beantwoord

4 uur loon misgelopem door vertraging


Door de storingen van afgelopen Zondag (03-04-2022) kon ik niet van Kampen naar Middelburg reizen en moest ik Maandag ochtend (04-04-2022) de eerste trein pakken. Hierdoor heb ik 4 loonuren van mijn werk gemist twv 55,44 euro. Graag krijg ik advies hierover.

icon

Beste antwoord door Tochjo 5 April 2022, 10:35

Bekijk origineel

11 reacties

Badge +3

U kunt uw verzoek voorleggen aan de klantenservice, maar NS is volgens artikel 8:108 van het Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen. Ik schat het dus weinig kansrijk in.

De klantenservice is 24 uur per dag bereikbaar op het telefoonnummer 030-751 51 55. Dat kost geen euro per minuut; mogelijk valt het zelfs binnen uw abonnement. Maar u kunt er ook voor kiezen om met NS te chatten (druk op deze pagina op de knop Chat met NS) of een berichtje te sturen op Twitter of Facebook, dat kost u niets.

Door de storingen van afgelopen Zondag (03-04-2022) kon ik niet van Kampen naar Middelburg reizen en moest ik Maandag ochtend (04-04-2022) de eerste trein pakken. Hierdoor heb ik 4 loonuren van mijn werk gemist twv 55,44 euro. Graag krijg ik advies hierover.

Vervolgschade is voor eigen rekening 

Reputatie 7
Badge +3

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt zou ik hier zeker naar laten kijken. 

NS is in principe niet aansprakelijk voor vervolgschade in een overmachtsituatie waardoor NS geen treinen kan rijden. In dit geval was de infrastructuur gewoon beschikbaar en was het NS zelf die niet in staat bleek treinen te rijden. Dat is een totaal andere situatie dan wanneer vanwege een storing of slechte weersomstandigheden de treinen niet kunnen rijden.

Reputatie 7
Badge +3

Vervelend dat je niet om 6 uur maar pas om 10 uur kon gaan werken en daardoor 4 uur bent misgelopen. Thuiswerken was geen optie? De vraag is omdat het om werk op maandag gaat NS het gemiste loon gaat uitbetalen.

Als je een weekendvrij abonnement hebt, dan kun je als je voor maandag een vervoersbewijs moest kopen deze declareren.

 

Reputatie 7

Vervolgschade is, in principe, voor eigen rekening. Uitzonderingen bevestigen de regel.

In dit geval zou ik zeker het advies van Tochjo opvolgen.

Mocht het verzoek worden afgewezen dan biedt Rover de mogelijkheid om samen met de OV ombudsman te bekijken of NS voldoende heeft gecompenseerd.

https://www.rover.nl/nieuws/2056-gestrand-wat-zijn-je-rechten-op-geld-terug

Zelf een klacht indienen bij de OV ombudsman kan, in dat geval, natuurlijk ook:

https://www.ovombudsman.nl/

NS is in principe niet aansprakelijk voor vervolgschade in een overmachtsituatie waardoor NS geen treinen kan rijden. 

Dat "in een overmachtsituatie" staat er volgens mij in de wet niet bij. Ook als de oorzaak bij NS zelf ligt is vervolgschade niet gedekt.

Het lijkt er op dat er bewust een beslissing genomen is ten behoeve van de interne bedrijfsprocessen bij NS. Omdat er daarmee geen sprake van overmacht lijkt te zijn zou NS wel kunnen worden aangeklaagd wegens het niet nakomen van de vervoersplicht. Dat lijkt me dan echter een zaak voor de opdrachtgever, het ministerie van I&M.

Reputatie 7

NS is in principe niet aansprakelijk voor vervolgschade in een overmachtsituatie waardoor NS geen treinen kan rijden. 

Dat "in een overmachtsituatie" staat er volgens mij in de wet niet bij. Ook als de oorzaak bij NS zelf ligt is vervolgschade niet gedekt.

 

Dat is sowieso niet altijd het geval, zie art. 8.2 uit de Algemene voorwaarden:

“NS zal zich niet beroepen op enige beperking van haar aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit haar eigen handeling of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.”

Reputatie 7
Badge +3

Als een claim wordt afgewezen na de wanprestatie van NS op zondag 3 april zou ik altijd de rechtsbijstandsverzekering inschakelen.

Als een claim wordt afgewezen na de wanprestatie van NS op zondag 3 april zou ik altijd de rechtsbijstandsverzekering inschakelen.

Ook die kan in dit geval weinig aangezien vervolgschade wettelijk is uitgesloten van vergoeding. Juridisch hoeven alleen tickets en eventueel vervangend vervoer te worden vergoed waarbij je dan ook nog bewijs moet hebben als je wil procederen bij de rechtbank.

De enige kansrijke juridische optie lijkt me een megaclaim tegen NS vanwege het niet nakomen van de vervoersplicht aangezien er overduidelijk geen sprake was van overmacht maar van een gemakskeuze voor de bedrijfsmatig eenvoudigste oplossing zonder enig oog voor de belangen van de reizigers. 

Badge +3

Ben geen jurist maar betwijfel of de NS verplicht kan worden om niet gewerkte of noodzakelijk opgenomen verlofuren (bruto of netto) uit te gaan betalen. Die krijg je bij een andere vertraging waardoor je te laat op je werk komt immers ook niet.

Als je zzp’er bent kan je natuurlijk een factuur sturen voor 4 uren ‘overmacht’ of (niet) geleverde diensten, maar de NS is helemaal geen opdrachtgever of klant van je… 😥

Reputatie 7
Badge +3

Ik denk dat het een heel interessante juridische discussie kan worden. Er is immers geen sprake van overmacht maar van zelfveroorzaakt falen van de kant van NS.

De beste manier om aan de leiding van NS duidelijk te maken dat het niet laten rijden van treinen wanneer de infrastructuur beschikbaar is, is door juridisch een precedent te scheppen dat in dit en een vergelijkbaar geval in de toekomst dus wel vervolgschade geclaimd kan worden.

NS mag niet wegkomen met deze krankzinnige gang van zaken.

Reageer