beantwoord

Identificatieplicht voor kinderen in het openbaar vervoer

  • 12 July 2014
  • 48 reacties
  • 11159 Bekeken

Moeten kinderen die alleen reizen hun ID laten zien ?
icon

Beste antwoord door Anonymous 14 July 2014, 17:07

Bekijk origineel

48 reacties

 

 En boven de 14 op vordering v e. politieagent of een bijzonder opsporingsambtenaar. Of conducteurs dat zijn weet ik eigenlijk niet. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Dus vooralsnog lijken het huisregels.  

De hoofdconducteurs en medewerkers van de NS zijn allemaal BOA, degene die in opleiding zijn of waarvan in een uitzonderlijk geval de BOA niet geldig is zal altijd in gezelschap zijn van een collega met BOA.

Ze zijn derhalve ook herkenbaar aan het BOA embleem welke ze zichtbaar dragen en op verzoek kunnen ze u ook hun BOA Identificatie tonen.

Overigens moet u ook aan een toezichthouder op verzoek uw ID tonen.

Reputatie 7
Badge +4

Pelle: In de wet staat het voor zover ik kan zien (en ik ben jurist maar is niet mijn specialisatie en misschien kan de NS haar jurist eens laten kijken) niet, 

 

 En boven de 14 op vordering v e. politieagent of een bijzonder opsporingsambtenaar. Of conducteurs dat zijn weet ik eigenlijk niet. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Dus vooralsnog lijken het huisregels.  

 

U bent jurist en u kunt dit niet vinden??

Reputatie 1

 

 En boven de 14 op vordering v e. politieagent of een bijzonder opsporingsambtenaar. Of conducteurs dat zijn weet ik eigenlijk niet. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Dus vooralsnog lijken het huisregels.  

De hoofdconducteurs en medewerkers van de NS zijn allemaal BOA, degene die in opleiding zijn of waarvan in een uitzonderlijk geval de BOA niet geldig is zal altijd in gezelschap zijn van een collega met BOA.

Ze zijn derhalve ook herkenbaar aan het BOA embleem welke ze zichtbaar dragen en op verzoek kunnen ze u ook hun BOA Identificatie tonen.

Overigens moet u ook aan een toezichthouder op verzoek uw ID tonen.


klopt inderdaad ik zag het. Niet alle medewerkers van NS zijn BOA’s Trouwens neem ik aan. Tegenwoordig is iedereen opsporingsambtenaar lijkt het wel. 

Artikel 92 De reiziger die de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt, is verplicht op de eerste vordering van de artikelen 87 en 89 bedoelde ambtenaren en personen die hebben vastgesteld dat de reiziger heeft gehandeld in strijd met de artikelen 70 of 71, een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aan te bieden.

 Artikel 70 1 Het is verboden zonder hiervoor geldig vervoerbewijs gebruik te maken van het openbaar vervoer, alsmede, voor zover de vervoerder zulks duidelijk kenbaar heeft gemaakt, van de daartoe behorende voorzieningen. 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen.

  Artikel 71 Het is verboden een onbevoegd gewijzigd of anderszins bewerkt vervoerbewijs te gebruiken, een vervoerbewijs te misbruiken of de controle van vervoerbewijzen te belemmeren of te verhinderen.

 

 Artikel 70 sub 1 kan pas vastgesteld worden als het ID is gecontroleerd, aangezien een railrunner is toegestaan als vervoersbewijs voor kinderen tot 12 jaar.

Reputatie 1

In de wet staat het voor zover ik kan zien (en ik ben jurist maar is niet mijn specialisatie en misschien kan de NS haar jurist eens laten kijken) niet, 

 

 En boven de 14 op vordering v e. politieagent of een bijzonder opsporingsambtenaar. Of conducteurs dat zijn weet ik eigenlijk niet. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Dus vooralsnog lijken het huisregels.  

 

U bent jurist en u kunt dit niet vinden?

Nee als het er niet staat kan je het zelfs als jurist niet vinden. Wel raar vind ik ook. Maar dat heeft niet zozeer met mij te maken. 


klopt inderdaad ik zag het. Niet alle medewerkers van NS zijn BOA’s Trouwens neem ik aan. Tegenwoordig is iedereen opsporingsambtenaar lijkt het wel. 

Nee, niet alle medewerkers van de NS want dat zijn er nogal wat.

Maar aangezien u zich er toch graag in verdiept zou ik zeggen zoek ook nog even op wat een toezichthouder allemaal mag, want als machinist ben ik door de NS aangewezen als toezichthouder en zo zijn er nog meer functies binnen de NS welke zijn aangewezen als toezichthouder maar geen BOA zijn.

Heeft u weer wat te doen vanmiddag. :rofl:

Reputatie 1


klopt inderdaad ik zag het. Niet alle medewerkers van NS zijn BOA’s Trouwens neem ik aan. Tegenwoordig is iedereen opsporingsambtenaar lijkt het wel. 

Nee, niet alle medewerkers van de NS want dat zijn er nogal wat.

Maar aangezien u zich er toch graag in verdiept zou ik zeggen zoek ook nog even op wat een toezichthouder allemaal mag, want als machinist ben ik door de NS aangewezen als toezichthouder en zo zijn er nog meer functies binnen de NS welke zijn aangewezen als toezichthouder maar geen BOA zijn.

Heeft u weer wat te doen vanmiddag. :rofl:

Je begint goed. Maar dat laatste is niet erg aardig en tekent een beetje de mentaliteit. Wel leuk als het een grap is. Het wordt echt slecht uitgelegd door de NS en haar medewerkers. En klopt ook nog eens niet. Maar goed genoeg hierover. Ik heb het redelijk helder gemaakt. Koop voor mijn dochter dat ID omdat ze straks dagelijks met de trein moet. Weet eindelijk hoe het zit maar niet door de NS. Neem hier de moeite het uit te zoeken / leggen en krijg heb je niks beters te doen. Normaal kost zo’n consult geld. Ik doe het voor niks omdat ik het zelf moest weten. En doe het voor de ouders die ook willen weten hoe het zit. Ik weet de meeste mensen volgens gewoon de bordjes. Maar er zijn er ook die nog willen weten waarom. Succes met het veilig besturen van de trein. Ga nu weer lekker verder wandelen met de hond. 🐕 

Een id-bewijs voor de kleine is altijd handig. Buiten dat iemand het dus soms desgevraagd zal moeten tonen, is het ook handig als er iets met de kleine gebeurt en gelijk alle gegevens bekend zijn.

Het stukje tussen 12 en 14 blijft altijd een moeilijk gebied. Op artikel 70 en 71 is het inderdaad vanaf 12 jaar, art 72 is het 14 jaar. Dat neemt niet weg dat iemand van 12 jaar (of jonger) gewoon kan worden gevorderd/gefouilleerd en aangehouden kan worden. Uiteraard is er onder de 12 dan nooit strafrechterlijke vervolging mogelijk. Maar toch.. 

Ik kan eigenlijk iedere ouder adviseren minimaal een kopie'tje mee te geven. Niet rechtsgeldig maar het is in ieder geval al iets :)

Reputatie 1

Artikel 92 De reiziger die de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt, is verplicht op de eerste vordering van de artikelen 87 en 89 bedoelde ambtenaren en personen die hebben vastgesteld dat de reiziger heeft gehandeld in strijd met de artikelen 70 of 71, een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aan te bieden.

 Artikel 70 1 Het is verboden zonder hiervoor geldig vervoerbewijs gebruik te maken van het openbaar vervoer, alsmede, voor zover de vervoerder zulks duidelijk kenbaar heeft gemaakt, van de daartoe behorende voorzieningen. 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen.

  Artikel 71 Het is verboden een onbevoegd gewijzigd of anderszins bewerkt vervoerbewijs te gebruiken, een vervoerbewijs te misbruiken of de controle van vervoerbewijzen te belemmeren of te verhinderen.

 

 Artikel 70 sub 1 kan pas vastgesteld worden als het ID is gecontroleerd, aangezien een railrunner is toegestaan als vervoersbewijs voor kinderen tot 12 jaar.

Ha Jeroen, nu ga ik even flauw doen want ik begrijp je redenering wel. Je zegt eigenlijk omdat overtreding art 71 niet kan worden gecontroleerd zonder de leeftijd te controleren en die leeftijd niet gecontroleerd kan worden zonder een identificatie moet je je kunnen identificeren, ofwel geldt er een identificatieplicht, right? 

Er staat alleen nadat de overtreding is vastgesteld. Dus niet preventief om te controleren of men in overtreding is. Dan geldt dat de NS bij de verkoop de leeftijd moet controleren. Net als bij drankverkoop. De geldigheid v h vervoersbewijs ziet op de echtheid er van en niet op de leeftijd. Het is aan de NS om iemand van een geldig vervoersbewijs te voorzien. Bij de verkoop. Komt ook heel stom over om dat alsnog te gaan controleren als je ticket al gekocht is. 

Maar goed zand erover. het is duidelijk hoe de NS redeneert. Ik vind het alleen veel gebruiksvriendelijker en zuiverder artikel 92 te gebruiken als er echt gerede twijfel is en niet preventies. En te zorgen dat je je verkoop zo doet dat je controleert. Ik snap wel dat dat lastig is met de machines en kaartverkoop. Maar dat technisch probleem moet je niet verleggen naar de trein en daar de mensen lastig vallen met controles onder het mom je bent verdachte of de overtreding is bij voorbaat vastgesteld en dus mag ik je nu controleren. dat levert een hele verdachtmakende praktijk op waarbij ieder kind rond zijn 12-e bij voorbaat verdacht is. Je zou eigenlijk je ID kaart moeten kunnen scannen bij de machines. 

Vanuit de toezichthoudende functie als genoemd in de AWB doe je de controle voor artikel 70 wp2000. Als de leeftijd niet kan worden gecontroleerd, zou het kunnen zijn dat er een redelijk vermoeden van strafbaarheid is vanuit feiten of omstandigheden. Hierop kun je dan weer acteren. 

Een aantal vervoersbewijzen zijn niet geldig zonder identiteitsbewijs. E-ticket bijv. 

Heb je dat id-bewijs niet bij, dan kan weer handhaving artikel 70 volgen.

Reputatie 7
Badge +3

En bij e-tickets kun je invullen wat je wilt. Ik kan zo een e-ticket bestellen onder de naam P. Lut en dat is een volkomen geldig ticket. Maar als ik er mee ga reizen en wordt gecontroleerd dan staat op mijn ID bewijs wel een andere naam en heb ik alsnog geen geldig ticket. Een oud collega van mij kan er dan echter wel gewoon mee gaan reizen :grin:

…….

Heeft u weer wat te doen vanmiddag. :rofl:

Je begint goed. Maar dat laatste is niet erg aardig en tekent een beetje de mentaliteit. Wel leuk als het een grap is.

Waarom denkt u dat de lachende smiley erbij staat. :grinning:

Maar ik denk dat u vanaf verschillende kanten toch echt duidelijk aangegeven is hoe het zit zelfs met de artikelen erbij.  U trekt alleen heel veel in twijfel van wat er aangegeven wordt echter is alles onder toeziend ook van Justitie aangezien de BOA’s allemaal beëdigd zijn.  Maar ik mag aannemen dat u dat als jurist natuurlijk al wist.

Dat de Hoofdconducteurs als BOA mogen optreden wordt is gewoon vastgelegd in het “Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V. 2017” en deze wordt om de paar jaar verlengd met of zonder de nodige aanpassingen en zal dan voorzien zijn van een ander jaartal.

Zoals Slidestops ook al aangeeft is het een moeilijk gebied betreffende de leeftijd 12 - 14 jaar maar laten we eerlijk zijn, welke ouder wil nu voor zijn kind in de leeftijd 12-14 jaar de moeilijkheden opzoeken.

In de tijd dat mijn zoon elke dag met de trein reisde en nog met een railrunner zelfstandig mocht reizen had deze een foto van zijn ID op zijn telefoon en van mij te horen gehad dat als ze echt twijfelde hij die kon laten zien.  De kids zijn dan gerustgesteld en de 2x dat ze hem niet geloofde in bijna 1 jaar dat hij zo heeft gereisd heeft hij met die foto de Hc kunnen overtuigen. 

En mijn zoon was niet de kleinste qua lengte toen deze nog met een railrunner mocht reizen.

Fijn weekend verder.

Reputatie 1

…….

Heeft u weer wat te doen vanmiddag. :rofl:

Je begint goed. Maar dat laatste is niet erg aardig en tekent een beetje de mentaliteit. Wel leuk als het een grap is.

Waarom denkt u dat de lachende smiley erbij staat. :grinning:

moeilijkheden opzoeken.

In de tijd dat mijn zoon elke dag met de trein reisde en nog met een railrunner zelfstandig mocht reizen had deze een foto van zijn ID op zijn telefoon en van mij te horen gehad dat als ze echt twijfelde hij die kon laten zien.  De kids zijn dan gerustgesteld en de 2x dat ze hem niet geloofde in bijna 1 jaar dat hij zo heeft gereisd heeft hij met die foto de Hc kunnen overtuigen. 

En mijn zoon was niet de kleinste qua lengte toen deze nog met een railrunner mocht reizen.

Fijn weekend verder.

Foto kan natuurlijk. Sympathiek idee. Maar als je een mierenneuker hebt (en die zijn er) dan is dat dus niet voldoende. NS moet dan maar op hun site zetten dan als dat ook OK is. Voor de rechtszekerheid moet je niet afhankelijk zijn vd aardigheid. Dat is zo typisch Nederlands. Eerst maken we regels en vervolgens gaan we lekker leven met elkaar en ons er niet aan houden. Beter gewoon elkaar vertrouwen en niet zo veel regeltjes. Wat mij betreft dus onder 14 alleen bij verkoop controleren en anders is je beurt voorbij. Tenzij je echt reden hebt te twijfelen en niet als een stokstaartje er vanuit gaan dat niemand op die leeftijd te vertrouwen is.
 

Badge +3

Gegevens zoals een ID vragen bij het kopen/bestellen (online of bij een automaat) zal natuurlijk niet gaan gebeuren. Bij online is het gewoon een zaak van eerlijkheid om een juiste geboortedatum in te vullen.

Voor e-tickets is (wegens privacy) een geboortedatum al niet eens meer verplicht, en wordt dus niet meer naar gevraagd.

En bij een automaat mag iedereen een willekeurig kaartje kopen. Zou wat zijn dat als ik een Railrunner wil me eerst zou moeten legitimeren om aan te tonen dat ik nog geen 12 ben en dus een ID van iemand die jong genoeg is zien te bemachtigen (mag dat wel?) voordat de automaat het kaartje uitgeeft :smile:

Zijn we weer terug bij af dus.

@Pelle Helaas is uit het verleden gebleken dat er teveel mensen zijn die misbruik maken van de kleine gaten die er ontstaan in producten die de NS op de markt brengt en de GTBV regelingen.

Dus vertrouwen op de mens is iets wat verpest is door de groep die er misbruik van hebben gemaakt.

En zoals Robert al aangeeft is controle van ID en leeftijd bij online aankopen niet mogelijk en het is niet meer de bedoeling dat iedereen in de rij staat voor een ticket bij de balies. Die zijn daar niet meer op ingericht.

Reputatie 1

Ik vergelijk het even met bv vliegen. Je koopt een ticket. Daarbij wordt alles gecontroleerd. En je wordt nog een keer gecontroleerd voordat je het vliegtuig in gaat. Moet je voorstellen je zit lekker in je stoel van je reis te genieten en dan komt er een conducteur langs in dat vliegtuig en die vraagt om je te legitimeren omdat ze standaard bij jouw leeftijdsgroep het vermoeden hebben dat je ten onrechte korting hebt gekregen op je reis. Dat is toch om te gieren. Beseffen jullie dat het zo gaat. 

Zodra je binnen bent moet het relaxed zijn. Moet je van je reis kunnen genieten. Controles zo veel mogelijk vooraf svp. En bij uitzondering in de trein. En zeker niet standaard tussen 12 en 14. Echt niet doen. Nou ja ik ga er maar vanuit dat het uitzonderingen zijn en zou alle controleurs adviseren niet extra te controleren. Het lijkt wel leeftijdsdiscriminatie. Terwijl nu juist de (Europese) wet(gevierd) wil dat kinderen onder de 14 voor wat betreft formaliteiten met rust gelaten worden. Dus leg minder de nadruk op controle. En meer op serviceverlening. NS 2.0 zullen we maar zeggen.  

Ik vergelijk het even met bv vliegen. Je koopt een ticket. Daarbij wordt alles gecontroleerd. En je wordt nog een keer gecontroleerd voordat je het vliegtuig in gaat. Moet je voorstellen je zit lekker in je stoel van je reis te genieten en dan komt er een conducteur langs in dat vliegtuig en die vraagt om je te legitimeren omdat ze standaard bij jouw leeftijdsgroep het vermoeden hebben dat je ten onrechte korting hebt gekregen op je reis. Dat is toch om te gieren. Beseffen jullie dat het zo gaat. 

Zodra je binnen bent moet het relaxed zijn. Moet je van je reis kunnen genieten. Controles zo veel mogelijk vooraf svp. En bij uitzondering in de trein. En zeker niet standaard tussen 12 en 14. Echt niet doen. Nou ja ik ga er maar vanuit dat het uitzonderingen zijn en zou alle controleurs adviseren niet extra te controleren. Het lijkt wel leeftijdsdiscriminatie. Terwijl nu juist de (Europese) wet(gevierd) wil dat kinderen onder de 14 voor wat betreft formaliteiten met rust gelaten worden. Dus leg minder de nadruk op controle. En meer op serviceverlening. NS 2.0 zullen we maar zeggen.  


Dan moet je gaan werken met ingangscontroles op de stations bij elke trein, dit gaat zorgen voor enorm langere reistijden en is voor het gros van onze reizigers niet gewenst.  Bij het vliegen moet je ruim van te voren aanwezig zijn, wil je dat dan bij een treinreis ook?  Bij een overstap moet je dan ook weer lang wachten voordat je de volgende trein weer in mag, want er wordt ook gereisd met traject kaarten en dan moeten we ook controleren of je wel een kaartje hebt voor dat traject.

En hoe gaan we dan controleren of je er wel uitstapt bij het station tot waar je ticket geldig is, of halen we iedereen bij elk station uit de trein en laten we iedereen met een geldig ticket dan weer instappen na controle ?

 

Overigens lijk je te suggereren dat er selectief gecontroleerd wordt door de collega’s op de trein maar dat is absoluut niet zo.  Al willen een aantal collega's wel wat vaker in de eerste klas controleren dan in de 2e klas maar er worden niet specifiek kinderen uitgepakt om te controleren.

En nog minder controleren, veel deelnemers aan dit forum en reizigers in de trein wensen juist meer controle in de trein, dat is ook wel terug te zien aan het aantal topics hier op dit forum die daar over gaan en er naar vragen.

Reputatie 1

Van mij mag het openbaar vervoer gratis. Zoals nu in Luxemburg. https://nos.nl/artikel/2325151-gratis-openbaar-vervoer-voor-iedereen-in-luxemburg.html

 

Dat zou eigenlijk het beste zijn. 

 

Verder is het aan te raden om professioneel vriendelijk, soepel en met als uitgangspunt vertrouwen gevend mensen te benaderen. Waar mij betreft controle alleen nog steekproefsgewijs, dus op een traject 1 x per dag.

 

Als dat in het denken nog een stap te ver is in ieder geval een betrokken benadering van de reiziger, duidelijk, maar ook behulpzaam (bv de kans geven later alsnog ticket te laten zien of identificatie, bv binnen 14 dagen na een briefje vd conducteur - systeem maken waarbij dat kan). Dus je krijgt een ticket welke vervalt als je binnen 14 dagen alsnog voldoet (uitgaan van vertrouwen dus).

 

Als dat nog steeds een stap te ver is dan in ieder geval niet kinderen extra controleren, juist niet. Omdat dat niet strookt met de geest van de wet kinderen een onbezorgde jeugd te geven.

 

Lijkt me leuk als je bij de NS werkt om dat beleid te ontwikkelen. Professioneel, duidelijk en betrokken.   

Sorry, maar je geeft met je laatste post aan dat je ver buiten de werkelijkheid staat hoe het er dan aan toe gaat in de trein/in het OV. 

Daarnaast kost het OV heel veel miljarden per jaar en dat zou dan allemaal door een belastingverhoging betaald moeten worden. Ik denk niet dat Nederland daar op zit te wachten.

Reputatie 7
Badge +1

Van mij mag het openbaar vervoer gratis. Zoals nu in Luxemburg. https://nos.nl/artikel/2325151-gratis-openbaar-vervoer-voor-iedereen-in-luxemburg.html

 

Dat zou eigenlijk het beste zijn. 

U gaat een vergelijking maken met een land dat ongeveer hetzelfde inwoner aantal heeft als Rotterdam en het BNP per hoofd bijna 2 keer zoveel is als dat in Nederland. Daarnaast reizen er minder Luxemburger met het openbaar vervoer, omdat het netwerk niet heel erg uitgebreid is. Wie gaat al het openbaar vervoer betalen als het gratis wordt? 

Als dat nog steeds een stap te ver is dan in ieder geval niet kinderen extra controleren, juist niet. Omdat dat niet strookt met de geest van de wet kinderen een onbezorgde jeugd te geven.

Dus als een kind door rood rijdt en bijna geschept wordt  door een trein gaan we ook geen boetes meer uitdelen, omdat dat hun jeugd verziekt? Die snap ik niet. 

Uw voorstellen zijn in mijn mening een beetje buitenproportioneel. 

Reputatie 1

De grootste dingen zijn bedacht die anders durven te denken. In ieder geval is er in NL de omgekeerde beweging aan de gang: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nergens-in-de-eu-stijgen-ov-kosten-zo-hard-als-in-nederland~b2a5cafa/

 

Wat ook een goede zou zijn is een hoge snelheidslijn naar het noorden, Dat ontlast de randstand geweldig. In plaats van de destijds beoogde HSL naar Parijs ivm Schiphol. Waar het al giga druk is.

 

Zoals gezegd je moet anders durven denken.

 

Ik denk niet dat het de mensen meer geld zou gaan kosten integendeel. Alleen denk ik dat het niet is belang is van een heleboel mensen die zich bezig houden met vervoer. 

 

Maar goed gratis reizen buiten de spits zou een begin kunnen zijn. 

 

Met geld kun je (in NL zeker) mensen aardig sturen.  

 

Wat mij betreft moet het met het openbaar vervoer echt heel anders. En wordt er veel te weinig innovatief gedacht. 

 

 

  

Reputatie 7
Badge +1

Wat ook een goede zou zijn is een hoge snelheidslijn naar het noorden, Dat ontlast de randstand geweldig. In plaats van de destijds beoogde HSL naar Parijs ivm Schiphol. Waar het al giga druk is.

Wat dacht u van de nog geen 10 jaar geleden geopende Hanzelijn? Hoewel die niet als HSL is uitgevoerd is hierdoor wel een extra verbinding ontstaan tussen het noorden en de randstad. Deze heeft de bestaande lijn tussen Zwolle en Utrecht al flink ontlast. 

Reputatie 4

Ik vergelijk het even met bv vliegen. Je koopt een ticket. Daarbij wordt alles gecontroleerd. En je wordt nog een keer gecontroleerd voordat je het vliegtuig in gaat. Moet je voorstellen je zit lekker in je stoel van je reis te genieten en dan komt er een conducteur langs in dat vliegtuig en die vraagt om je te legitimeren omdat ze standaard bij jouw leeftijdsgroep het vermoeden hebben dat je ten onrechte korting hebt gekregen op je reis. Dat is toch om te gieren. Beseffen jullie dat het zo gaat. 

Zodra je binnen bent moet het relaxed zijn. Moet je van je reis kunnen genieten. Controles zo veel mogelijk vooraf svp. En bij uitzondering in de trein. En zeker niet standaard tussen 12 en 14. Echt niet doen. Nou ja ik ga er maar vanuit dat het uitzonderingen zijn en zou alle controleurs adviseren niet extra te controleren. Het lijkt wel leeftijdsdiscriminatie. Terwijl nu juist de (Europese) wet(gevierd) wil dat kinderen onder de 14 voor wat betreft formaliteiten met rust gelaten worden. Dus leg minder de nadruk op controle. En meer op serviceverlening. NS 2.0 zullen we maar zeggen.  


Dan moet je gaan werken met ingangscontroles op de stations bij elke trein, dit gaat zorgen voor enorm langere reistijden en is voor het gros van onze reizigers niet gewenst. 

..

 

Zal ik je iets verklappen? Die ingangscontroles zijn er al op veel stations: poortjes…

En in de trein wordt nauwelijks meer gecontroleerd.

Dus Pelle zijn beschrijving van zijn ideale treinreis is in feite al werkelijkheid.

Reageer