Maandelijks Flex traject vrij en jaarlijkse werkgeversovereenkomst

  • 16 October 2021
  • 7 reacties
  • 129 Bekeken

Reputatie 3

Met mijn werkgever heb ik een jaarlijkse OV-reisovereenkomst. Mijn reisgedrag is structureel, en wisselt niet van traject. NS stuurt mij voor mijn nieuwe Flex abonnement maandelijkse kostenoverzichten, waar het product traject vrij deel van uitmaakt. Met mijn werkgever heb ik het over dat maandelijkse regiem gehad, maar die heeft te kennen gegeven de voorkeur te geven aan een jaarlijkse kostenstructuur. Ook begrijpelijk, alles wat ze kan voorspellen voorspelt ze graag, waarom zou ze de mogelijkheid tot variatie willen inbouwen als er geen reden voor variatie is?

Mijn werkgever verzocht mij daarom om de jaaropgaaf toe te sturen voor het traject vrij abonnement voor het komende jaar. Ehhm... ja… zo’n jaaropgaaf is er dus niet, omdat van het huidige Flex traject vrij de commitmentshorizon zich niet verder uitstrekt dan een maand in de toekomst.   

Mijn werkgever heeft ook niet stilgezeten en en vraagt mij nu om iedere maanddeclaratie naar hen door te sturen. Op zich begrijp ik dat ook wel, voor hetzelfde geld stap ik volgende maand permanent in de auto, zonder mijn werkgever hierin te delen. Resultaat is wel administratiedruk bij mijzelf, en ook bij mijn werkgever.

Naar ik heb begrepen heeft NX-Flex vooral tot doel om NS direct toegang te geven tot de bankrekeningen van de reizigers, ongeacht welk betaalsysteem wordt gebruikt. Dit geeft, begrijp ik ook wel, meer flexibiliteit bij de adaptatie van NS aan technologische ontwikkelingen. De flexibiliteit die dit (ook) oplevert voor de reizigers, het maandelijks kunnen opzeggen van een abonnement, voelt voor mijzelf niet als een groot voordeel. Zou de reden voor het reizen wegvallen (beëindiging arbeidsrelatie) dan was, naar mijn eigen ervaring, ook een klassiek NS jaarabonnement te beëindigen geweest.

Zoals ik nu tegen dit NS-Flex contract aankijk zou nog wat extra variatie zijn te bereiken in de afboekingstermijnen of de contractduur. Het afboeken kan weer op basis van voorcalculatie gebeuren, in plaats van op nacalculatie. Met deze vorm hebben klanten blijkbaar geen fundamentele problemen gehad, anders waren die “klassieke” jaarkaarten ook niet succesvol geweest. IT kan hiervoor geen excuus zijn, die kan hiermee dealen. Zou voorcalculatie desondanks een probleem zijn, dan kan met nacalculatie en maandelijkse termijnen worden gewerkt, maar dan wel tegen een jaarcontract. Misschien geen maandelijkse flexibiliteit, maar, who cares, wel gebruiksgemak en consistentie. Deze afspraak tussen NS en haar klanten zou volledig lucht moeten kunnen zijn voor de onderliggende IT.

Die flexibiliteit welke contractduur reizigers met NS willen is naar mijn idee met NS-Flex juist verdwenen. Dat vind ik raar, omdat de variatie van contractlengtes het kunnen adapteren op andere betaalsystemen niet in de weg hoeft te staan. De contractlaag kan in de opzet van de software volledig losstaan van de uitvoeringslaag die het betalen regelt. Deze uitvoeringslaag lijkt nu te zijn beperkt tot een maandelijks regiem.

Op zijn slechtst de vergroot de flexibilisering van de contractduur de doorlooptijd van een betaalsysteemaanpassing naar een factor van de langste contractduur. Of dit maatgevend is voor de snelheid waarmee NS haar betaalsysteem wil kunnen aanpassen betwijfel ik. Een dergelijke operatie blijft groot en neemt vlot meer dan een jaar in beslag. Zou NS weer langlopende contracten gaan aanbieden dan zouden deze bij een dergelijke verandering als eerste aan de beurt moeten komen.

Op zijn best staat de contractlaag softwarematig volledig los van de betaallaag, en maakt de contractduur geen bal uit voor het betaalvehikel dat er uitvoering aan geeft. 

Denk ik in een koker? Graag op het bovenstaande wat feedback, daarom ook discussiestuk in plaats van een vraag.


7 reacties

Badge +3

Volgens eerdere berichten zou een Traject Vrij jaarabonnement een blijvertje zijn (net als Dal Voordeel op saldo).

Maar hoe te bestellen/verlengen? Zoek het maar uit… via de webshop zul je het niet (meer) vinden in ieder geval.

Over de ‘verflexing’ van Traject Vrij (uiterlijk 15 oktober toch) zie andere topics, dus zolang een vooruit betaald jaarabonnement nog loopt graag vanaf blijven natuurlijk!

Maar wat gebeurt er als je niets doet en je je huidige (doorlopende) abonnement zou willen behouden? Dan zou het volgens NS geforceerd beëindigd (kunnen) worden…

Tot voor kort (een jaar geleden of zo) kon dat helemaal niet (nou ja, hooguit een kaartblokkade voor reizen met NS) maar tegenwoordig kunnen NS poortjes/paaltjes ook een abonnement van je kaart wissen. :sweat:

Reputatie 3

Volgens eerdere berichten zou een Traject Vrij jaarabonnement een blijvertje zijn (net als Dal Voordeel op saldo).

Maar hoe te bestellen? Zoek het maar uit… via de webshop zul je het niet (meer) vinden in ieder geval.

En over de ‘verflexing’ van Traject Vrij (uiterlijk 15 oktober toch?) zie andere topics.

Weet ik. Dat wil alleen nog niet zeggen dat Flex zijn eindvorm heeft bereikt. Even los van mijn persoonlijke invalshoek, mijn keuzes zijn al gemaakt, wil ik de drijfveren van NS Flex tegen het licht houden, omdat ik moeite heb de eigenlijke drijfveren van NS-Flex te begrijpen. Betaalsysteem (nacalculatie i.p.v. prepaid) kan volgens mij niet de drijfveer zijn geweest voor het maandelijkse regiem, zoals ik hierboven tracht te beargumenteren.

Als we het met NS-Flex moeten doen dan moeten we gaan kijken hoe het nog beter kan aansluiten bij de behoeften van reizigers.     

Badge +3

Ik bekijk het ook vanuit jou,

Maar NS zegt ‘slikken of stikken’ en (dus) ‘zoek het maar uit met je werkgever’ en daar vind ik wel wat van.

Ze (NS) wilden ook (pre-corona en nu dus weer het ‘oude normaal’) dat onderwijsinstellingen hun lestijden maar aan moesten passen! Nogal een dringend/dwingend advies, maar ja ‘anders past het niet in onze treinen’ of zo…

Blijf vooral thuiswerken na corona gaat het ook niet worden, voor veel reizigers. Zie de files op de weg tegenwoordig…

De (spits)reizigers moeten zich dus maar aanpassen in feite, maar goed daar ging het niet over.

Je abonnement wordt maandelijks vooraf geïncasseerd en eventuele reiskosten achteraf, maar dat was zonder Flex niet anders toch (voor zover het om Traject Vrij gaat)?

Reputatie 6
Badge +1

Hmm-van wat ik weet en her en der heb opgepikt uit (vak)berichten OV, is het juist wel een voorbereiding op nieuwe betaalsystemen die de huidige chipkaart moeten gaan vervangen. Zodat je met je bankpas of iets op je telefoon de reis kan registreren en zelfs (hopelijk verhoedt iemand dit, gezien de puinhoop die de NS-IT in feite is) aan het eind van de maand de gunstigste/voordeligste tariefvorm zou kunnen worden uitgerekend. Wordt al toegepast in enkele buitenlanden op kleine schaal. Overigens staan andere als NS vervoerders ook al in de startblokken om de reiziger hierin van dienst te kunnen zijn.

Zie ook site van reizigersorganisatie ROVER

Reputatie 7
Badge +3

Hmm-van wat ik weet en her en der heb opgepikt uit (vak)berichten OV, is het juist wel een voorbereiding op nieuwe betaalsystemen die de huidige chipkaart moeten gaan vervangen. Zodat je met je bankpas of iets op je telefoon de reis kan registreren en zelfs (hopelijk verhoedt iemand dit, gezien de puinhoop die de NS-IT in feite is) aan het eind van de maand de gunstigste/voordeligste tariefvorm zou kunnen worden uitgerekend. Wordt al toegepast in enkele buitenlanden op kleine schaal. Overigens staan andere als NS vervoerders ook al in de startblokken om de reiziger hierin van dienst te kunnen zijn.

Zie ook site van reizigersorganisatie ROVER

Tja, als er alleen met bankpas of telefoon met OV gereisd kan worden, dan kan de O wel weg. Want niet iedereen kan of wil op die manier reizen. Over toegankelijkheid gesproken.

Reputatie 3

Je abonnement wordt maandelijks vooraf geïncasseerd en eventuele reiskosten achteraf, maar dat was zonder Flex niet anders toch (voor zover het om Traject Vrij gaat)?

Ja dit is zo inderdaad. Zou ik bijna vergeten met de Reizen op rekening uitdrukking die op de poortjes is te zien. En de variabele reizen werden met de oude jaarkaarten ook gewoon achteraf afgeboekt.

Eigenlijk is daarmee de enige variatie het maandregiem. Zelfs NS moet het toch wel duidelijk zijn geweest dat met dit maandregiem jaarkaartreizigers geen dienst werd bewezen? Het is niet voor niets dat die jaarabonnementen achteraan in de rij stonden voor die verflexing. Voor deze abonnementsvorm waren er eigenlijk geen drijfveren om te veranderen (eerder integendeel).

Hmm-van wat ik weet en her en der heb opgepikt uit (vak)berichten OV, is het juist wel een voorbereiding op nieuwe betaalsystemen die de huidige chipkaart moeten gaan vervangen.

Zie ook site van reizigersorganisatie ROVER

Ja, dit is dus ook wat ik herken uit wat in dit forum wordt gezegd (Rover is trouwens een goede suggestie, als second opinion). Maar dat vind ik dus raar, zoals in de openingspost is toegelicht. Dit zou suggereren dat NS haar betaalsysteem niet voldoende ontkoppeld heeft van haar productlogica. Zou dit het geval zijn dan is het betaalsysteem een beperkende factor voor de producten (jaarkaarten, kortingskaarten ed.) die NS kan maken. Idealiter zou productlogica en betalingslogica in het NS IT landschap volledig los van elkaar moeten staan. Dit geeft NS flexibiliteit om te kunnen reageren op veranderingen.

Bij Flex betrap ik mij nu op het vermoeden dat het product zich moet conformeren naar de beoogde betaaloplossing. Maar dit vind ik te bizar voor woorden om zomaar aan te nemen.

Deze post-corona tijd is wat dat betreft een mooie lakmoestest om te kijken hoe ontkoppeld die betalingslaag en productlaag nu eigenlijk zijn. Flex is van voor de corona crisis, 2019. Inmiddels zijn er weer veranderde inzichten op wonen en werken. Flex kan daarom heel goed maar een soort tussenpaus zijn.

Ik geef @Robert B wel gelijk dat we aardig aan het terugveren zijn in ons oude patroon. Toch zijn er bij organisaties wel kenteringen te zien. Ze hebben geleerd thuiswerken als een kans te zien, voor eigen profijt. Er is nu dus een drijvende kracht. Productiviteit gaat zeker niet omlaag, eerder iets omhoog, en de belasting op de ruimte in kantoren wordt kleiner, wat onkosten scheelt. Ook vanuit de overheid wordt concreet over duidelijker richtlijnen gesproken, ook die heeft een belang vanuit haar verantwoordelijkheid voor verkeer en vervoer. Maar we zitten nog in een voorstadium, thuiswerken moet nog beter georganiseerd raken. In dit organiseren heeft ook NS een rol, en de uitkomst lijkt niet op het huidige Flex, hiervan durf ik wel zeker te zijn.

Badge +3

Voor Traject Vrij maakt een ‘klassiek’ of Flex abonnement geen verschil, beide zijn op rekening.

Bij andere klassieke abonnementen (op saldo) heeft Flex een heel groot voordeel voor NS, en dat is dat men inzicht heeft in al je reizen met het ov (big data), want anders kunnen ze geen factuur voor je opstellen.

Bij saldo abonnementen waren reizen met andere treinvervoerders (en bus/tram/metro) niet zichtbaar voor NS, en moest je een declaratieoverzicht maken via een Mijn OV-chip account.

Dat kan dus nu via Mijn NS (Reishistorie), en niet meer via OV-chipkaart want die weten niet welk Flex abonnement je hebt, alleen dát je NS Flex (Reizen op Rekening NS) hebt. Daar worden dus geen prijzen meer getoond.

Voordelen van Flex voor reizigers is dat je nooit meer langs een automaat hoeft na een wijziging, dat je met behoud van dalkorting kunt overstappen naar een andere treinvervoerder in de spits (dat kan ook een nadeel zijn bij en reis die in de spits begint!) en dat je eenvoudig van klasse kunt wisselen, bij naar 1e klas zelfs tot een kwartier na een incheck.

Dat laatste (een Flex klassewissel naar 1e klas) kent ook zijn nadelen, want je betaalt dan per rit een toeslag (het verschil tussen 1e en 2e klas).

Voorheen kon je bij een automaat een klassewissel voor een dag doen, en ter plekke met PIN betalen. In het weekend was dat voor €5 per dag, in de daluren €9 per dag.

Reageer