beantwoord

Ipsos

  • 22 maart 2016
  • 80 reacties
  • 48199 Bekeken

Wie zijn mensen van Ipsos en waarom controleren zij de kaarten in de trein (vandaag Almelo - Enschede route)
icon

Beste antwoord door Tochjo 22 maart 2016, 17:42

Op deze pagina staat daarover:

Om het gebruik van onze treinen goed in kaart te kunnen brengen heeft NS Reizigers informatie nodig die niet uit de kaartverkoop beschikbaar is. Dit is de reden dat wij bij het onderzoek 'Meten in de Trein' reizigers tellen en hun naar het gebruikte vervoerbewijs vragen. Steekproefsgewijs wordt in treinen vastgelegd met welke vervoerbewijzen (kaartsoort, 1e of 2e klas, wel of geen reductie) wordt gereisd. Zo verkrijgt NS Reizigers inzicht in de bezetting van de treinen en het soort vervoerbewijs waarmee onze klanten op een bepaald moment reizen.

Het voordeel voor u is dat de metingen NS helpen de dienstregeling af te stemmen op uw behoefte en het aanbod van verschillende kaartsoorten af te stemmen op uw reisgedrag. Een actueel voorbeeld is het ontwikkelen van een abonnement voor deeltijdwerkers.

'Meten in de Trein' is een continuonderzoek dat in alle treinen wordt gehouden. Hiervoor worden overal in Nederland dagelijks onderzoekers ingezet. Het kan voorkomen dat u reeds eerder voor dit onderzoek bent benaderd tijdens deze of een andere reis. De onderzoekers moeten volgens een vast rooster werken. Dit rooster schrijft precies voor tussen welke stations in vooraf bepaalde delen (rijtuigen) van de trein alle reizigers moeten worden benaderd. Om betrouwbare gegevens te kunnen leveren mogen de onderzoekers niet van hun opdracht afwijken.

Conducteurs en onderzoekers proberen zo veel als mogelijk hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Het kan echter voorkomen dat in een korte tijd toch twee keer naar uw vervoerbewijs wordt gevraagd. Voor deze situatie vragen wij uw begrip.

Voor alle duidelijkheid:
  • Gegevens over uw persoon worden niet geregistreerd.
  • Dit onderzoek is géén controle op het bezit van een geldig vervoerbewijs.
  • Alleen een conducteur heeft controlebevoegdheid.
Bekijk origineel

80 reacties

Zoals Danny NS aangeeft zijn ze zelfs verplicht om dit aan te geven. Hij heeft dit kenbaar gemaakt bij IPSOS. 

Reputatie 6

Blijft de vraag, wat nu precies het nut is van zo’n momentopname. En hoe betrouwbaar die cijfers dan zijn omdat deelname aan het ‘onderzoek’ niet verlpicht is.

Mijn volgende opmerking is niet onderbouwd maar een persoonlijk hersenspinsel.

Het is een peiling. De data van de 1e rit zal weinig duidelijkheid scheppen in het koop- en reisgedrag van de reizigers. Als je alle data van alle onderzoeken bundelt zal er echter wel een rode lijn te constateren zijn. Ik neem aan dat er i.c.m. overige verkoop- en reisdata een goede schatting gemaakt kan worden van het totaalbeeld. Ik zie het als de peilingen rond de verkiezingstijd. De focusgroep zal naar alle waarschijnlijkheid een ander beeld weergeven dan de daadwerkelijke  einduitslag, maar het is een goede indicatie van de gang van zaken.

 

Beste NS,

Allereest snap ik niet waarom u onderzoek doet naar kaartsoorten en versies als in Klasse verschil etc.

Reden:

Gebruik OV Chipkaart poortjes die weten alles

Vervoersbeweizen zijn of wel op OV kaart of via Kaartautomaat/online besteld en ingescheckt met Chip of QR.

 

Graag zou ik willen begrijpen, hoe het dan kan dat de NS IPSOS nodig heeft?

 

Alvast bedankt voor de uitleg

Reageer