beantwoord

Mag de NS een 9 maanden oude factuur opnieuw in rekening brengen?

  • 11 June 2024
  • 83 reacties
  • 1864 Bekeken

Reputatie 2

Ik heb een reis op 20-08-2023 gemaakt en deze is op 9 september 2023 gefactureerd. Deze reis was alleen niet correct in het systeem van de NS (o.i.d.) en werd als 0,00 euro gefactureerd.

 

Nu, 9 maanden later, krijg ik een notitie in mij maandelijkse factuurmail dat ze deze reis alsnog (gecorrigeerd) in rekening brengen op de laatste factuur. Mag dit?

 

In de toen geldende productvoorwaarden (geldig van 15 februari 2023) zie ik alleen de relevante punten:

13.5 De in artikel 13.1 en 13.3 van deze productvoorwaarden genoemde kosten worden in principe maandelijks in rekening gebracht, maar de maandfactuur is (nog) niet definitief. Het kan voorkomen dat u tot drie kalendermaanden na de reisdatum nog reiskosten en/of Correctietarieven en/of kosten voor het gebruik van de Deur-totdeurdiensten en kosten voor het gebruik van de Toeslagproducten en Klassewissel(s) in rekening gebracht krijgt.

13.6 NS heeft het recht om openstaande credit en debet facturen met elkaar te verrekenen en u hiervan één totaalfactuur te sturen. Het is u echter niet toegestaan om de eventuele vordering die u op NS heeft, te verrekenen met de vordering die NS op u heeft.

(Deze punten zijn hetzelfde in een opvolgend voorwaarde document geldend vanaf 1 december 2023)

Volgens mij is de factuur van September op dit moment dus definitief, heeft die reis dus 0,00 euro gekost en zouden ze het niet nogmaals in rekening mogen brengen.

icon

Beste antwoord door Erryt NS 13 June 2024, 20:52

Bekijk origineel

83 reacties

Reputatie 7
Badge +1

Klachtenloket lijkt ook maar een wassen neus.

Ze hebben de klacht voorgedragen, reactie ontvangen en nu is de kous af volgens hen. Tot zover ‘bemiddelen’.

Volgens mij eist bemiddeling meer dan alleen maar een enkele klacht & reactie.

Ik denk dat het klachtenloket het aantal klachten niet meer aan kan. De volgende stap is dan de geschillencommissie. Hierin kun je ook klagen over het klachtenloket, maar officieel moet dat via het meldpunt kwaliteit.

Ik ben nog steeds bezig met het klachtenloket, maar acht de kans op succes niet groot. 

 

Klachtenloket is inderdaad een wassen neus. Je moet maar de geschillencommissie gaan. Op het moment dat je daar de zaak aanhangig maakt, draait NS vaak als een blad aan een boom. Zie bijvoorbeeld het topic over de onterecht in rekening gebrachte kosten op station Gorinchem. En er zijn ook voldoende topics over taxikosten waarbij NS uiteindelijk de gang naar de geschillencommissie niet durft te maken.

 

Alleen wel heel vervelend dat het op zo'n manier moet.

Reputatie 2

In ieder geval één positief punt aan deze reactie en dat is dat ook Ret.tep dus erkent dat NS met het alsnog in rekening brengen van deze kosten in de fout gaat.

Het geeft altijd veel ruis als deelnemers aan een discussie teksten, verblind door eigenbelang, anders lezen en het in hun voordeel gaan uitleggen om de publieke opinie te bespelen. 

Speciaal voor @Henkpeetersen ik heb het over fouten in de facturering zelf (te laag bedrag in deze) en niet over het als nog in rekening brengen van bedragen voor geleverde diensten door NS welke natuurlijk gewoon betaald moeten worden.

Dan begrijp je dus duidelijk niet waar het over gaat? Er zit een fout in de facturering, ze hebben het fout gefactureerd. Nu proberen ze het bedrag alsnog te factureren, welk zij een limiet van 3 maanden hebben om te doen.

Reputatie 7
Badge +1

In ieder geval één positief punt aan deze reactie en dat is dat ook Ret.tep dus erkent dat NS met het alsnog in rekening brengen van deze kosten in de fout gaat.

Het geeft altijd veel ruis als deelnemers aan een discussie teksten, verblind door eigenbelang, anders lezen en het in hun voordeel gaan uitleggen om de publieke opinie te bespelen. 

Speciaal voor @Henkpeetersen ik heb het over fouten in de facturering zelf (te laag bedrag in deze) en niet over het als nog in rekening brengen van bedragen voor geleverde diensten door NS welke natuurlijk gewoon betaald moeten worden.

Dan begrijp je dus duidelijk niet waar het over gaat? Er zit een fout in de facturering, ze hebben het fout gefactureerd. Nu proberen ze het bedrag alsnog te factureren, welk zij een limiet van 3 maanden hebben om te doen.

Ret.tep begrijpt het maar al te goed maar het komt hem slecht uit. Iedereen met een lbo-diploma of hoger begrijpt dat NS in deze zijn eigen voorwaarden aan het schenden is.

Reputatie 2

Wij streven ernaar om de factuur binnen 3 maanden definitief te krijgen. Helaas is dat niet gelukt. Wij mogen tot 2 jaar na reisdatum alsnog factureren. 

Je mag het ‘gekozen antwoord’ van dit thread weghalen. Dit is geen antwoord en het is zeer slechte vorm om dit als antwoord te markeren.

Reputatie 7
Badge

Ik denk dat het klachtenloket het aantal klachten niet meer aan kan. De volgende stap is dan de geschillencommissie. Hierin kun je ook klagen over het klachtenloket, maar officieel moet dat via het meldpunt kwaliteit.

Klagen over Klachtenloket zou ik niet doen, daar kan de Geschillencommissie Openbaar Vervoer niet mee. Je kunt deze commissie wel vragen een bindende uitspraak te doen naar aanleiding van je oorspronkelijke klacht bij NS, ook nadat je ermee bij het Klachtenloket bent geweest,

Reputatie 6

Ret.tep begrijpt het maar al te goed maar het komt hem slecht uit

Interresant stelling, leg eens uit.

Wel ben ik van mening dat je een geleverde dienst gewoon behoort te betalen. Maar dat komt misschien omdat ik het zelf ook prettig vind dat door mij geleverde diensten ook betaald worden.

@Ret.tep ik was in de veronderstelling dat je met je opmerking over vergoeding van de tijd die "het" de NS kost op de procedure doelde. Als ik dat mis had, ben ik benieuwd welke kosten je wel bedoelde.

@Ret.tep voordat je op hoge toon weer verantwoording komt eisen van een ander, zijn we nog in afwachting van jouw reactie op deze vraag.

Badge +3

Tja, volgens https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/verjaringstermijn-misdrijven

Na de verjaringstermijn kan de overheid een strafbaar feit niet meer vervolgen.

Trekken we dat door naar de NS als ‘overheid’: hun ‘verjaringstermijn’ is 3 maanden, het ‘strafbare feit’ zou in het uiterste geval dan zijn dat jij iets niet betaald hebt (dus wanbetaler bent).

Ook al is de dader bekend.

En dat ben jij volgens de NS, want je had moeten zien dat er iets niet klopte op een (oude) factuur! 😂

Oh nee wacht, die dader is de NS zelf, want zij hebben jou (per ongeluk) te weinig laten betalen. Maar ja, omdat het over een feit/fout van meer dan 3 maanden geleden gaat is het verjaard, en mogen ze zichzelf (of jou) niet meer vervolgen… 🤔

Het nu pas (opnieuw) in rekening brengen van een oude reis mag dus niet.

Reageer