat het beter: “Als u na het inchecken uw treinrit niet binnen dertig (30) minuten start kan dat gevolgen hebben voor de geldigheid van uw Vervoerbewijs, tenzij deze latere start het gevolg is van een vertraagde of uitgevallen NS-trein”. U kunt dus gewoon het perron op.

Reputatie 2

Met een variatie op het gezegde “Waar zouden wij zijn zonder de trein”, geef ik hierbij uitdrukking aan mijn ervaring: Waar zouden wij zijn zonder het forum, van waaruit een snelle en deskundige explicatie een besparing van urenlang (tevergeefs) zoeken oplevert? Hartelijk dank!

 

Inmiddels ook de Tarievenlijst Consumenten 2023 binnengehaald. Op pagina 3 bij Jaarabonnementen - Reizen op Saldo geconstateerd, dat bij Dal Voordeel hetzelfde bedrag, namelijk € 67,20, bij zowel de 2e klas als bij de 1e klas wordt weergegeven. Hetzelfde fenomeen aangetroffen op pagina 4 bij Abonnementen - NS Flex. Ook hier betaalt men bij Dal Voordeel voor het reizen in de 1e klas hetzelfde bedrag als voor reizen in de 2e klas, namelijk € 5,60.

 

Ik was hiervan niet eerder op de hoogte om de eenvoudige reden, dat deze informatie op de NS-website niet wordt weergegeven: dezelfde prijs voor de 2e èn voor de 1e klas bij zowel Dal Voordeel-Reizen op Saldo als bij Dal Voordeel-NS Flex.

 

Waarom dan toch een complexe procedure, die N.B. daarenboven voor beide varianten verschillend is: bij NS Flex Dal Voordeel via Mijn NS of de app een (permanente) klassewissel, en bij Dal Voordeel op saldo via de kaartautomaat.

 

Heb ik het goed begrepen, dat laatstgenoemde handeling telkenmale dient te geschieden, d.w.z. bij elke reis vooraf naar de kaartautomaat?

 

De noodzaak van iedere keer opnieuw een bezoek aan de kaartautomaat (en daarbij dezelfde- of zelfs een meer tijdrovende procedure voor de toekenning van Samenreiskorting), maakt de keuze eenvoudig: voor mij èn voor mijn vrouw NS Flex Dal Voordeel. Dan reist men via een éénmalige handeling (een permanente activering op de app) overal naartoe in de 1e klas met 40% korting.

 

Waarover ik dan nog een advies behoef, is de vraag of het qua uit te voeren handelingen eenvoudiger is om de kaart van mijn vrouw als tweede kaart te handhaven in mijn account / mobiele telefoon /app, of opnieuw een eigen account aan te maken voor mijn vrouw. (Haar huidige inloggegevens worden om onduidelijke reden niet meer geaccepteerd.)

 

Wij beiden zijn momenteel in het bezit van een “Consumenten-kaart”. Deze kaart is op naam gesteld, voorzien van een pasfoto, en eventuele betaling geschiedt maandelijks achteraf. Zoals reeds vermeld, heb ik deze benaming niet aangetroffen op de NS-website. Ik ben derhalve benieuwd om te vernemen, waarmee deze kaartvorm vergelijkbaar is resp. of bij het aangaan van een Dal Voordeel-abonnement de momenteel in gebruik zijnde fysieke kaart kan worden gehandhaafd.

 

Indien behoud van de huidige kaart inderdaad het geval is, dan is het activeren van een NS Flex Dal Voordeel-abonnement wellicht mogelijk via de app?

 

Badge +3

Bij NS Flex kan je eenvoudig via Mijn NS (of de NS app) van klasse wisselen omdat de prijs later door het systeem berekend wordt.

Bij reizen op saldo moet je kaart 'weten’ welk bedrag er afgerekend moet worden (1e of 2e klas), dus dat moet bij een automaat geladen worden.

Je kunt daar in ieder geval kiezen voor ‘vandaag 1e klas’ (en dat zal je dus elke keer moeten doen), maar er was volgens mij ook een optie om je klasse ‘permanent’ naar 1e klas te zetten (via het product ‘Reizen op Saldo NS’ op je kaart).

Of dat nog steeds kan weet ik niet, want het hele product Reizen op Saldo NS is in principe niet meer nodig (althans voor 2e klas).

Kortingsabonnementen zijn natuurlijk even duur voor 1e en 2e klas, want je betaalt gewoon een prijs per reis, er is geen sprake van ‘afgekocht reisrecht’. Voor € 67,20 per jaar (of € 5,60 per maand in geval van NS Flex) krijg je buiten de spits 40% korting op de prijs van je (1e of 2e klas naar keuze) reizen.

De rest snap ik niet zo goed, maar je zegt ‘we betalen maandelijks achteraf’. Dan heb je al NS Flex en zul je alles via Mijn NS of de NS app moeten regelen, dat kan niet bij een kaartautomaat.

Het omzetten van Reizen op Saldo naar NS Flex (Reizen op Rekening) kan eenvoudig via de webshop, reeds betaalde dagen/maanden van een lopend abonnement krijg je terug.

Wisselen van Flex Basis (wat jullie nu blijkbaar hebben) naar Flex Dal Voordeel kan op dezelfde manier, en is per direct actief. Na een maand kan je dat weer wisselen naar iets anders als je dat zou willen.

Als je vrouw niet kan inloggen op Mijn NS (website of app), neem contact op met de Klantenservice.

Reputatie 2

Dank voor uw snelle reactie, mijnheer Robert B!

 

Even ter verduidelijking, wat ik reeds in mijn eerste bericht heb vermeld: de onduidelijkheid m.b.t. de kaart, die ik momenteel bezit. Op de kaart staat vermeld “Consumentenkaart”; een benaming, die ik niet op de NS-website heb aangetroffen. Vermoedelijk, zoals U stelt, een NS-flex kaart, want deze kaart is persoonlijk, d.w.z. staat op naam en voorzien van pasfoto, tevens geldig voor ander openbaar vervoer, zoals de tram. Elke maand ontvang ik van de NS een factuur met daarin vermeld de kosten voor de reizen, die ik de afgelopen maand heb gemaakt. Deze kosten worden vervolgens automatisch afgeschreven van mijn rekening.

 

Zowel de verkregen informatie van het forum als de desbetreffende webpage geven aan, dat er bij een abonnement op saldo geen optie is om een permanente wijziging door te voeren naar klasse 1.

 

Ik wacht nu op antwoord op mijn overige vragen om het geheel te kunnen afhandelen.

Badge +3

Dank voor uw snelle reactie, mijnheer Robert B!

 

Even ter verduidelijking, wat ik reeds in mijn eerste bericht heb vermeld: de onduidelijkheid m.b.t. de kaart, die ik momenteel bezit. Op de kaart staat vermeld “Consumentenkaart”; een benaming, die ik niet op de NS-website heb aangetroffen. Vermoedelijk, zoals U stelt, een NS-flex kaart, want deze kaart is persoonlijk, d.w.z. staat op naam en voorzien van pasfoto, tevens geldig voor ander openbaar vervoer, zoals de tram. Elke maand ontvang ik van de NS een factuur met daarin vermeld de kosten voor de reizen, die ik de afgelopen maand heb gemaakt. Deze kosten worden vervolgens automatisch afgeschreven van mijn rekening.

Dit gaat 100% zeker om een persoonlijke kaart met NS Flex. De term ‘consumentenkaart’ is alleen ter onderscheiding van een Business Card.

Die laatste zijn ‘donkerblauw’ (al dan niet met foto en naam). Consumenten/particuliere kaarten hebben in ieder geval een gele/oranje voorkant, de achterkant is mogelijk lichtblauw maar dat maakt niet uit.

Zowel de verkregen informatie van het forum als de desbetreffende webpage geven aan, dat er bij een abonnement op saldo geen optie is om een permanente wijziging door te voeren naar klasse 1.

Dat is dan jammer, want het kon voorheen wel namelijk (bij een automaat kiezen voor Overige Producten en dan voortaan 1e klas). Maar als je toch al NS Flex hebt, heb je niets bij een automaat te zoeken.

Reputatie 2

Dit is dan opgelost: “De term ‘consumentenkaart’ is alleen ter onderscheiding van een Business Card.”

 

De voorkant is inderdaad geel gekleurd. Verdere bijzonderheden: de voorkant is voorzien van een nummer + een geldigheidsduur. De achterkant vertoont de donkere afbeelding van een boom en een grazende koe, ook met een gele achtergrond. Bovenaan op de kaart de benaming “ov-chipkaart”.

 

Vreemde zaak: in de app op mijn mobiele telefoon wordt de kaart aangeduid met “consumentenkaart” en op de achterkant van de kaart zelve wordt de term “ov-chipkaart” vermeld.

Badge +3

Niet druk over maken, u heeft een persoonlijke (consument) ov-chipkaart.

Wat er op de achterkant staat kan verschillen. Gerelateerd dit topic 

 

Reputatie 2

“Niet druk over maken, u heeft een persoonlijke (consument) ov-chipkaart.

Wat er op de achterkant staat kan verschillen.”

 

Prima, nu ik weet waar ik aan toe ben, ga ik opnieuw beginnen met mijn pogingen om een kortingskaart voor daluren te kunnen bemachten, die qua gebruik de minste soesa met zich meebrengt.

 

Alvorens tot een besluit te komen zou ik gaarne nog duidelijkheid willen verkrijgen inzake het volgende.

 

1. UItgaande van de keuze NS Flex Dal Voordeel voor mij èn voor mijn vrouw, de vraag: Is het m.b.t. uit te voeren handelingen eenvoudiger om de kaart van mijn vrouw als tweede kaart te handhaven in mijn account / mobiele telefoon /app, of is het wenselijk om opnieuw een eigen account aan te maken voor mijn vrouw?

 

Toelichting: Na constatering, dat de inloggegevens van mijn vrouw om onduidelijke reden niet meer werden geaccepteerd, heb ik haar kaartnummer als tweede kaart opgenomen in mijn NS-app. Sedert dien via deze app geen handelingen verricht, die met haar of mijn ov-kaart te maken hebben. (Het is net zo eenvoudig om in de app een kaartnummer toe te voegen als om deze te verwijderen.)

 

2. Indien behoud van de huidige ov-kaart mogelijk is, is het dan ook mogelijk om via de app een wijziging door te voeren naar bijv. een NS Flex Dal Voordeel-abonnement? Of, verdient het de voorkeur om een nieuwe kaart aan te vragen?

 

Mocht alles mij niet duidelijk genoeg worden, dan rest mij de gang naar een NS-informatiebalie (waar men wellicht ook de mogelijkheid heeft om het abonnement “Dal voordeel op saldo” permanent vast te zetten op 1e klas).

 

  1. Waar loop je tegenaan bij het aanmaken van een account voor je vrouw? Wat voor foutmelding kreeg je?
  2. Je kan makkelijk van Dal Voordeel op Saldo wisselen naar Dal Voordeel van NS Flex. Deze wijziging moet wel via een browser gedaan worden, niet via de app. Tot wanneer is je kaart geldig? Tot de einddatum kun je de kaart behouden voor al je abonnementen.
Reputatie 2

Dank, mevrouw Laura, voor Uw attentie. Dit neemt niet weg, dat ik wil opmerken, dat het wel een tijdrovende affaire wordt voor ik mijzelf toevertrouw concrete actie te ondernemen.

Als antwoord op de vragen:

  1. Een bestaand account, dat op een gegeven moment bij een poging om in te loggen aangeeft, dat het e-mailadres en/of wachtwoord niet wordt herkend. Dit komt wel meer voor bij andere websites en dan maakt men eenvoudig gebruik van bijv. de mogelijkheid “wachtwoord vergeten”. Niets bijzonders, dus.

Dit was echter niet mijn vraag. Ik wil namelijk weten of het eenvoudiger is vanuit één app (op mijn telefoon) te werken met resp.mijn eigen kaart en die van mijn vrouw, dan wel te kiezen voor ieder een eigen account. Mijn vrouw heeft namelijk ook een NS-app op haar telefoon.

  1. Op dit moment beschikken wij over een ov-chipkaart. Volgens mij een Flex basis, want geen enkel voordeel en betaling achteraf. Wat ik gaarne zou willen i.v.m. mogelijkheid van zeven dagen gratis reizen is een Dal Voordeel op Saldo. Edoch, ik heb begrepen, dat ik dan telkenmale voor de aanvang van elke gewone reis naar een kaartautomaat moet lopen om onze beide kaarten om te stellen naar de 1e klas. Dit is voor mij te veel moeite, en derhalve wil ik opteren voor Dal Voordeel NS Flex. In dit geval kan men alle reizen via één handeling transformeren van de 2e naar de eerste klas. 
Badge +3

Als uw vrouw een eigen kaart met NS Flex Basis heeft (achteraf betalen per maand, zonder kortingsabonnement) dan zal ze een eigen Mijn NS account moeten hebben, want alhoewel u de kaart heeft toegevoegd kunt u daar niets aan wijzigen omdat u niet de contracthouder bent.

Binnen de NS app valt er sowieso niets te wijzigen aan abonnementen (je kunt ze niet eens inzien), dat moet via de Mijn NS website of de webshop.

De gebruikersnaam voor uw vrouw is het e-mailadres waarop de maandelijkse facturen binnenkomen, het wachtwoord daarvan kan je eventueel als ‘vergeten’ melden, waarna er een mail volgt om het te wijzigen.

In principe kan er per e-mail adres maar één persoon klant zijn, tenzij het om een minderjarig kind gaat.

Komt u er niet uit dan neem contact op met de Klantenservice (telefoon, chat, etc).

Badge +3

Als u Dal Voordeel op Saldo wilt (i.v.m. de Keuzedagen) dan zal NS Flex eerst van een kaart verwijderd moeten worden via https://www.ns.nl/klantenservice/opzeggen-of-annuleren/abonnement-opzeggen.html Dit moet bevestigd worden bij een automaat (station, supermarkt e.d.) waarna je Dal Voordeel op Saldo kunt bestellen.

De Keuzedagen zijn als 1e klas verkrijgbaar, [s]voor overige treinreizen reist u standaard 2e klas tenzij er een Klassewissel (voor een dag) gedaan wordt bij een kaartautomaat op het station. [/s].

Edit: zie onderstaande reactie van @Momo standaard 1e klas kan dus ook maar dan reis je altijd 1e klas (een wissel naar 2e klas is niet mogelijk).

Voor een reis in het weekend is er bij Dal Voordeel op Saldo de optie voor 5 euro, doordeweeks kost 1e klas reizen 70% meer dan 2e klas.

Reputatie 7
Badge +3

Keuzedagen (de 7 dagen gratis reizen) zijn alleen beschikbaar bij een Dal Voordeel op saldo, dit kan niet bij met een Flex abonnement. Bij het bestellen van een Dal Voordeel op saldo kunt u al kiezen voor 1e of 2e klas. Kiest u daar voor 1e klas dan blijft u 1e klas reizen tot u het zelf aanpast naar 2e klas.

Daarnaast heeft u ook voor de Keuzedagen nog de keuze om 1e of 2e klas te reizen. U kunt dus kiezen om de reizen met Keuzedagen in een andere klasse te bestellen dan de reizen zonder Keuzedagen.

Bij het plaatsen van de bestelling via MijnNS kunt u dit zelf kiezen.

 

Wel even een opmerking, bij de reisklasse staat bij 1e klas +67%. Vanaf 1 januari is door de prijsverhoging de 1e klas procentueel meer in prijs verhoogd dan de 2e klas waardoor het +70% is geworden. NS is blijkbaar niet zo goed in het aanpassen van zulke dingen. 

Reputatie 2

Hartelijk dank, Robert B en Momo voor deze duidelijke informatie en instructie!

 

Ik ga aan de slag met allereerst een nieuw wachtwoord aanvragen voor het account van mijn vrouw en vervolgens met het aanvragen van een Dal Voordeel op Saldo 1e klas + Keuzedagen 1e klas voor mijzelf en voor mijn vrouw.

 

Wellicht, dat ik nog een keer terug kom op het forum om te vragen op welke wijze de optie “5 euro voor een reis in het weekend” kan worden geactiveerd. Of, geschiedt dit automatisch bij Dal Voordeel op Saldo 1e klas?

 

Badge +3

Wellicht, dat ik nog een keer terug kom op het forum om te vragen op welke wijze de optie “5 euro voor een reis in het weekend” kan worden geactiveerd. Of, geschiedt dit automatisch bij Dal Voordeel op Saldo 1e klas?

Met Dal Voordeel 2e klas op Saldo kan je bij een automaat in het weekend een Klassewissel doen naar 1e klas, en dan ter plekke 6 euro* afrekenen via een PIN betaling.

Doordeweeks kan je een Klassewissel doen en betaalt dan 70% meer dan wat dezelfde reis je 2e klas zou kosten.

* Onder voorbehoud dat die 5 euro Klassewissel in het weekend nog beschikbaar is op kaartautomaten, dat kunnen @MoDe of @Thom je vertellen. Ook (of alleen zelfs!) van toepassing op een 2e klas Keuzedag.

Badge +3

Gevonden op  https://www.ns.nl/klantenservice/wijzigen/klasse-wisselen.html Ging dus om dit:

Pff, het valt wel mee maar je moet het allemaal wel weten… 

Reputatie 7
Badge +3

In de 1e klas reizen op een Keuzedag kost € 6. 

Ik neem aan dat die €6 bovenop de prijs komt die al betaald is voor 2e klas Keuzedagen? Als je het abonnement al gelijk met 1e klas Keuzedagen afsluit is dat per Keuzedag €3,74 meer (1e klas €7,67, 2e klas €3,93). Dan komt een 2e klas Keuzedag met de toeslag van €6 op €9,93. Als je iedere reis met Keuzedagen 1e klas wilt reizen is het dus voordeliger om het abonnement met 1e klas Keuzedagen af te sluiten ipv per reis een toeslag te kopen. En hoef je ook niet iedere keer voor de reis naar de automaat. 

Reputatie 7
Badge +3

Het beste kun je keuzedagen gelijk voor 1e klas bestellen en afhankelijk van het reisgedrag naast de keuzedagen kiezen voor Dal voordeel met permanent 1e klas (alle reizen ca. 70% duurder dan 2e klas) of wanneer regelmatig gereisd wordt in het weekend voor Dal voordeel 2e klas met in het weekend een klassewissel voor de hele dag voor €6. Wil je doordeweeks 1e klas reizen, dan kun dit per reisdag bij de automaat aangeven en betaal je de 1e klas-prijs met 40% korting bij incheck in de daluren. 

 

Reputatie 2

Ai, ai, ai, wat een stormvloed aan reacties! Hartelijk dank!

 

Edoch, uit alles blijkt, dat ik het niet voldoende duidelijk heb verwoord. De vraag luidt: Op welke wijze kan de optie “5 euro voor een reis in het weekend” worden geactiveerd? Met als tweede vraag c.q. aanvulling: Of, geschiedt dit automatisch bij Dal Voordeel op Saldo 1e klas?

 

Ter nadere informatie het volgende:

 

Ik ben reeds uitgegaan van het in de tweede vraag genoemde abonnement, namelijk Dal Voordeel op Saldo 1e klas.

 

Voor zover ik heb begrepen, zijn de 1e klas-tarieven samengesteld uit de tarieven geldig voor de 2e klas + 70%.

 

Nu zou het zo kunnen zijn, dat de -in het weekend af te leggen- afstand van de treinreis dermate lang is, dat het tarief 2de klas + 70% (= tarief 1e klas) hoger uitvalt dan het totaalbedrag voor dit traject van 2e klastarief + € 5,00.

 

En, de vraag is nu: Is het abonnement Dal Voordeel op Saldo 1e klas zodanig geprogrammeerd, dat er sprake is van automatische herkenning, d.w.z. in het weekeinde wordt de 1e klas toeslag begrensd op € 5,00, of moet ik deze optie (telkenmale) activeren?

 

Reputatie 7
Badge +3

Ai, ai, ai, wat een stormvloed aan reacties! Hartelijk dank!

 

Edoch, uit alles blijkt, dat ik het niet voldoende duidelijk heb verwoord. De vraag luidt: Op welke wijze kan de optie “5 euro voor een reis in het weekend” worden geactiveerd? Met als tweede vraag c.q. aanvulling: Of, geschiedt dit automatisch bij Dal Voordeel op Saldo 1e klas?

Dit kan worden geactiveerd zoals Robert hierboven al heeft aangegeven. Dit kost nu alleen geen 5 euro meer, maar 6 euro. Wanneer je Dal Voordeel op saldo 1e klas hebt is dit niet nodig want de klasse is dan al 1e klas, je reist dan altijd tegen 1e klas tarief, wat 70% meer is dan 2e klas.

 

 

Ter nadere informatie het volgende:

 

Ik ben reeds uitgegaan van het in de tweede vraag genoemde abonnement, namelijk Dal Voordeel op Saldo 1e klas.

 

Voor zover ik heb begrepen, zijn de 1e klas-tarieven samengesteld uit de tarieven geldig voor de 2e klas + 70%.

 

Nu zou het zo kunnen zijn, dat de -in het weekend af te leggen- afstand van de treinreis dermate lang is, dat het tarief 2de klas + 70% (= tarief 1e klas) hoger uitvalt dan het totaalbedrag voor dit traject van 2e klastarief + € 5,00.

 

En, de vraag is nu: Is het abonnement Dal Voordeel op Saldo 1e klas zodanig geprogrammeerd, dat er sprake is van automatische herkenning, d.w.z. in het weekeinde wordt de 1e klas toeslag begrensd op € 5,00, of moet ik deze optie (telkenmale) activeren?

 

Bij een Dal Voordeel op saldo 1e klas koop je geen toeslag want de klasse is al op 1e klas ingesteld. Je reist dus altijd tegen 2e klas tarief + 70%.

Wanneer je een Dal Voordeel op saldo 2e klas hebt kun je per reis/dag wisselen naar 1e klas. Kosten zijn dat €6 in het weekend (en bij Keuzedagen) of het 1e klas tarief, al dan niet met 40% korting afhankelijk van de tijd inchecken.

 

 

Reputatie 7
Badge +3

Wanneer het abonnement ingesteld is op 1e klas wordt voor alle reizen 70% van 2e klas tarief berekend, ook in het weekend.

Maak je lange reizen in het weekend dan is het goedkoper om abonnement op 2e klas te zetten en een upgrade van €6 te kopen.

Reputatie 2

Wanneer het abonnement ingesteld is op 1e klas wordt voor alle reizen 70% van 2e klas tarief berekend, ook in het weekend.

Maak je lange reizen in het weekend dan is het goedkoper om abonnement op 2e klas te zetten en een upgrade van €6 te kopen.

Dit is hèt antwoord, waarop ik heb gewacht. Informatie, kort weergegeven en (desondanks) volkomen duidelijk.

 

Naar de reden kan ik slechts gissen. Een bewuste politiek van NS of de software is nog niet zo ver ontwikkeld, dat bij in- en uitchecken tijdens het weekeinde de 1e klas toeslag van 70% begrensd wordt tot € 6,00.

 

Dan is het beter geregeld resp. duidelijker voor de reiziger bij Keuzedagen: opteert men 1e klas voor alle zeven dagen, dan is men een stuk voordeliger uit, dan voor elke afzonderlijke keuzedag een toeslag van € 6,00.

 

Aan allen: hartelijk dank! Ik kan nu aan de slag, en wat mij betreft kan deze sessie worden beëindigd.

Badge +3

Nog korter gezegd, een kortingsabonnement kent geen ‘klasse’ dus de prijs daarvoor (Dal Voordeel) is gewoon € 67,20 per jaar.

De Keuzedagen kan je wél als 1e klas bestellen (en anders voor 6 euro per keer upgraden).

Reputatie 2

Ja, hartelijk dank, dit alles had ik inmiddels begrepen. 

Reageer