Sticky

Geld terug bij vertraging

  • 7 September 2015
  • 294 reacties
  • 24547 Bekeken

Laatste update: 05-10-2021.

Let op! Vanaf heden worden claims niet meer via dit forum behandeld. Heb je een claim die is afgewezen en wil je een bezwaar indienen? Dit kan door te reageren op de e-mail van de afwijzing (let op: pas de onderwerpregel niet aan!). Dien je claim dus niet opnieuw in. Wees zo volledig mogelijk, dan is de kans op toewijzing het grootst.

Staat jouw vraag er niet tussen? Stel hem dan gerust in dit topic!

Wat houdt de regeling Geld terug bij vertraging in?
NS heeft een actief compensatiebeleid voor reizigers die geconfronteerd worden met een vertraging, de zogenoemde ‘Geld terug bij vertraging' regeling (GTbV-regeling). Bij het hanteren van deze regeling gaan wij uit van de goede trouw van haar reizigers. Om deze reden en met het oog op klantvriendelijkheid worden restitutieverzoeken snel uitgekeerd. Sinds 2013 zijn wij in staat om een groot deel van de claims vooraf (geautomatiseerd) te controleren op juistheid en volledigheid.

Hoe werkt het?
Wanneer je via Mijn NS of het formulier een claim indient, checkt de automatische controle op basis van de opgegeven vertrektijd en de NS begin- en eindbestemming, of er via de optimale reisroute daadwerkelijk een vertraging is opgetreden. Het uitgangspunt is dat er op basis van de opgegeven vertrektijd binnen 30 minuten na de geplande aankomsttijd een trein is gearriveerd op de eindbestemming. Overigens moet deze vertrektijd wel in de reisplanner worden weergeven. Het is zo dat zich uitzonderlijke situaties kunnen voordoen waardoor jij als reiziger een vertraging van meer dan 30 minuten hebt ondervonden, maar waar deze controle niet op berekend is. Aan de hand van jouw uitleg willen wij de claim in alle redelijkheid uiteraard opnieuw beoordelen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor Geld terug bij vertraging?
Je komt in aanmerking voor deze regeling wanneer je een binnenlandse reis hebt gemaakt bij NS en je minimaal 30 minuten vertraging hebt gehad, en wanneer er geen geplande werkzaamheden waren op jouw traject.

Hoe dien ik een claim in bij NS?

  1. online via Mijn NS
  2. via het formulier (aan het loket of online via deze link)
  3. via NS Klantenservice

Ik heb gereisd met de Intercity Direct. En nu?
Deze claim kun je alleen via het formulier claimen. Doe dit dus niet via Mijn NS. Meer informatie vindt je hier.

Mijn claim is afgewezen. Ik ben het hier niet mee eens. Wat kan ik doen?
Vraag Klantenservice om jouw claim te herzien. Dit kan door te reageren in de e-mail die je ontvangen hebt over de afwijzing en hierin de benodigde aanvullende informatie door te geven. Dien je claim dus niet opnieuw in. 

Ik heb niet kunnen in- en/of uitchecken tijdens mijn reis, maar ik had wel meer dan 30 minuten vertraging. Wat moet ik doen?
Indien je een afgekocht reisproduct hebt, zoals Altijd Vrij, dan kun je je claim het beste meteen via Klantenservice indienen. Geef dan duidelijk aan hoe je hebt gereisd en op welke tijden.

Er waren werkzaamheden tijdens mijn reis. Krijg ik nu wel geld terug bij vertraging?
Bij geplande werkzaamheden valt de extra reistijd niet onder de regeling Geld terug bij vertraging. Is de vertraging echter meer dan de vooraf aangegeven tijd, dan kun je alsnog een claim indienen.

Ik heb een foutje gemaakt bij mijn claim! Wat nu?
Je kunt je claim laten aanpassen via dit forum of via Klantenservice. Dien je claim niet nogmaals in.

Ik heb een reis gemaakt met meerdere in- en uitcheckmomenten, maar ik had alleen op één deel vertraging. Hoe moet ik claimen?
Zorg ervoor dat je jouw begin- en eindstation opgeeft in je claim. Stel dat je hebt gereisd van Amsterdam Centraal naar Hollandsche Rading, waarbij je op Hilversum uit en weer in moet checken, dan vul je op jouw claim Amsterdam Centraal – Hollandsche Rading in, en niet Hilversum – Hollandsche Rading. Bestaat je reis vanwege een storing uit verschillende in- en uitcheckmomenten op een NS traject? Dan kun je tijdens het indienen van jouw claim zelf de eindbestemming wijzigen in Mijn NS. Je dient dan wel een check-uit op je eindstation te hebben. Let erop dat je maar één claim indient!

Ik heb een deel van mijn reis met een door NS ingezette bus gereisd. Wat nu?
Wanneer je een deel van de reis met een door NS ingezette bus hebt gereisd, dan dien je uit te checken op je eindbestemming. Doe je dit niet, dan klopt je check-in en check-uit niet meer. Zijn de poortjes gesloten? Vaak staan er mobiele palen bij de bus. Zo niet, vraag dan een NS-medewerker om hulp, of benader ons via de Servicezuil. Soms kan het echter gebeuren dat uitchecken op het eindstation niet mogelijk is. Geef dit dan aan in je verzoek. Dien je claim in via Klantenservice, niet via Mijn NS.

Wat als de poortjes dicht zijn en ik met de NS bus moet?
Wanneer je wegens een storing gesloten poortjes moet passeren om van en naar de NS bus te lopen, dan dient NS de poortjes op de stations open te zetten. Is dit niet het geval, gebruik dan de servicezuil om de poortjes te laten openen, of vraag een medewerker om hulp.

Hoe lang moet ik wachten op vervangend vervoer vanuit NS?
Je mag als reiziger van ons verwachten dat wij altijd ons best doen tijdens dit soort situaties. Enerzijds betekent dit dat wij maatregelen nemen voor zover die redelijkerwijs mogelijk zijn. Wij gebruiken de term redelijkerwijs omdat wat we kunnen bieden sterk afhankelijk is van de context. Ter illustratie de grote storing op en rond Utrecht Centraal van 11 september jongstleden. In zo’n situatie is het niet haalbaar om binnen 60 minuten het vervangende vervoer op sterkte (dezelfde geboden capaciteit als met de trein) te krijgen. Stel dat er 1000 reizigers uit een trein komen, en er kunnen gemiddeld 55 mensen mee per bus, dan moeten er 20 bussen ingezet worden voor alleen al die ene trein. Met de wetenschap dat er minimaal elke 5 minuten een trein binnenkomt of vertrekt op Utrecht, dan zijn er dus enorm veel bussen nodig. Deze hoeveelheid bussen is op zo’n korte termijn niet leverbaar vanuit de busbranche. Daarnaast maakt het uit op welk moment er alternatief vervoer geboden moet worden. Buiten de spits is er meer ruimte op de weg om reizigers per bus snel te kunnen vervoeren. In de spits is het veel drukker op de weg en door file niet mogelijk om zo snel te vervoeren als we eigenlijk zouden willen.

Concreet: in de buscontracten wordt een onderscheid gemaakt tussen de levering van bussen in de daluren (binnen 60 minuten) en de levering in de spits (binnen 75 minuten). Dit is vanaf het moment van bestellen. Er dient echter altijd rekening gehouden te worden met verschillende factoren, zoals omvang calamiteit, hoeveelheid benodigde bussen, de situatie op de weg, de bereikbaarheid van stations en de mogelijkheden tot halteren. Redelijkerwijs moet dus worden bezien binnen de context.

Wanneer er sprake is van uitval, doet ProRail een prognose van de verstoring en meldt deze aan NS. Afhankelijk hiervan besluit NS vervangend vervoer in te zetten. De inzet van dit vervoer is behalve afhankelijk van de context, ook afhankelijk van de situatie. Wanneer het om een gestrande trein gaat wordt er direct over gegaan tot het bestellen van bussen. Als er sprake is van een gestrande trein wordt er sowieso altijd onmiddellijk een 3 sporenbeleid gevolgd. Dit houdt in dat er drie oplossingsmogelijkheden in gang worden gezet zodat er altijd een snelste en een voor reizigers minst hinderlijke optie kan worden gekozen. In geval van een verstoring waarbij de verwachting is dat de treindienst binnen 60 minuten weer wordt opgestart, zal NS niet snel overgaan tot het bestellen van bussen. Bij een verstoring waarbij het evident is dat deze langer dan 60 minuten gaat duren (aanrijding, ontsporing, dreiging, ontruiming, etc.) gaat NS uiteraard meteen over tot het bestellen van vervangend vervoer.

Als NS proberen we bij dit soort grote verstoringen ook op individueel niveau te kijken wat wij voor een reiziger kunnen betekenen. Dit betekent dat jij als reiziger een van mijn collega’s op het station kunt aanspreken en hem of haar jouw situatie kunt voorleggen. Indien er sprake is van een uitzonderlijke en dringende situatie, kan er via persoonlijk contact worden gekeken wat er mogelijk is. Indien dit betekent dat er een taxi wordt geregeld, dien je wel rekening te gehouden met de levering daarvan, aangezien het om gecontracteerde partners gaat (en niet de taxi buiten het station).

Kun je met een anonieme OV-chipkaart ook Geld terug bij Vertraging krijgen?
Ja, dat kan! Wil je dit online doen dan kan dit door de kaart te koppelen aan jouw Mijn NS-account.

Ik heb gereisd met een eenmalige chipkaart. Kan ik een claim indienen?
Ja, ook met een eenmalige chipkaart kun je een claim indienen. Let er wel op dat je hebt in- en uitgecheckt.

Mijn claim is afgewezen omdat het bedrag te laag is. Hoe zit dat?
Het minimum van een claim moet € 2.30 zijn. De Europese regelgeving heeft dit minimum gezet op € 4.00, maar NS is hier bewust onder gaan zitten. Bedragen onder dit bedrag worden afgewezen door NS.

Ik heb gereisd met een Meereiskaart. Kan ik een claim indienen?
Ja, ook met een betaalde Meereiskaart kun je een claim indienen. De regeling geldt echter niet voor de gratis Meereiskaart, zoals die uit de Spoordeelweken.

Ik heb maar de helft van mijn dagkaart/Keuzedag/Meereiskaart teruggekregen. Hoe kan dat?
De dagkaart, Keuzedag en Meereiskaart wordt gezien als een retourtje. Dit betekent dat wanneer je vertraging hebt gehad tijdens de heen- of terugreis, de vergoeding wordt toegepast zoals bij een enkele reis. Wanneer je helemaal niet op je eindbestemming bent aangekomen, dan kun je je verzoek via Klantenservice indienen.

Ik heb niet op de eindbestemming uitgecheckt, omdat ik ander vervoer heb genomen. Wat nu?
Wanneer je met een NS-bus hebt gereisd, dien je pas uit te checken op de eindbestemming. Je checkt dus niet uit op het station waar je de bus pakt, maar pas op het station waar je moet zijn. Heb je gekozen voor vervangend vervoer van een andere vervoerder of heb je met de auto gereisd? In dat geval worden de kosten niet vergoed. Heb je je reis niet gemaakt, omdat er teveel problemen op het station waren? Dien je verzoek dan in via Klantenservice, en zorg ervoor dat je verzoek zo volledig mogelijk is.

Ik heb een claim ingediend, maar ik heb nog geen geld gehad. Hoe kan dat?
Wanneer je een claim indient met een formulier, duurt het uiterlijk vier weken voordat jouw claim wordt behandeld. Wanneer je de claim indient via Klantenservice (brief, e-mail of telefoon) of Mijn NS duurt het uiterlijk twee weken.

Meer informatie vind je hier


294 reacties

Ik kon met een daar wonende collega meereizen naar Apeldoorn.
Op basis van welk advies heb je dit gedaan?
Mascha, je hebt 18.47 in plaats van 16.47 ingevuld in je claim. Dit heb ik aangepast. De claim is nu alsnog goedgekeurd. Let erop dat je de claim goed invult.
Oeh, dat is het dan geweest! Toen was ik niet eens meer ingecheckt, haha.
In elk geval nog hartelijk bedankt, ik krijg net de bevestiging dat de claim is goedgekeurd. 🙂
Hai,

ik heb twee aanvragen voor geld terug "


1. van Amsterdam RAI naar Den haag HS/CS

ik was om 15.11 . maar ik hoorde dat trein was vervallen . De trein was omstreeks om 15.14 naar Den Haag HS zonder een overstap. Het trein was vervallen. Maar ik bleef dus ruim 30 minuten in het station. steeds meer treinen kunnen niet verder rijden dan Amsterdam Zuid rijden wegens een storing in schiphol. Pas in 15.46 kan ik pas een trein die wel verder tot schiphol. Daar kan ik pas overstappen naar trein naar Den Haag HS.
dus

2.
Ik was al vroeg rond 7.14 met een trein naar Utrecht. Ik wilde rond 8.04 overstappen naar een trein die naar Nijmegen gaat. Maar een trein was vervallen. dus ik moest wachten dan pas 8.24 uur op trein die naar nijmegen. Maar de trein vertraagt ongeveer 5 minuten langer. dus daar kwam ik alsnog te laat bij een bijeenkomst. ik was rond 9.31 uur te laat.. het zou moeten rond 9 uur .
In de het topic staat dat als je een NS-bus moet nemen je bij de servicezuil de poortjes moet laten openen zodat je pas op je eindbestemming uitcheckt. Nu is het superfijn dat de NS dit in de trein even zegt en/of zelf de poortjes al opent want iedereen weet dit natuurlijk (not, insert sarcasm). Pas heb ik gereisd van Culemborg naar Utrecht CS (11 februari). Door een gestrande goederentrein moest ik vanaf houten de bus pakken en hier dus door de poortjes. Ik heb dus in houten uitgecheckt, maar kwam wel met drie kwartier vertraging in Utrecht aan. Nu krijg ik geen geld terug via mijn claim16002699. Komt dit omdat ik in Houten ben uitgecheckt? Als dat zo is, vind ik dit best wel kwalijk.
Badge +3
ik heb twee aanvragen voor geld terug
U kunt claims voor Geld terug bij vertraging het beste indienen via Mijn NS, door in Mijn reishistorie bij de betreffende reis op de link Aanvragen geld terug bij vertraging te klikken. Dit kan alleen als u daadwerkelijk op uw eindbestemming bent uitgecheckt, maar voor zover ik kan zien, is dat het geval. Een alternatief is een papieren formulier in te vullen en op te sturen. Papieren formulieren zijn verkrijgbaar bij een servicebalie en telefonisch (030-7515155) of via internet aan te vragen.

van Culemborg naar Utrecht CS (11 februari). Door een gestrande goederentrein moest ik vanaf houten de bus pakken en hier dus door de poortjes. Ik heb dus in houten uitgecheckt, maar kwam wel met drie kwartier vertraging in Utrecht aan. Nu krijg ik geen geld terug via mijn claim16002699. Komt dit omdat ik in Houten ben uitgecheckt? Als dat zo is, vind ik dit best wel kwalijk.
Als u inderdaad niet bent uitgecheckt in Utrecht Centraal, dan kunt u geen claim indienen voor uw reis via Mijn NS. U kunt dan het beste een papieren formulier gebruiken, waarop u het bedoelde eindstation invult, en in een bijgesloten brief de situatie nader toelichten.

Met welk vervoerbewijs hebt u gereisd? Als u op saldo gereisd hebt, dan concludeer ik dat u niet hebt betaald voor Houten-Utrecht Centraal en zal de vergoeding (50 procent van de ritprijs) onder het drempelbedrag van 2,30 euro liggen, waardoor u geen geld terug zult krijgen. Als u een abonnement hebt als Traject Vrij, ligt dat anders, want dan hebt u al voor de hele reis betaald.

Voor wat het waard is: op 11 februari maakte ik dezelfde reis en toen waren de brede poortjes op station Houten wel geopend. Misschien reisde u iets eerder, waardoor dat nog niet geregeld was? Dat de informatievoorziening hierover beter kan, ben ik met u eens.
Badge +3
Ruim vier maanden geleden schreef ik dat per 1 januari de regeling Geld terug bij vertraging zoals die al gold bij NS ook zou gaan gelden voor de andere treinvervoerders. Nu het precies drie maanden later is - exact de tijd die reizigers na de reisdatum hebben om een claim in te dienen - leek het me aardig een update te geven van wat ik de afgelopen maanden heb achterhaald over de vraag die ik eerder opwierp: hoe de regeling zou uitpakken bij overstappen op andere vervoerders, waardoor een vertraging ontstond of opliep.

Om met NS te beginnen: tot op heden heb ik nog geen reactie van NS mogen ontvangen op mijn vraag. Stiekem is deze alinea een vriendelijke herinnering voor Sivan :)

Per mail of contactformulier heb ik mijn vraag ook aan Arriva, Breng/Connexxion, Syntus en Veolia voorgelegd. Expliciet legde ik in mijn bericht ook een situatie voor waarbij men door een licht vertraagde trein van de regiovervoerder een overstap op een trein van NS miste en daardoor minstens 30 minuten vertraging opliep. Vanzelfsprekend wilde ik graag weten hoe men daarmee omgaat.

Veolia was de eerste vervoerder die reageerde. Toch had men beter wat meer tijd kunnen nemen voor het antwoord, want dat lijn 71 om 10.40 uur op de juiste tijd was vertrokken van station Echt, was niet bepaald wat ik wilde horen. Veolia had ook automatisch een Mijn Veolia-account voor me aangemaakt, waarin ik vervolgens de bijbehorende klacht van totaal iemand anders terugvond. Daar is dus iets misgegaan.

Nadat ik Veolia vriendelijk had verzocht dit even recht te zetten, kwam enkele weken later een inhoudelijk antwoord: "Bedankt voor de opmerkzaamheid, wij zullen de 'Geld terug bij vertraging' aanpassen zodat deze spoedig overeenkomt met landelijke voorwaarden. Daarnaast t.a.v. uw vraag over behandelen van een vertraging van een gehele reis: er zijn momenteel nog geen afspraken gemaakt tussen vervoerders om onderling af te stemmen hoe om te gaan met vertraging van een totale reis via meerdere vervoerders. Een vertraging zal dus nog altijd per vervoerder/per rit behandeld worden."

De huidige situatie: op de website van Veolia staan nog altijd de vergoedingen en voorwaarden per 1 februari 2015. Die zijn op zich in lijn met de regeling van NS, maar er wordt een minimumbedrag aangehouden van 2,50 euro. Studenten met een studentenreisproduct vallen dus buiten de boot als zij 30 tot 59 minuten vertraging oplopen. Van een spoedige aanpassing is dus nog niets gebleken.

De tweede vervoerder die reageerde, was Syntus: "Hartelijk dank voor uw reactie via Mijn Syntus met betrekking tot de "Geld Terug Bij Vertraging regeling". U heeft terecht geconstateerd dat deze informatie nog niet was aangepast op de website van Syntus. Hartelijk dank dat u ons hier op heeft gewezen.

Inmiddels hebben wij de informatie op onze website aangepast. Via http://www.syntus.nl/klantenservice/geld-terug/geld-terug-vertraging-trein.aspx vindt u de aangepaste teksten. Via deze link vindt u de uitgebreide vergoedingsregels omtrent vertragingen met de treinen van Syntus. Ook de verschillende vergoedingsmogelijkheden bij een overstap worden hier toegelicht."


Inderdaad was de informatie op de website na dat bericht (eind februari) actueel, met een verwijzing naar deze voorwaarden waarin uitgebreid wordt toegelicht hoe de regeling werkt. Helaas lijkt men nu de site vernieuwd te hebben, waardoor de genoemde link niet meer werkt en elders op de site weer onjuiste informatie staat. Ik zal Syntus hier binnenkort op attenderen.

Over reizen met meerdere vervoerders staat in de genoemde voorwaarden het volgende: "Indien u in het bezit bent van een vervoerbewijs dat geldig is op een verbinding waarbij het vervoer deels door Syntus en deels door een andere (spoor) vervoerder wordt verricht, zal vergoeding uitsluitend worden toegekend indien de vertraging optreedt op het Syntus traject." Dat is nog niet expliciet genoeg naar mijn zin, maar ik lees daarin wel aanknopingspunten voor een vergoeding op basis van de totale vertraging.

Enkele dagen na de reactie van Syntus had ik een mail van Arriva. Daarin de volgende tekst: "Hartelijk dank voor uw melding. Wij gaan kijken wat wij met uw melding gaan doen. Vandaag is er overleg over de restitutie regeling. Binnenkort krijgen wij een nieuwe site, wij verwachten dat onze regeling hiermee ook gedeeltelijk wordt aangepast." Van een nieuwe site zie ik nog niets, maar inmiddels is de informatie al wel in lijn gebracht met de regeling van NS, dus dat is goed nieuws.

Arriva is nu wel lekker duidelijk over vertragingen door gemiste overstaps: "Voor het vaststellen vergoeding wordt alleen de bij Arriva opgelopen vertraging meegenomen. Extra vertraging door gemiste aansluitingen of vertragingen bij andere vervoerders worden niet meegerekend."

Bovenstaande alinea is van recente datum. Deze informatie had ik nog niet toen ik een claim indiende voor een reis die ik op zaterdag 13 februari maakte. Ik reisde toen van Doetinchem naar Utrecht. Door een verstoring had ik bij aankomst in Arnhem een vertraging van ruim 45 minuten, en door een gemiste overstap had ik uiteindelijk een uur vertraging bij aankomst op mijn NS-bestemmingsstation.

Omdat de informatie op de website van Arriva toen nog niet was bijgewerkt, diende ik na de betreffende reis gewoon een claim in met een begeleidend schrijven van twee kantjes waarin ik uitvoerig betoogde dat ik mijns inziens recht had op een bedrag van 5,50 euro voor een vertraging van minstens een uur met mijn Dal Vrij-abonnement, geheel veroorzaakt door Arriva. Deze claim is vervolgens wel direct goedgekeurd. Dat biedt dus hoop voor toekomstige claims.

Last but not least Breng/Connexxion. Deze vervoerder had op de site al keurig de regeling vermeld zoals die bij NS gold, maar ik informeerde nog expliciet naar de gang van zaken bij een gemiste overstap. Het antwoord: "Indien u bij een vervoerder, Breng in dit geval, een vertraging oploopt van een kwartier en u daardoor de aansluitende trein mist, waardoor de uiteindelijke vertraging een half uur is geworden, kunt u deze vertraging claimen bij de vervoerder waar deze vertraging is ontstaan. Bij Breng in dit voorbeeld. Er wordt dus gekeken naar de totale vertraging die daardoor kan zijn ontstaan. Daar zit in principe geen ‘knip’ in.

Echter, op basis van de voorwaarden in de regeling ‘Geld terug bij vertraging’, wordt alleen een vergoeding toegekend over dat deel van de reis dat is toe te wijzen aan de vervoerder waar de vertraging is ontstaan. Er wordt in dat geval dis alleen een vergoeding gegeven over de ritprijs van de bij Breng gemaakte reis. Daar zit wel een ‘knip’ in."


De eerste alinea is natuurlijk erg goed nieuws. Helaas wel afwijkend van wat bijvoorbeeld Arriva letterlijk schrijft. Kennelijk heeft men in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad verzuimd de randvoorwaarden gezamenlijk vast te leggen en interpreteert nu elke vervoerder de regeling op zijn eigen manier. Ik ben nog bezig om te achterhalen hoe en bij wie ik dat het beste kan aankaarten, want dat moet mijns inziens beter kunnen.

Tot slot vermeld ik nog even voor de volledigheid dat de tweede alinea uit de reactie van Breng/Connexxion geldt bij alle regionale vervoerders. Maar daar heb ik met mijn Dal Vrij in principe geen last van, want mijn vergoeding is onafhankelijk van het gereisde traject :)

Blijft dus nog de vraag hoe NS dit soort situaties afhandelt. Vol verwachting wacht ik die reactie af.
Tochjo, ik was je vragen niet vergeten, al had een update wel netjes geweest van mijn kant. Ik bewaar hem even voor maandag, maar kom bij je terug!
Echter, op basis van de voorwaarden in de regeling ‘Geld terug bij vertraging’, wordt alleen een vergoeding toegekend over dat deel van de reis dat is toe te wijzen aan de vervoerder waar de vertraging is ontstaan. Er wordt in dat geval dis alleen een vergoeding gegeven over de ritprijs van de bij Breng gemaakte reis. Daar zit wel een ‘knip’ in."

(...)

Tot slot vermeld ik nog even voor de volledigheid dat de tweede alinea (bovenstaand, red.) uit de reactie van Breng/Connexxion geldt bij alle regionale vervoerders. Maar daar heb ik met mijn Dal Vrij in principe geen last van, want mijn vergoeding is onafhankelijk van het gereisde traject :)

Je kunt er zelfs voordeel van hebben: Bij een reis met één vervoerder loopt de vergoeding niet meer op bij vertragingen van langer dan een uur. Reis je met meerdere vervoerders, dan kun je bij elk van die vervoerders tot dat maximumbedrag terugkrijgen. Bijvoorbeeld een vertraging van één uur bij de eerste vervoerder en nog eens een half uur bij de volgende vervoerder, geeft recht op anderhalf keer het normbedrag voor een vertraging van een uur.

Kennelijk heeft men in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad verzuimd de randvoorwaarden gezamenlijk vast te leggen en interpreteert nu elke vervoerder de regeling op zijn eigen manier.
Ik heb daar een déja-vu bij: Toen de vervoerders 'gezamenlijk' hadden afgesproken om de lange-afstandskorting door te gaan tellen bij overstappen tussen verschillende vervoerders, bleken die afspraken ook zo vaag dat ze tot verschillende prijsberekeningen voor concrete reizen kwamen.

Er is maar een oplossing: opnieuw bij elkaar gaan zitten en concrete afspraken maken, niet tussen managers, maar tussen de specialisten die de gtbv-regelingen van binnen en van buiten kennen en kritisch genoeg zijn om op basis van concrete voorbeeldscenario's na te gaan of de afspraken duidelijk genoeg zijn omschreven.
Tochjo, ik heb mijn eerdere uitgezette bericht, aangevuld met je toelichting hierboven uitgezet bij meerdere collega's van meerdere afdelingen. Hopelijk ontvang ik op korte termijn een terugkoppeling.
[quote=Tochjo]ik heb twee aanvragen voor geld terug
U kunt claims voor Geld terug bij vertraging het beste indienen via Mijn NS, door in Mijn reishistorie bij de betreffende reis op de link Aanvragen geld terug bij vertraging te klikken. Dit kan alleen als u daadwerkelijk op uw eindbestemming bent uitgecheckt, maar voor zover ik kan zien, is dat het geval. Een alternatief is een papieren formulier in te vullen en op te sturen. Papieren formulieren zijn verkrijgbaar bij een servicebalie en telefonisch (030-7515155) of via internet aan te vragen.

Ik heb al twee aanvragen gehad maar ze zijn door NS afgewezen.
Geld terug bij vertraging claim (41128051): afgewezen.
Op donderdag 22 maart (s'morgens) reden geen treinen naar Amsterdam Bijlmer Arena. Ik had naar Amsterdam Centraal moeten gaan, en toen naar Overamstel (via metro). Is dit niet als een vertraging zien?

https://www.rijdendetreinen.nl/storingen/13501-22-maart-2016-inzet-van-de-politie-gouda-amsterdam-c-utrecht-c-amsterdam-c-schiphol-airport

22-03-2016
08:30 Utrecht Centraal
09:30 Amsterdam Centraal
Hoi Carlos. Ik heb je claim bekeken.

Heb je zelf besloten om met de metro verder te gaan?
Hai Sivan,

Heb je mijn vragen gekeken?
Hoi Edwtie. Jij schrijft:

"U kunt claims voor Geld terug bij vertraging het beste indienen via Mijn NS, door in Mijn reishistorie bij de betreffende reis op de link Aanvragen geld terug bij vertraging te klikken. Dit kan alleen als u daadwerkelijk op uw eindbestemming bent uitgecheckt, maar voor zover ik kan zien, is dat het geval. Een alternatief is een papieren formulier in te vullen en op te sturen. Papieren formulieren zijn verkrijgbaar bij een servicebalie en telefonisch (030-7515155) of via internet aan te vragen.

Ik heb al twee aanvragen gehad maar ze zijn door NS afgewezen."

Welke vragen bedoel jij?
Hoi Edwtie. Jij schrijft:

"U kunt claims voor Geld terug bij vertraging het beste indienen via Mijn NS, door in Mijn reishistorie bij de betreffende reis op de link Aanvragen geld terug bij vertraging te klikken. Dit kan alleen als u daadwerkelijk op uw eindbestemming bent uitgecheckt, maar voor zover ik kan zien, is dat het geval. Een alternatief is een papieren formulier in te vullen en op te sturen. Papieren formulieren zijn verkrijgbaar bij een servicebalie en telefonisch (030-7515155) of via internet aan te vragen.

Ik heb al twee aanvragen gehad maar ze zijn door NS afgewezen."

Welke vragen bedoel jij?


Daar heb ik aanvraag om geld terug te vragen. Ik heb 2 verhalen gezet omdat ik was iets meer dan 30 minuten te laat gekomen.
Als je een claim hebt die is afgewezen, kun je het claimnummer noemen met uitleg hoe je hebt gereisd.
Hoi Carlos. Ik heb je claim bekeken.

Heb je zelf besloten om met de metro verder te gaan?


Beste Sivan,

Fijne weekend.

Wat bedoel je van ''zelf besloten''? :)
Mijn dagelijks eindbestemming is Overamstel (via Utrecht Centraal - Amsterdam Bijlmer).

Om deze dag (22 maart) reden geen treinen naar Bijlmer. De trein ging (super laat en super vol, mensen als haringen in een ton) rechtstreeks naar Amsterdam Centraal via Hilversum.
In Amsterdam Centraal heb ik -zoals jij stelt voor- besloten de metro te nemen, naar Overamstel.

Meer informatie kan jij hier vinden: http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/03/chaos-op-spoor-utrecht-amsterdam-door-aanrijding
Wat bedoel je van ''zelf besloten''? :)
Mijn dagelijks eindbestemming is Overamstel (via Utrecht Centraal - Amsterdam Bijlmer).

Om deze dag (22 maart) reden geen treinen naar Bijlmer. De trein ging (super laat en super vol, mensen als haringen in een ton) rechtstreeks naar Amsterdam Centraal via Hilversum.


NS moedigt eigen initiatief bij verstoringen niet aan. In principe moet je wachten tot NS een omreisadvies geeft en dat dan volgen, anders is het voor eigen rekening het heeft het een negatieve invloed op het recht op geld terug bij vertraging. Zo te zien gaf NS reizigers met bestemming Amsterdam Amstel echter helemaal geen advies. De berichten van NS wekken de indruk alsof er tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer ArenA niets aan de hand was, maar de hoeveelheid rood op deze pagina laat zien dat dat een verkeerde voorstelling van zaken was: Er gingen twee treinen per uur heen in plaats van de gebruikelijke 6 tot 8.
Wat ben je aan het babbelen?

3120 07.58 NSR Intercity Schiphol Airport 5 -------------- politieonderzoek
3522 08.13 NSR Intercity Schiphol Airport 7 -------------- op last van de politie
3122 08.28 NSR Intercity Schiphol Airport 5 -------------- hulpdiensten
]
Hoi Carlos. Bedankt voor de toelichting.

Gelet op je reistransacties en de informatie die je geeft, heb ik je claim alsnog toegewezen.

Overigens is hetgeen Pe_pe schrijft volgens mij in jouw voordeel (hij bedoelt het goed).
Mijn claim ( 41137294 ) is afgewezen, omdat er informative ontbrak. Ik ben benieuwd welke informative jullie missen?

Op 5 april ben ik om 18:23 ingecheckt op Rotterdam Centraal zodat ik de trein van 18:25 kon halen naar Rotterdam Noord. Om onduidelijke redenen (er is niets omgeroepen of wat dan ook) is deze trein op het perron veranderd in de trein van 18:55
Wellicht is deze inmiddels verlopen, maar mijn claim ( 41109023 ) van 18 februari is ook afgewezen. Treinverkeer in omgeving Gouda was verhinderd, waardoor de NS bussen had ingezet. Ik vermoed dat mijn claim is afgewezen, omdat ik ben uitgecheckt in Rotterdam Alexander (poortjes waren niet open). Uiteindelijk ruim een uur moeten wachten op bussen, omdat die naar Zoetermeer waren gestuurd in plaats van Rotterdam Alexander. Om mijn aankomsttijd te registreren heb ik in Gouda nog wel ingecheckt (en weer uitgecheckt).
We gaan beide claimnummers nog eens onder de loep nemen Ward. Ik hoop zo snel mogelijk met een terugkoppeling te komen.
Hallo.

datum : 21-04-2016.
Station : Eindhoven.

Hallo, er was iemand voor de trein gesprongen op 21 april tussen eindhoven en Tilburg. Er is toen gewacht vanaf half 10. Er stond uiteindelijk een man of 5-600 buiten en er werd wanhopig gewacht op bussen die besteld waren. Ik dacht ik blijf bij het NS personeel zodat ik nieuwe informatie als eerste opvang. En toen kwam er nieuwe informatie ; ''Meneer, het is vrijwel zeker dat de kosten gemaakt worden door taxi's vergoed gaan worden omdat er geen bussen besteld kunnen worden!''

Reageer