beantwoord

spitstoeslag NS


Reputatie 5

Op NOS.nl stond een bericht dat NS vanaf 2025 een ‘spitstoeslag’ mag gaan vragen. Los van het feit dat het nogal vreemd en tegenstrijdig is dat men dan nog meer forensen de trein uit jaagt, terwijl er ook een beleid is om milieuvriendelijker vervoer te stimuleren, is die 'spitstoeslag' nu gewoon toch ook al het geval? Doordat er (forse) kortingen in de daluren zijn, is reizen in de spits toch al veel duurder/bijna onbetaalbaar? Ik begrijp niet goed wat deze (mogelijke) maatregel toevoegt.

icon

Beste antwoord door iMark 25 April 2023, 08:28

Bekijk origineel

128 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Ik denk dat je aan het volgende bericht refereert: https://nos.nl/artikel/2472698-kans-groot-dat-reizen-in-de-spits-in-2025-duurder-wordt

Wat mij vooral opvalt is de desperate toon van staatsecretaris Heijnen. De financiële situatie van NS is blijkbaar zo beroerd dat aan de meest extreme opties wordt gedacht om de financiële positie te verbeteren. Meer geld vragen voor een verslechterde dienstverlening is blijkbaar de gedachtenrichting.

Op NOS.nl stond een bericht dat NS vanaf 2025 een ‘spitstoeslag’ mag gaan vragen. Los van het feit dat het nogal vreemd en tegenstrijdig is dat men dan nog meer forensen de trein uit jaagt, terwijl er ook een beleid is om milieuvriendelijker vervoer te stimuleren, is die 'spitstoeslag' nu gewoon toch ook al het geval? Doordat er (forse) kortingen in de daluren zijn, is reizen in de spits toch al veel duurder/bijna onbetaalbaar? Ik begrijp niet goed wat deze (mogelijke) maatregel toevoegt.

Het idee is om het aantal reizigers in de spits met tariefsverhogingen verder te verminderen zodat het uiteindelijk niet meer nodig is om in de spits meer materieel en meer personeel in te zetten dan in de daluren. Je hebt dan voor de spits geen extra materieel (kan naar de sloop) en geen extra personeel meer nodig wat enorm bespaart.

Reputatie 7
Badge

Meer willen verdienen. Maar tegelijkertijd zoveel mogenlijk willen besparen.

Ik begrijp dat niet. 

Ik denk dat je aan het volgende bericht refereert: https://nos.nl/artikel/2472698-kans-groot-dat-reizen-in-de-spits-in-2025-duurder-wordt

Wat mij vooral opvalt is de desperate toon van staatsecretaris Heijnen. De financiële situatie van NS is blijkbaar zo beroerd dat aan de meest extreme opties wordt gedacht om de financiële positie te verbeteren. Meer geld vragen voor een verslechterde dienstverlening is blijkbaar de gedachtenrichting.

Gezien het wegvallen van de corona-subsidies en de peperdure nieuwe CAO kon je dat al maanden geleden op een bierviltje uitrekenen.

Het aantal reizigers zit op ongeveer 80-85% van voor corona. Dat lijkt nog mee te vallen maar het zijn vooral de reizigers die de hoogste tarieven betalen (forensen) die wegblijven. Daarnaast blijven vooral de intercityreizigers weg en die maken gemiddeld veel meer kilometers dan de sprinter reizigers die wel massaal zijn teruggekomen.

De staatssecretaris heeft weinig opties omdat door het vasthouden aan onderhandse gunning van de HRN concessie subsidie niet is toegestaan.

In feite kiest de staatssecretaris voor het belang van het bedrijf NS en tegen het belang van de reiziger.

Meer willen verdienen. Maar tegelijkertijd zoveel mogenlijk willen besparen.

Ik begrijp dat niet. 

Als je grote.verliezen lijdt moet je zorgen dat je meer geld binnenhaalt en minder geld uitgeeft anders ga je failliet. Wat is daar zo moeilijk aan te begrijpen? 

Reputatie 7
Badge +3

De hele constructie met de Nederlandse staat in rol van opdrachtgever en enige aandeelhouder van NS is onhoudbaar. Dat blijkt maar weer eens uit de voorstellen.

 

@Trein-Dario 

Het is geen kwestie van meer willen verdienen. Het is een kwestie van de uit hand lopende kosten enigszins in toom te houden. 

Reputatie 7
Badge

Als je grote.verliezen lijdt moet je zorgen dat je meer geld binnenhaalt en minder geld uitgeeft anders ga je failliet. Wat is daar zo moeilijk aan te begrijpen? 

 

Je moet gewoon zorgen dat je een eerlijk product verkoopt aan je klanten. Wat is daar zo moeilijk aan te begrijpen? 

 

Je moet gewoon zorgen dat je een eerlijk product verkoopt aan je klanten. Wat is daar zo moeilijk aan te begrijpen? 

Wat bedoel je met een eerlijk product verkopen??? 

Reputatie 7
Badge +3

@Trein-Dario 
Ik denk dat we totaal langs elkaar heen praten.

Reputatie 7
Badge +1

Op NOS.nl stond een bericht dat NS vanaf 2025 een ‘spitstoeslag’ mag gaan vragen. Los van het feit dat het nogal vreemd en tegenstrijdig is dat men dan nog meer forensen de trein uit jaagt, terwijl er ook een beleid is om milieuvriendelijker vervoer te stimuleren, is die 'spitstoeslag' nu gewoon toch ook al het geval? Doordat er (forse) kortingen in de daluren zijn, is reizen in de spits toch al veel duurder/bijna onbetaalbaar? Ik begrijp niet goed wat deze (mogelijke) maatregel toevoegt.

Het idee is om het aantal reizigers in de spits met tariefsverhogingen verder te verminderen zodat het uiteindelijk niet meer nodig is om in de spits meer materieel en meer personeel in te zetten dan in de daluren. Je hebt dan voor de spits geen extra materieel (kan naar de sloop) en geen extra personeel meer nodig wat enorm bespaart.

 

Ik snap het idee wel, maar dit gaat het de eerst komende 10 jaar toch echt niet worden. Het thuiswerken heeft na corona best wel een vlucht genomen maar kantoorpersoneel zit toch echt wel minimaal 2 keer per week op kantoor nu. Vooral op dinsdag en donderdag en de treinen blijven dan ook zeer druk op deze dagen. (elke dinsdag en donderdag kan je dit wel op twitter nalezen). Ik denk niet dat er veel personeel bij NS zal zijn die alleen op dinsdag en donderdag willen gaan werken dus NS zal op bepaalde dagen teveel en op andere dagen te weinig personeel hebben.

De rek wat betreft de prijs van het treinkaartje in samenhang met de kwaliteit van het product is er inmiddels wel volledig uit. Na mijn persoonlijke ervaringen in de afgelopen week heb ik mijn Dalvrij 1e klasse ook maar on-hold gezet. Ik ben het zat dat ik op trajecten van meer dan 150 km geen personeel zie en daar constant de gevolgen van moet ondervinden. Ook de smerige treinen waarin je vervoerd wordt hebben mede tot deze beslissing geleid.    

.

 

Vooral op dinsdag en donderdag en de treinen blijven dan ook zeer druk op deze dagen. (elke dinsdag en donderdag kan je dit wel op twitter nalezen). Ik denk niet dat er veel personeel bij NS zal zijn die alleen op dinsdag en donderdag willen gaan werken dus NS zal op bepaalde dagen teveel en op andere dagen te weinig personeel hebben.

Met een spitstoeslag probeert NS daarom die parttime thuiswerkers juist ook met zachte hand richting daluren en/of richting auto te duwen. Als dat lukt kun je wellicht 10-20% van het materieel afvoeren, dat heb je zonder spits niet meer nodig 

 

De rek wat betreft de prijs van het treinkaartje in samenhang met de kwaliteit van het product is er inmiddels wel volledig uit.     

Dat is een probleem bij alle bedrijven waar de efficiency ver te zoeken is en te hoge lonen worden betaald.

Reputatie 7

Het is toch bizar: in deze tijd zou je treingebruik moeten stimuleren (en ov in het algemeen) in dit drukke volle land. Door de financiële positie van NS krijg je nu juist de omgekeerde richting.

Wie wil nu extra betalen voor reizen in de spits in volle en smerige treinen waar alleen even het afval is weggehaald ? Je plakt nog altijd aan de vloer, overal zit stof, vuil en vlekken.

De spitstoeslag betekent vast ook dat sommige abonnementen weer duurder worden. En moeten studenten met hun doordeweekse kaart ook apart toeslag gaan betalen dan? 

Aan de andere kant heeft vluchten naar de auto ook niet zoveel zin want dat zal ook duurder worden. 

Reputatie 7
Badge +3

Door het hoge kostenniveau en de nog steeds relatief lage inkomsten zit de dienstverlening van NS in een neerwaartse spiraal. Alle begrip voor de politieke wens om het OV te stimuleren. Maar een euro kan maar één keer worden uitgegeven. 
De politiek zal knopen moeten doorhakken door uit te spreken hoeveel we als samenleving willen uitgeven aan het OV en hoe eventueel meer OV gefinancierd zou moeten worden.

Het is toch bizar: in deze tijd zou je treingebruik moeten stimuleren (en ov in het algemeen) in dit drukke volle land. Door de financiële positie van NS krijg je nu juist de omgekeerde richting.

Het ministerie van I&M wil het treingebruik helemaal niet stimuleren maar wil dat het kostendekkend is. Hun denktank KiM en de TU Delft raadden vorig jaar juist aan om de OV-tarieven (selectief) verder te verhogen aangezien lagere tarieven het autogebruik niet verminderen. 

 

Wie wil nu extra betalen voor reizen in de spits in volle en smerige treinen waar alleen even het afval is weggehaald ? Je plakt nog altijd aan de vloer, overal zit stof, vuil en vlekken.

Dat is een prijs-kwaliteits probleem dat NS zelf moet oplossen. Het wemelt van het personeel bij NS maar kennelijk wordt dat niet efficiënt ingezet.

 

De spitstoeslag betekent vast ook dat sommige abonnementen weer duurder worden. En moeten studenten met hun doordeweekse kaart ook . 

Studenten worden een aparte discussie. De prijs die studenten betalen is voor het OV niet meer vol te houden maar anderzijds zal het ministerie van onderwijs weigeren substantieel meer te gaan betalen aangezien het niet hun taak is het OV in stand te houden. Afschaffing van de SOV zou het gevolg kunnen zijn.

Het echte probleem is dat iedereen tegelijkertijd met de trein wil. Het materieel/personeel moet berekend zijn op de spits, dat maakt de daluren duur. Er zijn al grote stappen gemaakt om reizigers uit de spits te weren. Maar blijkbaar is dat nog niet genoeg.

Het echte probleem is dat iedereen tegelijkertijd met de trein wil. Het materieel/personeel moet berekend zijn op de spits, dat maakt de daluren duur. Er zijn al grote stappen gemaakt om reizigers uit de spits te weren. Maar blijkbaar is dat nog niet genoeg.

De olifant in de kamer zijn natuurlijk niet de werkende forensen maar de studenten. Het aanpakken van "de arme student" ligt echter politiek erg gevoelig, dan liever die werkende forensen die qua reizen zwaar door hun baas worden gesubsidieerd flink extra laten betalen.

Reputatie 7
Badge +3

In feite ligt het OV sinds de invoering van de OV-studentenkaart aan het infuus van het contract met het ministerie van OCW. Dat nodigt niet bepaald uit tot creativiteit en kostenbeheersing.

De spitsproblematiek was al erg maar is nog een graadje erger geworden nu ook aan mbo’ers het studentenreisproduct wordt aangeboden. Tegelijkertijd zou het regionale busvervoer zo ongeveer instorten zonder deze reizigers.

De spitsproblematiek was al erg maar is nog een graadje erger geworden nu ook aan mbo’ers het studentenreisproduct wordt aangeboden. Tegelijkertijd zou het regionale busvervoer zo ongeveer instorten zonder deze reizigers.

In Brabant zijn buslijnen waar 80-90% van de reizigers studenten zijn, gemiddeld is het 65%. Ik vrees dat het elders buiten de Randstad niet veel anders is. Bij NS is het inmiddels ook opgelopen tot tussen 35-40%. Het hoge percentage studenten is er natuurlijk ook mede de oorzaak van dat er weinig geld binnenkomt.

Reputatie 7
Badge +3

Het echte probleem is dat iedereen tegelijkertijd met de trein wil. Het materieel/personeel moet berekend zijn op de spits, dat maakt de daluren duur. Er zijn al grote stappen gemaakt om reizigers uit de spits te weren. Maar blijkbaar is dat nog niet genoeg.

De reizigers die nu nog in de spits reizen hebben daar een reden voor, die kunnen misschien niet anders. En als je naast het duurder maken om in de spits te reizen ook nog minder treinen in de daluren laat rijden, nodigt dat ook niet echt uit dan maar tijdens de daluren te gaan reizen. 

Forenzen die nog 2 of 3 dagen in de spits reizen en zelf de reiskosten betalen, betalen in verhouding toch al meer want het abonnement wat ze eerst hadden is niet meer lonend. De kleine tariefsverlaging van Traject Vrij en Altijd Vrij is leuk, maar met 2 dagen reizen per week had je toch al geen abonnement meer. En met zo'n hoger spitstarief mag je juist nog meer gaan betalen. Als ik nog zou werken en met de trein gaan, zou ik toch heel hard over een andere oplossing gaan denken. 

Reputatie 7
Badge +3

Daar staat dan weer tegenover dat mensen die nog maar 2 of 3 dagen per week forenzen en de overige dagen thuis werken daar een sloot aan reistijd voor terugkrijgen. 

 

En als je naast het duurder maken om in de spits te reizen ook nog minder treinen in de daluren laat rijden, nodigt dat ook niet echt uit dan maar tijdens de daluren te gaan reizen. 

Ik had begrepen dat het vooral om de avonden gaat. Er rijden gezien het aantal reizigers dan ook wel erg veel treinen. Bezuinigen in de avond tikt ook veel harder aan dan bijv. bezuinigen op zaterdag/zondag overdag zoals nu gebeurt. Er zitten immers 7 avonden in een week en maar 1 zaterdag en 1 zondag. Dus hier kan ik me mits het verstandig gebeurt nog wel iets bij voorstellen.

 

Forenzen die nog 2 of 3 dagen in de spits reizen en zelf de reiskosten betalen, betalen in verhouding toch al meer want het abonnement wat ze eerst hadden is niet meer lonend.

Het aantal forensen in loondienst dat zelf de reiskosten betaalt is volgens mij erg klein. Het zal vooral om zzp'ers gaan die hun eigen tarieven overigens het laatste jaar ook flink hebben opgetrokken.

 

De kleine tariefsverlaging van Traject Vrij en Altijd Vrij is leuk, maar met 2 dagen reizen per week had je toch al geen abonnement meer. En met zo'n hoger spitstarief mag je juist nog meer gaan betalen. Als ik nog zou werken en met de trein gaan, zou ik toch heel hard over een andere oplossing gaan denken. 

Forensen die alleen op dinsdag en donderdag in de spits naar hun werk gaan zijn voor NS super verliesgevend omdat je daarvoor extra capacteit in stand moeten houden voor twee uurtjes per week. Van die groep kan NS beter afscheid nemen tenzij ze bereid zijn superhoge tarieven te betalen of bereid zijn om buiten de spits te gaan reizen.

Reputatie 7
Badge +3

Het echte probleem is dat iedereen tegelijkertijd met de trein wil. Het materieel/personeel moet berekend zijn op de spits, dat maakt de daluren duur. Er zijn al grote stappen gemaakt om reizigers uit de spits te weren. Maar blijkbaar is dat nog niet genoeg.

En als je naast het duurder maken om in de spits te reizen ook nog minder treinen in de daluren laat rijden, nodigt dat ook niet echt uit dan maar tijdens de daluren te gaan reizen. 

Ik had begrepen dat het vooral om de avonden gaat. Er rijden gezien het aantal reizigers dan ook wel erg veel treinen. Bezuinigen in de avond tikt ook veel harder aan dan bijv. bezuinigen op zondag, er zitten immers 7 avonden in een week en maar 1 zondag. Dus hier kan ik me mits het verstandig gebeurt nog wel iets bij voorstellen.

Ik heb niet gelezen over welke tijden/dagdelen het gaat, wel dat het mogelijk wordt (meer) treinen te schrappen en dat hoe dat het beste kan nog zal worden onderzocht. 

 

Forenzen die nog 2 of 3 dagen in de spits reizen en zelf de reiskosten betalen, betalen in verhouding toch al meer want het abonnement wat ze eerst hadden is niet meer lonend.

Het aantal forensen in loondienst dat zelf de reiskosten betaalt is volgens mij erg klein. Het zal vooral om zzp'ers gaan die zelf hun tarieven overigens het laatste jaar ook flink hebben opgetrokken.

 

Ik heb er zelf al bijna 4 jaar niet meer mee te maken, maar er is (of was) ook een groep forenzen die reiskosten via een vaste berekening vergoed krijgen (of kregen) ongeacht met welk vervoer. In mijn geval was dat aantal km heen en terug x 19 cent x 214 dagen. Bij 1 dag minder werken kreeg je dan 1/5e minder etc. Maar bij 1 dag minder reizen was het Traject Vrij niet opeens 1/5e goedkoper. En bij 2 of 3 dagen minder had ik niets meer aan mijn Traject Vrij maar zou ik wel veel minder reiskosten vergoeding krijgen, zelfs zoveel minder dat ik er op toe zou moeten legggen, terwijl ik er bij 5 dagen van over hield omdat ik ervoor koos het laatste stuk van station naar werkadres niet met het OV (bus) te gaan maar met de fiets. Het verschil tussen (in mijn geval) iedere maand 60 euro overhouden en 20 euro bij lappen is best veel. 

Wellicht dat voor deze groep forenzen nu na corona met veel meer thuiswerken de reiskostenregeling anders is, dat weet ik niet. Maar ook voor corona was er een groep forenzen die helemaal geen reiskostenvergoeding kregen.

 

Forensen die alleen op dinsdag en donderdag in de spits naar hun werk gaan zijn voor NS super verliesgevend omdat je daarvoor extra capacteit in stand moeten houden voor twee uurtjes per week. Van die groep kan NS beter afscheid nemen.

Uit de de diverse NS nieuwsberichten krijg ik niet het idee dat NS die reizigers kwijt wil, ze willen ze misschien alleen op een andere dag of tijd. Regelmatig is er weer een bericht waarin NS schrijft hoeveel % van de reizigers voor corona er al weer terug zijn. Als ze echt nog meer reizigers terug willen denk ik niet dat dat gaat lukken met hogere tarieven en minder treinen, je knijpt alleen de reizigers die nog wel reizen meer uit, propt ze in nog volleren treinen en geeft ze een langere reistijd omdat er dan ook langere overstappen zijn. 

Reputatie 7
Badge +3

Ik vrees dat we in het OV nog lang te maken gaan krijgen met de naweeën van de pandemie.

Reputatie 6

Met voorstellen voor het verhogen van de spitstarieven zal de NS het echt niet gaan halen. Het grootste probleem zijn de kromme dienstregelingen, 20 minuten op een trein wachten lijkt tegenwoordig normaal. 5 minuten tijdwinst door gedeeltelijk met de intercity te gaan en dan onderweg 10 minuten op de aansluitende trein te moeten wachten, dan blijf ik toch echt de hele reis in de sprinter zitten. En 2 x overstappen en € 2,90 extra betalen om 10 minuten tijdwinst te maken…. Dan blijf ik toch liever zitten in de sprinter.
Als er op een traject maar zo weinig tijdsverschil is tussen de sprinter en de IC hebben er mensen zitten slapen. 5 minuten langere reistijd op een reis van meer dan anderhalf uur is minder erg dan net te krap berekende overstappen of extreem lange overstappen. Hoe noem je een IC die de eerste helft van de route 5 stations overslaat en daarna in de 24 minuten durende reis 5 maal stopt??? Kom je ongelukkiger wijze van 1 van de 5 stations die de IC overslaat (je moet dus een stuk met de sprinter) mag je 20 minuten op je overstap wachten zit het een beetje tegen en moet je 2 maal overstappen komt er nog 7 minuten bij….

@Momo 

Het gaat nu even niet meer om het terugwinnen van forensen maar om het voorkomen van een faillissement. NS gaat in overlevings mode.

Reageer