Plaatsen met prioriteit voor fietsen?

  • 10 October 2016
  • 30 reacties
  • 4005 Bekeken

Reputatie 3
Badge
In een heel ander topic is een levendige discussie ontstaan over de betekenis van de plaatsen met prioriteit voor fietsen. Omdat dat topic eigenlijk over iets heel anders ging, breng ik het onderwerp hier even apart onder de aandacht.

Het gaat om de uitleg en uitvoering van artikel 5.4 van AVR-NS:

Onder Voorwaarden mag u uw fiets meenemen in de trein.
NS maakt daarbij onderscheid tussen a) opgevouwen vouwfietsen, rollators, scootmobielen en rolstoelen, en b) fietsen, waaronder ook ligfietsen, tandems en gedemonteerde fietsen worden verstaan.

Voor de eerste categorie hoeft u geen apart Vervoerbewijs te hebben, maar u dient deze vervoer- middelen wel te stallen op een plek die geen hinder of overlast veroorzaakt, of kan veroorzaken. Indien NS van oordeel is dat hier wel sprake van is, kan zij u verplichten om de trein te verlaten.

Voor de tweede categorie geldt dat u uw fiets alleen mag meenemen in de trein als dit is toe- gestaan op grond van de Voorwaarden zoals deze door NS bekend zijn gemaakt. Daarbij gelden voor het vervoer van uw fiets de volgende voorschriften:
1) Op bepaalde dagen en tijden mag u geen fiets meenemen in de trein. Deze dagen en tijdstip-
pen staan vermeld op de website van NS en kunnen wijzigen;
2) U dient uw fiets te stallen in op een speciaal daarvoor geschikt gemaakte plaats in de trein.
Als de trein waarmee u wilt reizen (bij uitzondering) geen speciale plek voor fietsen heeft, of
indien er geen vrije plekken beschikbaar zijn, mag u uw fiets niet meenemen;
3) U dient voor uw fiets een apart daarvoor bestemd geldig Vervoerbewijs bij u te hebben;
4) U dient toezicht te houden op uw fiets en uw bagage van uw fiets af te halen, tenzij de
conducteur u toestemming geeft deze op uw fiets te laten.


in combinatie met de tekst van de huisregels:
Als er ruimte is en u uw bagage van de fiets afneemt, mogen gewone fietsen tegen betaling mee buiten de spitsuren (6:30-9:00 en 16:00-18:30)

De vraag is wat dit betekent als er iemand zit op een plek waar een sticker "Prioriteit voor fietsen" bij hangt, en ik wil daar buiten de spits mijn fiets neerzetten (uiteraard met een geldig fietskaartje).

Voorbeelden:

1. Er zit iemand op een 'fietsprioriteitplek' (voortaan FPP) en ik stap in met mijn fiets. In de coupé ernaast is nog plek om te zitten. Moet die persoon dan opstaan?

2. Er zit iemand op een FPP te telefoneren en ik stap in met mijn fiets. In de stiltecoupé ernaast is nog plek om te zitten. Moet die persoon dan opstaan?

3. Er zitten drie mensen op drie FPP's gezellig met elkaar te praten en ik stap in met mijn fiets. In de coupé ernaast is nog plek voor drie personen om te zitten, maar niet bij elkaar. Moeten die drie personen dan opstaan?

4. Er zit iemand op een FPP en ik stap in met mijn fiets. Er is geen zitplaats meer, maar als die persoon opstaat kan ik mijn fiets daar neerzetten en kunnen we gemakkelijk allemaal nog op het balkon staan. Moet die persoon opstaan?

Gebruiker Slidestops had de wat curieuze interpretatie dat "prioriteit" betekent dat je je fiets daar met prioriteit mag neerzetten als er plek is, maar dat hij ook niet daar mag staan als er geen plek is. Gebruiker Ik Spoor had de nog wat vreemdere uitleg dat je best mag vragen of iemand wil opstaan, maar dat je niet moet klagen als je dan een knal voor je kop krijgt.

Persoonlijk ga ik ervan uit dat de aanduiding "prioriteit voor fietsen" betekent dat je er mag gaan zitten, of dat je er kinderwagens, koffers, kruiwagens of whatever mag neerzetten, maar dat je plaats moet maken als iemand daar een fiets wil neerzetten.
En dat de zinsneden in ARV en huisregels over "vrije plekken" en "ruimte" betekenen: "als alle FPP's zijn bezet door fietsen."

Kortom: hoe zit het?

30 reacties

Ik ben het met het laatste eens, een fiets heeft voorrang op de fietsplek op de uren dat deze meemag en daar moeten andere reizigers helaas voor opstaan. Er zijn nl al beperkte plaatsen voor fietsers nl.
Reputatie 3
Ook belangrijk is de vraag wat ruimte is, wat bij de huisregels staat : Als er ruimte is.

Houdt ruimte in dat er nog FPP niet bezet zijn of houdt geen ruimte in dat het te druk is en dat mensen dus de FPP bezet mogen houden ook al als er iemand met een fiets instapt en er nog lege FPP' zijn, leeg als in niet bezet door iemand met een fiets.

In het verlengde daarvan kan je je dat ook afvragen voor de andere PP's maar dat gaat wellicht te ver in dit topic.
Zoals in vorige topic aangegeven.
Als er plek is voor een fiets heeft deze voorrang, dus punt 4. Tenzij een trein overvol is, dan fiets de trein uit.
@Loes
Het vervelende is dat de regels (zoals vaker bij NS) zo onduidelijk zijn dat iedere conducteur ze weer anders interpreteert.
@tamzin

De regels zijn vaak niet het grootste probleem, het moeten schipperen tussen handhaven en service is soms te groot en krijg je daarom onduidelijkheid. Met alle gevolgen van dien.
Reputatie 3
Badge
@tamzin

De regels zijn vaak niet het grootste probleem, het moeten schipperen tussen handhaven en service is soms te groot en krijg je daarom onduidelijkheid. Met alle gevolgen van dien.Dat lijkt mij nu ook. Wat voor een deel natuurlijk ook terug te voeren is op reizigers die niet meer normaal met elkaar kunnen omgaan, en vervolgens van NS of NS'ers verwachten dat die het allemaal oplossen.

Het lijkt er inmiddels op dat er toch wel een gedeelde gedachte is dat op een FPP de fiets voorrang heeft. Misschien zou je strikt genomen kunnen zeggen: hoe vol de trein ook is, prioriteit is prioriteit. Die stickers zitten er niet voor niks.
Maar aan de ene kant zal geen zinnige HC zeggen dat een fiets op een FPP moet staan als er twee mensen op zo'n stoeltje zitten, en de eigenaar staat met zijn fiets een beetje midden op het balkon zonder de doorloop te belemmeren.
Aan de andere kant zal geen zinnige reiziger erop staan dat drie mensen uit de trein stappen om plaats te maken voor een fiets. En dan mag ik hopen dat ook geen zinnig mens een reiziger met een fiets uit de trein zal zetten als de trein onderweg te vol wordt, zoals Slidestops hier lijkt te suggereren (corrigeer me maar als dat niet is wat u bedoelt met "Tenzij een trein overvol wordt, dan fiets de trein uit". Het lijkt me normaal dat reizigers niet met een fiets in een overvolle trein willen stappen, maar niet normaal dat je reizigers met een fiets die al in de trein zitten eruit zet om plaats te maken voor anderen.... )

Het punt is: zolang iedereen een beetje normaal blijft doen, heb je die regels niet nodig. Het zijn juist de mensen die per se niet willen opstaan van zo'n FPP, of de mensen die per se hun fiets bij een FPP willen neerzetten, die moeilijk doen. En dan moet je weten hoe het zit. Als je niet weet hoe je de regels moet uitleggen, kun je ze ook niet handhaven als het een keertje echt nodig is...
Wat Slidestops eerder schreef, klopt. Een fiets heeft voorrang op de speciale plek voor fietsen zolang er nog voldoende ruimte in de trein is voor alle andere reizigers. Dat kan betekenen dat een zittende reiziger zijn of haar plek moet opgeven voor de fiets en de rest van de reis moet staan. Dit betekent niet dat een reiziger de trein moet verlaten omdat er nergens in de trein voldoende ruimte is nadat de fiets in de trein is gezet.

In al jouw voorbeelden dient de reiziger dus plaats te maken voor de fiets.
Reputatie 3
Dan moet dat onder de aandacht gebracht worden bij het personeel, want die geven ook hier aan dat de fiets de trein moet verlaten en dat er eerder 3 passagier zonder fiets mee mogen ipv 1 passagier met een fiets.

En ik begrijp hieruit dat als de FPP plaatsen bezet zijn door andere passagiers, de fiets niet mee mag, terwijl die wel recht heeft op die FPP plaats. Het zal zelden voorkomen dat de passagier met fiets alleen instapt in de overvolle trein, het lijkt me dan dat de passagier met fiets daar meer recht op heeft dan 3 andere passagiers.
Volgens mij heb ik dat niet geschreven. De FFP hebben fietsen voorrang, aangezien niet elk balkon geschikt is voor fietsen en daarom juist op die balkons voorrang moeten hebben.
@PaulusH, Nee, bij grote drukte (en wanneer het dus niet past) heeft een reiziger toch echt prioriteit boven een fiets.
Reputatie 3
Slidestops heeft dat 2x aangegeven, hier en in het andere topic, waar hij liever 3 andere passagiers meenam dan een FPP passagier. Dan zouden die andere passagiers moeten blijven wachten op het perron en niet de ene FPP passagier.
Ff 2 dingen uit elkaar halen nu. Als een trein al overvol is, ga je niet een balkon ontruimen voor een fiets, je zoekt dan naar oplossingen.
Staan er al fietsen en het wordt overvol, dan ga je wederom dat balkon niet ontruimen en ook hier zoek je oplossingen. Het is bij een overvolle trein echt op inzicht en vakmanschap van de HC.
Ff 2 dingen uit elkaar halen nu. Als een trein al overvol is, ga je niet een balkon ontruimen voor een fiets, je zoekt dan naar oplossingen.
Staan er al fietsen en het wordt overvol, dan ga je wederom dat balkon niet ontruimen en ook hier zoek je oplossingen. Het is bij een overvolle trein echt op inzicht en vakmanschap van de HC.


Goede toevoeging Loes. Zo simpel als ik het hierboven stel, is het natuurlijk niet altijd.
Reputatie 3
Ja dat begrijp ik, maar als een trein overvol is, kunnen die andere 3 passagiers ook niet mee. Die dus ook op het perron aan het wachten waren.

Het lijkt me niet dat die wachtende passagier voorrang hebben op de FPP passagier. Dan zou die laatste voorrang moeten hebben.
Reputatie 3
@PaulusH, Nee, bij grote drukte (en wanneer het dus niet past) heeft een reiziger toch echt prioriteit boven een fiets.

Waarom ? Het past dus wel want er is ruimte voor reizigers en volgens mij reist een fiets zelden alleen.
Waarom hebben 3 ook wachtende reizigers voorrang op 1 reiziger met een fiets terwijl de FPP niet bezet is door een een FPP passagier ? Het is een PRIORITEIT plaats.

Ik zeg niet dat er passagiers uit de trein moeten worden gezet al suggereert Slidestops wel dat de FPP passagier de trein uit moet terwijl hij er al zat.
@PaulusH Omdat een fiets alleen mee de trein in mag bij genoeg ruimte, zoals ook in de huisregels staat. Als het hele balkon volstaat met reizigers en er staat op het perron iemand te wachten met een fiets om in te stappen, dan is het niet de bedoeling dat er reizigers uit moeten stappen om ruimte te maken voor de reiziger met fiets. In dat geval gaat de huisregel op en zal deze passagier met fiets een trein later moeten nemen.
Toch wil ik nog iets aanvulling aan LauraR. Als het balkon volstaat met gewone reizigers, terwijl ik in de trein elders nog plaats heb, is het de oplossing om het balkon vrij te maken voor deze fiets en de reizigers te verplaatsen waar zij ook kunnen zitten. Dan kan iedereen mee en geldt voor mij de voorrang FFP wel degelijk.
Reputatie 3
Dat bedoel ik dus mede. Vaak is er nog wel degelijk ruimte..

Ik zeg ook duidelijk dat er geen passagiers uit moeten stappen, maar ik heb het over instappende passagiers.

Dan zou de FPP passagier wel voorrang moeten hebben omdat er duidelijk nog PLAATS is, die dan in wordt genomen door INSTAPPENDE passagiers.

Slidestops suggereert toch duidelijk dat in dit geval de FPP passagier de trein moet verlaten.

Het blijft dus redelijk onduidelijk. Voor mij zou het moeten zijn dat een FPP altijd voorrang heeft op een gewone passagier, tenzij de trein echt overvol is, maar daar volgt dan uit dat er maar 1 of 2 of hooguit 3 passagiers in kunnen stappen.
Reputatie 3
Het lijkt mij redelijk dat een trein in dit verband vol genoemd wordt als alle zitplaatsen bezet zijn. Dan moet de fietser maar een andere trein nemen.
Reputatie 3
Dat is onzinnig want de mensen die zitten op een FPP in dat geval moeten gewoon gaan staan. Priority betekent voorrang.
Dat is onzinnig want de mensen die zitten op een FPP in dat geval moeten gewoon gaan staan. Priority betekent voorrang.

Zo zie ik hem ook, staan betekend niet dat je een trein moet missen en ik ben van mening dat als een reiziger op een fietsplaats gaat zitten, weet dat hier fietsen kunnen komen. Zelf zit ik in een Virm6 vaak in het midden, op de fietsplek, alleen als er geen fietsen staan, anders moet ik een ander balkon zoeken waar ik ga zitten als ik even administratie moet gaan doen.
Reputatie 3
Dat is onzinnig want de mensen die zitten op een FPP in dat geval moeten gewoon gaan staan. Priority betekent voorrang.
Je moet geen woorden als onzinnig gebruiken alleen omdat je het er niet mee eens bent. Zitplaatsen opgeven voor een fiets moet niet hoeven.
Reputatie 3
Badge
Dat is onzinnig want de mensen die zitten op een FPP in dat geval moeten gewoon gaan staan. Priority betekent voorrang.
Je moet geen woorden als onzinnig gebruiken alleen omdat je het er niet mee eens bent. Zitplaatsen opgeven voor een fiets moet niet hoeven.


Daar gaan we weer. De plaatsen waar we het hier over hebben, zijn gemarkeerd met een aanduiding "Prioriteit voor fietsen". Als iets prioriteit heeft, moet al het andere daarvoor wijken. Dat is de enige logische uitleg van het begrip 'prioriteit'. Dus moeten zittende reizigers op een FPP wijken voor fietsen.

Nu heb ik hierboven en in een ander topic al vaker gesteld, dat het soms verstandig is als niet iedereen altijd op zijn 'formele strepen' gaat staan. Ik vind de benadering van Loes (zoals altijd) heel verstandig: als er reizigers zitten op een FPP en er moet een fiets bij, kijk dan of er een andere plek is voor die reizigers. Dat is ook de reden waarom ik een van haar antwoorden als 'Beste antwoord' heb gemarkeerd. Ze gaat op zoek naar een praktische oplossing.

Persoonlijk zou ik bij een nokvolle trein echt niet moeilijk doen als ik er met de fiets alleen nog met veel moeite bij kan; al was het maar omdat daardoor al die reizigers in die nokvolle trein vertraging oplopen. Dan neem ik, morrend maar begripvol, wel een trein later, Maar ik verrek het toch echt om heel onhandig op het balkon te blijven staan met mijn fiets, terwijl de FPP's bezet zijn door reizigers die ergens anders in de trein kunnen zitten of desnoods staan.
Reputatie 3
Badge
Dat is onzinnig want de mensen die zitten op een FPP in dat geval moeten gewoon gaan staan. Priority betekent voorrang.

Zo zie ik hem ook, staan betekend niet dat je een trein moet missen en ik ben van mening dat als een reiziger op een fietsplaats gaat zitten, weet dat hier fietsen kunnen komen. Zelf zit ik in een Virm6 vaak in het midden, op de fietsplek, alleen als er geen fietsen staan, anders moet ik een ander balkon zoeken waar ik ga zitten als ik even administratie moet gaan doen.


Lijkt me ook.

Ander voorbeeld: wie op een prioriteitplaats voor gehandicapten gaat zitten, weet dat-ie moet opstaan als er een gehandicapte binnenkomt en er geen andere plek meer is.

Sterker nog: zelfs als er wel nog een andere plek is, dan heeft de gehandicapte recht op die prioriteitplaats, en dan moet je als niet-gehandicapte maar op die andere plek gaan zitten. Prioriteit voor gehandicapten betekent: iedereen die niet gehandicapt is moet wijken als er een gehandicapte op die plek wil zitten.
@IskOV

Ik kan het alleen maar met je eens zijn, ook wat betreft de gehandicapte plaats.

Reageer