Spreiding van reizigers over het etmaal

  • 27 February 2024
  • 3 reacties
  • 88 Bekeken

Vraag over de verdeling van het aantal reizigers met NS over de dag. Op de Wikipediapagina van station Borne las ik dat ongeveer 50% (uit mijn hoofd) van het aantal in- en uitreizigers op dit station, over de hele dag gemeten, in de ochtendspits rijdt. Data uit het NS jaarverslag 2022. Als we dit extrapoleren naar het hele NS-vervoersgebied (is dat realistisch?) betekent dat dat NS Personenvervoer ongeveer zijn halve omzet haalt uit forensenverkeer in de ochtendspits. Klopt dat? De avondspits zal voor ongeveer 1/3 zorgen en de rest is verkeer tijdens de daluren. [Vandaar dat NS klanten wil lokken met abonnementen in de daluren.] De reden hiervan is ongetwijfeld dat vrijwel elke werkmens 's ochtends om 9 uur bij de baas moet zijn en dus terugrekenend ergens tussen 6 en 9 uur ‘s ochtends op weg moet, soms ver weg en soms met de trein.

Vraag: wat zou het betekenen voor het reizigersvervoer en de hele mobiele infrastructuur (treinlengte en -aantal), en omzet, van NS als dat niet zo zou zijn en de werkmensen vrij zouden zijn om zelf hun reismoment te kiezen? Vraag 2) Waarom doet iedereen hier kritiekloos aan mee? Voor veel mensen, zeker in de spitsuurgeneratie (25-45, gezinnen met kinderen) is de dag vanaf het moment van opstaan een aaneenschakeling van haasten-rennen-vliegen-stress-tijdgebrek-uitputting. Met de tegenwoordige stand van de techniek (online werken, televergaderen, robotisering) is het toch helemaal niet nodig dat iedereen, elke werkdag, van 9 tot 5, fysiek op de werkplek is? Een arbeidsorganisatie uit het midden van de vorige eeuw, die we, poldercommissies over de hervorming van de arbeidsmarkt ten spijt, massaal stilzwijgend voortzetten. Omdat de baas dat zo wil. Omdat het nou eenmaal zo gaat. Omdat we er nooit bij stil hebben gestaan. Totaal inefficiënt, vanuit economisch en organisatiekundig oogpunt. Alsof je gelijktijdig een groot aantal machines aanzet 's ochtends om 9 uur en om 17 uur weer uitschakelt. We spreken niet voor niets over human capital.

Vandaar de vraag: als de arbeidsorganisatie flexibeler zou zijn, en a priori een keuzekwestie in plaats van een gewoonte- of plichtkwestie, wat zou dat betekenen voor de mobiele infrastructuur van de NS, en haar omzet? Puzzel voor verkeerskundigen😉.


3 reacties

Ik ben het deels met je eens met wat je hier zegt, maar is het grote probleem dat geen enkel bedrijf de eerste stap wilt zetten. Na de coronaperiode zijn veel mensen op maandag, woensdag en/of vrijdag thuis of minder gaan werken. De ‘baas’ wilt dan over het algemeen dat op de overige dagen er gewoon op vaste tijden wordt gewerkt. Ook zullen werknemers liever niet later beginnen, want dat betekent weer dat ze langer door moeten richting de avond. Verder heb je ook banen waarbij er geen flexibiliteit is in werktijden, denk hierbij aan de zorg. 

Verder rijden er in de spits een grote groep studenten in de trein, maar liefst 26%! Er zijn onderhandelingen geweest met hogescholen en NS om lessen op een later tijdstip te doen, maar veel van deze scholen willen dit niet en houden de vaste structuur van half 9 les. Hierdoor reist deze groep ook gedwongen in de spits

 

Samengevat is dus vooral het probleem dat bedrijven zich niet willen aanpassen, en ik ben bang dat de NS daar ook weinig aan kan doen. Op dubbele treinen na, kan er helaas niet nog frequenter treinen gereden worden op het al veel te drukke spoor. Overigens zullen deze extra spitstreinen ook extra onderhouden moeten worden voor de paar uurtjes die ze dan extra zullen rijden. En dan hebben we het nog niet eens over de extra machinisten die ingezet moeten worden. 

Ik vermoed dat je hier te maken heb met misvormde statistieken: de NS rijdt helemaal niet van/naar Borne buiten de spits dus die reizigersaantallen zijn nihil, slechts een enkele trein die net voor of na de spits vertrekt telt hier mee.

Reputatie 7
Badge

Ik vrees ook dat u het belang van comtact met collega's op de werkvloer hier onderschat, evenals het aantal banen in sectoren die moeten werken wanneer er klantvraag is.

Reageer