beantwoord

Schuldsanering geaccepteerd maar niet verwerkt?

  • 4 October 2022
  • 13 reacties
  • 521 Bekeken

Afgelopen jaar ben ik begonnen aan het proccess van een minnelijk schuldenbeding, waar twee facturen van het NS bij zaten. Fast forward een half jaar en alles is mooi rond - het NS is ook akkoord met de regeling, krijgt een deel van de schuld overgemaakt en zou de rest afboeken.

 

Nou kom ik er, tot mijn stomme verbazing, achter dat de resterende schuld helemaal nooit is afgeboekt. Dit is belangrijk omdat ik NS (Flex) Dal Vrij nodig heb voor mijn baan, maar zolang er facturen open staan kom je niet door de kredietcheck heen.

 

Meerdere telefoongesprekken (klantenservice) en herhaaldelijke mails van mijn gemeentelijke schuldregelaars doen naar vermoeden niks, want de facturen staan tot op heden nog gewoon open.

 

Heeft iemand een idee of ingeving van hoe ik de juiste werknemers binnen NS kan benaderen om daadwerkelijk naar de zaak te kunnen kijken?

icon

Beste antwoord door mrfreeze 5 October 2022, 12:33

Bekijk origineel

13 reacties

Reputatie 6
Badge +2

Hoi Lolwutno
Klopt het dat dit door een bewindvoerder geregeld is? Het beste is dan om jouw bewindvoerder naar ons te laten mailen naar het daarvoor bestemde e-mailadres. Deze zal ik even in een privébericht naar jou sturen. 

Reputatie 7
Badge +3

Bij een minnelijke regeling is er niet altijd een bewindvoerder. Hopelijk kan de schuldhulpverlener van de gemeente ook iets met het e-mailadres.

Badge +3

Voorheen was het mogelijk om dan een OV-fiets abonnement te nemen (geen kredietcheck) en dat om te zetten naar NS Flex (geen kredietcheck omdat je al bestaande klant met incassomachtiging was)… 

Geen idee of dat nog werkt, een moderator zei toen van niet maar in praktijk lukte het (nog) wel.

In een ander topic ging het inderdaad om de vereiste van een bevoegde bewindvoerder/budgetbeheerder maar die is er bij een minnelijk traject niet (voor zover ik weet), want het is geen WSNP.

Dat zou dan hooguit je inkomenscoach bij de gemeente zijn (in geval van een bijstandsuitkering), of in ieder geval de persoon die het minnelijke traject voor je opgestart heeft.

De vraag is wie.er bij NS akkoord is gegaan met een regeling en wie dat met NS heeft afgesproken.

Ik neem aan dat diegene dat dan wel zwart op wit heeft. 

NS kan ook wel akkoord gaan met een regeling, maar dat wil niet zeggen dat je dan weer meteen door kredietchecks komt. Bij het BKR bijvoorbeeld blijf je nog jaren na kwijtschelding (of schone lei bij WSNP) als wanbetaler geregistreerd staan.

Ik weet niet of NS nog met Focum samenwerkt, maar het zou zomaar kunnen dat je daar (of ook bij NS zelf) ook nog lange tijd geregistreerd blijft staan. Echt transparant is Focum niet op dit punt.

Verder heeft NS vaak weinig te zeggen over minnelijke schuldregelingen, doordat de schuld bij NS vaak laag is in verhouding tot de andere schulden en een (dwang)akkoord onvermijdelijk is als de grote schuldeisers wel akoord gaan.

Volgens mij gaat NS tegenwoordig trouwens standaard akkoord als de schuldhulpverlenende instantie bij NVVK is aangesloten, maar akkoord met grotendeelse kwijtschelding betekent volgens mij niet automatisch dat je (meteen) weer Flex kunt krijgen

Badge +3

NS kan ook wel akkoord gaan met een regeling, maar dat wil niet zeggen dat je dan weer meteen door kredietchecks komt. Bij het BKR bijvoorbeeld blijf je nog jaren na kwijtschelding (of schone lei bij WSNP) als wanbetaler geregistreerd staan.

Dat eerste klopt, zeker als er partijen zoals Focum in het proces betrokken zijn.

Maar bij de ‘schone lei’ na een schulddienstverleningstraject (of zelfs al tijdens zo’n traject) ben je schuldenvrij en het BKR zou dat moeten respecteren.

Voor de rest zou het bij een aanvraag voor NS Flex niet uit moeten maken of je toevallig een BKR registratie hebt wegens bijv. een telefoonabonnement met toestel (in feite een lening), en een studieschuld telt al helemaal niet mee.

NS kan ook wel akkoord gaan met een regeling, maar dat wil niet zeggen dat je dan weer meteen door kredietchecks komt. Bij het BKR bijvoorbeeld blijf je nog jaren na kwijtschelding (of schone lei bij WSNP) als wanbetaler geregistreerd staan.

Maar bij de ‘schone lei’ na een schulddienstverleningstraject (of zelfs al tijdens zo’n traject) ben je schuldenvrij en het BKR zou dat moeten respecteren.

Zo simpel is het natuurlijk niet, er blijft natuurlijk wel een verhoogd risico dat iemand weer opnieuw zijn schulden niet zal nakomen.

Reputatie 7
Badge +3

In een ander topic ging het inderdaad om de vereiste van een bevoegde bewindvoerder/budgetbeheerder maar die is er bij een minnelijk traject niet (voor zover ik weet), want het is geen WSNP.

Dat zou dan hooguit je inkomenscoach bij de gemeente zijn (in geval van een bijstandsuitkering), of in ieder geval de persoon die het minnelijke traject voor je opgestart heeft.

Ligt aan de situatie. Als de schuldhulpverlening budgetbeheer wenselijk vindt, kan er een bewindvoerder aangesteld worden.

 

Maar bij de ‘schone lei’ na een schulddienstverleningstraject (of zelfs al tijdens zo’n traject) ben je schuldenvrij en het BKR zou dat moeten respecteren.

Bij WSNP blijft een BKR-registratie 5 jaar na de “schone lei” staan. Bij een minnelijk traject is er in principe geen registratie door de schuldhulpverlening. Maar het kan natuurlijk wel dat een van de schuldeisers al een registratie heeft laten doen.

Badge +3

Het blijft inderdaad een hoop gedoe, maar een schulddienstverlener zou voor iemand die (inmiddels) een baan heeft -en daarvoor moet reizen- bij de NS kunnen aangeven dat Dal Vrij toch wel erg gewenst is.

Het risico voor de NS is daarbij 108 euro (plus reiskosten in de spits en BTM), waarover vast en zeker afspraken gemaakt kunnen worden door een schulddienstverlener want een bewindvoerder kan dat ook.

Dit met een soortgelijk topic in mijn hoofd, waarbij iemand ‘veroordeeld’ was tot een klassiek Dal Voordeel, maar daarmee veel meer reiskosten had dan met (Flex) Dal Vrij.

Wellicht zou je dan kunnen denken aan een borg(stelling) o.i.d.?

Het blijft inderdaad een hoop gedoe, maar een schulddienstverlener zou voor iemand die (inmiddels) een baan heeft -en daarvoor moet reizen- bij de NS kunnen aangeven dat Dal Vrij toch wel erg gewenst is.

Het blijft aan NS om te beslissen of ze daar wel of niet in meegaan. NS is daartoe niet verplicht. Een baan zegt op zich weinig, zeker als betrokkene parttime werkt of geen vast contact heeft.

 

Het risico voor de NS is daarbij 108 euro (plus reiskosten in de spits en BTM), waarover vast en zeker afspraken gemaakt kunnen worden door een schulddienstverlener want een bewindvoerder kan dat ook.

Na afloop van het traject kan een hulpverlener niet langer financiële afspraken maken of beslissingen nemen namens zijn cliënt. Hij heeft dan alleen nog maximaal een jaar een adviserende rol. Alleen als iemand door de rechter onder financiële curatele is gesteld kan een bewindvoerder dat wel.

 

Voor de rest zou het bij een aanvraag voor NS Flex niet uit moeten maken of je toevallig een BKR registratie hebt wegens 

Klopt. NS toetst (en registreert) niet bij BKR, maar het was meer een voorbeeld dat je ook jaren nadat je van je schulden af bent nog last van kunt hebben van negatieve registraties.

Je kunt nog steeds (tijdelijk) niet gewenst zijn als klant voor een lening of reizen op rekening in het geval van NS. Of dat nou gaat via BKR of zoals bij NS via eigen registraties of bureaus als Focum.

Ik heb ooit voor een bank gewerkt waar sommige klanten het stempel 'dubieuze debiteur' kregen. Deze klanten mochten geen enkele vorm van krediet en waren eigenlijk gewoon ongewenst. Dat stond los van BKR o.i.d. en daar kwam je niet meer vanaf. 

@mrfreeze  schuldhulpverlening moet door gemeenten aan het BKR gemeld worden  tegenwoordig. 

Er zijn 2 manieren waarop je met een schuldhulpverlener een regeling kunt treffen met je schuldeisers. Met schuldbemiddeling of met een saneringskrediet. Beide vormen van schuldhulpverlening worden bij ons gemeld.

Er is zeker een BKR registratie voor de lening die verstreken is met het minnelijk traject. Het probleem momenteel is aleen dat NS de resterende schuld niet heeft afgeboekt (als in er staan letterlijk facturen open op mijn account). Flex word niet afgekeurd vanwegen BKR, maar vanwege open facturen.

 

Mijn contactpersoon (persoon die het minnelijk traject heeft geregeld) heeft inderdaad al het mail contact uitgevoerd via het e-mail adress dat Lorena had voorgesteld. Dit gaat om inmiddels 3 mails over een periode van 2 weken - allemaal zonder reactie.

 

Dus ik weet nu niet zo goed wat ik verder nog kan doen, NS laat tot in de eeuwigheid afgeloste facturen open staan en geeft geen enkele vorm van reactie op mij of mijn contactpersoon bij de gemeente..

Ik snap dat dit een hele vervelende situatie is. Ik kan hier zelf helaas niet bij en je dient dan echt te wachten op de reactie op de mails van je bewindvoerder.

Reageer