Sticky

Geld terug bij vertraging

  • 7 September 2015
  • 294 reacties
  • 24549 Bekeken

Laatste update: 05-10-2021.

Let op! Vanaf heden worden claims niet meer via dit forum behandeld. Heb je een claim die is afgewezen en wil je een bezwaar indienen? Dit kan door te reageren op de e-mail van de afwijzing (let op: pas de onderwerpregel niet aan!). Dien je claim dus niet opnieuw in. Wees zo volledig mogelijk, dan is de kans op toewijzing het grootst.

Staat jouw vraag er niet tussen? Stel hem dan gerust in dit topic!

Wat houdt de regeling Geld terug bij vertraging in?
NS heeft een actief compensatiebeleid voor reizigers die geconfronteerd worden met een vertraging, de zogenoemde ‘Geld terug bij vertraging' regeling (GTbV-regeling). Bij het hanteren van deze regeling gaan wij uit van de goede trouw van haar reizigers. Om deze reden en met het oog op klantvriendelijkheid worden restitutieverzoeken snel uitgekeerd. Sinds 2013 zijn wij in staat om een groot deel van de claims vooraf (geautomatiseerd) te controleren op juistheid en volledigheid.

Hoe werkt het?
Wanneer je via Mijn NS of het formulier een claim indient, checkt de automatische controle op basis van de opgegeven vertrektijd en de NS begin- en eindbestemming, of er via de optimale reisroute daadwerkelijk een vertraging is opgetreden. Het uitgangspunt is dat er op basis van de opgegeven vertrektijd binnen 30 minuten na de geplande aankomsttijd een trein is gearriveerd op de eindbestemming. Overigens moet deze vertrektijd wel in de reisplanner worden weergeven. Het is zo dat zich uitzonderlijke situaties kunnen voordoen waardoor jij als reiziger een vertraging van meer dan 30 minuten hebt ondervonden, maar waar deze controle niet op berekend is. Aan de hand van jouw uitleg willen wij de claim in alle redelijkheid uiteraard opnieuw beoordelen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor Geld terug bij vertraging?
Je komt in aanmerking voor deze regeling wanneer je een binnenlandse reis hebt gemaakt bij NS en je minimaal 30 minuten vertraging hebt gehad, en wanneer er geen geplande werkzaamheden waren op jouw traject.

Hoe dien ik een claim in bij NS?

  1. online via Mijn NS
  2. via het formulier (aan het loket of online via deze link)
  3. via NS Klantenservice

Ik heb gereisd met de Intercity Direct. En nu?
Deze claim kun je alleen via het formulier claimen. Doe dit dus niet via Mijn NS. Meer informatie vindt je hier.

Mijn claim is afgewezen. Ik ben het hier niet mee eens. Wat kan ik doen?
Vraag Klantenservice om jouw claim te herzien. Dit kan door te reageren in de e-mail die je ontvangen hebt over de afwijzing en hierin de benodigde aanvullende informatie door te geven. Dien je claim dus niet opnieuw in. 

Ik heb niet kunnen in- en/of uitchecken tijdens mijn reis, maar ik had wel meer dan 30 minuten vertraging. Wat moet ik doen?
Indien je een afgekocht reisproduct hebt, zoals Altijd Vrij, dan kun je je claim het beste meteen via Klantenservice indienen. Geef dan duidelijk aan hoe je hebt gereisd en op welke tijden.

Er waren werkzaamheden tijdens mijn reis. Krijg ik nu wel geld terug bij vertraging?
Bij geplande werkzaamheden valt de extra reistijd niet onder de regeling Geld terug bij vertraging. Is de vertraging echter meer dan de vooraf aangegeven tijd, dan kun je alsnog een claim indienen.

Ik heb een foutje gemaakt bij mijn claim! Wat nu?
Je kunt je claim laten aanpassen via dit forum of via Klantenservice. Dien je claim niet nogmaals in.

Ik heb een reis gemaakt met meerdere in- en uitcheckmomenten, maar ik had alleen op één deel vertraging. Hoe moet ik claimen?
Zorg ervoor dat je jouw begin- en eindstation opgeeft in je claim. Stel dat je hebt gereisd van Amsterdam Centraal naar Hollandsche Rading, waarbij je op Hilversum uit en weer in moet checken, dan vul je op jouw claim Amsterdam Centraal – Hollandsche Rading in, en niet Hilversum – Hollandsche Rading. Bestaat je reis vanwege een storing uit verschillende in- en uitcheckmomenten op een NS traject? Dan kun je tijdens het indienen van jouw claim zelf de eindbestemming wijzigen in Mijn NS. Je dient dan wel een check-uit op je eindstation te hebben. Let erop dat je maar één claim indient!

Ik heb een deel van mijn reis met een door NS ingezette bus gereisd. Wat nu?
Wanneer je een deel van de reis met een door NS ingezette bus hebt gereisd, dan dien je uit te checken op je eindbestemming. Doe je dit niet, dan klopt je check-in en check-uit niet meer. Zijn de poortjes gesloten? Vaak staan er mobiele palen bij de bus. Zo niet, vraag dan een NS-medewerker om hulp, of benader ons via de Servicezuil. Soms kan het echter gebeuren dat uitchecken op het eindstation niet mogelijk is. Geef dit dan aan in je verzoek. Dien je claim in via Klantenservice, niet via Mijn NS.

Wat als de poortjes dicht zijn en ik met de NS bus moet?
Wanneer je wegens een storing gesloten poortjes moet passeren om van en naar de NS bus te lopen, dan dient NS de poortjes op de stations open te zetten. Is dit niet het geval, gebruik dan de servicezuil om de poortjes te laten openen, of vraag een medewerker om hulp.

Hoe lang moet ik wachten op vervangend vervoer vanuit NS?
Je mag als reiziger van ons verwachten dat wij altijd ons best doen tijdens dit soort situaties. Enerzijds betekent dit dat wij maatregelen nemen voor zover die redelijkerwijs mogelijk zijn. Wij gebruiken de term redelijkerwijs omdat wat we kunnen bieden sterk afhankelijk is van de context. Ter illustratie de grote storing op en rond Utrecht Centraal van 11 september jongstleden. In zo’n situatie is het niet haalbaar om binnen 60 minuten het vervangende vervoer op sterkte (dezelfde geboden capaciteit als met de trein) te krijgen. Stel dat er 1000 reizigers uit een trein komen, en er kunnen gemiddeld 55 mensen mee per bus, dan moeten er 20 bussen ingezet worden voor alleen al die ene trein. Met de wetenschap dat er minimaal elke 5 minuten een trein binnenkomt of vertrekt op Utrecht, dan zijn er dus enorm veel bussen nodig. Deze hoeveelheid bussen is op zo’n korte termijn niet leverbaar vanuit de busbranche. Daarnaast maakt het uit op welk moment er alternatief vervoer geboden moet worden. Buiten de spits is er meer ruimte op de weg om reizigers per bus snel te kunnen vervoeren. In de spits is het veel drukker op de weg en door file niet mogelijk om zo snel te vervoeren als we eigenlijk zouden willen.

Concreet: in de buscontracten wordt een onderscheid gemaakt tussen de levering van bussen in de daluren (binnen 60 minuten) en de levering in de spits (binnen 75 minuten). Dit is vanaf het moment van bestellen. Er dient echter altijd rekening gehouden te worden met verschillende factoren, zoals omvang calamiteit, hoeveelheid benodigde bussen, de situatie op de weg, de bereikbaarheid van stations en de mogelijkheden tot halteren. Redelijkerwijs moet dus worden bezien binnen de context.

Wanneer er sprake is van uitval, doet ProRail een prognose van de verstoring en meldt deze aan NS. Afhankelijk hiervan besluit NS vervangend vervoer in te zetten. De inzet van dit vervoer is behalve afhankelijk van de context, ook afhankelijk van de situatie. Wanneer het om een gestrande trein gaat wordt er direct over gegaan tot het bestellen van bussen. Als er sprake is van een gestrande trein wordt er sowieso altijd onmiddellijk een 3 sporenbeleid gevolgd. Dit houdt in dat er drie oplossingsmogelijkheden in gang worden gezet zodat er altijd een snelste en een voor reizigers minst hinderlijke optie kan worden gekozen. In geval van een verstoring waarbij de verwachting is dat de treindienst binnen 60 minuten weer wordt opgestart, zal NS niet snel overgaan tot het bestellen van bussen. Bij een verstoring waarbij het evident is dat deze langer dan 60 minuten gaat duren (aanrijding, ontsporing, dreiging, ontruiming, etc.) gaat NS uiteraard meteen over tot het bestellen van vervangend vervoer.

Als NS proberen we bij dit soort grote verstoringen ook op individueel niveau te kijken wat wij voor een reiziger kunnen betekenen. Dit betekent dat jij als reiziger een van mijn collega’s op het station kunt aanspreken en hem of haar jouw situatie kunt voorleggen. Indien er sprake is van een uitzonderlijke en dringende situatie, kan er via persoonlijk contact worden gekeken wat er mogelijk is. Indien dit betekent dat er een taxi wordt geregeld, dien je wel rekening te gehouden met de levering daarvan, aangezien het om gecontracteerde partners gaat (en niet de taxi buiten het station).

Kun je met een anonieme OV-chipkaart ook Geld terug bij Vertraging krijgen?
Ja, dat kan! Wil je dit online doen dan kan dit door de kaart te koppelen aan jouw Mijn NS-account.

Ik heb gereisd met een eenmalige chipkaart. Kan ik een claim indienen?
Ja, ook met een eenmalige chipkaart kun je een claim indienen. Let er wel op dat je hebt in- en uitgecheckt.

Mijn claim is afgewezen omdat het bedrag te laag is. Hoe zit dat?
Het minimum van een claim moet € 2.30 zijn. De Europese regelgeving heeft dit minimum gezet op € 4.00, maar NS is hier bewust onder gaan zitten. Bedragen onder dit bedrag worden afgewezen door NS.

Ik heb gereisd met een Meereiskaart. Kan ik een claim indienen?
Ja, ook met een betaalde Meereiskaart kun je een claim indienen. De regeling geldt echter niet voor de gratis Meereiskaart, zoals die uit de Spoordeelweken.

Ik heb maar de helft van mijn dagkaart/Keuzedag/Meereiskaart teruggekregen. Hoe kan dat?
De dagkaart, Keuzedag en Meereiskaart wordt gezien als een retourtje. Dit betekent dat wanneer je vertraging hebt gehad tijdens de heen- of terugreis, de vergoeding wordt toegepast zoals bij een enkele reis. Wanneer je helemaal niet op je eindbestemming bent aangekomen, dan kun je je verzoek via Klantenservice indienen.

Ik heb niet op de eindbestemming uitgecheckt, omdat ik ander vervoer heb genomen. Wat nu?
Wanneer je met een NS-bus hebt gereisd, dien je pas uit te checken op de eindbestemming. Je checkt dus niet uit op het station waar je de bus pakt, maar pas op het station waar je moet zijn. Heb je gekozen voor vervangend vervoer van een andere vervoerder of heb je met de auto gereisd? In dat geval worden de kosten niet vergoed. Heb je je reis niet gemaakt, omdat er teveel problemen op het station waren? Dien je verzoek dan in via Klantenservice, en zorg ervoor dat je verzoek zo volledig mogelijk is.

Ik heb een claim ingediend, maar ik heb nog geen geld gehad. Hoe kan dat?
Wanneer je een claim indient met een formulier, duurt het uiterlijk vier weken voordat jouw claim wordt behandeld. Wanneer je de claim indient via Klantenservice (brief, e-mail of telefoon) of Mijn NS duurt het uiterlijk twee weken.

Meer informatie vind je hier


294 reacties

Jup, daarover gaan inmiddels veel meer klachten rond. Er wordt verwezen naar het 'nieuwe' formulier: https://www.ns.nl/formulieren/geld-terug-bij-vertraging.html
Hallo Arno Smeehuyzen, het lijkt er op dat er een storing gaande is. Wij hebben voorbeelden van deze melding nodig. Heb je toevallig ook Facebook of Twitter? Zo ja, zou je dan een screenshot kunnen sturen van de melding die je in beeld krijgt?
Beste,

Ik heb gisteren een reis gemaakt van Utrecht centraal naar Zwolle. Aangezien het treinverkeer stil lag tussen Utrecht centraal en Amersfoort ben ik via Amsterdam Zuid gegaan.

Ik heb nu een claim ingediend voor de vertraging (claimnummer 600146287) maar heb hierbij een foutje gemaakt aangezien ik de website verkeerd heb begrepen. Op de site staat namelijk aangegeven aankomst en daarna geplande tijd. Ik heb dus de geplande aankomsttijd in Zwolle ingevuld. Echter blijkt uit de bevestigingsmail blijkt dat ik de geplande vertrektijd had moeten invullen wat 14.18 was.

Hierbij wil ik u dan ook vragen om de geplande vertrektijd te wijzigen naar 14.18 uur i.p.v. 15.10 uur.

Alvast bedankt.
...
Hierbij wil ik u dan ook vragen om de geplande vertrektijd te wijzigen naar 14.18 uur i.p.v. 15.10 uur.

Alvast bedankt.


Ik denk dat NS het extra werk vindt om een claim te corrigeren en daarom er met een boog omheen gaat als iemand vraagt of het kan.

Er wordt nu altijd op dit forum aangeraden af te wachten tot men 'de afwijzing' krijgt (en die komt waarschijnlijk spoedig als u verder geen tekstuele opmerkingen over uw claim in het formulier hebt ingevuld) en daar dan per e-mail (u krijgt ook een e-mail) op te reageren met wat dan wel de juiste gegevens zijn.

Nadat u deze e-mail als reactie op de afwijzing hebt ingestuurd, wordt de claim 'herbeoordeeld'.
Reputatie 7
Dat klopt, Wiesum, jouw claim zal in eerste instantie worden afgewezen, maar je kunt reageren op de afwijzing om enige aanpassingen aan de claim door te voeren, zodat de vertraging wel goed erkend kan worden.
Haha, dat is helemaal waar Robert B! Echter doen we dat eigenlijk alleen bij wijze van coulance en voornamelijk in uitzonderlijke situaties. Bijvoorbeeld wanneer het termijn van 6-8 weken verstreken is en de afdeling de situatie al opgepikt zou moeten hebben, maar dit om de één of andere reden niet gebeurd is. Om geen precedent te scheppen hield ik om die reden de woordvoering dat ze geen claims afhandelen. We zouden het in principe met ovtijden.com, www.rijdendetreinen.nl/storingen, persoonlijke- en claimgegevens uiteraard ook zelf uit kunnen zoeken en afhandelen 🙂. Dus wat dat betreft heb je zoals gewoonlijk weer helemaal gelijk!

Hier duurt het al 9 weken, nog geen zicht op wanneer het behandeld gaat worden... Hoop niet dat ze ook zo traag zijn met het overmaken van jullie salaris zeg :S
Reputatie 2

Op 6 oktober 2021 had ik een reis gemaakt van Leeuwarden via Kampen en Hengelo naar Obdam. De overstappen vonden binnen 35 minuten plaats, wat volgens NS dan één reis is. Tussen Hengelo en Obdam liep mijn reis een uur vertraging op, ik dus daarop volgens (binnen 3 maanden!), een claim ingediend.

Deze werd afgewezen, omdat er volgens NS sprake is van Lange-afstandskorting. Volgens hun berekeningen zou mijn vergoeding op een bedrag van € 1,15 uitkomen.

Mijn reis verliep als volgt:
Leeuwarden-Zwolle (met NS)
Zwolle-Kampen (met Blauwnet)
Kampen-Hengelo (ook met Blauwnet)
Hengelo-Obdam (met NS).

De in- en uitchecks werden gedaan met mijn 1e klas DalVrij, alle inchecks in Zwolle, Kampen en Hengelo vonden binnen 35 minuten na de uitchecks plaats, alle inchecks vonden in de Daluren plaats). 

Later op de avond reisde ik van Obdam naar Nijmegen (waarbij ik geen vertraging opliep), maar omdat deze 3 uur na aankomst in Obdam plaatsvond, zou deze verder buiten beschouwing gelaten moeten worden, (lijkt mij!).

NS stelt dat na toepassing van de Lange-Afstandskorting een bedrag van € 1,15 overblijft, (wat dus onder de mimimumgrens van €2,30 komt). Ze zijn daarbij uitgegaan van het in 2021 geldende maximum van een enkele reis van € 45,21.

Ik heb mijn twijfels of de medewerker van GTBV de regels juist toegepast heeft, er werd ook gezegd dat ik met een DalVrij pas vanaf 60 minuten vertraging een claim kon indienen. Dat is fout, want dat kan al vanaf 30 minuten (en met de Intercity Direct en IC Den Haag-Eindhoven zelfs al vanaf 15 minuten!).

1: Zwolle-Kampen is een zog doodlopend traject, dwz. je moet in Kampen altijd terugkeren, waarbij er automatisch een nieuw reisovereenkomst geldt (omdat het tariefmatig verboden is om in de richting van het incheckstation (Leeuwarden) te reizen en er dus altijd sprake is van 2 treinkaartjes, waardoor Leeuwarden-Kampen sowieso niet meedoet en m.i. alleen Kampen-Hengelo-Obdam voor de berekening overblijft, zie rekensom A, verderop).

2: Zou er sprake zijn van één geheel, (ongeacht of Zwolle-Kampen ook meedoet), valt het grootste deel van de reis toch onder de vlag van Hengelo-Obdam, waardoor het aandeel. Overigens is bij een Omweg de maximumprijs hoger dan € 45,21 (behorende bij 200 TFE, of meer). Maar hoe wil je nou een totaalbedrag over een stuk met 2 omwegen berekenen?

De tariefeenheden zijn als volgt opgebouwd:
Leeuwarden-Zwolle: 95 (NS)
Zwolle-Kampen 15 (Blauwnet)
Kampen-Hengelo 74 (Blauwnet)
Hengelo-Obdam 208 (NS, via Deventer)

Ik zeg dan A: neem omwille het zog. Antennetraject Zwolle-Kampen de Tariefeenheden voor Hengelo-Obdam 208, deel dat door het totaal TFE Kampen-Hengelo-Obdam (282) en vermenigvuldig met de ritprijs 208/282x45,21=€ 33,35

of: B: Leeuwarden-Zwolle-Hengelo-Obdam, (362),
(208/362)X85,21*= € 48,96

of - als Leeuwarden-Zwolle ook bij het toe te kennen deel van de vertraging hoort, (want Lw-Zl is ook NS en NS spreekt hierbij van één hele reis!): (303/362)x85,21*= € 71,32

of C: Leeuwarden-Kampen-Hengelo-Obdam (392), al is dat door het bezitten van 2 via stations online niet berekenbaar.

De uitkomst is bij een uur vertraging de hoogte van de vergoeding A: , B:, C:, waarbij ik C niet kan berekenen.

*Prijs (vol tarief) van Leeuwarden-Hengelo-Obdam in 2021, maal 1,65 (in 2021 geldende overgang 2e klas naar 1e klas (€ 51,64x1,65= € 85,21.

Hoe komt GTBV aan zo'n laag te vergoeden bedrag van € 1,15? Ik twijfel ook of bij een DalVrij lange-afstandskorting ook van toepassing is, omdat je met 100% Reisrecht kunt omreizen, zonder dat het je extra geld kost.

Wie kan mij met berekeningsmethoden wat meer duidelijkheid verschaffen, welke vergoeding bij een vertraging van een reis Leeuwarden-Kempen-Hengelo-Obdam, (of Kampen-Hengelo-Obdam) hoort? Alvast dank voor de info.

Reputatie 6
Badge +2

De afwijzing komt overeen met wat ik op basis van de mij vertelde regel over de lange-afstandskorting zou verwachten. Het lage bedrag is de meerprijs van het traject Hengelo-Obdam als je de hele reis op vol tarief reist. Ik kom niet precies uit op € 1,15, maar wel op minder dan €2,30.

Badge +3

Bij NS Flex is het wellicht lastig omdat daar de langeafstandskorting een rol speelt.

Voor je claim zou je alleen het traject Hengelo - Obdam moeten opgeven, omdat GTbV alleen geldt voor het NS deel van je traject, en Zwolle - Kampen - Hengelo meer dan 35 minuten is.

Voor Dal Vrij zou je dan in ieder geval de volle ritprijs 2e klas moeten krijgen.

De berekening van de prijs wijkt iets af omdat Blauwnet een andere 1e toeslag rekent, namelijk 70% over de gehele ritprijs inclusief het starttarief (dat je niet betaalt wegens overstap binnen 35 minuten).

Leeuwarden - Hengelo is 154 TE (zonder omreizen via Kampen), dus als daarmee rekening gehouden wordt dan zou je geld terug moeten krijgen voor het verschil tussen 154 TE en 200 TE (voltarief 2e klas).

Voor 2022 zou dat dan neer komen op € 27,90 - € 24,50 = € 3,40 en voor 2021 dus iets minder. Maar daar komt je 1e klas (want die mag je ook claimen) nog bij.

Ik vind het bijzonder vreemd dat iemand die in Hengelo opgestapt was gewoon ruim € 45,00 zou kunnen claimen terwijl jij nog niet eens aan het minimum van € 2,30 komt.

Jammer dat het om oktober 2021 gaat, anders zou ik gewoon een nieuwe claim indienen voor Hengelo - Obdam.

Reputatie 6
Badge +2

Leeuwarden - Hengelo is 154 TE (zonder omreizen via Kampen), dus als daarmee rekening gehouden wordt dan zou je geld terug moeten krijgen voor het verschil tussen 154 TE en 200 TE (voltarief 2e klas).

Voor 2022 zou dat dan neer komen op € 27,90 - € 24,50 = € 3,40 en voor 2021 dus iets minder. Maar daar komt je 1e klas (want die mag je ook claimen) nog bij.

Waarom zouden sommige ritten van Blauwnet niet meegerekend moeten worden en andere wel? Ik heb ze allemaal meegerekend, zoals bij reizen tegen vol tarief, en dan zit je bij Hengelo al bijna op 200 TE.

Reputatie 6
Badge +2

Ik vraag me af hoe GTBV wordt berekend als je een omweg maakt, zoals hier bij de reis van Leeuwarden naar Obdam via Kampen en Hengelo. Stel dat NS op de hele route zou rijden. Je zou dan misschien ook alleen maar voor het deel vanaf Hengelo GTBV kunnen claimen, met hetzelfde resultaat. Anders moet ook uitgerekend worden hoe lang de omweg normaal duurt, en dat is misschien teveel gevraagd.

Badge +3

Ik vraag me af hoe GTBV wordt berekend als je een omweg maakt, zoals hier bij de reis van Leeuwarden naar Obdam via Kampen en Hengelo. Stel dat NS op de hele route zou rijden. Je zou dan misschien ook alleen maar voor het deel vanaf Hengelo GTBV kunnen claimen, met hetzelfde resultaat. Anders moet ook uitgerekend worden hoe lang de omweg normaal duurt, en dat is misschien teveel gevraagd.

Ja en nee. Dat de reis Leeuwarden - Zwolle - Kampen - Hengelo (met laatste deel Blauwnet) mee telt voor GTbV vind ik heel vreemd.

GTbV moet (altijd?) berekend worden over het laatst gereisde NS traject (dus vanaf Hengelo, want je was meer dan 35 minuten geleden in Zwolle en is (vanuit NS gezien) geen NS-Blauwnet-NS overstap).

Dus heel die (om)reis telt niet mee. Er was vertraging tussen Hengelo en Obdam en daar zou het op gebaseerd moeten zijn dus. Bij Flex en Dal Vrij krijg je dan 2e klas voltarief (€ 27,50 meen ik voor 2021) en het 1e klas deel kan je dan later erbij claimen.

Zie mijn vorige reactie. Het kan toch niet zo zijn dat iemand die uit Leeuwarden kwam minder (of zelfs niets!) krijgt dan iemand die vanaf Hengelo vertrokken is?

Waar (op welk NS traject) is de vertraging ontstaan? Hengelo - Obdam!

Wat maakt het dan in hemelsnaam uit hoe je in Hengelo beland bent (zolang het maar niet met NS was, korter dan 35 minuten geleden dus bijv. vanuit Enschede)?

En zo wel, dan claim je Enschede - Obdam. Maar als je met Blauwnet uit Enschede of Oldenzaal kwam telt dat immers ook niet mee.

Maar goed, als men (in geval van Flex, anders weet men het niet eens!) het deel van je reis met Blauwnet mee zou tellen heb je recht op GTbV van Leeuwarden tot Obdam (*vertraging aan te rekenen aan NS), en dat is dus de hoofdprijs!

Denk dat dit nog wel een staartje zal krijgen. Volhouden dus!

Reputatie 6
Badge +2

Ik vraag me af hoe GTBV wordt berekend als je een omweg maakt, zoals hier bij de reis van Leeuwarden naar Obdam via Kampen en Hengelo. Stel dat NS op de hele route zou rijden. Je zou dan misschien ook alleen maar voor het deel vanaf Hengelo GTBV kunnen claimen, met hetzelfde resultaat. Anders moet ook uitgerekend worden hoe lang de omweg normaal duurt, en dat is misschien teveel gevraagd.

Ja en nee. Dat de reis Leeuwarden - Zwolle - Kampen - Hengelo (met laatste deel Blauwnet) mee telt voor GTbV vind ik heel vreemd.

GTbV moet gerekend worden over het NS traject (dus vanaf Hengelo, want je was meer dan 35 minuten geleden in Zwolle).

Dus heel die (om)reis telt niet mee. Er was vertraging tussen Hengelo en Obdam en daar zou het op gebaseerd moeten zijn dus. Bij Flex en Dal Vrij krijg je dan 2e klas voltarief (€ 27,50 meen ik voor 2021) en het 1e klas deel kan je dan later erbij claimen.

Zie mijn vorige reactie. Het kan toch niet zijn dat iemand die uit Leeuwarden kwam minder (of zelfs niets!) krijgt dan iemand die vanaf Hengelo vertrokken is?

Waar (op welk NS traject) is de vertraging ontstaan? Hengelo - Obdam!

Wat maakt het dan in hemelsnaam uit hoe je in Hengelo beland bent (zolang het maar niet met NS was, korter dan 35 minuten geleden dus bijv. vanuit Enschede)?

Als je met Blauwnet uit Enschede of Oldenzaal kwam telt dat immers ook niet mee.

Het maakt niet uit voor de vertraging, maar zou wel uit kunnen maken voor het bedrag.

In de voorwaarden staat

Indien u in het bezit bent van een vervoerbewijs dat geldig is op een
verbinding waarbij het vervoer deels door NS en deels door een andere
(spoor)vervoerder wordt verricht, hebt u uitsluitend recht op het aan
NS toe te rekenen deel van het vervoerbewijs

Het ‘vervoerbewijs’ is dan misschien het gebruik van de OV-chipkaart voor de hele reis (of de kosten daarvan, in dit geval bij reizen op vol tarief), en ‘het aan NS toe te rekenen deel van het vervoerbewijs’ de kosten van het NS-deel zoals die ook bij het maken van de hele reis voor het NS-deel waarvoor vertraging wordt geclaimd worden gerekend (in dit geval heel weinig).

Het is in ieder geval niet erg duidelijk, om alles duidelijk te maken zou NS veel meer uitleg met ook veel voorbeelden moeten geven.

Badge +3

Het is in ieder geval niet erg duidelijk, om alles duidelijk te maken zou NS veel meer uitleg met ook veel voorbeelden moeten geven.

Duidelijk is dat iemand die uit Leeuwarden kwam voor vertraging op het NS traject Hengelo - Obdam geen vergoeding krijgt, maar iemand die dezelfde reis in Hengelo begonnen zou zijn gewoon recht heeft op 45 euro (in eerste instantie € 27,50 maar de 1e klas komt daar dus nog bij).

Dat gaat er bij mij niet in. @Spoordaaf1975 heeft een punt en dat heeft mijn/onze aandacht.

Reputatie 6
Badge +2

(..)

Duidelijk is dat iemand die uit Leeuwarden kwam voor vertraging op het NS traject Hengelo - Obdam geen vergoeding krijgt, maar iemand die dezelfde reis in Hengelo begonnen zou zijn gewoon recht heeft op 45 euro.

Dat gaat er bij mij niet in.

Dat geldt ook al bij langeafstandskorting op zich. Als iemand zonder abonnement uit Leeuwarden komt kost het traject Hengelo - Obdam minder dan als hij alleen dat traject reist. Alleen is een laag bedrag gunstig als het gaat om betalen, en ongunstig als het gaat om ontvangen.

Badge +3

Dat geldt ook al bij langeafstandskorting op zich. Als iemand zonder abonnement uit Leeuwarden komt kost het traject Hengelo - Obdam minder dan als hij alleen dat traject reist. Alleen is een laag bedrag gunstig als het gaat om betalen, en ongunstig als het gaat om ontvangen.

Ja tot zover duidelijk, zeker bij zo’n lang traject. Maar als er geen Blauwnet tussen gezeten had dan had iemand uit Leeuwarden (bij NS Flex) ook gewoon de volle prijs (voor 200+ TE, dus € 27,60 of bij 1e klas € 45,54) terug gekregen (prijzen 2022, in 2021 iets minder).

Hengelo - Obdam is al 203 TE (met Blauwnet via Zutphen/Apeldoorn) of 208 TE (NS only, via Deventer) en juist op dat traject is de vertraging ontstaan. Plus, er is vanaf Hengelo met NS gereisd.

Bizar om dan bij GTbV niet op zijn minst Apeldoorn - Obdam (kortste NS only traject) te vergoeden, toch?

Stel je hebt een traject L-Z-K-H-O met 4 lijntjes die groen (<30), oranje (30-59) of rood (>59) kunnen zijn, dan zou je toch verwachten dat je in ieder geval voor een rood lijntje (in dit geval H-O met NS) vergoeding krijgt? De totale vertraging is immers 59+ ongeacht waar je vandaan kwam.

De claim had dus vanaf Hengelo beoordeeld moeten worden, ongeacht hoe je daar terecht bent gekomen (via overstappen of andere vervoerders). M.a.w. je NS reis begon daar en eindigde 59+ minuten te laat in Obdam. Op het traject Hengelo - Obdam hebben we inderdaad vertraging gehad en dáár krijgt u vergoeding voor.

Bij kortere trajecten is zoiets alleen maar gunstig voor de NS. Men zou gewoon het Blauwnet deel niet moeten meewegen, want bij reizen op saldo was dat ook niet bekend, maar ja dan kreeg je gewoon een deel van je abonnementskosten terug, ongeacht van waar naar waar je gereisd had (al was het Heerhugowaard - Obdam met 60 minuten vertraging).

Of ben ik nou gek en stel dat Blauwnet wat vertraging had (stel 10 minuten) en Hengelo - Obdam (stel 50 minuten) je toch GTbV krijgt voor 60 minuten vanaf Leeuwarden, omdat het (op dat tijdstip, overstappen zijn bekend) niet sneller kon via een andere route?

Reputatie 6
Badge +2

Dat geldt ook al bij langeafstandskorting op zich. Als iemand zonder abonnement uit Leeuwarden komt kost het traject Hengelo - Obdam minder dan als hij alleen dat traject reist. Alleen is een laag bedrag gunstig als het gaat om betalen, en ongunstig als het gaat om ontvangen.

Ja tot zover duidelijk, zeker bij zo’n lang traject. Maar als er geen Blauwnet tussen gezeten had dan had iemand uit Leeuwarden (bij NS Flex) ook gewoon de volle prijs (voor 200 TE, dus € 27,60 of bij 1e klas € 45,54) terug gekregen (prijzen 2022, in 2021 iets minder).

Dat betwijfel ik zoals gezegd.

De voorwaarden zeggen:

Onder vertraging in de zin van de regeling “Geld Terug Bij Vertraging”
wordt verstaan een door de Railverkeersleiding (ProRail) vastgestelde
en geregistreerde afwijking van de dienstregeling waarbij de NS-trein,
waarin u zich bevindt of de NS-trein(en) die u neemt op basis van de
vooraf bepaalde Optimale reisroute naar het bestemmingsstation, en
daar ten minste 30 minuten later arriveert dan in de Jaardienstregeling
staat vermeld.

Je krijgt dus alleen vergoeding voor vertraging op een optimale reisroute. Als je route dat niet is moet je een deel ervan kiezen dat dat wel is en waar de vertraging ook van toepassing was.

Badge +3

Dat betwijfel ik zoals gezegd.

Je krijgt dus alleen vergoeding voor vertraging op een optimale reisroute. Als je route dat niet is moet je een deel ervan kiezen dat dat wel is en waar de vertraging ook van toepassing was.

Dat deel was dus Hengelo - Obdam 200+ TE met NS (en zonder NS ook).

Ja maar je kwam uit Leeuwarden en bent helemaal via Zwolle naar Kampen en Hengelo gereisd!

Nou èn? De incheck (overstap Blauwnet/NS) in Hengelo is aantoonbaar, en vanaf daar claim je (gereisd met NS, de meest logische optie van de reisplanner) dus je vertraging.

Voor een rit (deel van je reis) die dus 200+ TE is. De aanhouder wint. :sleeping:

Als ik vanuit Eindhoven naar Woerden zou willen reizen via Alkmaar (voor een korte onderbreking mét uit- en incheck natuurlijk) dan verwacht ik GTbV voor Alkmaar - Woerden, omdat ik dáár vertraging heb opgelopen (t.o.v. het reisadvies van de reisplanner).

Wat ik in Alkmaar te zoeken had (en of ik uit Eindhoven kwam) doet er niet toe. De prijs voor Alkmaar - Woerden (bij reizen op saldo voltarief met eerste incheck in Eindhoven) is natuurlijk minimaal..

Alhoewel.. de NS Reisplanner toont nu ook via prijzen! Eindhoven - Alkmaar - Woerden kost dan € 41,60 (zonder abonnement) En dan mag ik ook nog via Rotterdam volgens de planner :sweat_smile:

Wow.. nou dan dat graag terug bij vertraging waar dan ook met NS Flex (want op het hele traject dus?).

Dan heb je een Weekend Vrij (vergoeding per maand nooit hoger dan de kosten van je abonnement, bij vertragingen) er snel uit.

Afweging dus, mensenwerk voor Hengelo - Obdam met als voortraject Leeuwarden - Zwolle en een paar Blauwnet treinen.

Reputatie 6
Badge +2

Het is wel zo dat de vermelde viaprijzen de totale kosten van twee reizen zijn, dus niet de prijs van één reis met omweg (hoewel het gegeven reisplan wel uitgaat van gelijk doorreizen). Sowieso zijn deze prijzen dus niet gerelateerd aan gtbv.

Badge +3

Het is wel zo dat de vermelde viaprijzen de totale kosten van twee reizen zijn, dus niet de prijs van één reis met omweg (hoewel het gegeven reisplan wel uitgaat van gelijk doorreizen). Sowieso zijn deze prijzen dus niet gerelateerd aan gtbv.

Volgens mij wordt een ‘via' berekend als één reis (met overstap dus).

Eindhoven - Driebergen-Zeist € 17,60 (90 TE)
Driebergen-Zeist - Woerden € 6,30 (28 TE)

Bij twee losse reizen zou je dus € 23,90 verwachten, maar de Reisplanner geeft € 21,38 (en de prijs van 118 TE is inderdaad € 21,40).

Voor Driebergen-Zeist - Woerden ‘betaal’ je dus maar 3,78 i.p.v € 6,30 (langeafstandskorting).

9292 maakt er overigens € 18,40 van, maar dat is de prijs voor Eindhoven - Utrecht - Woerden zonder via Driebergen-Zeist.

Zou de Klantenservice nou echt bij vertraging tussen Db en Ut vinden dat je nergens recht op hebt (de helft van € 3,78 is immers te weinig) “omdat je dan maar niet via Driebergen-Zeist had moeten reizen”? :rolling_eyes:

Want wat als de vertraging op de heenreis Ut-Db was? Dan krijg je gewoon GTbV over Ehv-Db toch?

Reputatie 2

Bij NS Flex is het wellicht lastig omdat daar de langeafstandskorting een rol speelt.

“Voor je claim zou je alleen het traject Hengelo - Obdam moeten opgeven, omdat GTbV alleen geldt voor het NS deel van je traject, en Zwolle - Kampen - Hengelo meer dan 35 minuten is.”.

Als dat zo is, dan heeft NS de reiziger ook niet juist ingelicht door de claim juist te formuleren, wanneer je een reis maakt, waarbij je dus eerst met NS reist, daarna met een andere vervoerder en daarna weer met NS.

Ik twijfel of NS deze vlieger op laat gaan, omdat uit de checkgegevens blijkt dat er ook nog ritten zijn geweest tussen Leeuwarden-Kampen en Hengelo, waarvan de inchecks allemaal onder de 35 minuten plaatsvinden, waardoor ze alsnog ervan uitgaan.

 

Voor Dal Vrij zou je dan in ieder geval de volle ritprijs 2e klas moeten krijgen.

De berekening van de prijs wijkt iets af omdat Blauwnet een andere 1e toeslag rekent, namelijk 70% over de gehele ritprijs inclusief het starttarief (dat je niet betaalt wegens overstap binnen 35 minuten).

Leeuwarden - Hengelo is 154 TE (zonder omreizen via Kampen), dus als daarmee rekening gehouden wordt dan zou je geld terug moeten krijgen voor het verschil tussen 154 TE en 200 TE (voltarief 2e klas).

Voor 2022 zou dat dan neer komen op € 27,90 - € 24,50 = € 3,40 en voor 2021 dus iets minder. Maar daar komt je 1e klas (want die mag je ook claimen) nog bij.


Mijns inziens kan er nooit sprake zijn van één berekening vanaf Leeuwarden, want Zwolle-Kampen (heen en terug) zit ook in het afgelegde deel en je kunt tariefmatig nooit op één kaartje reizen door eerst naar een doodlopend station te reizen en daarna weer terug. Je kunt ook niet van Nijmegen naar Den-Helder en binnen 35 minuten naar bijv. Haarlem. Zou je zelfs van Nijmegen naar Den Helder en weer terug reizen, dan wordt er ook 2x de ritprijs berekend, dus twee enkeltjes van (in dit geval) 200 TFE. Anders zouden de vervoerders het ook niet verboden hebben om zonder nieuwe uit- en incheck richting het oorspronkelijke incheckstation te reizen.

Nu laat de Reisplanner wel een bedrag zien als je van Leeuwarden naar Obdam via Hengelo zou reizen, of Leeuwarden-Obdam via Kampen, maar met twee via-stations weer niet, dus hoe wou je dan alles op één hoop gooien en daaruit een berekening maken?

Omdat Zwolle-Kampen een doodlopend traject is, lijkt het mij reëler om uit te gaan van Kampen-Hengelo-Obdam. Een enkeltje Kampen-Hengelo kostte in 2021 74x0,321-0,99= € 22,76 (want opstaptarief van Blauwnet telt bij een overstap niet mee!) In totaal blijft er dus nog 45,21-22,76=22,45 over, wat bij 60 minuten dus het hele bedrag is, (of maak ik nu een denkfout?).


Door het doodlopende traject Zwolle-Kampen is er ineens geen sprake meer is van een omreis, maar van twee losse trajecten, ook al vond in Kampen het uitchecken en opnieuw inchecken binnen 35 minuten plaats. Dat zou dan ook betekenen dat je één reis maakt, als je in Kampen een half uur op de volgende trein gewacht zou hebben (omdat de trein na aankomst in Kampen binnen 4 minuten alweer terug naar Zwolle gaat).
 

“Ik vind het bijzonder vreemd dat iemand die in Hengelo opgestapt was gewoon ruim € 45,00 zou kunnen claimen terwijl jij nog niet eens aan het minimum van € 2,30 komt.”

Maar dat is ook alles, behalve reëel. Wat ik nog extra bizar vind is dat er twee regelgevingen naast elkaar bestaan, eentje voor wie NS-Flex heeft en iemand die dat niet heeft, elk met twee verschillende toekenningsbedragen. Het zou NS sieren om dat beleid zsm te herzien en de aspecten van willekeur en mogelijkheid tot verschillende interpretatie zoveel mogelijk weg te nemen. Bij NS-Flex is het nu zo dat reizigers die op een langere reis dagelijks vertraging oplopen zoveel kunnen claimen, waarbij ze meer kunnen terugkrijgen dan de aanschafsprijs, waarbij anderen dus het nakijken krijgen.

Stel, je reist 4x/week van Geldrop naar Beilen op en neer en je kunt de inchecks allemaal buiten de spits uitvoeren, (waarbij je dus deels ook dure treinkilometers maakt, wanneer je in de spits in de trein zit!). Spreek dus doorsnee van 32 enkele reizen in de maand, waarvan een paar ritten op zondagochtend of deels laat in de avonduren plaatsvinden en je dus zo nu en dan ook te maken krijgt met 1x/uur een trein). Er zijn dus aansluitingen die erg krap zijn, bijv komende uit Eindhoven richting Zwolle en soms heb je in Utrecht ook te maken met aansluitingen die soms kiele-kiele kunnen zijn, of worden, omdat een trein vlak voor binnenkomst voor een rood sein gezet wordt en aansluitingen vaak niet over worden genomen, al kan 2-3 minuten later vertrekken met gemak eruit gereden worden. In een maand krijg je al met al 6x een vertraging van 30 minuten en 2x van 60 minuten (dat kan!). Dan krijg je 6x € 23,30 en 2x € 46,59, opgeteld: 139,80+93,18 = € 232,98 uitgekeerd, oftewel NS heeft jou in die maand 64x (plusminus) 214 km, dus ruim 13.500 km moeten vervoeren, maar heeft geen cent inkomsten daarvoor gekregen en heeft sterker nog uiteindelijk € 96,58 bij moeten leggen. Betekent dat er dus voorwaarden zijn ontstaan om de ene persoon geld op een abonnement toe te leggen en dat maar doorleuk bij de ander - die ook last van vertragingen heeft gehad -  weg te halen door hem of haar deze niets uit te keren?!


Jammer dat het om oktober 2021 gaat, anders zou ik gewoon een nieuwe claim indienen voor Hengelo - Obdam.”

Waar staat juridisch dat je een claim niet kunt (of mag) herschrijven? Zeker als nu blijkt dat NS (zoals ik helemaal bovenaan schreef) in gebreke is gebleven bij het juist informeren van hoe een claim in te dienen bij een dubbele vervoerswissel. Berucht voorbeeld: Leerdam-Boxmeer, (waarbij je maar liefst 4x! van vervoerder wisselt: Geldermalsen, Tiel, Elst, Nijmegen en waarbij je 2x gebruik maakt van eenzelfde vervoerder: NS en ARRIVA).

Dit pleit ook voor het afschaffen van de verschillende (regionale) ritprijzen en het invoeren van een landelijke tariefsysteem, iets wat binnen de Duitse Verkehrsverbunde sinds jaar en dag wordt gedaan, één tarief voor alle regionale vervoerders binnen de agglomeratie, waardoor iedereen van elkaar weet wat de prijzen zijn, hoeveel elke vervoerder uiteindelijk krijgt en voor de langere-afstanden met de trein gelden landelijke tarieven opgedeeld in 3 treinklasses (ICE, IC en regionale trein) en voor bepaalde gebieden (zoals de Duitse Waddeneilanden en de Usedom) en enkele niet landelijk-aangesloten vervoerders, waarbij het zog. Anstoßtarif geldt, zeg maar een kleine afstandsafhankelijke toeslag bovenop je kaartje. Denemarken werkt zelfs met één landelijk tariefsysteem, zij het met zones, en binnen bepaalde regio's met verschillende kortingspercentages, maar daar zijn ze tenminste in staat om één ritprijs in rekening te brengen, ook met hun systeem van OV-Chipkaart. Kortom eenheidsdenken wat in Nederland nog ver te zoeken is, maar wat ten-dele met het Stads-streektarief wel bestond: de strippenkaart, die in de grote steden ook in de trein gold, maar wat bij de komst van de OV-chipkaart zo nodig moest verdwijnen.

 

 

Badge +3

Waar staat juridisch dat je een claim niet kunt (of mag) herschrijven?

Je hebt 3 maanden (of 90 dagen) om een claim in te dienen, toch? Dus iets uit oktober 2021 gaat je niet meer lukken, tenzij het geschil nog loopt.

Voor de rest, ga gerust de discussie aan over Leerdam - Boxmeer met al die overstappen.

Vertraging op een NS deel van je (hele) reis telt, maar als er met een andere vervoerder gereisd is telt dat niet mee!

Dus bij Leeuwarden - Zwolle - Hengelo - Obdam telt alleen het (laatste) NS deel, en dat is de 200+ TE tussen Hengelo en Obdam.

Als je dus op tijdstip X incheckt (of Blauwnet-NS overstapt) in Hengelo en meer dan een uur later dan volgens de Reisplanner aankomt in Obdam krijg je voor die rit (als onderdeel van een nog veel langere reis) vergoeding.

En dat is meer dan 200 TE, dus (bij Flex) de hoofdprijs.

Reputatie 2

Dat betwijfel ik zoals gezegd.

Je krijgt dus alleen vergoeding voor vertraging op een optimale reisroute. Als je route dat niet is moet je een deel ervan kiezen dat dat wel is en waar de vertraging ook van toepassing was.

Dat deel was dus Hengelo - Obdam 200+ TE met NS (en zonder NS ook).

Ja maar je kwam uit Leeuwarden en bent helemaal via Zwolle naar Kampen en Hengelo gereisd!

Nou èn? De incheck (overstap Blauwnet/NS) in Hengelo is aantoonbaar, en vanaf daar claim je (gereisd met NS, de meest logische optie van de reisplanner) dus je vertraging.

Voor een rit (deel van je reis) die dus 200+ TE is. De aanhouder wint. :sleeping:

Als ik vanuit Eindhoven naar Woerden zou willen reizen via Alkmaar (voor een korte onderbreking mét uit- en incheck natuurlijk) dan verwacht ik GTbV voor Alkmaar - Woerden, omdat ik dáár vertraging heb opgelopen (t.o.v. het reisadvies van de reisplanner).

Wat ik in Alkmaar te zoeken had (en of ik uit Eindhoven kwam) doet er niet toe. De prijs voor Alkmaar - Woerden (bij reizen op saldo voltarief met eerste incheck in Eindhoven) is natuurlijk minimaal..

Alhoewel.. de NS Reisplanner toont nu ook via prijzen! Eindhoven - Alkmaar - Woerden kost dan € 41,60 (zonder abonnement) En dan mag ik ook nog via Rotterdam volgens de planner :sweat_smile:

Wow.. nou dan dat graag terug bij vertraging waar dan ook met NS Flex (want op het hele traject dus?).

Dan heb je een Weekend Vrij (vergoeding per maand nooit hoger dan de kosten van je abonnement, bij vertragingen) er snel uit.

Afweging dus, mensenwerk voor Hengelo - Obdam met als voortraject Leeuwarden - Zwolle en een paar Blauwnet treinen.

NS zegt zelf: ”Bij reizen met meerdere vervoerders keert NS alleen uit over het deel dat met NS plaatsvindt". Reis je van Obdam naar Kampen, via Hengelo, trein is 29 minuten te laat in Hengelo, krijg je dus helemaal niets, ook al ben je 30 minuten later in Kampen, omdat je in Hengelo de aansluiting mist), maar omdat NS dus zelf 60 minuten langer over het laatste (én grootste) deel van de reis doet, (Kampen-Hengelo-Obdam).

In april 2021 had ik een vertraging bij Hengelo-Deventer-Leeuwarden: aansluiting in Deventer gemist, aansluiting in Zwolle gemist, ofwel in totaal een uur vertraging opgelopen. Ik kreeg hier ook nul op het rekest, omdat NS dat niet ziet als een optimale reis, terwijl je wel betaald hebt voor de reis via Deventer, zij het in de vorm van een WeekendVrij, dus hier ook recht om te reizen zoals je wilt). NS meet hierbij dus zelf met twee maten. Achteraf had ik bij Deventer-Leeuwarden (30 min vertraging) een nieuwe claim ingediend en deze wel toegewezen, dus heb wel iets teruggezien.​​​​​

Dat kan trouwens ook leuk discussiepunt worden als je bijv. van Brummen naar Hengelo reist, maar daarbij via Deventer wil reizen, (bijv. omdat Zutphen-Hengelo geen 1e klas heeft) en je daarvoor bereid bent dat te betalen en dus een kaartje of abonnement via Deventer koopt en dus voor dat traject betaald hebt, lees: een trajectabonnement of een abonnement met 100% korting (zoals DalVrij, WeekendVrij etc.), geldt voor heel Nederland, dus met een van die abonnementen heb je ook betaald om de omweg te mogen maken!), dus wie is NS om dan te bepalen dat je niet van Hengelo naar Leeuwarden via Deventer mag reizen, vertraging is vertraging!

Maar als omwegen langs doodlopende stations door NS-Flex opeens nu wél berekenbaar zijn (waarom kun je zulke kaartjes dan nog steeds niet kopen?!), kom je automatisch op hogere totaal bedragen uit dan de € 45,21, (zeg maar de zog. Dagobert-Duck-methode, waar GTBV nu mee rekent). Als je met Leeuwarden-Kampen-Hengelo-Obdam gaat rekenen, kom je op een veel hoger aantal cumulatieve TFE uit en dus op een veel hoger vergoedingsbedrag uit. Ga je met Leeuwarden-Kampen-Hengelo-Obdam als geheel rekenen, kun je voor de 2e klas ook Grijpskerk-Groningen,Hengelo-Obdam nemen, (heel toevallig zijn dat er ook 389, even daarbij weglatend dat 19 TFE bij ARRIVA horen, anders wordt het te ingewikkeld, bovendien kent ARRIVA in het Noorden geen 1e klas meer!), hierdoor wordt een reis langs twee via-stations bij benadering ineens wél berekenbaar.

Dan komt er voor de 1e klas nog een vermenigvuldigingsfactor bij: Leeuwarden-Kampen-Hengelo-Obdam  bestaat uit 300 TFE NS en, 89 TFE Blauwnet, dus 389 TFE totaal, NS rekende in 2021 voor 1e klas 1,6x, Blauwnet 1,7x)

De vermenigvuldigingsfactor voor de klasverhoging Leeuwarden-Kampen-Hengelo-Obdam wordt (300/389x1,6)+(89/389x1,7), ofwel: (0,77121x1,6)+0,22879x1,7)= 1,23393+0,38895,= 1,62289 dus een cumulatieve reis vol-tarief in de 1e klas 53,76x1,62288=€87,25

Zo krijg je als vermenigvuldigingsfactor voor Leeuwarden-Kampen-Hengelo
(95/184x1,6)+(89/184x1,7)= 0,82608+0,82229=1,64837

2e klas Leeuwarden-Kampen-Hengelo was in 2021 € 34,75,
In de 1e klas kom je uit 34,75=1,64837=€ 57,28

Het deel Leeuwarden-Kampen-Hengelo haal je dus af van de hele reis Leeuwarden-Kampen-Hengelo-Obdam: 87,25-57,28

€ 29,97.

Bij opknippen in Kampen kom je uit op € 22,45

En bij opknippen in Hengelo kom je uit op € 45,21.

Maar mijn gevoel is en blijft dat je met een enkele reis 2 via-stations, tariefmatig gezien nooit, maar dan ook absoluut in geen enkel geval tariefmatig gezien op één treinkaartje kunt komen en dus bij het berekenen van het vertragingsbedrag hetzij in Kampen, hetzij in Hengelo de boel dient op te knippen (of anders mijn claim Hengelo-Deventer-Leeuwarden van april 2021 nog te gaan herzien).

 

Reputatie 2

Even heel kort samengevat, (voor wie bovenstaande hogere-wiskunde is). NS stelt dat de vertragingsvergoeding berekend moet worden langs de hele reis met bovendien twee omwegen, maar neemt daarbij de cumulatieve ritprijs (plm. € 87,25) niet in de berekening mee, maar slechts een deel daarvan (Hengelo-Obdam, € 45,21) waardoor je dan rekenfouten maakt en automatisch op een veel lager bedrag uitkomt, waarbij volgens mij ook fouten zijn gemaakt om bij 60 minuten vertraging door twee te gaan delen.

Reputatie 2

Het is wel zo dat de vermelde viaprijzen de totale kosten van twee reizen zijn, dus niet de prijs van één reis met omweg (hoewel het gegeven reisplan wel uitgaat van gelijk doorreizen). Sowieso zijn deze prijzen dus niet gerelateerd aan gtbv.

Men zou erachter moeten zien te komen wat er van een OV-chipkaart (zonder reis- of kortingsproduct) wordt afgeschreven als er een reis zoals Leeuwarden via Kampen en Hengelo naar Obdam, (dus langs meerdere omwegen, waarvan minimaal 1 doodlopend punt en met minimaal 2 vervoerders) gemaakt wordt en en daarbij alle in- en uitchecks op alle stations binnen 35 minuten plaatsvinden.

Het lijkt mij wel heel frappant als een soortgelijke reis Nijmegen-Stavoren-Groningen-Vlissingen (met CICO's bij de vervoerderswissels in Leeuwarden en Groningen én in Stavoren binnen de 35 minuten) vol-tarief niet meer dan € 27,40 (1e klas: € 46,59) zou gaan kosten. Bij ontdekking ervan zou zo'n bericht hierover binnen de kortste keren als een lopend-vuurtje rondgaan met als gevolg dat er op den duur bijna geen Dagkaarten (over de € 50, resp. € 90) meer verkocht gaan worden.

Blijkt dat na de laatste uitcheck er of met 2 losse tickets, of een hogere ritprijs dan geldend voor maximaal 200 TFE afgeschreven is (in 2022: 2e klas € 27,40, 1e klas € 46,59), dan kan en mag GTBV bij de berekening niet met bovengenoemde bedragen gerekend worden en zal er toch met cumulatieve (en dus hogere) richtbedragen gerekend moeten gaan worden om tot de juiste vertragingsvergoeding uit te komen, (dat geldt dus ook bij de abonnementen met Gratis-Reisrecht die via NS-Flex lopen).

Dit lijkt me wel een mooi klusje voor de Consumentenbond, Kassa, of Radar om dat eens uit te gaan zoeken, als dat nog niet eerder is gedaan.

Reageer