NS weekend Vrij 31 December Oudejaarsdag

  • 31 december 2020
  • 158 reacties
  • 5180 Bekeken


Toon eerste bericht

158 reacties

Het vreemde is ook dat het eerst gewoon goed stond en dat het pas ergens in de laatste maanden (waarschijnlijk in november) is aangepast dat Oudjaarsdag bij NS een feestdag was. Waar kwam die aanpassing in vredesnaam vandaan? Was er soms een stagiair bezig?

Misschien wel een verlaat afscheidscadeautje voor de reizigers van Roger van Boxtel of een welkombonus van Marjan Rintel :grinning:

Ik blijf het tamelijk onbegrijpelijk vinden hoe er een misverstand is kunnen ontstaan bij NS over Oudejaarsavond. Oudejaarsavond is nooit een feestdag geweest in Nederland.

Hoe deze blunder in 2020 op de website terecht is gekomen? Het is bijzonder vreemd omdat er geen enkel precedent is geweest dat geknipt en geplakt kon worden uit eerdere jaren. Hier is een enorme knoeier (of een groep van knoeiers) bezig geweest.

Mijn vertrouwen in de deskundigheid bij NS heeft de afgelopen jaren al wat deuken opgelopen. Maar op de drempel van 2021 slaat dit feestdagenfiasco zo ongeveer alles.

 

Je hoeft niet telkens dezelfde vraag te stellen, Tamzin heeft je hierboven al antwoord gegeven:

https://community.ns.nl/abonnementen-2/ns-weekend-vrij-31-december-oudejaarsdag-67625?postid=478009#post478009

Het gaat er ook niet om wat wel/niet officiële Nederlandse feestdagen zijn. Hoe verwarrend het ook is, NS hanteert een eigen setje dagen waarvoor uitzonderingen zijn (al dan niet/wel officiële feestdagen).

Tegenwoordig zijn er steeds meer abonnementen en ook veel actiekaartjes niet meer geldig in de avondspits. Antwoord van Tamzin klinkt dan dus plausibel.

Badge +3

Suikerfeest… zou ook zomaar reizigers kunnen opleveren die dan denken “hey, na een maandje bikkelen/vasten” (verplicht op water en brood leven of helemaal niets, iets met religie of zo?) is Weekend Vrij voor 31 euro toch best wel voordelig voor van A naar B op datum X en terug van B naar A op datum Y… met Weekend Vrij!

Moet daar wel een feestdag of periode voor zijn (augustus?) of bedacht worden… :rolling_eyes:

Ik plaats onderstaand verhaal vanbeterov.nl even door. Hierin wordt ontzenuwd dat NS ivm privacyproblemen de bedragen niet kan terugbetalen. Mag ik NS verzoeken om nu actie te ondernemen.

 

PRIVACYVERHAAL NA CHIPKAARTMISSERS DOORGEPRIKT

Medio vorige week publiceerden wij een schemaatje over hoe geld op betrekkelijk eenvoudige wijze kan worden teruggestort op bankrekeningen van reizigers die door een fout van de vervoerder te veel voor hun reis hebben betaald. Zowel Arriva als Keolis lieten ons weten (Arriva nam in ieder geval nog de zorgvuldigheid in acht zulks telefonisch te doen, Keolis beperkte zich tot een bericht via Twitter) dat terugstorten op bankrekeningen niet mogelijk was op grond van privacy-regels.

Volgens ons is dat argument uit de lucht gegrepen. Afgezien van de vraag of er überhaupt over deze zaak overleg is geweest tussen de vervoerders en privacy-instantie Autoriteit Persoonsgegevens, valt het terugbetalen prima te organiseren zonder de privacy van reizigers te schenden.

In het schema leggen wij cursief uit, waarom de privacy niet geschonden wordt.

Nogmaals het schema.

Allereerst: het is bekend, welke chipkaartnummers teveel te veel betaald hebben (want anders had je het ook niet kunnen klaarzetten).

1. Het zijn reizigers die hun vastrecht bij vervoerder XYZ hebben gekocht. Van die reizigers is bekend wie het zijn, en dus wat hun bankrekeningnummer is. Aan deze reizigers kan je het bedrag dus overmaken.
Er worden geen nieuwe gegevens geopenbaard. De vervoerder wist al voor het incident, om welke reizigers het hier gaat en welke hun bankrekeningnummers zijn. Ook is het terug te betalen bedrag al bekend (want dat zou anders zijn klaargezet ten behoeve van het desbetreffende chipkaartnummer). Het enige is dat er nu een lijst ontstaat met bedragen en chipkaartnummers, maar dat was dus toch al zo.

De resterende reizigers:
2. Die reizen op een studentenproduct. De chipkaartnummers en de bedragen worden gedeeld met DUO. DUO weet welke student bij welke kaart hoort en wat diens bankrekeningnummer is. DUO stort het teveel betaalde terug op de bankrekening van de gedupeerde student, en brengt de gemaakte administratieve kosten in rekening aan vervoerder XYZ.
Deze gegevens zijn bekend, hetzij bij de vervoerder, hetzij bij Translink: chipkaartnummer en soort reisrecht. Eventueel zou Translink even moeten helpen bij het aangeven, welke chipkaartnummers vallen in de groep “weekend-studenten”(al dan niet met behulp van de National Action List). Persoonsgegevens zijn voor vervoerder XYZ niet zichtbaar aan chipkaartnummers gekoppeld, dus is van privacyschending geen sprake. Ook bij DUO wordt de privacy niet geschaad. Uitsluitend is per chipkaart bekend dat er een bedrag van X euro teveel is afgeboekt en dat dat moet worden terugbetaald op de bankrekeningen van de houder. Onbekend bij DUO blijft dus, wanneer met de chipkaartnummers is gereisd, en van waar naar waar.

De resterende reizigers:

3. Deze hebben hun vastrecht hoogstwaarschijnlijk via de NS (weekend vrij, dal vrij etc) gekocht. De chipkaartnummers en de bedragen worden gedeeld met NS. NS weet welke abonnee bij welke kaart hoort en wat diens bankrekeningnummer is. NS stort het bedrag terug op de bankrekening van de gedupeerde reiziger, en brengt de gemaakte administratieve kosten in rekening aan vervoerder XYZ.
Deze gegevens zijn bekend, hetzij bij de vervoerder, hetzij bij Translink: chipkaartnummer en soort reisrecht. Eventueel zou Translink even moeten helpen bij het aangeven, welke chipkaartnummers vallen in de groep “producten aangeschaft via NS”( al dan niet met behulp van de National Action List). Persoonsgegevens zijn voor vervoerder XYZ niet zichtbaar aan chipkaartnummers gekoppeld, dus is van privacyschending geen sprake. Ook bij de NS wordt de privacy niet geschaad. Uitsluitend is per chipkaart bekend dat er een bedrag van X euro teveel is afgeboekt en dat dat moet worden terugbetaald op de bankrekeningen van de houder. Onbekend bij NS blijft dus, wanneer met de chipkaartnummers bij vervoerder XYZ is gereisd, en van waar naar waar.

Kortom: teveel betaalde bedragen kunnen prima op bankrekeningnummers worden teruggestort zonder dat de privacy van reizigers wordt geschaad. Wij vragen vandaag aan de vervoerders om commentaar en stellen Translink, de ACM en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte van de discussie hieromtrent.


28 april 2020

Reputatie 7
Badge +3

@PingpongOp de website van SRP stond oudejaarsdag niet bij feestdagen en gold gewoon als werkdag. Voor SRP gelden andere feestdagen dan voor NS. Dus waarom zouden studenten met weekendOV geld terug moeten krijgen?

Aangezien 31-12 nooit als feestdag werd gezien vind ik het te ver gaan om alle reizigers te compenseren, ook hen die er vanuit zijn gegaan dat 31-12 een werkdag was. Niet iedereen heeft schade geleden, alleen zij die in de veronderstelling waren dat 31-12-20 een feestdag was op grond van de informatie op de website.

En ja het is een privacydingetje om reisgegevens van mensen te bekijken met naam en toenaam.

Waar haal jij het geld vandaan om alle reizigers te gaan ccompenseren.

 

@MoDe : NS heeft gewoon vermeldt dat 31 december 2020 een feestdag was. Het bedrijf dient gewoon de consequenties van deze blunder voor zijn rekening te nemen. 

 

Waarom ben jij zo Pro NS in deze. Reizigers zien dit gewoon op de website staan en handelen dus daar naar. (Het gratis reizen). Het is dan m.i. zeer treurig van NS dat zij dan toch menen geld van de OV-chipkaart af te mogen schrijven.

Reputatie 7
Badge +3

@MoDe : NS heeft gewoon vermeldt dat 31 december 2020 een feestdag was. Het bedrijf dient gewoon de consequenties van deze blunder voor zijn rekening te nemen. 

 

Waarom ben jij zo Pro NS in deze. Reizigers zien dit gewoon op de website staan en handelen dus daar naar. (Het gratis reizen). Het is dan m.i. zeer treurig van NS dat zij dan toch menen geld van de OV-chipkaart af te mogen schrijven.


Een aantal reizigers heeft het op de website van NS zien staan en vragen gesteld, die kunnen wat mij betreft gecompenseerd worden. Voor veel reizigers was oudejaarsdag een gewone werkdag.

Voor SRP is de informatie van DUO leidend. SRP kent andere feestdagen dan NS. Laat je studenten met weekOV dan terugbetalen als ook voor SRP 31-12 als feestdag gezien moet worden?

En nee ik ben niet proNS, genoeg schade geleden het afgelopen jaar door bepaalde NS adviezen. Maar jouw compensatie moet ergens vandaan komen en dat komt straks voor rekening van alle NS klanten door duurdere producten.

 

Reputatie 7
Badge +3

@PingpongOp de website van SRP stond oudejaarsdag niet bij feestdagen en gold gewoon als werkdag. Voor SRP gelden andere feestdagen dan voor NS. Dus waarom zouden studenten met weekendOV geld terug moeten krijgen?

Aangezien 31-12 nooit als feestdag werd gezien vind ik het te ver gaan om alle reizigers te compenseren, ook hen die er vanuit zijn gegaan dat 31-12 een werkdag was. Niet iedereen heeft schade geleden, alleen zij die in de veronderstelling waren dat 31-12-20 een feestdag was op grond van de informatie op de website.

Zoals gezegd, ik vermoed dat iemand bij NS een oplossing heeft proberen te verzinnen voor het probleem dat er op oudjaar na de avondspits nauwelijks nog treinen rijden en mensen met een kortingabonnement dan niet meer thuis kunnen komen. Vervelend voor wie bijv. op die dag moet werken en dan 's avonds bij vrienden of familie de jaarwisseling wil gaan vieren. Tot voor kort speelde dat probleem veel minder omdat de meeste plaatsbewijzen met reductie toen nog geen middagspitsbeperking hadden.

Voor studenten speelt dat nauwelijks omdat onderwijsinstellingen tussen kerst en nieuwjaar dicht zijn en studenten de hele week vrij zijn. Daarnaast heeft bij studenten DUO een vinger in de pap, zodat ook dit jaar studenten weer een afwijkende feestdag hebben van de rest van het treinvolk (bevrijdingsdag). 

ik blijf er dan ook bij dat NS in plaats van een lijstje "NS-feestdagen" beter jaarlijks een lijstje dagen kan vaststellen zonder spitsbeperking, zoals officiële wettelijke feestdagen waarop bijna iedereen vrij is, brugdagen, etc. Dan dus geen goede vrijdag als iedereen gaat werken maar bijv. wel de vrijdag na hemelvaart. Op zo'n lijstje zou dan ook oudejaarsdag wel weer passen vanwege het probleem dat er dan na de avondspits nauwelijks nog gereden wordt. 

@MoDe : Er zijn een heleboel mensen die een blind vertrouwen in organisaties zoals NS hebben en er gewoon vanuit gaan dat als NS op haar site zet dat 31 december een feestdag is, dat zij dan gratis mogen reizen. Als er dan achteraf sneaky toch geld in rekening wordt gebracht valt dat hun echt niet op. Ik ga echt niet elke dag in mijnns naar transacties kijken. En ik hou ook niet mijn kaart voor zo'n automaat om de transacties in te zien. Deze mensen moeten dus volgens jou maar niet gecompenseerd worden omdat zij niet aan de bel hangen.

 

Nogmaals NS heeft aangegeven dat 31 december 2020 een feestdag was. Het bedrijf dient daar ook naar te handelen en iedereen te compenseren die ten onrechte geld in rekening is gebracht.

 

  

Als privacywetgeving een degelijk argument zou zijn, kan NS dus ook prima onderbouwen _waarom_ dat zo is. Zowel hier als in het Geldermalsen-paaltje-topic ontbreekt enige toelichting, behalve “AVG”. Dat vind ik jammer. De mailbox van fg staat open voor het ‘grote publiek’, het lijkt mij dat er dan ook wel iemand hier inhoudelijk kan reageren. Wordt gewaardeerd.

Reputatie 7
Badge +3

@ph5cb2f9cc59a32

Je begrijpt de kern van mijn opmerking niet.

Tariefmatig is oudjaar nog nooit een feestdag geweest bij NS. Er is dus een enorme knoeier in de weer geweest bij NS die zelf onzin bedacht heeft, die gepubliceerd heeft en ook nog eens niet gecorrigeerd is. 

Of het met de beste bedoelingen gebeurd is doet er niet toe. Het is en blijft geknoei. 

Abonnementhouders hoeven wat mij betreft niet gecompenseerd te worden. Zij hadden conform hun productvoorwaarden geen recht op korting. Hoe slordig de werkwijze van NS ook is.

Reputatie 7
Badge +3

Tariefmatig is oudjaar nog nooit een feestdag geweest bij NS. Er is dus een enorme knoeier in de weer geweest bij NS die zelf onzin bedacht heeft, die gepubliceerd heeft en ook nog eens niet gecorrigeerd is. 

Voor veel abonnementen zijn de dagen tussen kerst en nieuwjaar jarenlang spitsvrij geweest, dat NS ze toen niet het labeltje "NS-feestdag" had gegeven lijkt me minder relevant het gaat immers over wel/geen korting in de spits. Zelfde overigens voor de vrijdag na Hemelvaart, ook daarvoor gold jarenlang geen spitsbeperking. 

 

Abonnementhouders hoeven wat mij betreft niet gecompenseerd te worden. Zij hadden conform hun productvoorwaarden geen recht op korting. Hoe slordig de werkwijze van NS ook is.

Dat lijkt me juridisch kolder als ze kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk financieel nadeel hebben ondervonden door de onjuiste informatie van NS. 

Reputatie 7
Badge +3

Dat is helemaal geen juridische kolder. Wanneer in de productvoorwaarden niets staats over korting op Oudjaarsdag dan ben je niet benadeeld door een fout op de website. Je krijgt alleen geen korting waar je toch al geen recht op had.

Reputatie 7
Badge +3

Dat is helemaal geen juridische kolder. Wanneer in de productvoorwaarden niets staats over korting op Oudjaarsdag dan ben je niet benadeeld door een fout op de website. Je krijgt alleen geen korting waar je toch al geen recht op had.

Als ik bijvoorbeeld een DalVoordeel of een DalVrij aanschaf staat in de productvoorwaarden dat ik op feestdagen (zonder specificatie welke dat zijn) recht heb op de gehele dag korting. Als NS vervolgens communiceert dat 31 december als feestdag wordt beschouwd lijkt me dat ik juridisch gewoon recht heb op korting.  

Iets anders is of NS verplicht is na een fout iedereen automatisch te gaan compenseren. Daarvoor lijkt me geen wettelijke basis, in principe hoeven ze alleen mensen te compenseren die aan de bel trekken omdat ze aantoonbaar te veel hebben betaald. 

Reputatie 7
Badge +3

De feestdagen (reizen zonder spitsbeperking) zijn per abonnement vastgelegd in de productvoorwaarden. Oudjaarsdag zal niet als feestdag benoemd zijn. Klaar.

Reputatie 7
Badge +3

Daar is al veel jurisprudentie over. Een duidelijke (al dan niet verkeerde) communicatie via de website weegt zwaarder dan wat er ergens in kleine lettertjes verstopt staat.

Reputatie 7
Badge +3

@iMark

Je bent wel erg hardnekkig. Letterlijk gekopieerd uit de productvoorwaarden:

"Daluren: De periode van maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 uur en 
6.30 uur en tussen 9.00 uur en 16.00 uur en tussen 18.30 uur en 24.00 uur, 
op zaterdag en zondag en op NS Feestdagen. Dit alles tenzij NS minstens drie 
maanden voor uw reisdatum op ns.nl andere tijden en/of dagen aangeeft."

Als zelfs op 31 december 's morgens nog op ns.nl staat dat 31 december geldt als NS Feestdag houdt de discussie toch echt op. Niks kleine lettertjes dus. 

Reputatie 7
Badge +3

@MoDe : Er zijn een heleboel mensen die een blind vertrouwen in organisaties zoals NS hebben en er gewoon vanuit gaan dat als NS op haar site zet dat 31 december een feestdag is, dat zij dan gratis mogen reizen. Als er dan achteraf sneaky toch geld in rekening wordt gebracht valt dat hun echt niet op. Ik ga echt niet elke dag in mijnns naar transacties kijken. En ik hou ook niet mijn kaart voor zo'n automaat om de transacties in te zien. Deze mensen moeten dus volgens jou maar niet gecompenseerd worden omdat zij niet aan de bel hangen.

 

Nogmaals NS heeft aangegeven dat 31 december 2020 een feestdag was. Het bedrijf dient daar ook naar te handelen en iedereen te compenseren die ten onrechte geld in rekening is gebracht.

 

  


Het gros kijkt niet naar de website en/of voorwaarden. Het staat ook niet op de hoofdpagina. Oudejaarsdag was nooit een feestdag dus er zullen weinig mensen zijn die er vanuit gegaan zijn dat Oudejaarsdag nu ineens wel een feestdag is. Zeker in een lockdown lijkt het mij niet aannemelijk dat alle mensen die met weekendvrij/dalvrij/voordeelabonnement die dag gereisd hebben dat bewust zijn gaan doen omdat NS op de website had staan dat het een officiële feestdag zou zijn. Landelijk is het namelijk ook geen feestdag. Compenseren van mensen die op grond van de info met een weekendabonnement zijn gaan reizen oké. Er zullen ook studenten zijnet een op die dag geldig weekSRP die op hun Flex weekend zijn gaan reizen. Die kun je compenseren, maar alle reizigers niet. Dan zou je alle klanten die tijdens Corona-crisis schade hebben geleden moeten compenseren. O.a. mensen die nu in de spits moeten reizen omdat er minder treinen zijn….

Reputatie 7
Badge +3

Mij maakt het niet uit of er wel of niet gecompenseerd gaat worden. Het zou niet onredelijk zijn wanneer het broddelwerk van NS gecompenseerd wordt aan abonnementhouders. Maar ik ben tegelijkertijd van mening dat ze op basis van de productvoorwaarden nergens recht op hebben.

Inmiddels een 1e reactie van de OV Ombudsman:

 

Wij hebben uw klacht over NS ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank. Inmiddels hebben wij meerdere vergelijkbare meldingen ontvangen. Daarom heeft de OV ombudsman besloten dit onderwerp gebundeld voor te leggen aan NS. Dit is inmiddels gebeurd. Wanneer er een reactie binnen is, hoort u van ons.

 

Wij nemen uw klacht op in onze kwartaalrapportages. Wij sturen onze rapportages naar de vervoerders, regionale overheden, consumentenorganisaties, politieke partijen en andere instanties in het openbaar vervoer. Via onze rapportages vragen wij aandacht voor problemen binnen het OV en doen wij aanbevelingen voor verbetering.

Wij hopen u met deze reactie voldoende geïnformeerd te hebben.

Reputatie 7
Badge +3

Tariefmatig is oudjaar nog nooit een feestdag geweest bij NS. Er is dus een enorme knoeier in de weer geweest bij NS die zelf onzin bedacht heeft, die gepubliceerd heeft en ook nog eens niet gecorrigeerd is. 

Voor veel abonnementen zijn de dagen tussen kerst en nieuwjaar jarenlang spitsvrij geweest, dat NS ze toen niet het labeltje "NS-feestdag" had gegeven lijkt me minder relevant het gaat immers over wel/geen korting in de spits. Zelfde overigens voor de vrijdag na Hemelvaart, ook daarvoor gold jarenlang geen spitsbeperking. 

 

Abonnementhouders hoeven wat mij betreft niet gecompenseerd te worden. Zij hadden conform hun productvoorwaarden geen recht op korting. Hoe slordig de werkwijze van NS ook is.

Dat lijkt me juridisch kolder als ze kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk financieel nadeel hebben ondervonden door de onjuiste informatie van NS. 


Voor veel abonnementen periode tussen kerst/nieuwjaar spitsvrij? Dat gold alleen voor VD U en daar aan gekoppelde Keuzedagen. En elk jaar was daar weer discussie over, omdat dal voordeel en de daar aan gekoppelde Keuzedagen wel spitbeperking had en de houders daarvan dat niet terecht vonden. Maar goed VDU heeft nu dezelfde voorwaarden als Dal voordeel. 

Reputatie 7
Badge +3

Dat is helemaal geen juridische kolder. Wanneer in de productvoorwaarden niets staats over korting op Oudjaarsdag dan ben je niet benadeeld door een fout op de website. Je krijgt alleen geen korting waar je toch al geen recht op had.


In de product voorwaarden staat dat wijzigingen in feestdagen uiterlijk 3 maanden voor de wijziging bekendgemaakt moet worden. In de product voorwaarden behorende bij mijn dal voordeel ongegangsdatum 31-12-2019 stond oudejaars dag niet als feestdag. Ik heb voor zowel VDU als dal voordeel uiterlijk 30 september 2020 geen wijziging mbt feestdagen ontvangen. Nu was er voor VDU tot 2021 tussen kerst en nieuwjaar de hele dag korting, maar dan had ik toch iets over dal voordeel moeten horen. Beide abonnementen had ik tot voor kort nog.

Wie heeft er uiterlijk 3 maanden voor oudjaar wel een wijziging in feestdagen ontvangen als aanvulling op productvoorwaarden?

NB. Volgens NS is oudejaarsdag als feestdag ergens in november op de website terecht gekomen.

Reputatie 7
Badge +3

Inmiddels een 1e reactie van de OV Ombudsman:

 

Wij hebben uw klacht over NS ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank. Inmiddels hebben wij meerdere vergelijkbare meldingen ontvangen. Daarom heeft de OV ombudsman besloten dit onderwerp gebundeld voor te leggen aan NS. Dit is inmiddels gebeurd. Wanneer er een reactie binnen is, hoort u van ons.

 

Wij nemen uw klacht op in onze kwartaalrapportages. Wij sturen onze rapportages naar de vervoerders, regionale overheden, consumentenorganisaties, politieke partijen en andere instanties in het openbaar vervoer. Via onze rapportages vragen wij aandacht voor problemen binnen het OV en doen wij aanbevelingen voor verbetering.

Wij hopen u met deze reactie voldoende geïnformeerd te hebben.

Ik begrijp dat jij @Pingpong schade hebt opgelopen door de info op de website en anders niet was gaan reizen? Wat ik niet snap is dat je zegt niet elke keer naar jouw transacties te kijken maar wel blijkbaar regelmatig op de website kijkt. En de voorwaarden behorende bij jouw abonnement niet bekeken hebt.

Reputatie 7
Badge +3

@iMark

Je bent wel erg hardnekkig. Letterlijk gekopieerd uit de productvoorwaarden:

"Daluren: De periode van maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 uur en 
6.30 uur en tussen 9.00 uur en 16.00 uur en tussen 18.30 uur en 24.00 uur, 
op zaterdag en zondag en op NS Feestdagen. Dit alles tenzij NS minstens drie 
maanden voor uw reisdatum op ns.nl andere tijden en/of dagen aangeeft."

Als zelfs op 31 december 's morgens nog op ns.nl staat dat 31 december geldt als NS Feestdag houdt de discussie toch echt op. Niks kleine lettertjes dus. 


Het stond er op 31 december en ook de week er voor. Maar het stond er niet 3 maanden van te voren en is abonnementhouders ook niet meegedeeld.

Reputatie 4

Heb vanaf begin af aan contant met ns hier over.

En hebben netjes de reiskosten corrigeert.

Dus netjes opgelost vindt ik.

Iedereen maakt wel fouten en als maar goed en netjes worden opgelost.

 

Reageer