Onaangenaam behandeld door Conducteur

  • 25 February 2024
  • 38 reacties
  • 977 Bekeken

Ik heb werkelijk nog nooit zoiets meegemaakt. Als moeder was ik met mijn zoontje in de trein. Het begon met een controle; ik had mijn OV laten scannen en je zou denken dat alles in orde was, toch? Vervolgens werd ik als enige persoon in de hele coupé gevraagd of ze mijn OV-foto mocht zien. Dat vond ik geen probleem en haalde mijn OV uit mijn kaarthouder om het te tonen. Daarna stopte ze mijn OV in haar heuptasje en zei: "Ja, ik ga je OV innemen." Toen ik vroeg waarom, antwoordde ze dat mijn OV beschadigd was. Ik legde haar uit dat ze mijn foto kon zien en dat ik niet begreep waarom ze mijn OV innam. Ik vond haar handelswijze erg vreemd en onaangenaam, en vroeg om haar naam. Ze weigerde die te geven. Toen informeerde ik haar dat het wettelijk verplicht is om je te identificeren als je een klacht wilt indienen over een medewerker en dat ze haar personeels-ID moest tonen. Daar wist ze geen antwoord op en liep weg.

De persoon naast mij, een Nederlandse vrouw, merkte op dat het vreemd was dat alleen mij werd gevraagd om een foto te laten zien en niet haar.

Bij aankomst op station Hoofddorp confronteerde ik de medewerkster waarom ze alleen mij vroeg om een foto te tonen en niet aan anderen in de coupé. Plotseling beweerde ze: "Ik heb helemaal niet gevraagd om je foto te zien, ik heb alleen je OV ingenomen omdat het beschadigd was." Ik was volledig verbaasd dat ze nu loog over het feit dat ze alleen mij vroeg, en toen drong het tot me door dat ze bezig was met etnisch profileren. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt; ik betaal netjes, ben ingecheckt en werd behandeld als een crimineel. De toon en de manier waarop ze met me omging, waren niet acceptabel voor mij, en ik ben erg teleurgesteld. Je hoort je veilig en comfortabel te voelen in de trein, maar zo voelde het niet.


38 reacties

Reputatie 7
Badge +4

Legitimeren is heel wat anders dan identificeren en daar spreek ik over. Legitimeren mag gevraagd worden al vind ik dat in. de praktijk onzin, de kans op een nepconducteur die kaarten inneemt is nul. Ik vind het vragen om een, let wel: legitimatie een vorm van treiteren om die reden. Maar goed, wat ik treiterreizen noem, is in die zin wettelijk toegestaan. We hoeven voor deze groep wat mij betreft geen respect te hebben. 

Een conducteur zal geen chipkaart innemen als dat niet duidelijk is geoorloofd. Hij kijkt wel uit. Een legitimatiebewijs is helemaal geen basis om een klacht in te dienen, wat ik in de praktijk trouwens een zinloze actie vindt. Indirect vertraagt het de handhaving en de eventuele afwikkeling is ook nog eens op kosten van een ander. Van de betalende medereizigers in dit geval.

@Stefan_NS Toonplicht wil niet zeggen dat een toezichthouder de pas zo dient te dragen dat deze zichtbaar is. Natuurlijk wel zo handig. Een HC dient zich te kunnen legitimeren. Voor de burger geldt in het OV een ‘draagplicht’ vanaf 12 (14) jaar en ouder. Ze dienen zich te kunnen identificeren. Als je als burger in je badjas de vuilnis even buiten zet is er geen draagplicht. Identificeren, legitimeren, toonplicht en draagplicht zijn van die begrippen die voor velen niet altijd even duidelijk zijn.

Hoe het exact zit met de BOA status van HC's weet ik niet. Is geen enkele HC nog BOA of wordt het langzaam afgebouwd en vervalt deze status als de duur van toekenning verstreken is? Niet iedereen mag zomaar het de insigne dragen en als je bijvoorbeeld kijkt op Angela de conducteur | Werken bij NS, dan zie ik op de foto toch echt nog het BOA-embleem.

Een community naam die eindigt op NS is volgens de huisregels niet de bedoeling. ;)

De huisregels van de NS Community | NS Community

@Thom 😉

Reputatie 7
Badge +4

Je kunt gewoon de wet volgen. Een wet is geen discussie. Het ermee oneens zijn mag, maar daarmee is de wet niet ongeldig. Daardoor is er een kans dat mensen het niet met een wet eens zijn en er zich uit eigenbelang niet aan houden. Niet maatschappelijke tendens is er. Je mag een conducteur niet om een ID vragen waardoor zijn naam en adres bekend kan worden en dat is maar goed ook, gezien de kans dat daarmee niet correct wordt omgegaan. 

De agressie de trein uit, om te beginnen bij NS, ;-)

Om een ID vragen mag, maar een HC hoeft zich alleen maar de legitimeren. ;)

Zie dat @Stefan_NL ook aangepast is. 😉 

Reputatie 7
Badge +4

Dat was denk ik een Nooduitgang, ;-)

Dit even voor de ervaren hap hier, 😇

 

Om een ID vragen mag, maar een HC hoeft zich alleen maar de legitimeren. ;)

 

Mooi dat u impliciet mijn de juistheid van wat ik beweer  erkent. Om een ID mogen vragen is wel erg vergezocht als daadwerkelijk bijdragend argument 😀

Reputatie 7
Badge +3

Voor veel mensen is helaas nog steeds niet duidelijk wat het onderscheid is tussen identificeren en legitimeren. De terminologie wordt dan ook door elkaar gehaald, waardoor er verwarring ontstaat.

Een identificatiebewijs (paspoort, ID-kaart of in veel gevallen ook een rijbewijs) laat zien wie je bent. Een legitimatiebewijs laat zien wat je bevoegdheden zijn, dus wat je mag. Je kunt een toezichthouder van NS (zoals een conducteur) dus wel vragen om een legitimatiebewijs te tonen. In het geval van iemand in uniform heeft dat weinig zin. Maar voor een politierechercheur in burger ligt dat uiteraard anders. Een legitimatiebewijs wordt door het bedrijf of instelling waarvoor je werkt uitgegeven. Het bedrijf kan er ook voor kiezen om alleen een nummer of initialen op een legitimatiebewijs te zetten om de privacy van de medewerkers te beschermen.

Het rijbewijs is een interessant document omdat het zowel identificatie- als legitimatiebewijs is. Behalve dat je je ermee kunt identificeren laat het ook zien welke voertuigcategorieën je mag besturen. Tegelijkertijd is het rijbewijs dan weer geen document dat je kunt gebruiken om je in het buitenland te identificeren omdat je nationaliteit er niet op staat. 

 

Reputatie 7
Badge

Een kinderachtige actie, want elke conducteur heeft dat bewijs, het is niet denkbaar dat het een nepconducteur is die u wat aan doen.

Komt dit niet juist doordat een conducteur zich moet kunnen legitimeren? Dit lijkt me een preventieparadox.

Reputatie 7
Badge

In het geval van iemand in uniform heeft dat weinig zin. Maar voor een politierechercheur in burger ligt dat uiteraard anders. Een legitimatiebewijs wordt door het bedrijf of instelling waarvoor je werkt uitgegeven. Het bedrijf kan er ook voor kiezen om alleen een nummer of initialen op een legitimatiebewijs te zetten om de privacy van de medewerkers te beschermen.

Of het vragen van een legitimatiebewijs van iemand in uniform weinig zin heeft, is afhankelijk van of het vervalsen van het legitimatiebewijs moeilijker is dan het vervalsen van jet uniform. Zeker als een legitimatiebewijs ook de persoon die het legitimeert duidelijk identificeert met bijvoorbeeld een foto, heeft simpelweg stelen of zelfs vinden van een verloren legitimatiebewijs voor een kwaadwillende immers geen zin.

Reputatie 7
Badge +4

Preventieparadox, leuke vondst, hou ik van. 😇

Reputatie 7
Badge

Voor veel mensen is helaas nog steeds niet duidelijk wat het onderscheid is tussen identificeren en legitimeren. De terminologie wordt dan ook door elkaar gehaald, waardoor er verwarring ontstaat.

Helaas snapt de overheid het zelf ook niet. In de informatiekunde onderscheiden we al heel lang identificatie en authenticatie. Je identificeren is het doen van een bewering over je identiteit, je even voorstellen dus bijvoorbeeld. Door het tonen van een identiteitsbewijs lever je bewijs voor zo'n bewering, dat is authenticatie/authenticeren (en dus géén identificeren). Datzelfde geldt voor legitimeren, waarbij je een bewijs levert van een bewering over je bevoegdheden, ook daarmee authenticeer je (die bevoegdheden)

Reputatie 7
Badge

Preventieparadox, leuke vondst, hou ik van. 😇

Dank, haha, maar hij is niet van mij hoor. Die term is zeer bekend in de gezondheidszorg, m.n. rond vaccinatie, waar je ziet dat mensen minder snel geneigd zijn zich te laten vaccineren als een ziekte minder voorkomt, wat alleen nou net door die vaccinatie kwam.

Badge +3

Als de kaart zodanig beschadigd is dat foto of naam niet meer leesbaar zijn mag dat ja. Dan valt immers niet meer te controleren of je niet op de kaart van iemand anders reist.

Jawel hoor, want dan vraag je om een id (of rijbewijs) waar je naam, foto en geboortedatum op staan. Je geboortedatum staat namelijk ook op je ov-chipkaart (op de chip zelf) en kan de conducteur zien.

Zou wel erg toevalig zijn als je reist met een kaart van iemand anders met dezelfde initialen/achternaam en die ook nog op dezelfde dag geboren is, dat zou dan je tweelingbroer/zus (van het andere geslacht) zijn.

Bij afgebladderde ov-chipkaarten wordt meestal het dringende advies gegeven om hem te vervangen, maar als een conducteur je later opnieuw treft met dezelfde kaart dan kan die inderdaad ingenomen worden.

Snap de opmerking over etnisch profileren niet, want wellicht had de conductrice een goede reden om de kaart te willen zien (bijv. iemand die zich nerveus gedraagt).

De regel is dat je foto op de kaart goed zichtbaar moet zijn, dus zowel de foto als de naam. Als dat niet het geval is kan de kaart in beslag worden genomen en een uitstel van betaling worden uitgeschreven.

Reageer