Plaatsen met prioriteit voor fietsen?

  • 10 October 2016
  • 30 reacties
  • 4005 Bekeken

Reputatie 3
Badge
In een heel ander topic is een levendige discussie ontstaan over de betekenis van de plaatsen met prioriteit voor fietsen. Omdat dat topic eigenlijk over iets heel anders ging, breng ik het onderwerp hier even apart onder de aandacht.

Het gaat om de uitleg en uitvoering van artikel 5.4 van AVR-NS:

Onder Voorwaarden mag u uw fiets meenemen in de trein.
NS maakt daarbij onderscheid tussen a) opgevouwen vouwfietsen, rollators, scootmobielen en rolstoelen, en b) fietsen, waaronder ook ligfietsen, tandems en gedemonteerde fietsen worden verstaan.

Voor de eerste categorie hoeft u geen apart Vervoerbewijs te hebben, maar u dient deze vervoer- middelen wel te stallen op een plek die geen hinder of overlast veroorzaakt, of kan veroorzaken. Indien NS van oordeel is dat hier wel sprake van is, kan zij u verplichten om de trein te verlaten.

Voor de tweede categorie geldt dat u uw fiets alleen mag meenemen in de trein als dit is toe- gestaan op grond van de Voorwaarden zoals deze door NS bekend zijn gemaakt. Daarbij gelden voor het vervoer van uw fiets de volgende voorschriften:
1) Op bepaalde dagen en tijden mag u geen fiets meenemen in de trein. Deze dagen en tijdstip-
pen staan vermeld op de website van NS en kunnen wijzigen;
2) U dient uw fiets te stallen in op een speciaal daarvoor geschikt gemaakte plaats in de trein.
Als de trein waarmee u wilt reizen (bij uitzondering) geen speciale plek voor fietsen heeft, of
indien er geen vrije plekken beschikbaar zijn, mag u uw fiets niet meenemen;
3) U dient voor uw fiets een apart daarvoor bestemd geldig Vervoerbewijs bij u te hebben;
4) U dient toezicht te houden op uw fiets en uw bagage van uw fiets af te halen, tenzij de
conducteur u toestemming geeft deze op uw fiets te laten.


in combinatie met de tekst van de huisregels:
Als er ruimte is en u uw bagage van de fiets afneemt, mogen gewone fietsen tegen betaling mee buiten de spitsuren (6:30-9:00 en 16:00-18:30)

De vraag is wat dit betekent als er iemand zit op een plek waar een sticker "Prioriteit voor fietsen" bij hangt, en ik wil daar buiten de spits mijn fiets neerzetten (uiteraard met een geldig fietskaartje).

Voorbeelden:

1. Er zit iemand op een 'fietsprioriteitplek' (voortaan FPP) en ik stap in met mijn fiets. In de coupé ernaast is nog plek om te zitten. Moet die persoon dan opstaan?

2. Er zit iemand op een FPP te telefoneren en ik stap in met mijn fiets. In de stiltecoupé ernaast is nog plek om te zitten. Moet die persoon dan opstaan?

3. Er zitten drie mensen op drie FPP's gezellig met elkaar te praten en ik stap in met mijn fiets. In de coupé ernaast is nog plek voor drie personen om te zitten, maar niet bij elkaar. Moeten die drie personen dan opstaan?

4. Er zit iemand op een FPP en ik stap in met mijn fiets. Er is geen zitplaats meer, maar als die persoon opstaat kan ik mijn fiets daar neerzetten en kunnen we gemakkelijk allemaal nog op het balkon staan. Moet die persoon opstaan?

Gebruiker Slidestops had de wat curieuze interpretatie dat "prioriteit" betekent dat je je fiets daar met prioriteit mag neerzetten als er plek is, maar dat hij ook niet daar mag staan als er geen plek is. Gebruiker Ik Spoor had de nog wat vreemdere uitleg dat je best mag vragen of iemand wil opstaan, maar dat je niet moet klagen als je dan een knal voor je kop krijgt.

Persoonlijk ga ik ervan uit dat de aanduiding "prioriteit voor fietsen" betekent dat je er mag gaan zitten, of dat je er kinderwagens, koffers, kruiwagens of whatever mag neerzetten, maar dat je plaats moet maken als iemand daar een fiets wil neerzetten.
En dat de zinsneden in ARV en huisregels over "vrije plekken" en "ruimte" betekenen: "als alle FPP's zijn bezet door fietsen."

Kortom: hoe zit het?

30 reacties

Reputatie 3
Badge
Dit soort taferelen bedoel ik dus.Vandaag in de 2238. Dit plaatje heb ik gemaakt tussen Leiden en Haarlem. Twee mensen op een FPP, die niet 'konden' opstaan want ze waren druk aan het werk of zo. En een fiets die daardoor niet op die plek kon staan.

Op het stuk daarvoor, tussen de Laan en Leiden, heb ik niet eens een foto durven maken, want er hing een erg chagrijnig sfeertje. De klapstoeltjes aan weerszijden bezet door mensen. Twee fietsen die daardoor niet op een fietsplek konden, met hun eigenaren staand op het balkon. Plus een overduidelijk zwangere mevrouw die moest staan. Niemand maakte aanstalten om voor haar op te staan, maar net toen ik er iets van wilde zeggen kwam de HC om haar een zitplaats in de eerste klas aan te bieden. (Strikt genomen zou je een fietsplek ook niet vrij hoeven te maken voor een zwangere vrouw, maar in dit geval zou ik dat toch niet zo raar gevonden hebben). Maar ook zij liet de mensen gewoon zitten, en de fietsen op het balkon staan in plaats van op de fietsplekken. Als de trein onverwacht gaat schudden vallen die fietsen om en krijgen de eigenaren natuurlijk de schuld....

Ik heb persoonlijk een vreselijke hekel aan fatsoensrakkers. Ik heb een nog grotere hekel aan hufters. Maar de grootste hekel heb ik aan hufters die net doen of ze in hun fundamentele mensenrechten worden aangetast als je iets van hun hufterigheid zegt.
Als fietser zijnde onlangs bijna slaande ruzie in een situatie geschetst als hierboven. In de coupe een duidelijke sticker met een pictogram van een fiets en de tekst "priority, voorrang", in 2 talen notabene. Maar ik stap in met mijn fiets en zie 8 klapstoeltjes ingenomen door een gezin, een stuk of 4 kinderen en een grote berg rolkoffers. Het zag er niet naar uit dat deze lui uit eigen beweging op gingen staan, dus ik zeg netjes dat in deze coupe fietsen voorrang hebben en dat ik het op prijs zou stellen als er wat ruimte vrijgemaakt kan worden voor mijn fiets. Met wat gemok en gezeur worden er 3 klapstoeltjes vrijgemaakt, mijn fiets past hier niet tussen. Dus ik zeg, ja sorry, maar die laatste rolkoffer moet toch ook echt even aan de kant. En toen kwam de shitstorm; "En wie denk je wel dat je bent, wij zaten hier eerst! en dit is niet normaal" Let wel, de coupe met normale zitplaatsen was helemaal leeg. Uiteindelijk ging die laatste rolkoffer ook aan de kant en bleef vooral die vrouw mij onverschillig aanstaren met zo'n geniepig gluiperig opgeheven mondhoekje. Ik ben niet snel aggressief maar soms wil je iemand gewoon echt op zijn bek rammen. Gelukkig heb ik dat niet gedaan maar oehhh, mijn handen jeukten echt.
Reputatie 7
Badge +3
Dit soort situaties worden vooral veroorzaakt doordat er geen duidelijke keuzes gemaakt worden door NS. In een nog niet eens zo grijs verleden had iedere trein een bagageafdeling. Daar kon je altijd je fiets kwijt.

Doordat het vervoer per spoor steeds drukker is geworden heeft NS de bagageafdelingen eerst verwijderd uit de toenmalige treinen en bij het bestellen van nieuwe treinen zijn er klapstoeltjes geplaatst. Dat lijkt een handige oplossing maar in de praktijk kan dat heel vervelende discussies opleveren wanneer je je fiets wilt plaatsen op zo'n voorrangsplaats en mensen vervolgens niet opstaan.
Je kunt je afvragen wat het nut is van die paar klapstoelen op plekken waar ofwel rolstoelen/kinderwagens of fietsen geplaatst kunnen worden. Ze leveren misschien een paar extra zitplaatsen op tijdens de spits. Maar op andere momenten van de dag is het veel duidelijker wanneer er op de voorrangsplaatsen geen klapstoelen aanwezig zijn. Het lijkt me een goed idee om die klapstoelen te verwijderen. Ook de klapstoelen die heel dicht bij de deuren zitten zijn heel onhandig geplaatst, zoals in de ICMm.

De beste klapstoel is geen klapstoel.
Reputatie 3

Andere vraag. staat nu overal aangegeven dat een fiets prioriteit heeft? ( dus niet alleen een sticker met een fiets symbool ). Ik heb het idee dat andere spoor vervoerders in Nederland die duidelijker aangeven ( bv. “voorrang voor fietsen” )

Reputatie 7
Badge +3

Volgens mij zitten er stickers met een fietssymbool met daarnaast “Voorrang/Priority” en ook (in nieuwere treinen??) daarbij het maximum aantal.

 

Reageer