Dienstregeling 2023 raadpleegbaar

  • 2 October 2022
  • 41 reacties
  • 1565 Bekeken

Reputatie 7
Badge +1

Dienstregeling 2023 is inmiddels hier beschikbaar:
https://hafas.bene-system.com/bin/query.exe/nn?protocol=https:&L=profi

Kan zijn dat nog niet alles compleet is. Ik zou in ieder geval, zoals ieder jaar, de dienstregeling op 24 december nog niet helemaal vertrouwen...


41 reacties

Reputatie 7
Badge +2

Van busbedrijven snap ik het ook niet. Die hebben niets met werkzaamheden of evenementen te maken, maar ook hun dienstregelingen voor het nieuwe dienstregelingsjaar zijn nog altijd niet in te zien, terwijl ze er al allang zijn. Zo krijgt Twente vanaf 10 dec een nieuwe vervoerder (Arriva), maar de busdiensten zijn nog steeds niet te vinden in de planner. 

Die begrijp ik ook niet nee. Voorheen waren de nieuwe dienstregelingen voor bussen vaak in oktober al te bekijken, maar tegenwoordig is dat op z'n vroegst half november.

Mogelijk wil men vanwege de personeelstekorten nog wat langer de mogelijk iets aan te passen in de standaard jaardienst. Dat gaat bij bussen immers wat eenvoudiger dan bij treinen omdat je geen paden hoeft aan te vragen.

Sorry hoor, maar waarom zou NS niet gewoon de nieuwe dienstregeling 2 maanden (of desnoods 1,5 maand) tevoren erin kunnen zetten? 

Er is ook bij de planners personeelstekort dus het kan zijn dat NS het administratief domweg niet tijdig rond heeft.

 

Van busbedrijven snap ik het ook niet. Die hebben niets met werkzaamheden of evenementen te maken, maar ook hun dienstregelingen voor het nieuwe dienstregelingsjaar zijn nog altijd niet in te zien, terwijl ze er al allang zijn. Zo krijgt Twente vanaf 10 dec een nieuwe vervoerder (Arriva), maar de busdiensten zijn nog steeds niet te vinden in de planner. 

Busbedrijven bepalen niet zelf hun dienstregeling maar dienen slechts een voorstel daarvoor in bij de concessieverlener (provinciale of regionale overheid) die uiteindelijk beslist. In veel gevallen beslist die overheid pas in een heel laat stadium omdat iedere politicus en inspraakgroep eerst nog een zegje moet doen. Daarnaast speelde dit jaar de onduidelijkheid over de beschikbare financiën voor 2024.

Op Bahn.de kom je een heel eind, maar het is niet volledig.

De dienstregeling op bahn.de is juist te volledig, er staan een hoop treinen die helemaal niet gaan rijden.

Als NS nu nog de dienstregeling gaat wijzigen, dan zadelen ze zowel de reizigers als zichzelf met problemen op.

Het gaat niet om wijzigingen die nu nog gemaakt worden maar om wijzigingen die NS al in augustus bij het Locov heeft aangemeld bij het definitieve voorstel voor de dienstregeling 2024..

De dienstregeling die NS bij Hafas heeft aangeleverd is gebaseerd op de eerste plannen voor 2024 en die dateren van maart. Kennelijk loopt het bij NS momenteel administratief allemaal hopeloos achter.

 

 

Als NS nu nog de dienstregeling gaat wijzigen, dan zadelen ze zowel de reizigers als zichzelf met problemen op.

 

Dat is op zich niets bijzonders en gebeurt wekelijks zo niet dagelijks.

Het is de dienstregeling die door NS aan het Europese Dienstregelingscentrum is doorgestuurd en waarvoor je al meer dan een maand internationale tickets kunt boeken. Ook via NSI. Als NS nu nog de dienstregeling gaat wijzigen, dan zadelen ze zowel de reizigers als zichzelf met problemen op.

Maar je kunt inderdaad op 31/12 nog een hele hoop reizen boeken waarvan NS al van tevoren weet dat ze niet mogelijk zullen zijn.

De wijzigingen betreffen hoofdzakelijk binnenlandse reizen, daarvoor kun je niet reserveren dus is dit niet zo'n probleem. Qua internationale treinen zal er slechts minimaal wat veranderen in de definitieve dienstregeling. Ook grootschalige werkzaamheden bij internationale treinen zijn verder vooruit te zien doordat men deze al in de basis dagen verwerkt. Een trein kan, naast een geldigheid per weekdag, ook een geldigheid per kalenderdag meekrijgen, bij sommige treinen zie je nu al staan ‘rijdt niet 20 mei 2024’ bijvoorbeeld. Bij binnenlandse treinen doet men dit echter niet en worden aanpassingen pas enkele weken van te voren aangepast voor die specifieke dag.

Reputatie 7
Badge +2

 

 

 

Busbedrijven bepalen niet zelf hun dienstregeling maar dienen slechts een voorstel daarvoor in bij de concessieverlener (provinciale of regionale overheid) die uiteindelijk beslist. In veel gevallen beslist die overheid pas in een heel laat stadium omdat iedere politicus en inspraakgroep eerst nog een zegje moet doen. Daarnaast speelde dit jaar de onduidelijkheid over de beschikbare financiën voor 2024.

Sorry, maar dat is volstrekte onzin. Vervoerders dienen slechts een vervoerplan in wat routes en frequenties bevat en niet de exacte dienstregeling.

En dat tijdspad is lang niet zo krap als jij doet geloven. Ik ken wat meer details gezien ik zelf in de werkgroep dienstregeling van het ROCOV Utrecht zit, dus ter indicatie even het tijdspad voor dienstregeling 2024:

- ergens begin 2023: provincie stelt uitgangspunten voor vervoerplannen op en stelt DRU budget vast

- maart 2023: sessie op het provinciehuis met vervoerders, provincie en wg dienstregeling waarin vervoerders eerste gedachten presenteren en ROCOV wensen inbreng

- rond zomer 2023: concept vervoerplan naar gemeenten en ROCOV voor inspraakreacties (en in provincie Utrecht ook een enquête onder reizigers)

- september 2023: provinciale staten stellen definitief vervoerplan vast met daarin verwerkt de uitkomsten van de reactienota

Daarna heeft de vervoerder dus nog zo'n twee maanden om de complete dienstregeling uit te werken, waarvoor uiteraard in het vervoerplanproces ook al scenarios zijn bedacht want anders weten ze niet of het in het DRU budget past.

Vertragende factor hierin is de laatste jaren vooral NS. Want zoals je in het tijdpad al ziet kwam het besluit van NS over de definitieve dienstregeling 2024 pas na de concept plannen van de busvervoerders. En die hebben weer te maken met eisen over treinaansluitingen.

Sorry hoor, maar waarom zou NS niet gewoon de nieuwe dienstregeling 2 maanden (of desnoods 1,5 maand) tevoren erin kunnen zetten? 

Er is ook bij de planners personeelstekort dus het kan zijn dat NS het administratief domweg niet tijdig rond heeft.

 

Van busbedrijven snap ik het ook niet. Die hebben niets met werkzaamheden of evenementen te maken, maar ook hun dienstregelingen voor het nieuwe dienstregelingsjaar zijn nog altijd niet in te zien, terwijl ze er al allang zijn. Zo krijgt Twente vanaf 10 dec een nieuwe vervoerder (Arriva), maar de busdiensten zijn nog steeds niet te vinden in de planner. 

Busbedrijven bepalen niet zelf hun dienstregeling maar dienen slechts een voorstel daarvoor in bij de concessieverlener (provinciale of regionale overheid) die uiteindelijk beslist. In veel gevallen beslist die overheid pas in een heel laat stadium omdat iedere politicus en inspraakgroep eerst nog een zegje moet doen. Daarnaast speelde dit jaar de onduidelijkheid over de beschikbare financiën voor 2024.

Die besluiten zijn hier in de regio allang genomen, desondanks staat de dienstregeling er nog niet of nauwelijks in. Een maand voor het ingaan van een nieuwe concessie beslissen wat er precies gaat rijden zal zelfs de overheid niet doen.

Reputatie 7
Badge +1

Het is de dienstregeling die door NS aan het Europese Dienstregelingscentrum is doorgestuurd en waarvoor je al meer dan een maand internationale tickets kunt boeken. Ook via NSI. Als NS nu nog de dienstregeling gaat wijzigen, dan zadelen ze zowel de reizigers als zichzelf met problemen op.

Maar je kunt inderdaad op 31/12 nog een hele hoop reizen boeken waarvan NS al van tevoren weet dat ze niet mogelijk zullen zijn.

De wijzigingen betreffen hoofdzakelijk binnenlandse reizen, daarvoor kun je niet reserveren dus is dit niet zo'n probleem. Qua internationale treinen zal er slechts minimaal wat veranderen in de definitieve dienstregeling. Ook grootschalige werkzaamheden bij internationale treinen zijn verder vooruit te zien doordat men deze al in de basis dagen verwerkt. Een trein kan, naast een geldigheid per weekdag, ook een geldigheid per kalenderdag meekrijgen, bij sommige treinen zie je nu al staan ‘rijdt niet 20 mei 2024’ bijvoorbeeld. Bij binnenlandse treinen doet men dit echter niet en worden aanpassingen pas enkele weken van te voren aangepast voor die specifieke dag.

Voor internationale reizen kun je ook binnenlandse treinen gebruiken. En die reizen kun je dus al een maand boeken, met in je reis binnenlandse treinen die niet gaan rijden. Dat je binnenlandse treinen niet kunt reserveren is niet relevant. Je kunt een internationaal ticket kopen voor een reis met onbestaande treinen en dat creëert problemen voor zowel NS als de reizigers.

31 december is een geval apart: NS gaat met de binnenlandse dienstregeling op die dag op dezelfde manier om als met werkzaamheden, ondanks dat ze al lang redelijk nauwkeurig weten welke treinen niet zullen rijden. Dat gaat al jaren zo en reizigers kunnen voor die treinen ook gewoon tickets kopen, totdat NS het tijd vindt om de echte dienstregeling te verklappen.

Reputatie 7

Dit alles is nu een voorbeeld van het "gedoe" dat veel mensen die huiverig zijn om eens met openbaar vervoer te gaan ipv de auto, bedoelen. Teveel haken en ogen, (te)veel onzekerheden. Willen boeken maar (nog) niet kunnen en/of dan nog geen zekerheid hebben. Treinverbindingen die opeens niet meer lijken te bestaan in de internationale planner terwijl dan blijkt dat de betreffende vervoerder de gegevens nog steeds niet heeft aangeleverd terwijl andere dat al wel deden. Enzovoort.

Een vlucht wordt ook wel eens geannuleerd of gewijzigd, maar een treinreis is complexer en vraagt zeker met overstappen bij aanpassingen/annuleren allerlei uitzoekwerk. Verder kan je een vlucht tenminste zeker een jaar vooruit boeken. 

Het lijkt er altijd op dat klanten zich maar moeten voegen naar de grillen van vervoersbedrijven. Terwijl die juist uitmuntend zouden moeten samenwerken, meedenken en afstemmen en luisteren naar wensen, om zodoende zoveel mogelijk het ov te promoten zodat het groeit- lijkt mij. Daar worden zowel de klant als de bedrijven beter van.

 

@Rene74

Je moet bedenken dat NS op dit moment is verstrikt in chaotische situatie waarbij alles draait om de vraag hoe het bedrijf op korte termijn draaiende te houden en te laten overleven. Er is geen sprake van gericht beleid maar van een opeenvolging van adhoc beslissingen. Uiteindelijk merkt de reizigers dat onder andere via steeds chaotischer wordende dienstregelingen en ook via het tarievenbeleid.

Ik denk eerlijk gezegd dat de top in de huidige situatie allang blij is als de nieuwe dienstregeling in 2024 redelijk uitgevoerd kan worden.

Hoe het verder gaat weet niemand. Tjalling Smit weet financieel geen andere oplossing dan voor de zoveelste keer in Den Haag om geld te gaan bedelen. Het weer opschalen van de dienstregeling komt ook in 2024 niet echt van de grond en wordt weer een jaartje doorgeschoven. En dan praten we nog niet over hoofdpijndossiers als de wegblijvende forensen, de HSL/ICNG, de lagere vergoeding voor de Studenten-OV, de dagelijkse diaree aan infrastoringen (die de dienstuitvoering tot een loterij maakt) en de vele defecten aan het materieel.

Reputatie 7
Badge +1

Het weer opschalen van de dienstregeling komt ook in 2024 niet echt van de grond en wordt weer een jaartje doorgeschoven.

In dienstregeling 2023 rijdt ongeveer 87% van wat er in 2019 reed. In 2024 gaat NS naar ca.95%.

Het weer opschalen van de dienstregeling komt ook in 2024 niet echt van de grond en wordt weer een jaartje doorgeschoven.

In dienstregeling 2023 rijdt ongeveer 87% van wat er in 2019 reed. In 2024 gaat NS naar ca.95%.

Ik vraag me af hoe ze aan dat getal komen. Als ik in Brabant kijk rijdt er ook in 2024 zoveel minder dan voor corona. 

Een uurdienst in de avond of in het weekend heeft slechts minimale invloed op het totaalcijfer. En vergeet ook niet dat er elders juist meer treinen zijn gaan rijden, op de Oude Lijn rijden in 2024 bijvoorbeeld op werkdagen juist méér treinen dan in 2019. De vergelijking met 2019 is dus ook een scheve vergelijking, want een niet-afgeschaalde dienstregeling zou boven de 100% uitkomen.

Reputatie 7

@Rene74

Je moet bedenken dat NS op dit moment is verstrikt in chaotische situatie waarbij alles draait om de vraag hoe het bedrijf op korte termijn draaiende te houden en te laten overleven. (…………...)

En dan praten we nog niet over hoofdpijndossiers als de wegblijvende forensen, de HSL/ICNG, de lagere vergoeding voor de Studenten-OV, de dagelijkse diaree aan infrastoringen (die de dienstuitvoering tot een loterij maakt) en de vele defecten aan het materieel.

@Tamzin Zeker, maar daar hebben reizigers die snel, comfortabel, probleemloos en betaalbaar vervoerd willen worden natuurlijk geen boodschap aan of medelijden mee. De NS zit in een moeilijke situatie, maar de reizigers verwachten natuurlijk wel waar voor hun geld. De reguliere tarieven zijn al de duurste van alle EU-landen. In figuurlijke zin 😉 : waar moet het toch heen met het Nederlandse OV. Het drijft op studentenkaarten (zeker busvervoer) en goedkope(re) abonnementen, forensen zijn weer terug in hun auto (zie de toegenomen files). Een negatieve spiraal, zeer moeilijk te doorbreken. Je hebt de fanatieke en principiële treinliefhebbers zeker nog, maar vrijwel iedereen die ik ken prefereert veruit de eigen auto en zien OV als een gammel systeem, duur, lastig, tijdrovend en onbetrouwbaar. Dat is heel jammer en triest, vind ik als jarenlange autoloze OV-gebruiker en OV-bepleiter, maar ik kan het wel steeds meer begrijpen helaas. 

Een uurdienst in de avond of in het weekend heeft slechts minimale invloed op het totaalcijfer. En vergeet ook niet dat er elders juist meer treinen zijn gaan rijden, op de Oude Lijn rijden in 2024 bijvoorbeeld op werkdagen juist méér treinen dan in 2019. De vergelijking met 2019 is dus ook een scheve vergelijking, want een niet-afgeschaalde dienstregeling zou boven de 100% uitkomen.

Ja zeker, maar vrijwel alle spitstreinen blijven afgeschaft en er zijn ook weer nieuwe inkrimpingen in Noord-Holland en Flevoland.

Ik vermoed trouwens dat NS de treinseries die ze in de loop van het jaar zeggen te willen herstellen ook meegeteld heeft in die 95% terwijl de kans natuurlijk groot is dat die het hele jaar niet zullen rijden.

Het ligt er natuurlijk ook aan of je rekent in aantal treinen of in treinkilometers, een trein die ingekort is levert bij de eerste manier van tellen geen verschil op, bij de tweede wel. Maar je moet niet onderschatten hoeveel treinen er per dag rijden, een paar treinen die 's avonds en in het weekend een uurdienst rijden hebben slechts zeer beperkte invloed op het totaal.

Reageer