beantwoord

Waarom te vroeg?


Een te late trein is ergerlijk, maar te vroeg is pas echt irritant. Waarom vertrok mijn trein vanaf Alkmaar N. Om 7:49 i.p.v. 7:51
icon

Beste antwoord door Loes 11 April 2018, 08:45

Bekijk origineel

122 reacties

Reputatie 7
Badge +3
Wat Robert zegt.
En zo staan dergelijke meldingen zo veel mogelijk bij elkaar. Het zou nog overzichtelijker zijn wanneer er één (sticky) topic voor zou zijn.

Zoek voor de gein eens op "Te vroeg " op dit forum en zie hoeveel meldingen hiervan zijn.
https://forum.ns.nl/search?q=te+vroeg
Ik geef toe, sommige daarvan zijn misschien niet terecht, bv omdat de vertrektijd op de CTA wordt gezien als uiterste instaptijd, of het ging maar om iets van 15 seconden te vroeg vertrekken. Maar er zijn meer dan genoeg gevallen waarin het gaat om 2 volle minuten te vroeg.
Te vaak wordt het afgedaan als een incident en krijgt de persoon op Twitter zo'n standaard antwoord als "Bedankt voor het doorgeven, hopelijk heb je hierdoor niet al te veel vertraging opgelopen".
Door al deze meldingen bij elkaar te zien komt er hopelijk meer aandacht voor binnen NS en kan dit in de toekomst beter worden voorkomen.
Vertreklicht, bediend sein of P-sein, in de WTS regelgeving staat precies omschreven wanneer de HC naast de klok ook naar het vertreklicht of sein moet kijken.
En dat is waarschijnlijk vaker dan jij nu vermoed.

Dat heeft alleen niets te maken met op tijd vertrekken, de HC kijkt naar het sein om te kijken of hij überhaupt mag vertrekken, niet om te kijken of het tijd is om te vertrekken, daar is de klok voor.
Reputatie 7
Badge +3
Ik heb mijn reactie nog een keer teruggelezen en die was te grof. Mijn excuses daarvoor. Die reactie kwam voort uit mijn irritatie over het feit dat we al jaren lezen en schrijven over te vroeg vertrekkende treinen en dat de belangrijkste oorzaak van het probleem maar niet wordt onderkend laat staan wordt opgelost.

Volgens mij is de problematiek met te vroeg vertrekkende treinen tweeledig.

1. Enige jaren geleden heeft NS de vertrekprocedure gewijzigd. Het idee achter de huidige procedure is dat de trein in beweging moet komen op het moment dat de minuut verspringt. Helaas heeft dat tot gevolg dat dat inhoudt dat de vertrekprocedure al moet beginnen voordat de minuut versprongen is. De procedure duurt niet even lang bij alle materieelsoorten. Soms wordt dusdanig vroeg begonnen met de procedure dat de trein al wegrijdt voordat de minuut is versprongen. Treinen vertrekken enkele seconden tot minuten te vroeg. Dat maakt voor het principe niet uit. Te vroeg is te vroeg. Omdat de vertrekprocedure is losgekoppeld van het op de klok kijken voordat de procedure moet worden begonnen gaat het fout.

2. In sommige extreme gevallen wordt minuten te vroeg vertrokken. Dat zijn natuurlijk enorme werkfouten die niet zouden moeten voorkomen. Maar niet vergeten moet worden dat het NS zelf geweest is die het klokkijken min of meer heeft opgegeven in de herziening van de procedure.

Niet voor niets heeft de Provincie Overijssel in de concessievoorwaarden opgenomen dat de vertrekprocedure niet mag beginnen voordat de minuut is versprongen. Blijkbaar onderkent men daar het probleem wel. Dit in tegenstelling tot de concessieverlener van het Hoofdrailnet.

De huidige vertrekprocedure van NS heeft nog een ander nadeel. Het is een loterij geworden wat het uiterste moment is waarop je als reiziger kunt instappen. Je weet immers nooit met zekerheid wanneer de Hc met de procedure gaat beginnen. Na het fluitsignaal mag je immers niet meer instappen. In bijvoorbeeld Zwitserland wordt nooit gefloten voordat de minuut is versprongen en is het proces voorspelbaar.

Een groot deel van de problemen zou kunnen worden opgelost door een nieuwe stelregel te hanteren: vertrektijd = uiterste instaptijd. Dan weet iedereen waar we aan toe zijn.

@JBa
Wat is jouw definitie van "te vroeg sleutelen"?
Reputatie 7
Badge +3
iMark, je vindt dat er gekomen wordt met non argumenten maar vindt het wel "normaal" dat mensen te laat bij de trein zijn omdat ze de mede door NS gefaciliteerde winkels bezoeken om iets te kopen.

Sorry maar dan is het voor mij klaar dan ben je alleen bezig om de NS in een kwaad licht te zetten.


Ik denk dat je dat verkeerd interpreteert. Uiteraard gaat het er niet om om NS in een kwaad daglicht te stellen. Het gaat helemaal niet om NS. Het gaat om de service die aan de reizigers wordt verleend. Als er iets niet goed is aan het serviceniveau dan kan dat op het forum besproken worden. Iedere klacht is een gratis kans om de service te verbeteren. Maar wanneer de kansen niet gegrepen worden dan blijven de klachten terugkomen.

Ik probeer de zaken in een wat breder kader te plaatsen. Aan de ene kant wordt gemopperd over al die reizigers die maar op het laatste moment komen aanhollen. Aan de andere mopperen we op NS die te vroeg vertrekt of stations voorbijrijdt.

Als we eens beginnen met te constateren dat beide beweringen waar zijn. Dan kunnen we vervolgens kijken naar de oorzaken.

Ik vind het overigens helemaal niet "normaal" dat mensen op het laatste moment bij de trein komen. Ik probeer mogelijke oorzaken te benoemen waardoor dat zou kunnen komen. Dat kunnen vertraagde overstappers zijn maar ook andere zaken. Het punt is dat we het gewoon niet weten. Net zoals NS niet schijnt te weten hoeveel treinen er te vroeg vertrekken. Nog afgezien van het feit dat er onduidelijkheid is wat het begrip vertrektijd precies inhoudt.

Dan nog een punt over de Provincie Overijssel en de concessievoorwaarde dat de deuren niet voor vertrektijd gesloten mogen worden. De vorige vervoerder op de lijnen Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede was NS.......
Reputatie 7
Badge +3

Advies aan iMark, kom gewoon op tijd, bv minuutje (of twee) voor vertrektijd, en je kan altijd instappen (zo lang er geen werkfoutje wordt gemaakt).
De hele kern van dit topic en beter voor je gezondheid en reisbeleving.

Maar dat is nu juist het probleem. De reizigers die deze incidenten meldden waren gewoon 2 en soms zelfs 3 minuten voor vertrektijd aanwezig maar de trein was al vertrokken.

De meldingen die ik hier heb geplaatst gaan niet over slechts 30 seconden te vroeg, ook niet over een vertrekproducedure die 25 seconden voor de officiele vertrektijd wordt gestart, maar over echt aantoonbaar minuten te vroeg vertrokken treinen waar dus om wat reden dan ook een werkfoutje gemaakt wordt.

Hoeveel vroeger moet je dan aanwezig zijn?
Zelf ben ik over het algemeen tussen de 3 en 5 minuten eerder op het perron, gewoon omdat ik niet van haasten hou, en terug naar huis soms wel meer dan 5 minuten eerder, vooral omdat het nog wel eens zo kan zijn dat het wat langer duurt voor ik een vrije stallingsplek voor mijn fiets gevonden heb (zeker op vrijdag, echt drama in Delft), dus calculeer ik dat zoveel mogelijk in.
Vandaag trouwens tot mijn grote verbazing al heel snel een vrij plekje gevonden waarvoor ik vervolgend beloond werd met een 7 minuten vertraging van mijn IC waardoor ik mijn aansluitende sprinter miste, zag deze al naast ons rijden bij binnenkomen van het station 😞
Minuten vroeg vertrekken is iets wat me ms 2 keer in me carriere is overkomen. Snap ook niet hoe je dat voor mekaar krijgt. Toen ik te vroeg weg was, 5 minuten zelfs, kon mijn machinist de trein nog stilzetten aan het perron. Het is een aparte ervaring moet ik zeggen.
Kan persoonlijk best begrijpen dat dit soort dingen voorkomen, maar vind het, in een branche waarin we stikken in de 'business intelligence', wel wonderlijk dat er geen goed overzicht is van waar, wanneer, waarom en wie. Niet om direct allerlei straffen op te leggen, maar wel om een goed overzicht te krijgen en te kunnen analyseren.

Met de middelen die we hebben en momenteel krijgen is het (in het gros van de gevallen) niet moeilijk te detecteren.
Reputatie 7
Badge +3
Waarschijnlijk omdat het treinpersoneel alleen gekeken heeft of het vertreksein brandde en niet op de klok heeft gekeken. Het komt helaas vaker voor en wordt veroorzaakt doordat NS het treinpersoneel geïnstrueerd heeft om al voor de vertrektijd de deuren te sluiten.
De seinen worden vaak al veel vroeger op veilig gezet dan voorheen. Het automatisme dat het seinbeeld max. 50 seconde voor vertrek veilig komt, klopt vaak niet meer helaas. Dan krijg je dit soort vervelende taferelen...
Reputatie 7
Badge +3
Het zou voorkomen kunnen worden wanneer NS de instructie aanpast. De vertrekprocedure mag niet beginnen voordat de minuut is versprongen. Dat betekent dat iedereen weer op de klok gaat kijken.
Reputatie 7
Badge +3
Dit soort meldingen zijn de laatste tijd inderdaad schering in inslag. Ik zie ze ook regelmatig op Twitter voorbij komen.
De seinen worden vaak al veel vroeger op veilig gezet dan voorheen. Het automatisme dat het seinbeeld max. 50 seconde voor vertrek veilig komt, klopt vaak niet meer helaas. Dan krijg je dit soort vervelende taferelen...

Volgens mij moet de HC gewoon naar de klok kijken. Automatisme is gewoon ongewenst in veiligheidswerk.
Verder heeft Alkmaar Noord richting Alkmaar een automatische stop-door welke door de trein zelf bediend wordt en niet door de treindienstleider. Te vroeg binnen rijden station houd dus automatisch in dat de stop-door te snel het sein uit de stand stop laat komen. Dat is altijd al zo geweest.
Sorry klant-peter, dat is niet overal zo en ja, klok kijken hoort erbij, maar we zijn nu eenmaal mensen, die automatismes hebben en die heeft iedereen. Kost ff tijd om die eruit te halen.

Als ik eerst in de vertraging reed, dan wordt de kans een stuk groter dat ook ik te vroeg vertrek als we het hebben ingelopen. Je staat soms op stations een minuut langer dan je van die stations gewend bent. Is het goed te praten, nee, natuurlijk niet, maar iedereen vergist zich wel eens door een automatisme. Als we daar op worden aangesproken, ongeacht door wie, ben je weer scherp. Ik heb liever dat ik een keer te vroeg vertrek dan dat ik door een rood sein heen ga.
En daarbij zit je met de stop-door schakeling nog met een ander probleem en dat is het risico dat de overweg in storing valt omdat deze te lang dicht ligt(langer dan 5 minuten). Daar zijn sommige HC's ook bang voor en sleutelen dan maar eerder om te voorkomen dat de overweg in storing valt.

Dat is lastig als de trein te vroeg binnenkomt, maar op sommige trajecten heb je zoveel speling dat je als machinist die de route niet vaak rijdt dan gewoon te vroeg bent op die stations.
De klacht van frank71 ging over Alkmaar Noord. Daarop gaf ik antwoord, en beschreef de werking van een stop-door op de vrije baan.
Deze werking is overigens altijd hetzelfde, de trein bediend deze.
Het hangt daarna van de allertheid van de HC af wanneer deze de vertrekprocedure start.
Vanzelfsprekend houd ook een machinist de vertrektijd in de gaten en rijdt niet te vroeg weg.
Een overweg valt pas na een miniut of 4 á 5 in storing bij langdurig dichtliggen, anders zouden overwegen op drukke baanvakken zeer vaak in storing gaan.
Reputatie 7
Badge +3
Toch is het heel simpel. NS moet het personeel instrueren om niet met de vertrekprocedure te beginnen voordat de minuut versprongen is. NS heeft de huidige vertrekprocedure ingevoerd en het is sinds dat moment schering en inslag met te vroeg vertrekkende treinen, vooral op stations met een stop-doorschakeling.

NS zou het personeel moeten monitoren op te vroeg vertrekken en waarschuwingen uitdelen. Te vroeg vertrekken is een doodzonde bij een bedrijf dat openbaar vervoer aanbiedt.
@klant-peter, op die stations wordt de overweg opnieuw geactiveerd door de andere trein.

@iMark, er is binnen de NS echt wel aandacht voor het te vroeg vertrekken en daarbij wordt zelfs gekeken naar wat de oorzaak hiervan is om te voorkomen dat treinen te vroeg vertrekken.Hierbij wordt ook gekeken naar de rijtijd welke er is tussen 2 stations, echter is dit heel erg afhankelijk van de materieelsoort waar je mee rijdt. Daarnaast hebben we in sommige diensten ook nog te maken met stations waar de ene rit wel gestopt wordt en de andere rit niet. Hierdoor kom je ook wel eens veel te vroeg op een station aan waar een stop/door schakeling zit, dit is dan onbedoeld omdat de machinist de ene keer dus wel vol tractie moet rijden om op tijd te blijven rijden en het andere moment daar zomaar 1 á 2 minuten extra blijkt te hebben. Vreemd genoeg kan die extra tijd ook voorkomen als je een extra stop moet maken en daar dus je tijd opgerekt is vanwege die extra stop.
@klant-peter, op die stations wordt de overweg opnieuw geactiveerd door de andere trein.

3 keer gelezen, maar snap je opmerking niet.
Kan je hem even verduidelijken. Bedankt!
Reputatie 7
Badge


@klant-peter, op die stations wordt de overweg opnieuw geactiveerd door de andere trein.

@iMark, er is binnen de NS echt wel aandacht voor het te vroeg vertrekken en daarbij wordt zelfs gekeken naar wat de oorzaak hiervan is om te voorkomen dat treinen te vroeg vertrekken.Hierbij wordt ook gekeken naar de rijtijd welke er is tussen 2 stations, echter is dit heel erg afhankelijk van de materieelsoort waar je mee rijdt. Daarnaast hebben we in sommige diensten ook nog te maken met stations waar de ene rit wel gestopt wordt en de andere rit niet. Hierdoor kom je ook wel eens veel te vroeg op een station aan waar een stop/door schakeling zit, dit is dan onbedoeld omdat de machinist de ene keer dus wel vol tractie moet rijden om op tijd te blijven rijden en het andere moment daar zomaar 1 á 2 minuten extra blijkt te hebben. Vreemd genoeg kan die extra tijd ook voorkomen als je een extra stop moet maken en daar dus je tijd opgerekt is vanwege die extra stop.


hoe weet je dit allemaal?
Reputatie 7
Badge +3
@iMark, er is binnen de NS echt wel aandacht voor het te vroeg vertrekken en daarbij wordt zelfs gekeken naar wat de oorzaak hiervan is om te voorkomen dat treinen te vroeg vertrekken.Hierbij wordt ook gekeken naar de rijtijd welke er is tussen 2 stations, echter is dit heel erg afhankelijk van de materieelsoort waar je mee rijdt. Daarnaast hebben we in sommige diensten ook nog te maken met stations waar de ene rit wel gestopt wordt en de andere rit niet. Hierdoor kom je ook wel eens veel te vroeg op een station aan waar een stop/door schakeling zit, dit is dan onbedoeld omdat de machinist de ene keer dus wel vol tractie moet rijden om op tijd te blijven rijden en het andere moment daar zomaar 1 á 2 minuten extra blijkt te hebben. Vreemd genoeg kan die extra tijd ook voorkomen als je een extra stop moet maken en daar dus je tijd opgerekt is vanwege die extra stop.
Ik begrijp het verhaal maar het overtuigt me niet. Is het onderdeel van de instructie dat op de klok gekeken wordt voordat met de vertrekprocedure wordt begonnen? Wanneer iedereen gewoon op de klok kijkt maakt het helemaal niet uit met wat voor materieel gereden wordt en of er soms een station wordt overgeslagen.
JBa = Machinist
Reputatie 7
Badge
JBa = Machinist

aaah dat verklaard een hoop. 🙂
Vanzelfsprekend moet er op de klok gekeken worden.
Bij elke vertrek procedure doorloopt de HC het volgende schema:

- is het tijd van vertrek ?
- brand het vertrek licht ?
- bij geen vertreklicht, is het sein uit stand stop ?
- Weet HC niet of er vertrokken mag worden, vraag het de machinist.

Deze vragen doorlopen, start de vertrekprocedure.
Reputatie 7
Badge +3
Vanzelfsprekend moet er op de klok gekeken worden.
Bij elke vertrek procedure doorloopt de HC het volgende schema:

- is het tijd van vertrek ?
- brand het vertrek licht ?
- bij geen vertreklicht, is het sein uit stand stop ?
- Weet HC niet of er vertrokken mag worden, vraag het de machinist.

Deze vragen doorlopen, start de vertrekprocedure.


In de praktijk wordt er niet (altijd) op de klok gekeken. Anders werd er niet te vroeg vertrokken. Het is tamelijk absurd dat we het op een forum van NS het over op de klok kijken moeten hebben en dat blijkbaar niet al het personeel dat de treinen rijdt dat consequent doet.
Juist iMark.
Loes gaf al aan hoe dat komt, we zijn mensen met een vorm van automatisme.
Eigenlijk is het een gebrek aan vigilante, ca oplettendheid.

Reageer