beantwoord

Mag ik in de 1e klas plaatsnemen als het druk is in de 2e klas?

  • 8 March 2014
  • 86 reacties
  • 120448 Bekeken

Als 2e klas vol is, mag men dan in de 1e klas gaan zitten?
icon

Beste antwoord door Anonymous 8 March 2014, 11:57

Bekijk origineel

86 reacties

Als zo'n percentage al realistisch is, dan is het pas na vele jaren, als de voorraad studentenwoningen zich heeft aangepast aan het ontmoedigen van student-forenzen. Anders dan bij de bus, zal het aantal studenten dat met de trein reist op stukjes waar ook gefietst kan worden 'omdat het toch gratis is' verwaarloosbaar zijn. Een auto kan ook niet uit als je 'gratis' met 40% korting kan reizen.
Als zo'n percentage al realistisch is, dan is het pas na vele jaren, als de voorraad studentenwoningen zich heeft aangepast aan het ontmoedigen van student-forenzen.
Over schattingen kun je altijd twisten, maar er gaan niet alleen meer studenten op kamers, ze kiezen ook voor studies dichter bij huis, gaan carpoolen, gaan meerijden (bla-bla-car), gaan met een parallelle streekbus (goedkoper), etc. Daarnaast maken ze ook minder fun-reisjes naar feesten, festivals, vrienden en kennissen, etc.
Voor de bepaling van de hoeveelheid benodigd materieel kun je je beperken tot de ochtendspits. Daarmee vallen de "fun-reisjes naar feesten, festivals, vrienden en kennissen, etc" al af. In de ochtendspits in de trein zul je qua studenten voornamelijk de thuiswonenden vinden. Dat zijn er voor HBO en WO samen ongeveer 250.000 en daar zouden dan 200.000 MBO studenten bij komen. (bron). Dat is een toename van 80% in aantal reizende studenten in de ochtendspits. Wil je dan op een daling van 40% in het aantal studenten-trein-kilometers uitkomen, zouden thuiswonende studenten gemiddeld nog maar een derde van het aantal treinkilometers moeten maken.
Reputatie 3
Als het heel druk is de 2e klas wil het nog niet helemaal vol te zijn. Ik heb al een aantal keren een trein gehad waar de balkons vol stonden en ik toch nog een vrije stoel vond in de 2e klas. Je moet de trein helemaal aflopen. Is de trein 100 procent vol dan kun je altijd nog 1e klas gaan zitten en bij het volgende station komen er altijd plaatsen vrij in de 2e klas waar je dan kunt gaan zitten voordat de nieuwe reizigers de trein inkomen.
Reputatie 7
Badge +4
Zodra je eerste klas gaat zitten met een tweedeklaskaartje, reis je zwart. Vaak is de spreiding van de reizigers over de trein inderdaad vaak niet goed. Er zijn natuurlijk ook treinen die van voren naar achteren vol zitten. Maar als er geen plaats is, mag je echt geen zitplaats in de eerste klas innemen en het maakt niet uit of je iets verzint om dat te rechtvaardigen. Er zouden natuurlijk voldoende zitplaatsen moeten zijn in beide klassen.
Dat van slechte spreiding kan ik wel beamen. Paar herkenbare punten:

1. Reizigers stappen allemaal bij dezelfde deur in, of er is wel wat spreiding, maar het gros blijft bij 1 deur.
2. Reizigers zien anderen staan (die daar soms zelfs gewoon voor kiezen) en concluderen onterecht dat het vol is.
3. Het zijn vaak de jongeren die vragen eerste klas te zitten
Je kunt zoveel leuke lapmiddeltjes bedenken, niet voor het komende materieel trouwens wat dat is al lang in productie, maar de simpelste manier is nog steeds controleren en indien nodig schrijven. Zo snel mogelijk de onzin, want een hoop mensen geloven het echt, uit de wereld helpen dat je eerste klas mag zitten als het druk is.

Daar moet ik wel bij vermelden dat ook ik vaak genoeg aangekeken word als ik eerste klas ga zitten, ik ben niet helemaal het type wat daar zit, maar toch echt gewoon beschik over een geldig vervoersbewijs.

3. Het zijn vaak de jongeren die vragen eerste klas te zitten
En bedankt he ;)

Overigens, correct, sommigen blijven gewoon staan. Op stukjes van een paar minuten doe ik ook niet de moeite om te gaan zitten.
Je kunt zoveel leuke lapmiddeltjes bedenken, niet voor het komende materieel trouwens wat dat is al lang in productie, maar de simpelste manier is nog steeds controleren en indien nodig schrijven.
Zolang de gemiddelde conducteur juist bij drukte geen kaartjes controleert is dit geen werkende oplossing.

Overigens waren de schuifdeuren tussen tweede klas en eerste klas tot eind jaren 60 afgesloten en konden toen alleen met een conducteurssleutel worden geopend. Dat heeft niets met elitair te maken maar gewoon met het bewaken van de kwaliteit van je premium product. Waarbij ik me nog steeds afvraag of NS commercieel gezien nog wel met dit premium product moet doorgaan maar dat is een andere discussie.
Dan wordt het dus tijd om wel te gaan controleren en daarop toe te zien...

Afgesloten deuren, dat zal een gezellige boel worden. Dan krijg je dus 1) de veiligheidspolitie achter je aan 2) hetzelfde als met OVC poortjes. Of had je de eerste klasse vanaf alle kanten af willen sluiten? Dat lijkt me al helemaal niet praktisch, je reizigers opsluiten of buitensluiten. Of 24/7 een HC bij iedere deur, maar ook dat lijkt me geen succes.
Dan krijg je dus 1) de veiligheidspolitie achter je aan 2) hetzelfde als met OVC poortjes.
3) Toiletten die wel in de trein aanwezig, maar niet vanuit iedere tweede-klas coupé bereikbaar zijn.
Ja, ook dat nog, dankje. Of een passagepas voor de 1e klas? De plaspas, net als op de basisschool!
Reputatie 1
Ik reis regelmatig in de spits in de eerste klasse. Dan zit het er wel degelijk vol en moet er zelf wel eens gestaan worden. Veel van die reizigers raak je kwijt als de eerste klasse wordt afgeschaft.

Op incourante tijden, en op tijden waarop vooral dagjesmensen op pad zijn, is de eerste klasse inderdaad vaak zo goed als leeg. Maar dat betekent niet dat het over het algemeen flink rendeert. Reizigers in de eerste klasse betalen in de spits (vol tarief) soms 8 keer zoveel voor een rit als mensen die op andere tijden met de goedkoopste kaartjes reizen.

In de praktijk zit de eerste klas alleen vol op trajecten naar de vier grote steden in de ochtendspits en omgekeerde in de middagspits. Daarvoor moet je dan echter wel 20/7 in het hele land vrijwel lege eerste klasse rijtuigen laten meerijden. Dat je bij afschaffing een deel van die bovengenoemde categorie reizigers kwijtraakt klopt maar gezond zakelijk verstand leert dat je een bepaalde categorie klanten beter kunt afstoten als die veel meer kosten dan ze opleveren. Dat doet ieder echt bedrijf ook.

Nogmaals ik ben niet principieel tegen de eerste klas maar ik vind wel dat NS daar op zakelijke manier naar moet kijken en het product ter discussie moet stellen als het zijn geld niet oplevert.


Met die 4 grote steden ben ik het niet eens. Ik reis van Dordrecht naar Eindhoven. In de echte spits zit de 1e klas zowel heen als terug echt wel vol hoor (daarom reis ik ook buiten de spits, maar een enkele keer moet ik wel in de spits reizen). Ook zie ik dat de treinen naar Maastricht in de 1e klas nagenoeg vol zijn.
Ja, ook dat nog, dankje. Of een passagepas voor de 1e klas? De plaspas, net als op de basisschool!
Je kunt natuurlijk wel heel denigrerend doen maar NS heeft met de huidige gebrekkige kwaliteit van de eerste klas wel een levensgroot probleem. Mensen betalen zich daarvoor blauw en zien vervolgens dat de stoelen in de eerste klas in de spits zijn bezet door studenten die acht tientjes per maand betalen voor onbeperkt reizen.

Met die 4 grote steden ben ik het niet eens. Ik reis van Dordrecht naar Eindhoven. In de echte spits zit de 1e klas zowel heen als terug echt wel vol hoor (daarom reis ik ook buiten de spits, maar een enkele keer moet ik wel in de spits reizen). Ook zie ik dat de treinen naar Maastricht in de 1e klas nagenoeg vol zijn.

De vraag is natuurlijk wel of die mensen ook allemaal een eerste klas kaartje hebben.
Reputatie 1
Ja, dat is ook weer waar 🙂
Reputatie 7
Badge +4
Dat het voorkomt is helder maar laten we nou ook niet gaan doen alsof de eerste klas vooral gevuld is met zwartrijders. De gelegenheid maakt de dief en dat zou met intensievere controle tegengegaan moeten worden.
Je herkent de zwartrijder in de eerste klas vaak wel, vooral door het gedrag, zoals Kaatje al eens eerder treffend aangaf.
Ik zie wel dat deze reizigers veel vaker bekeurd worden dan eerder en die verbazen zich er dan over dat hun boete bestaat uit 35 euro plus de reis eerste klas tegen vol tarief. Als dat maar vaak genoeg gebeurt, lost het probleem zich vanzelf op.
Dat het voorkomt is helder maar laten we nou ook niet gaan doen alsof de eerste klas vooral gevuld is met zwartrijders.
Het komt vooral voor in de spits als de tweede klas vol is en juist om die volle tweede klas in de spits te ontlopen kopen veel mensen een eerste klas kaartje. Inderdaad op zondagmiddag en dinsdagavond speelt het probleem niet.
Reputatie 7
Badge +4
Als mensen om die reden een eersteklas kaartje kopen, is er niets aan de hand en is het volledig legaal, geen probleem mee, integendeel.

In de daluren is het zeker rustiger, daar is geen discussie over.
Nee, maar als ze dan met dat eerste klas kaartje vervolgens niet kunnen zitten omdat alle eerste klas plaatsen bezet zijn door mensen met een tweede klas kaartje is dat natuurlijk wel een probleem.
Reputatie 7
Badge +4
Precies, daar gaat het om. Dat moet worden voorkomen door consequente, meer intensieve controle en inderdaad door handhaving.
Nu even een vraag van mij uit. Laat ik voorop stellen dat ik sinds kort ook meer schrijf voor deze reizigers. Nu het volgende scenario voor de eerste klas reiziger. Wat heeft die liever dat ik doe?

De eerste klas zit vol. Op balkons staan ook reizigers met een eerste klas vervoersbewijs. Tijdens controle blijkt dat een aantal verkeerd zit. Wil de staande eerste klasreiziger nu dat de verkeerd zittende reiziger beboet wordt of dat deze (ligt natuurlijk aan hoe lang deze er al zit, maar is net verkeerd gaan zitten) wordt weggestuurd en dat de staande eerste klas reiziger toch nog kan zitten?

Ik ben gewoon even benieuwd, want soms krijg ik het gevoel dat ik het nooit goed kan doen namelijk.
Reputatie 7
Badge +4
Je zult een afweging moeten maken wat praktisch is en juist. Veel betalende reizigers zijn het meest geholpen met het zo snel mogelijk verwijderen van de zwartrijder en heeft daar ook het meeste belang bij want hij kan zitten.

Maatschappelijk gezien is het beter dat er beboet wordt, domweg om deze ellende voor het grootste deel uit de wereld te helpen. Ik heb er best begrip voor dat een conducteur dat niet altijd doet, gezien de agressie die dat op kan leveren.

Ik denk dat het van de wijsheid van de gewetensvolle conducteur moet afhangen. Bij jou weet ik dat dat wel goed zit maar je hebt ook veel collega's die de eigen rust en veiligheid voorop stellen en maar niet controleren. Daar hebben de agressiefiguren dan inderdaad wel weer schuld aan, al is het geen excuus. Het wordt wel de kleine terreur genoemd maar het effect is zo klein nog niet.

Ik heb al vaker aangegeven dat naar mijn idee het een maatschappelijk probleem is, ontstaan uit een te grote tolerantie en te weinig handhaving. Dat is een politieke zaak en niet alleen iets van de NS. Het is helaas wel zo dat veel van deze ellende zich manifesteert in de trein. Het is daardoor in deze wel een duidelijk aandachtsgebied.

De oplossing zit voor een deel van Nederland in de inzet van de gorillateams. Met vier man binnenkomen zodanig dat de zwartrijder geen kant op kan en mede daardoor maar van agressie afziet als hij wordt bekeurd, werkt het beste. Het is alleen droevig als het zo moet. Het is wel degelijk vooral een Nederlands probleem. De modale Duitser voelt diepe minachting voor een zwartrijder en hier heb je mensen die de zwartrijder nog wel even zullen helpen met een 'discussie'. De Belgische conducteurs zijn ook niet zo blij met de agressieve 'dicussies'. Ik denk dat de politiek zich maar eens moet buigen hoe je agressie tegen mensen met een publieke taak op een effectieve wijze moet ontmoedigen.
Ik wilde vragen "Waarom niet allebei?", maar na het uitschrijven van een boete heeft die persoon natuurlijk een geldig eerste-klas vervoerbewijs. Alleen een boete uitschrijven zonder een eerste-klas vervoerbewijs, zodat die persoon daarna alsnog moet ophoepelen, is zeker niet mogelijk?
Je zult een afweging moeten maken wat praktisch is en juist. Veel betalende reizigers zijn het meest geholpen met het zo snel mogelijk verwijderen van de zwartrijder en heeft daar ook het meeste belang bij want hij kan zitten.
Dat "zwartrijder" is wat vaag omdat NS zelf onduidelijk is in zijn communicatie over de vraag of je met een tweede klas kaartje in de eerste klas mag gaan zitten als er in de tweede klas geen plaats meer is. Er wordt verwezen naar de conducteur die dat maar moet beoordelen en beslissen. Veel mensen vertalen dat naar "als de conducteur het niet expliciet verbiedt neem ik aan dat hij/zij het goed vindt". Zonder duidelijke richtlijnen van NS zal beboeten daarom op onbegrip stuiten.

Ik heb al vaker aangegeven dat naar mijn idee het een maatschappelijk probleem is, ontstaan uit een te grote tolerantie en te weinig handhaving. Dat is een politieke zaak en niet alleen iets van de NS. Het is helaas wel zo dat veel van deze ellende zich manifesteert in de trein.

In landen als Duitsland of Belgie komen begrippen als "coulance" en "discussie" niet in het "handboek kaartcontrole" voor. Coulance betekent nu eenmaal dat sommige mensen daar op gaan speculeren en kijken hoe ver ze kunnen gaan voor ze tegen een boete oplopen.

De oplossing zit voor een deel van Nederland in de inzet van de gorillateams. Met vier man binnenkomen zodanig dat de zwartrijder geen kant op kan en mede daardoor maar van agressie afziet als hij wordt bekeurd, werkt het beste.

Afschaffen van de vaste conducteurs en vervanging door vliegende conducteurteams van 2 tot 4 man is daarom veel veiliger en effectiever. Maar ja, de FNV.
Je kunt natuurlijk wel heel denigrerend doen maar NS heeft met de huidige gebrekkige kwaliteit van de eerste klas wel een levensgroot probleem. Mensen betalen zich daarvoor blauw en zien vervolgens dat de stoelen in de eerste klas in de spits zijn bezet door studenten die acht tientjes per maand betalen voor onbeperkt reizen.
Ik weet van het probleem, ik ben zelf eerste klas reiziger. Maar als ik iedere keer dat ik wil zitten eerst een sleutel uit m'n tas moet vissen om een deur open te maken om dan door de deur heen te mogen om te mogen gaan zitten, dan zet ik m'n 1e klas upgrade direct weer stop.

Daarnaast lijkt het mij ook gelet op de veiligheid helemaal niet wenselijk.

Dit gaat bij mij al snel onder "kom nou toch". De oplossing kan zo eenvoudig zijn, controle. Dan ben je d'r, zonder geneuzel met deuren afsluiten en dergelijke. Waarom moet het dan zo moeilijk?

Reageer