beantwoord

Flex-account opheffen - noodzakelijk i.v.m. Dal Voordeel op Saldo

  • 18 June 2023
  • 26 reacties
  • 392 Bekeken

Reputatie 2

Vanuit de situatie: een persoonlijk NS Flex-basis abonnement voor zowel mijzelf als voor mijn vrouw (beide accounts in de praktijk toegankelijk via één e-mailadres en twee verschillende wachtwoorden) getracht deze beide abonnementen om te zetten in Dal Voordeel op Saldo + Keuzedagen. Dit niet eerder dan na mondeling verkregen informatie van een medewerkster van de NS-servicebalie Centraal Station Den Haag. Mij werd medegedeeld, dat dit alles on-line kon worden geregeld, met daarbij de mogelijk om nieuwe foto’s te plaatsen.

 

Geen mogelijkheid gezien om een nieuwe foto te plaatsen bij het doorlopen van de procedure, die abrupt aan het eind (of bijna aan het eind?) door NS werd afgebroken met de webpage “Sorry”, waarin het volgende was te lezen: Let op: Voor het wijzigen van je NS Flex-abonnement naar Dal Voordeel op saldo volg je deze 3 stappen: 1. Stop je NS Flex-abonnement, 2. verwijder NS Flex van je OV-chipkaart bij een NS-kaartautomaat, en 3. bestel daarna je nieuwe Dal Voordeel op saldo-abonnement.

 

Naar het Centraal Station Den Haag getogen en bij de servicebalie genoemde status quo voorgelegd. Men kon, zo werd gezegd, voor mij en mijn vrouw de Flex contracten beëindigen, waarna ik na een wachttijd van 24 uur nieuwe kaarten met nieuwe foto’s kon bestellen via de website van NS.

 

De door de balie-medewerkster uitgevoerde procedure om mijn abonnement te beëindigen verliep moeizaam (nam veel tijd in beslag), was echter volgens haar zeggen wel gelukt. Daarentegen bleek het niet mogelijk om het abonnement van mijn vrouw binnen een redelijk tijdsbestek te beëindigen. Vanwege de gestaag groeiende rij van wachtenden werd mij verzocht op een ander tijdstip terug te keren. Na terugkomst enkele uren later werd mij medegedeeld, dat nu ook het abonnement van mijn vrouw met succes kon worden beëindigd.

 

Eenmaal thuis trof ik een zestal e-mailberichten in mijn mailbox aan, met verscheidene mededelingen. Om meer duidelijkheid te verkrijgen de website van NS bezocht en getracht in te loggen. Het resultaat: Na inloggen met mijn eigen wachtwoord zie ik nog steeds “Goedendag, H.J.M. Wagenaar met daarbij het kaartnummer eindigend op 7446. Bij Mijn Produkten zie ik: Reizen op Saldo. Voer ik het wachtwoord van mijn vrouw in, dan verschijnt de mededeling “De door u opgegeven gebruikersnaam en/of wachtwoord is niet juist. Probeer het opnieuw.”

 

Getracht om via Facebook c.q. Messenger mijn probleem op te lossen. Maar al wat ik lees zijn ongevraagde adviezen resp. antwoord op vragen, die ik niet heb gesteld. Een situatie, die amusant is, ware het niet, dat het mij te veel tijd en moeite kost om hiermee door te gaan.

 

Mijn bedoeling: twee nieuwe kaarten met twee nieuwe foto’s voor Dal Voordeel op Saldo + Keuzedagen. Niets meer en niets minder.

 

Ik wil geen extra kaarten of extra abonnementen, en derhalve zullen de oude Flex-kaarten moeten worden vernietigd (kan ik zelf doen), maar ook de beide desbetreffende accounts dienen permanent te worden opgeheven.

 

Rest de vraag: Op welke wijze kan deze wens worden gerealiseerd? 

icon

Beste antwoord door Spoorzat 19 June 2023, 17:26

Bekijk origineel

26 reacties

Reputatie 2

Uiteraard de keuzedagen gelijk bijbesteld. Deze optie was de enige reden om “op Saldo” te kiezen.

Reageer